PROF.DR. KEMAL TUZCU    
Adı : KEMAL
Soyadı : TUZCU
E-posta : ktuzcu@ankara.edu.tr, kemaltuzcu@yahoo.com
Tel : +90 (312) 310 32 80/1080
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Özgeçmiş

Doç. Dr. Kemal TUZCU, 1963 yılında Samsun ili, Vezirköprü ilçesine  bağlı Gölköy’de  doğdu.  İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan 1989 yılında mezun oldu. 1994 yılında aynı Anabilim Dalında araştırma görevlisi kadrosunda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1998 yılında Arap Dili ve Edebiyatı alanında, Klasik Arap Şiirinde Yaşlılık Teması (X. Yüzyıl Sonuna Kadar) başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesi aldı. 2003 yılında, "Klasik Arap Şiirinde Recez ve Urcûze" konulu teziyle doktora derecesi aldı. 2010 yılında yardımcı doçentliğe yükseltildi. 2012 yılında doçent ünvanı aldı. Arapça ve İngilizce bilmektedir. 

Yayınlar
A- KİTAPLAR

1. Tuzcu, Kemal, Arap Şiirinde Muvaşşah (IX-XV. Yüzyıllar Arası) Tiydem Yayıncılık, Ankara 2011.

2. Leyla Yılmaz & Kemal Tuzcu,  Antalya'da Türk Dönemi Kitabeleri, CORPUS OF TURKISH ISLAMIC INSCRIPTIONS nr. 3  SOTA PUBLICATIONS, 2010 Haarlem, Nedherlands.

3. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu I, Üniversite A ve Üniversite B Koleksiyonları, YayınHazırlayanlar: Doç. Dr. Derya Örs, Dr. Kemal Tuzcu, Dr. Muhammet Hekimoğlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Yayınları No: 400, Yazma Katalogları Serisi: 1, Ankara 2006 .

4. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu, II/1, Mustafa Çon A ve B Koleksiyonları, Yayına Hazırlayanlar: Doç. Dr. Derya Örs, Dr. Kemal Tuzcu, Dr. Muhammet Hekimoğlu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Yayınları No: 402, Yazma Katalogları Serisi: 2, Ankara 2008.

B- MAKALELER


1. Tuzcu, Kemal, “Arap Şiirinde Recezin Ortaya Çıkışı”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 34, 2012/I, Ankara 2012, 32-44.

2. Tuzcu, Kemal, “Hudbe b. el-Haşrem el-‘Uzrî”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 50, 1 (2010), 133-144.    

3. Tuzcu, Kemal, "The Appearance of Rajaz in Arabic Poetry" , Journal of Research, Faculty of Languages & Islamic Studies, Vol. 12, 2007, Bahauddin Zakaria University, Multan 2007, 117-130.

4. Tuzcu, Kemal, “Klasik Arap Şiirinde Didaktik Şiirler”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 47, 2 (2007), 147-171 

5. Tuzcu, Kemal, “Bir Emevî Şairi:  ”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 44: sayı 1, Ankara 2005, 17-30.

6.  Tuzcu, Kemal, “Mısırlı Neo-Klasik Şairler”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, V, Ankara 2002, 107-126.

7. Tuzcu, Kemal, “Arap Yazısının Ortaya Çıkışı”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, II, Ankara 2001, 158-165.

8. Tuzcu, Kemal,  “Araplarda Etimoloji Çalışmaları”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, I, Ankara 2001, 66-71.

C. BİLDİRİLER

1. Tuzcu, Kemal, “Endülüs Muvaşşahları ve Türk Şiirine Etkisi”,   Türk- İspanyol İlişkileri, I. Uluslararası Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 14-15 Kasım 2011, Ankara. 

2. Tuzcu, Kemal, "İslamiyetten Önce Arap Yazısı" Dördüncü Uluslararası Ortadoğu Semineri (İlkçağlardan İslamiyetin Doğuşuna Kadar Ortadoğu), Fırat Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Müdürlüğü, 29-31 Mayıs 2009, Elazığ.

3. Tuzcu, Kemal,  "Mehmet Akif Ersoy’un Yabancı Dil Eğitimi İle İlgili Bazı Görüşleri”, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, 22-23 Kasım 2007,  Bildiriler,  Ankara 2008, s.777-782

4. Tuzcu, Kemal, "Klasik Arap Şiirinde Av Teması", T.C. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma Ve Uygulama Merkezi, "Türk Kültüründe Av" Uluslararası Sempozyumu, 15-16 Kasım 2006, İstanbul

Verdiği Dersler
1. Lisans:

Güz Dönemi:

ARP 107 Dilbilgisi Çözümlemeleri I
ARP 119 Arapça Metinler I (Temel Düzey)
ARP 125 Metinlerle Arapça I (Seçmeli)
ARP 211 Arapça Dilbilgisi III (Orta Düzey)
ARP 215 Dilbilgisi Çözümlemeleri III
ARP 311 Arap-Osmanlı Paleografyası (Seçmeli)
FAR 311 Farsça V

Bahar Dönemi:

ARP 118 Arapça Metinler II (Temel Düzey)
ARP 120 II Dilbilgisi Çözümlemeleri II
ARP 124 Metinlerle Arapça II (Seçmeli)
ARP 208 Dilbilgisi Çözümlemeleri IV