PROF.DR. CANAN KUŞ    
Adı : CANAN
Soyadı : KUŞ
E-posta : kus@pharmacy.ankara.edu.tr, drcanankus@hotmail.com
Tel : 2033075
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/canan-kus-17986
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı                    :   Canan KUŞ

Doğum Tarihi               :   18.08.1968

Doğum Yeri                 :   Adana

Medeni Hali                 :   Evli, 1 çocuklu

Yabancı Dil                  :   İngilizce

Adres (iş)                     :   Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya  

                                        Anabilim Dalı 06100  Tandoğan-Ankara

Telefon (iş)                  :   0 (312) 203 30 75

E-mail                           :   kus@pharmacy.ankara.edu.tr

 

Eğitim (Kariyer)  Durumu       :

 

Eylül 2009                   :   Profesör Dr.  (Prof. Dr.)

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim  Dalında Profesör olarak göreve atanma

21 Mayıs – 26 Temmuz 2007  :  “Yeni bir uPA (ürokinaz tipi plazminojen aktivatörü) inhibitör sınıfı üzerinde çalışmalar” isimli  projede araştırmacı. University of Arizona, Arizona, U.S.A.

Mart 2003                   :   Doçent Doktor (Assoc. Prof.)

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim  Dalında Doçentlik ünvanının kazanılması

Mart 2001                   :    Yardımcı Doçent  (Assis. Prof.)

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak göreve atanma

1998                              :   Doktora   (Ph.D)

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Tez Konusu: “5-fluoro-1,2,6-trisübstitüe Benzimidazol Karboksilat ya da Amid Türevlerinin Sentez, Yapı-Aydınlatılması ve Antimikrobiyal Etkileri  Üzerinde  Çalışmalar” 

1997 (Burs)               :   Residental School on Medicinal Chemistry, kurs programı, U.S.A.  Drew University (New Jersey) tarafından sağlanan 1 haftalık burs, June 16-20, 1997

1992                           :    Bilim Uzmanlığı (M.Sc.)

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Tez  Konusu: “1,2,5(6)-Trisübstitüe benzimidazol Türevlerinin Sentez, Yapı-Aydınlatması ve Mikrobiyolojik Etkileri Üzerinde çalışmalar”

1988                           :    Lisans Eğitimi (B.Sc.)

                                            Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Ödülleri                    : Novartis  (Pharmaceutical and Medicinal Chemistry, 2007, First winner prize)

 

Üyesi Olduğu Bilimsel Kuruluşlar  :  Ankara Eczacı Odası

                                                               Türk Eczacılık Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği

                                                               Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları ve Geliştirme  Derneği                 

 

 

Prof. Dr. Canan KUŞ’ un SCI  Kapsamındaki Makaleleri

 

 

1. Göker, H., Kuş, C., Abbasoğlu, U., Synthesis of 1,2,5(6)-Trisubstituted Benzimidazoles and Evaluation of Their Antimicrobial Activities, Arch.Pharm. (Weinheim),  328, 425-430 (1995).

 

2. Kuş,  C.,  Göker,  H.,  Ayhan,  G.,  Ertan,  R.,  Altanlar,  N.,  Akın,  A.,  Synthesis and  Antimicrobial Activity of Some New Piperidinyl Benzimidazoles,  Il Farmaco, 51(6), 413-417 (1996).

 

3. Göker,  H.,  Ayhan-Kılcıgil,  G.,  Tunçbilek,  M.,  Kuş,  C.,   Ertan,  R.,  Kendi,  E., Özbey, S., Fort, M., Garcia, C., Farre, A.J., Synthesis and Antihistaminic H1  Activity of  1,2,5(6)-Trisubstituted  Benzimidazoles”  Heterocycles,  51(11),  2561-2573 (1999).

 

4. Göker,  H.,  Süzen, S., Kuş, C., Boykın, D.W.; “Synthesis of New 2-Aryl-4H-4-Oxo-1-Benzopyran Oxime Ethers”  Heterocyclic Communications, 6, 385-390  (2000).

 

5. Özbey,  S., Kuş, C., Göker, H.; “Crystal Structure of 1-Cyclopropyl-2-ethyl-5-fluoro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)-1H-benzimidazole” Analytical Sciences, 17, 1019-1020 (2001).

