PROF.DR. NEVİN KURTDEDE    
Adı : NEVİN
Soyadı : KURTDEDE
E-posta : kurtdede@ankara.edu.tr, nevinkurtdede@hotmail.com
Tel : 03123170315 / 4444
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ BÖL.
Kişisel Akademik Bilgiler

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

Adres:  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,

Histoloji Embriyoloji Ana Bilim Dalı 06110, Ankara 


KİŞİSEL BİLGİLER :

Doğum Yeri : Karabük
Doğum Tarihi : 28. 09.1963
Medeni Hali : Evli ve iki çocuklu
Tabiyeti : T.C
Yabancı Dil : İngilizce 
Kan Grubu : B Rh+KAZANILAN AKADEMİK DERECELER :

1. YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1985 
2. DOKTORA, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, 1991. 
3. DOÇENT, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, 1995. 
4. PROFESÖR, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı, 2001. 


KAZANILAN ÖDÜLLER:

1. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dalı 1999-2000 Akademik Yılı Bilim Ödülü.


DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER :

1. KURTDEDE,N. 1990'da Hannover Veteriner Yüksek Okulunda görevlendirilme.
2. KURTDEDE,N. 1993’de Hannover Veteriner Yüksek Okulu’nda görevlendirilme.


AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER :

2001-2006 Temel Bilimler Bölüm Başkan Yardımcılığı

UZMANLIK ALANLARI :


1. İmmun Sistem 
2. Deri
3. Mast Hücreleri

 

VERDİĞİ LİSANS DERSLERİ

1. Histoloji I

 2. Histoloji II

 3. Embriyoloji

 4. Kanatlı ve Memelilerde Organ ve Sistemlerin Gelişimi

 

VERDİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

1. İleri Sitoloji

 2. Embriyoloji (Genel)

 3. Epitel ve Bağ Dokuları

 4. Dokular

 5. Dolaşım Sistemi

 6. Özel Histoloji I

 7. Solunum, Endokrin ve Duyu Sistemleri

 8. Özel Histoloji II

 9. Embriyoloji (Özel)

 10. Kıkırdak, Kemik ve Kan Dokuları

 11. Kas ve Sinir Dokuları

 12. Sinir Sistemi

 13. Sindirim Sistemi

 14. Örtü, Üriner Sistemleri

 15. Erkek ve Dişi Genital Sistemleri

 16. Histoloji Teknikleri ve Işık Mikroskopları

 17. İnce Yapı Tekniği ve Elektron Mikroskopları

 18. Mikrofotoğrafi

 19. Histokimyasal Yöntemler

 20. Karaciğerin Histolojik Yapısı ve Histokimyasal Özellikleri

 21. Kas Dokusunun Histolojisi ve Histokimyasal Özellikleri

 22. Kanatlı Hayvanların Embriyolojisi

 23. Hücre Kültürlerinden Elektron Mikroskopik Preparasyon Tekniği

 24. Hücre Kültürlerinde Kromozom Analizi

 25. İmmun Sistem Histolojisi

 26. Plasenta

 27. İmmun Sistem Hücreleri

 28. APUD Sistem

 29. Temel Sitoloji

 30. Uygulamalı Elektronmikroskopi, Mikrofotoğrafi ve Histoloji Teknikleri

 31. Uygulamalı Histokimya ve İmmunsitoloji Teknikleri

 32. Mukozal İmmun Sistem Histolojisi

 33. Memelilerde Spermatogenezis, Ovogenezis, Fertilizasyon ve İmplantasyon

 34. Sitoloji

 35. Epitel ve Destek Dokular

 36. Kan, Kas ve Sinir Dokular

 37. Ürogenital Sistem

 

