PROF.DR. FİKRİ KULAKOĞLU    
Adı : FİKRİ
Soyadı : KULAKOĞLU
E-posta : kulakoglu@ankara.edu.tr
Tel : 0(312)3103280/1138
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/fikri-kulakoglu
Kişisel Akademik Bilgiler

        1960 yılında Bafra’da doğdum. İlköğrenimimi 1970 yılında Bafra’da tamamladım. 1976-77 öğretim yılında Bursa Anadolu Lisesi’nden mezun oldum. 1981-82 öğretim yılında A.Ü. D.T.C. Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda, “Geç Assur Dönemi Tasvirli Sanat Eserlerinde Görülen Kalkan Tasvirleri” konulu tez ile lisans öğrenimimi bitirdim. 1982-83 yılında başladığım Yüksek Lisans öğrenimimi, “Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bulunan Ubeyd Dönemi Seramiği” adlı tez ile 1984-85 yılında tamamladım.

            1985 yılında Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde Arkeolog olarak çalışmaya başladım. 1993-94 öğretim yılında, A.Ü. D.T.C. Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’nda doktora programına kaydoldum. 1994 yılında aynı Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladım. 1997 yılında “Orta Anadolu Bölgesi’nde Bulunan Eski Hitit Krallık Çağı Seramiği” konulu tez ile doktor oldum. 4.11.1998 tarihinde, yapılan yayın değerlendirme sınavı ve kollokyum sonucunda doçent ünvanını, 30.11.2004 tarihinde de Profesör ünvanını ve kadrosunu aldım. Halen aynı Anabilim Dalı’nda “Profesör” kadrosunda görev yapmaktayım.   

A. Çalışma Hayatı ve Akademik Görevler:

1985-1993: Arkeolog, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

1994-1998: Araştırma Görevlisi, D.T.C. Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı.

1998-2004: Doçent, D.T.C. Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı.

2004: Profesör, D.T.C. Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı.

 

B. Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar:

1981-1984, 1986: Prof. Dr. Nimet Özgüç başkanlığındaki Acemhöyük ve Samsat Kazıları’nda öğrenci;

1987: Prof. Dr. Nimet Özgüç başkanlığındaki Samsat Kazıları’nda heyet üyesi;

1987: Prof. Dr. Orhan Bingöl başkanlığındaki Magnesia ad Meandrum Kazıları’nda Bakanlık temsilcisi;

1988: Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi’nin Prof. Dr. Masao Mori başkanlığındaki Orta Anadolu Bölgesi Yüzey Araştırmaları’nda Bakanlık Temsilcisi;

1992: Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi’nin Prof. Dr. Masao Mori başkanlığındaki Kaman-Kalehöyük Kazıları’nda Bakanlık Temsilcisi;

1992: Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi’nin Prof. Dr. Masao Mori başkanlığındaki Orta Anadolu Bölgesi Yüzey Araştırmaları’nda heyet üyesi;

1993-1994: Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi’nin Prof. Dr. Masao Mori başkanlığındaki Kaman-Kalehöyük Kazıları’nda ve Orta Anadolu Bölgesi Yüzey Araştırmaları’nda heyet üyesi;

1998-2001: Şanlıurfa M.Ö. I. Bin Merkezleri Yüzey Araştırması Başkanı;

1999-2003: Şaraga Höyük Kazıları bilimsel danışmanı.

1995-2002: Prof. Dr. Tahsin Özgüç başkanlığındaki Kültepe-Kaniş Kazıları’nda heyet üyesi;

2003-2005 : Gaziantep Kale Höyük Kazısı bilimsel danışmanı.

3.02.2006- : Kültepe-Kaniş Kazıları Başkanı


C. Uluslararası Bilimsel Dergilerde Editörlük, yayın Kurulu Üyeliği:

Anadolu/Anatolia: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi.

 

D. Projeler:

1. “Şanlıurfa Bölgesi M.Ö. I. Bin Merkezleri”. 1998-2001. A.Ü. Araştırma Fonu 98.01.06.02.

2. “Şaraga Höyük Kazıları”. 1999-2003. TAÇDAM, A.Ü.D.T.C.F., Gaziantep Valiliği.

3. “Şaraga Höyük Kazı Buluntularının Değerlendirilmesi”. 15.9.2003-31.1.2005. A.Ü. Araştırma Fonu.  2003-09-01-015.

4. “Gaziantep Kalehöyük Kazıları”. 2003-2005.Gaziantep Valiliği, A.Ü.D.T.C.F.

5. “Gaziantep-Adıyaman Kültür Envanteri Projesi”. 2005-2006. Kültür ve Turizm Bakanlığı, A.Ü.D.T.C.F.

6. “Kültepe-Kaniş Kazıları”. 2006-  . Kültür ve Turizm Bakanlığı, A.Ü.D.T.C.F., TTK.

7. "Kayseri Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi. 2008- . Kültür ve Turizm Bakanlığı.