 

6. Göker, H., Tunçbilek, M., Süzen, S., Kuş, C., Altanlar, N.; “Synthesis and Antimicrobial  Activity of Some New  N-Substituted carboxyamido-1H-benzimidazole Derivatives” Arch.Pharm.Pharm. Med. Chem., 334, 148-152 (2001).

 

7. Kuş,  C.,  Göker,  H., Altanlar,  N.; “Synthesis and  antimicrobial activity of 5-fluoro-1,2,6-trisubstituted benzimidazole carboxamide and acetamide derivatives” Arch. Pharm. Pharm. Med. Chem., 334, 361-365  (2001).

 

8. Kuş, C., Boykın, D.W., Göker, H.; “Synthesis of some new N-isopropylamidinobibenzimidazoles as potential topoisomerase inhibitors” Heterocyclic Communications, 8 (3), 215-220 (2002).

 

9. Göker, H., Kuş, C.,  Boykın, D.W., Yıldız, S., Altanlar, N.; “Synthesis of Some New 2-Substituted-phenyl-1H-benzimidazole-5-carbonitriles and Their Potent Activity Against Candida Species”  Bioorg. Med. Chem.,10, 2589-2596 (2002)

 

10. Kazak,C., Aygün, M., Kuş, C., Özbey, S., Büyükgüngör,O.  “5-methyl-2-(4-Methylbenzoyloxy)-acetophenone” Acta Cryst.  E58, o612-o614  (2002).

 

11. Kuş, C.; “Synthesis of New Substituted 6-(morpholin-4-yl)-1H-Benzimidazole Derivatives” T. J. Chem. 26, 559-564  (2002)

 

12.  Özbey, S., Kaynak, F. B., Kuş,  C., Göker, H.; “2-(2,4-Dichlorophenyl)-5-fluoro-6-morpholin-4-yl-1H-benzimidazole monohydrate” Acta Cryst. E58, o1062-o1064 (2002).

 

13. Kuş, C., Altanlar, N.; “Synthesis of Some New Benzimidazole Carbamate Derivatives for Evaluation of Antifungal Activity”  T. J. Chem. 27, 34-39 (2003).

 

14. Kuş, C., Ayhan-Kılcıgil, G., Can Eke, B., İşcan, M.; “Synthesis and Antioxidant Properties of some Novel Benzimidazole Derivatives on Lipid Peroxidation in the Rat Liver”  Arch. Pharm. Res.. 27, 156-163 (2004).

 

15. Ayhan-Kılcıgil,G., Kuş, C., Çoban, T., Can-Eke, B., Işcan, M. “Synthesis and Antioxidant Properties of Novel Benzimidazole Derivatives” Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry,  19 (2), 129-135 (2004).

 

16. Kazak, C., Yılmaz, V.T., Göker, H., Kuş, C. “1-n-Butyl-2-(4’-fluorophenyl)-1H-benzimidazole-6-carbonitrile” Acta Cryst. E60, m819-m821 (2004).

 

17.  Özbey, S., Kaynak, F.B., Göker,  H., Kuş,  C. “Synthesis and crystal structure elucidation of 1-(4-fluorobenzyl)-2-(4-cyanophenyl)-1H-benzimidazole-5-carbonitrile”, J. Chem. Cryst. 34 (12), 853-860 (2004).

 

18.  Ateş-Alagöz,  Z., Kuş, C.,  Çoban , T. “Synthesis and antioxidant properties of novel benzimidazoles containing substituted indole or 1,1,4,4-tetrametyl-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene fragments” J.  Enzym. Inhib.Med. Chem.  20(4), 325-331 (2005).

 

19. Ayhan-Kılcıgil, G., Kuş, C., Çoban, T., Can-Eke, B., Özbey, S., Işcan, M. “Synthesis, Antioxidant and Radical Scavenging Activities of Novel Benzimidazoles” J.  Enzym. Inhib. Med. Chem.  20(5), 503-514 (2005)

 

20. Ayhan-Kılcıgil, G., Kuş, C., Altanlar, N., Özbey, S. “Synthesis and Antimicrobial Evaluation of Some New 2-(2-(p-chlorophenyl) benzimidazol-1-yl-methyl)-5-substituted amino-[1,3,4]-thiadiazoles” Turk. J. Chem. 29, 153-162 (2005).

