PROF.DR. YEŞİM AYTÜR    
Adı : YEŞİM
Soyadı : AYTÜR
E-posta : kurtais@gmail.com, kurtais@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 0312 5082349
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ/FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/yesim-aytur
Kişisel Akademik Bilgiler

Dr. Yeşim Kurtaiş Aytür, tıp eğitimini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, uzmanlık eğitimini ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 1994 yılında uzmanlığını almıştır, zorunlu hizmet sonrası 1995 yılından beri   Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 1998 yılında doçent, 2004 yılında profesör olmuştur. 2011 yılında Algoloji Yandal uzmanlık derecesini almıştır. Anabilim Dalında Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon ve Fibromiyalji İzlem Ünitelerinin kurulmasında katkıları olmuştur. Özel ilgi ve araştırma alanları kardiyak ve pulmoner rehabilitasyon, transplantasyon rehabilitasyonu, egzersiz, nörolojik rehabilitasyon, nöropatik ağrı, romatolojik rehabilitasyon, ve fibromiyalji/miyofasyal ağrı sendromları olup Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ve Fibromiyalji İzlem Ünitelerinin sorumlu öğretim üyesidir. Aynı zamanda Türkiye FTR Uzman Hekimler Derneği Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Çalışma Grubu Başkanlığını yürütmektedir.

Detaylı özgeçmiş eklidir.