A. BİLİMSEL MAKALELER

1. Kurtdede, N. (1992) Tavuk (gallus domesticus) ve bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) derisi üzerinde morfolojik araştırmalar. AÜ Vet. Fak. Derg. 39 (1-2): 60-75. (Doktora Tez Özeti)
2. Aştı, R. N., Kurtdede, N., Ergün, L. (1993) Kangal köpeklerinin perifer kan T lenfositleri üzerinde ışık ve elektron mikroskopik çalışmalar. AÜ Vet. Fak. Derg. 40 (4): 563-576.
3. Akar, F., Filazi, A., Kurtdede, N., Bağcı, C., Yarsan, E. (1994) Büyümekte olan piliçlerin immun sistemi üzerinde maduramisinin etkisi. Türk Vet. Hek. Derg. 6 (4): 21-24.
4. Aştı, R. N., Sağlam, M., Tanyolaç, A., Kurtdede, N., Ergün, L. (1994) Vitamin A’nın tavuk karaciğerinde hücresel depolanması. AÜ Vet. Fak. Derg. 41 (2): 254-269.
5. Kurtdede, N., Yörük, M. (1995) Tavuk ve bıldırcın derisinde mast hücrelerinin morfolojik ve histometrik incelenmesi. AÜ Vet. Fak. Derg. 42 (1): 77-83.
6. Kurtdede, N., Aştı, R.N., Altunay, H., Akdeniz, C. (1995) Ankara keçilerinin perifer kan T ve B lenfositlerinin alfa naftil asetat esteraz ve yüzey immunglobulin boyama yöntemi ile belirlenmesi. AÜ Vet. Fak. Derg. 42 (1): 85-90.
7. Aştı, R. N., Alabay, B., Kurtdede, N., Altunay, H., Ergün, L. (1996) Farklı hayvan türlerinin perifer kan lökositlerinde alfa naftil asetat esteraz aktivitesinin belirlenmesi. AÜ Vet. Fak. Derg. 43 (2): 129-133.
8. Aştı, R. N., Tanyolaç, A., Kurtdede, N., Özen A. (1997) T ve B lenfositlerinin Ankara keçilerinin lenfoid dokularındaki dağılımı. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences. 21: 99-105.
9. Şanlı, Y., Aştı, R. N., Bilgili, A., Yardımcı, H., Kurtdede, N., Filazi A., Akan, M. (1997) Kanatlı hayvan immun sistemi üzerine antibakteriyel ilaçların etkileri. Vet. Mikrob. Derg. 9 (2): 159-179.
10. Çağa, T., Aral, E., Genç, E., Kurtdede, N., Aştı, R. N. (1997) Parasympathetic blockage during rat hepatic explantation: effects on the microstructure. Cerrahi Tıp Arşivi. 2 (1): 1-5.
11. Yörük, M., Aştı, R. N., Kurtdede, N., Ağaoğlu, Z., Altunay, H. (1998) Light and electron microscopic studies on alpha napthyl acetate esterase activity of the peripheral blood T lymphocytes in Van cats. Anat. Histol. Embriyol. 27: 289-292.
12. Eren, Ü., Aştı, R. N., Kurtdede, N., Sandıkçı, M., Sur, E. (1999) İnek uterusunda mast hücrelerinin histolojik ve histokimyasal özellikleri ve mast hücre heterojenitesi. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences. 23 (1): 193-201.
13. Şanlı, Y., Aştı, R. N., Yardımcı, H., Kurtdede, N., Bilgili,, A., Filazi, A., Yersan, E.(1999) Kanatlı immun sisrtemi üzerine bazı antibakteriyel ilaçların etkisi. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences. 23: 547-555.
14. Hassa, H., Yalçın, Ö., Başmak, N., Esen, H., Koyuncu, D., Kurtdede, N., Aştı, R. N. (1999) Teratogenic effects of electromagnetic fields on the skeletal systems of rat fetuses. Tr. J. of Medical Sciences. 29 (5):555-559.
15. Yurdaydın,N., Aştı, R. N., Bilgin, Y., Kurtdede, N. (1999) Dondurulmuş aygır spermatozoa’larının elektron mikroskopta incelenmesi. Dicle Tıp Dergisi. 26 (4):123-127.
16. Aştı, R. N., Kurtdede, N., Özen, A. (1999) Light and electron microscopic studies on alpha naphthyl acetate esterase activity of peripheral blood T lymphocytes in chicken. Dtsch. tierarztl. Wschr. 106: 397-399.
17. Kurtdede, N., Aştı, R. N. (1999) Alman siyahbaş, Hampshire Down, Lincoln Longwool, Akkaraman, İvesi ve Konya Merinosu deri yapısı üzerinde araştırmalar. AÜ Vet. Fak. Derg. 46 (2-3): 219-230.
18. Çınar, K., Aştı, R. N., Kurtdede, N., Bilgin, F., Küçük, F. (2000) Tatlı sulara adaptasyon süresince yılan balığı elverlerinin solungaç klorid hücrelerindeki ultrastrüktürel değişimler. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Derg. 4(1):32-42.
19. Kurtdede, N., Erçakır, M., Koyuncu, D., Gürer, Y. K.Y., Aştı, R.N., Gürer, F., Açıkalın, A.E., Ünal, N., Tanyolaç, A. (2000) Cerebroprotective effect of piracetam: acute and chronic administrations of piracetam during short-term and long-term, incomplete and complete cerebral ischaemia. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 1 (1): 207-213.