 

21. Ates-Alagöz,  Z., Alp, M., Kuş, C.,  Yıldız, S., Buyukbingöl, E., Göker, H.   “Synthesis and Potent Antimicrobial Activities of Some Novel Retinoidal Monocationic Benzimidazoles”  Arch. der. Pharm. (Chemistry in Life Science)  339, 74-80 (2006).

 

22. Kazak, C., Yılmaz, V.T., Göker, H., Kuş, C. “Synthesis, crystal and molecular structures of 1–n–butyl–2–(3'–chlorophenyl)–1H-benzimidazole–5–carbonitrile hemihydrate and 1–n–butyl–2–(3',4'–dimethoxyphenyl)–1H–benzimidazole–5–carbonitrile” Crystal Research and Technology 41 (5),528-532 (2006).

 

23.  Ayhan-Kılcıgil, G., Kuş, C., Özdamar, E.D., Can-Eke, B., İşcan, M. “Synthesis and Antioxidant Capacities of Some New Benzimidazole Derivatives” Arch. Pharm. Chem. Life Sci., 340, 607-611  (2007).

 

24. Kuş, C., Ayhan-Kılcıgil, G., Özbey, S., Kaynak,  F.B., Kaya, M., Çoban, T., Can-Eke, B. “Synthesis and antioxidant properties of novel N-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine and  4–methyl-2H-1,2,4-triazole-3(4H)-thione derivatives of benzimidazole class”  Bioorg. Med. Chem., 16, 4294-4303 (2008).

 

25. Kuş, C., Sözüdönmez, F.,  Altanlar, N. “Synthesis and antimicrobial activity of some novel 2-[4-(substituted piperazin- / piperidin-1-ylcarbonyl)phenyl]-1H-benzimidazole derivatives” Arch. Pharm. Chem. Life Sci., 342, 54–60 (2009).

 

26.  Kuş, C., Ayhan-Kılcıgil, G., Tunçbilek, M., Altanlar, N., Çoban, T., Can-Eke, B., İşcan, M. “Synthesis, Antimicrobial and Antioxidant Activities of Some Benzimidazole Derivatives” Letters in Drug Design & Discovery, 6, 374-379  (2009).

 

27. Kuş, C., Sözüdönmez, F., Can-Eke, B., Çoban, T., Antioxidant and Antifungal Properties of Benzimidazole Derivatives, Zeitschrift für Naturforschung C, 65c, 537–542 (2010).



 28. Ayhan-Kilcigil, G., Kuş, C., Çoban,T., Özdamar, E. D. and Can-Eke, B. “Identification of a Novel Series of N-Phenyl-5-[(2-phenylbenzimidazol-1-yl)methyl]-1,3,4-oxadiazol-2-amines as Potent Antioxidants and Radical Scavengers”  Arch. Pharm. Chem. Life Sci. 2014, 347, 276–282   DOI 10.1002/ardp.201300324

 

29. A. Karayel · S. Özbey · G. Ayhan-Kılcıgil · C. Kuş, “Crystal structures and intermolecular interactions of two novel antioxidant triazolyl-benzimidazole compounds” Crystallography Reports 12/2015; 60(7):1084-1088. DOI:10.1134/S1063774515070111

 

  

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

30.  Kuş, C., Ayhan-Kılcıgil, G., Altanlar, N. “Antimicrobial Actıvıty of Some

Thiadiazolyl- and Triazolylbenzimidazoles” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi     Dergisi  33 (1), 1-6 (2004).

 

31.   Kuş, C., Altanlar, N. “Bazı  Morfolinobenzimidazol Türevlerinin Antimikrobiyal Etkileri Üzerine Çalışmalar” Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi  Dergisi 34 (5) (2006).

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan derlemeler :

 

32. Göker, H., Düver,  C.; “Potent Gastrik Asid Sekresyon İnhibitörü: Omeprazol” 

Pharmacia-JTPA, 30(2): 98-109  (1990). 

 

33. Kuş,  C.,  Göker,  H.; “Benzimidazol Halkası Taşıyan Yeni Bileşiklerin Farmakolojik Etkileri”  FABAD Farmasötik Bilimler Dergisi, 19, 23-35 (1994).

 

34. Kuş, C., Alp, M.; “Sistemik Mantar Enfeksiyonlarının Tedavisinde Yeni Hedefler ve Yeni Bileşikler”  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 31(2) 91-131 (2002).