20. Kurtdede, N., Aştı, R. N., Altunay, H., Özen, A. (2000) Ankara keçilerinin ileum’undaki Peyer plakları ve M hücreleri üzerinde ışık ve elektron mikroskopik çalışmalar. AÜ Vet. Fak. Derg. 47 (1): 39-49.
21. Aştı, R. N., Kurtdede, N., Altunay, H., Özen, A. (2000) Ankara keçilerinin konjuktiva ile ilişkili lenfoid dokusu (CALT) üzerinde ışık mikroskopik çalışmalar. AÜ Vet. Fak. Derg. 47 (1): 31-37.
22. Kurtdede, N., Aştı, R. N., Ergün, L., Ergün, E. (2000) Ankara keçilerinin bronşlarla ilişkili lenfoid dokusu (BALT) üzerinde ışık ve elektron mikroskopik çalışmalar. AÜ Vet. Fak. Derg. 47 (1): 51-58.
23. Aştı, R. N., Kurtdede, N., Sağlam, M., Tanyolaç, A., Eren, Ü., Kadak, R. (2000) Alman siyahbaşlı koyun ırkı ile Akkaraman, İvesi ve Konya Merinosu arasındaki melezlemelerden elde edilen F1 ve G1 melezlerinin deri yapısı üzerinde araştırmalar. AÜ Vet. Fak. Derg. 47 (2): 145-156.
24. Aştı, R. N., Kurtdede, N., Altunay, H., Özen, A. (2000) Electron microscopic studies on conjunctiva associated lymphoid tissue (CALT) in Angora goats. Dtsch. tierarztl. Wschr. 107: 196-198.
25. Kurtdede, N., Aştı, R. N., Ergün, L., Ergün, E. (2000) Ankara keçilerinin alt solunum yolları mast hücreleri üzerinde histolojik çalışmalar. AÜ Vet. Fak. Derg. 47 (3): 339-349.
26. Özer, A., Yıldırım, N., Kurtdede, N., Erçakır, M., Gürer, F., Aştı, R. N., Yurdakul, S., Tanyolaç, A., Başmak, H. (2001) Effects of intraoperative local mitomycin and 5-fluorouracil application on intraocular pressure and wound healing process in the experimental glaucoma filtering surgery in rabbits. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research.19 (2): 69-78. 
27. Aştı, R. N., Kurtdede, N. (2002) Hampshire Down koyun ırkı ile Akkaraman, İvesi ve Konya Merinosu arasındaki melezlemelerden elde edilen F1 ve G1 melezlerinin deri yapısı üzerinde araştırmalar. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences. 26 (4): 701-708. 
28. Kurtdede, N. (2002) Lincoln Longwool koyun ırkı ile Konya Merinosu arasındaki melezlemelerden elde edilen F1 ve G1 melezlerinin deri yapısı üzerinde araştırmalar. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences. 26 (4): 709-714.
29. Özen, A., Aştı, R. N., Kurtdede, N. (2002) Light and electron microscopic studies on mast cells of the bovine oviduct. Dtsch. tierarztl. Wschr. 109: 412-415.
30. Liman, N., Kurtdede, N., Polar, F., Çolak, A. (2002) The ultrastructure of blood islets in foetal sheep. Indian Vet. J. 79: 560-565.
31. Kurtdede, A., Aştı, R. N., Sel, T., Kurtdede, N., Karagül, H., Atalay, Ö., Güzel, M. (2004) Effects of anti-inflammatory and immunosuppressive doses of prednisolone on serum triiodothyronine,thyroxine, and free thyroxine concentrations and thyroid morphology in the dog. Revue de Medecine Veterinaria. 155(6):324-330.
32. Harem, M.K., Kurtdede, N. (2004) Tavukların (Gallus domesticus) Alt Solunum Yollarındaki Mast Hücreleri Üzerinde Histolojik Araştırmalar.Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1(1): 21-26.
33. Aştı, R. N., Kurtdede, A., Kurtdede, N., Ergün E., Güzel, M. (2005) Mast cells in the dog skin: distribution, density and heterogeneity. AÜ Vet. Fak. Derg. 52 (1) :7-12.
34. Sarı, E. K., Kurtdede, N. (2006) Bursa Fabricius’un histolojik yapısı. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 12 (2): 205-209. 
35. Karadağ Sarı,E., Kurtdede, N. (2007) Kanatlılarda İntestinal İmmun Sistem Histolojisi. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi. 78 (4): 57-62. 
36. Karadağ Sarı,E., Kurtdede, N. (2007) Light and Electronmicroscopic Studies of the Bursa of Fabricius in Turkeys. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 13 (2):177-184. 
37. Altunay, H., Harem, İ. Ş., Harem, M. K. Aştı, R. N., Kurtdede, N. (2008) Determination of acide α-naphthyl acetate esterase activity in peripheral blood leucocytes of gazelles (Gazella subgutterosa) Biotechnic and Histochemistry. 83(6): 279-283. 
38. Bayraktaroğlu,A.G., Korkmaz, D., Aştı, R. N., Kurtdede, N., Altunay, H. (2011) Conjunctiva Associated Lymphoid Tissue in the Ostrich (Struthio camelus). Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (1): 89-94.

39.Aştı,R.N.,Kurtdede,N., Altunay,H., Alabay, B., Özen, A., Bayraktaroğlu, A.G. (2011)Histological and Histochemical Studies on the Furstenberg's Rosette in Cows. Kafkas Univ. Vet Fak Derg. 17 (2):223-228. 

40.Bayrakt aroğlu, A.G., Özbek, M., Kurtdede,N., Altunay,H., Ergün,L., Ergün, E., Aştı, R.A.(2016)Histological Structure of Colonic Lymphoglanduler Complex in the Angora Goat. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi.87(1):24-33.


B.TEBLİĞLER
1. Kurtdede, N., Sağlam, M. (1992) Tavuk (gallus domesticus) ve bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) derisi üzerinde morfolojik araştırmalar. I. Histoloji ve Embriyoloji Sempozyumu. 26-28 Mart, Ankara.
2. Aştı, R. N., Kurtdede, N., Ergün, L. (1993) Kangal köpeklerinin perifer kan T lenfositleri üzerinde ışık ve elektron mikroskopik çalışmalar. XI. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. 8-10 Eylül, Edirne.
3. Aştı, R. N., Sağlam, M., Tanyolaç, A., Kurtdede, N., Ergün, L. (1994) Tavukların (Gallus domesticus) Alt Solunum Yollarındaki Mast Hücreleri Üzerinde Histolojik Çalışmalar, Ankara Üniversitesi II. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 31 Ağustos-2 Eylül, Bursa.
4. Özer, A., Kurtdede, N., Erçakır, M., Yıldırım, N., Genç, J., Aştı, R. N., Gürer, F., Tanyolaç, A. (1994) Tavşanlarda deneysel filtran glokom cerrahisi: filtran cerrahinin başarısında antifibroblastik ajanların ve intraoperatif lokal uygulamaların etkileri. II. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 31 Agustos-2 Eylül, Bursa.
5. Aştı, R.N., Kurtdede, N., Altunay, H., Akdeniz, C. (1994) Ankara keçilerinin perifer kan T ve B lenfositlerinin alfa naftil asetat esteraz ve yüzey immunglobulin boyama yöntemi ile belirlenmesi. . II. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 31 Ağustos-2 Eylül, Bursa.
6. Özer, A., Yıldırım, N., Kurtdede, N., Erçakır, M., Aştı, R. N., Başmak, H., Tanyolaç, A., Yurdakul, S. (1994) Deneysel filtran glokom cerrahisinde intraoperatif lokal mitomisin ve 5-fluorouracil uygulamasının göziçi basınca ve yara iyileşmesine etkileri. Türk Oftalmoloji Derneği XXVIII. Ulusal Kongresi. 18-23 Ekim, Antalya.
7. Kurtdede, N., Erçakır, M., Gürer, Y. K.Y., Aştı, R.N., Gürer, F., Açıkalın, A.E., Ünal, N., Tanyolaç, A. (1995) Cerebroprotective effect of piracetam: acute and chronic administrations of piracetam during short-term and long-term, incomplete and complete cerebral ischaemia. XII. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. 11-15 Eylül, Antalya.
8. Başmak, N., Koyuncu, D., Kurtdede, N., Hassa, H., Gürer, F., Aştı, R. N. (1995) Influence of electromagnetic field exposed during pregnancy on skeletal development of rat. XII. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi. 11-15 Eylül, Antalya.
9. Aştı, R. N., Tanyolaç, A., Kurtdede, N., Özen A. (1996) T ve B lenfositlerinin Ankara keçilerinin lenfoid dokularındaki dağılımı. 3. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 3-7 Eylül, Eskişehir.
10. Eren, Ü., Aştı, R. N., Kurtdede, N., Sandıkçı, M., Sur, E. (1996) İnek uterusunda mast hücreleri. 3. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 3-7 Eylül, Eskişehir.
11. Aştı, R. N., Kurtdede, N., Özen, A. (1996) Tavukların perifer kan T lenfositleri üzerinde histokimyasal çalışmalar. 3. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 3-7 Eylül, Eskişehir.
12. Kurtdede, N., Yörük, M. (1996) Tavuk ve bıldırcın derisinde mast hücrelerinin morfolojik ve histometrik incelenmesi. 3. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 3-7 Eylül, Eskişehir.
13. Şanlı, Y., Aştı, R. N., Bilgili, A., Yardımcı, H., Kurtdede, N., Filazi A., Akan, M. (1997) Kanatlı hayvan immun sistemi üzerine antibakteriyel ilaçların etkileri. YUTAV, Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı. 14-17 Mayıs, İstanbul.
14. Aştı, R. N., Kurtdede, N., Altunay, H., Özen, A. (2002) Ankara keçilerinin konjuktiva ile ilişkili lenfoid dokusu (CALT) üzerinde ışık ve elektron mikroskopik çalışmalar. 6. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 12-15 Eylül, İstanbul.
15. Altunay, H., Harem, İ. Ş., Harem, M. K., Aştı, R. N., Kurtdede, N. (2002) Ceylanların (Gazella subgutturoza) perifer kan lökositlerinde asit alfa naftil asetat esteraz aktivitesinin belirlenmesi. 6. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 12-15 Eylül, İstanbul
16. Harem, M. K., Kurtdede, N. (2002) Tavukların (Gallus domesticus) alt solunum yollarındaki mast hücreleri üzerinde histolojik çalışmalar. 6. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi. 12-15 Eylül, İstanbul.
17. Özen, A., Aştı, R. N., Kurtdede, N. (2004) İnek Oviduktu Mast Hücreleri Üzerinde Işık ve Elektron Mikroskopik Çalışmalar. VII. Ulusal Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 18-21 Mayıs, Mersin.
18. Bayraktaroğlu, A. G., Altunay, H., Aştı, R. N., Kurtdede, N., Korkmaz, D. (2005) Light and electron microscopic structure of conjunctiva associated lymphoid tissue (calt) in ostriches (Struthio camelus). 4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists 7-10 September, Kuşadası-Turkey.
19. Aştı, R. N., Kurtdede, N., Altunay, H., Alabay, B., Özen, A., Bayraktaroğlu, A. G. (2010) İneklerde Meme Dokusunda Furstenberg Rozeti ile İlişkili Lenfoid Doku (FALT) Üzerinde Işık ve Elektron Mikroskobik Çalışmalar. X. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 17-20 Mayıs, İzmir.
20. Bayraktaroğlu, A.G., Özbek, M., Kurtdede,N., Altunay,H., Ergün,L., Ergün, E., Aştı, R.A.,Yıldırım,H.(2015) ''Histological Structure of Colonic Lymphoglanduler Complex in the Angora Goat''International Congress''One World-One Health-One Vision'' Sarajevo, Bosnia, Hercegovina, October 14-16.


C.DERLEME MAKALELERD. ÇEVİRİLER:E. KİTAPLAR


F. VERDİĞİ TEZLER

DOKTORA TEZİ: Tavuk (Gallus domesticus) ve Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) Derisi Üzerinde Morfolojik Araştırmalar, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı – 1991

YÜKSEK LİSANS TEZİ:


TEZ DANIŞMANLIĞI

Yüksek lisans (Devam eden):

Yüksek lisans (Biten):

Doktora (Devam eden):


Doktora (Biten):
1. Tavukların (Gallus domesticus) Alt Solunum Yollarındaki Mast Hücreleri Üzerinde Histolojik Çalışmalar, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı – 2001
2. Hindilerin Bursa Fabricius’u Üzerinde Işık ve Elektron Mikroskopik Çalışmalar.
3. Sığır, Koyun ve Keçilerin Üriner Sistem Mast Hücreleri Üzerinde Histolojik Çalışmalar

PROJELER: 

Devam Eden:
Tamamlanan:

1. Sağlam,M., Kurtdede, N. Tavuk (Gallus domesticus) ve Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) Derisi Üzerinde Morfolojik Araştırmalar, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu. 
2. Aştı, R. N., Sağlam, M., Tanyolaç, A., Kurtdede, N., Ergün, L. Vitamin A’nın Tavuk Karaciğerinde Hücresel Depolanması, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu.
3. Aştı, R. N., Tanyolaç, A., Kurtdede, N., Özen A. T ve B lenfositlerinin Ankara Keçilerinin Lenfoid Dokularındaki Dağılımı. TÜBİTAK
4. Şanlı, Y., Aştı, R. N., Yardımcı, H., Kurtdede, N., Bilgili,, A., Filazi, A., Yersan, E. Kanatlı İmmun Sisrtemi Üzerine Bazı Antibakteriyel İlaçların Etkisi. TÜBİTAK
5. Liman, N., Kurtdede, N., Polar, F., Çolak, A Koyun Fötüslerinde ve Yeni Doğanlarında Kan Adacıklarının Elektron Mikroskopik Yapısı, Biyokimyasal ve Histofizyolojik Özellikleri, TÜBİTAK
6. Çınar, K., Aştı, R. N., Kurtdede, N., Bilgin, F., Küçük, F. (2000) Tatlı Sulara Adaptasyon Süresince Yılan Balığı Elverlerinin Solungaç Klorid Hücrelerindeki Ultrastrüktürel Değişimler. SDÜ Araştırma Fonu
7. Kurtdede, N., Aştı, R. N., Altunay, H., Özen, A. (2000) Ankara Keçilerinin İleum’undaki Peyer Plakları ve M Hücreleri Üzerinde Işık ve Elektron Mikroskopik Çalışmalar. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu.
8. Aştı, R. N., Kurtdede, N., Sağlam, M., Tanyolaç, A., Eren, Ü., Kadak, R Alman siyahbaş, Hampshire Down, Lincoln Longwool, Akkaraman, İvesi ve Konya Merinosu Deri Yapısı Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK.
9. Harem, M.K., Kurtdede, N. Tavukların (Gallus domesticus) Alt Solunum Yollarındaki Mast Hücreleri Üzerinde Histolojik Araştırmalar. TÜBİTAK.
10. Kurtdede, A., Aştı, R. N., Karagül H., Kurtdede, N., Sel, T., Atalay, Ö., Güzel, M. Sağlıklı Köpeklerde Antiinflamatorik ve İmmunsupressif Dozlarda Verilen Prednisolone’un Serum T3, T4 ve fT4 Değerlerine Köpeklerde Tiroksin ve Tiroid Morfolojisine Etkileri. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu.
11. Aştı,R.N.,Kurtdede,N.,Altunay,H.,Alabay,B.,Özen,.A. Laktasyon Dönemindeki Sağlıklı İneklerde Furstenberg Rozeti ile İlişkili Lenfoid Dokusu Üzerinde Işık ve Elektron Mikroskopik Çalışmalar. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu.
12. Kurtdede, N., Karadağ Sarı,E. Hindilerin Bursa Fabricius’u Üzerinde Işık ve Elektron Mikroskopik Çalışmalar. Kafkas Üniversitesi Araştırma Fon

13.Ergün, E., Ergün, L., Kurtdede, N., Beyaz, F., Özbek, (2015)M.Postnatal Gelişim Dönemlerindeki Sıçanların Testis ve Epididimislerinde Galektin 1 ve -3’ün İmmunohistokimyasal Lokalizasyonları ve Dağılımındaki Farklılıklar. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu.