PROF.DR. MEHMET NECATİ KUTLU    
Adı : MEHMET NECATİ
Soyadı : KUTLU
E-posta : kutlu@ankara.edu.tr
Tel : 03123103280/1224
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı, Soyadı: Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu

Doğum Yeri, Tarihi: Ankara, 22 Mayıs 1968

Öğrenim Durumu: Doktora

Yabancı Diller: İngilizce (KPDS 92.5), İspanyolca (KPDS 97.5).

EĞİTİM

Derece

Bölüm/Program

Kurum

Yıl

İlkokul

 

Ahmet Vefik Paşa İlkokulu, Ankara

1980

Ortaokul

 

Colegio Internacional de Caracas, Venezuela

1983

Lise

Tabiat Bölümü

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

1986

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Batı Dilleri ve Edebiyatları (İspanyol Dili ve Edebiyatı)

Ankara  Üniversitesi

1992

Y. Lisans

Batı Dilleri ve Edebiyatları (İspanyol Dili ve Edebiyatı)

Ankara  Üniversitesi

1996

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Batı Dilleri ve Edebiyatları (İspanyol Dili ve Edebiyatı)

Ankara  Üniversitesi

2001

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı  : “General Rafael de Nogales Méndez’in ‘Cuatro Años Bajo la Media Luna’ (Hilal Altında Dört Yıl) Adlı Yapıtında Türkiye ve Türkler Hakkındaki Görüşler ve İzlenimler”. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yıldız Canpolat, 112 sayfa.

Doktora Tez Başlığı (özeti ekte)  ve  Tez Danışmanı : “Carlos Fuentes’in İki Romanında Meksika Tarihinin Yansımaları”. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ertuğrul Önalp, 194 sayfa.

GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Uzman Adayı 

 T.C. Ziraat Bankası

1992-1993

Araş.Gör.

 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

1993-2001

Dr.Araş.Gör.   

 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

2001- 2005

Doç. Dr.   

 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

2005- 2010

Prof. Dr.

 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

2010-…

Konuk Öğr.Üy.

Universidad Nacional de Colombia (Kolombiya Ulusal Üniversitesi)

Ağustos-Kasım 2014

İDARİ GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Kurucu Müdür

 Ankara Üniversitesi, Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

2009-...

Kurucu Anabilim Dalı Başkanı

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Latin Amerika Çalışmaları Anabilim Dalı

2010-…

Anabilim Dalı Başkanı

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2012-…

Başkan

Uluslararası Latin Amerika ve Karayipler Çalışmaları Federasyonu (FIEALC)

2013-2015

Ödüller

Kolombiya Devleti “San Carlos Şövalyesi” nişanı (Kolombiya Cumhurbaşkanlığı’nın 04 Haziran 2015 tarihli kararnamesiyle).

Bolivya, Universidad Mayor de San Andrés (San Andrés Yüksek Üniversitesi), Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, “Saygın Şahsiyet” ödülü. (Üniversite’nin ilgili Fakültesi yetkili kurulunun 28 Mart 2016 tarih ve 088/2016 sayılı kararıyla)

Danışma Kurulu Üyeliği:

Revista del Instituto Cervantes de Estambul, Mayıs 2003-Mayıs 2005 tarihleri arasında.

Yayın Kurulu Üyeliği:

Revista de Ciencias Sociales de la Región Centroccidental, Barquisimeto, Venezuela, 2007’den beri.

Yayın Kurulu Eşbaşkanlığı (Müdür):

Cuadernos Turquinos, La Habana, Küba (Yayın LATINDEX tarafından taranmaktadır), 2011’den beri.


 

 

Son üç yılda verdiği Lisans düzeyindeki dersler :

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2012-2013

Güz

İspanyol Dili 1 (ATILIM Ü.)

 3

 

20

Latin Amerika Edebiyatına Giriş

 4

 

40

İlkbahar

İspanyol Dili 2 (ATILIM Ü.)

 3

 

10

Çağdaş Latin Amerika Edebiyatı

 4

40

2013-2014

Güz

Latin Amerika Edebiyatına Giriş

  4

 

 40

İlkbahar

Çağdaş Latin Amerika Edebiyatı

 4

 

40

2014-2015

Güz

Cultura e Historia Turca (Universidad Nacional de Colombia)

4

 

83

 

Son iki yılda verdiği Yüksek Lisans düzeyindeki dersler :

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

Güz

Latin Amerika Vakainameleri I

 3

 

4

İlkbahar

Latin Amerika Vakainameleri II

 3

 

4

2013-2014

Güz

 

Latin Amerika Bağımsızlık Süreci

3

 

8

Latin Amerika Vakainameleri II

3

 

 

İlkbahar

 

Kolomb öncesi Güney Amerika Medeniyeti

3

 

11

Latin Amerika Vakainameleri II

3

 

 


 

ESERLER LİSTESİ

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Kutlu, Mehmet Necati, “España y los españoles en la obra de Yahya Kemal” (Yahya Kemal’in Eserlerinde İspanya ve İspanyollar), Revista del Instituto Cervantes de Estambul, No. 5, Mayo 2003, s. 4-7.

A2. Kutlu, Mehmet Necati, “Los jenízaros y su representación en ‘Los baños de Argel’ de Cervantes” (Cervantes’in ‘Cezayir Zindanları’ Adlı Eserinde Yeniçeriler ve Temsilleri), Revista del Instituto Cervantes de Estambul, No. 7, Septiembre 2004, s. 24-28.

A3. Kutlu, Mehmet Necati, “Subditos otomanos en América Latina, un documento y algunas reflexiones sobre las causas de su emigración” (Latin Amerika’da Osmanlı Vatandaşları ve Göç Nedenleri Üzerine Bazı Düşünceler), Revista de Ciencias Sociales de la Región Centroccidental, Barquisimeto, Venezuela, No. 10, Enero-Diciembre 2005, s. 125-140. (A7 Kodlu yayının İspanyolca tercümesidir.)

A4. Kutlu, Mehmet Necati, “Visión de la Sublime Puerta Otomana de los Acontecimientos del año 1898 en Cuba y su enviado especial: Enver Pacha” (Küba’da 1898 Yılında Yaşanan Olaylara Bab-ı Âlî’nin Bakış Açısı ve Özel Temsilci Enver Paşa), Revista de Ciencias Sociales de la Región Centroccidental, Barquisimeto, Venezuela, No. 11, Enero-Diciembre 2006, s. 105-118.

A5. Kutlu, Mehmet Necati, “Rafael de Nogales Méndez y sus andanzas en el Imperio Otomano” (Rafael de Nogales Méndez ve Osmanlı Imparatorluğu’ndaki Maceraları), Cuadernos Americanos, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., No. 122, Oct-Dic 2007, s. 39-53.

A6. Kutlu, Mehmet Necati, “Reflexiones Sobre el viaje de Francisco de Miranda al Imperio Otomano” (Francisco de Miranda’nın Osmanlı İmparatorluğu’na Gerçekleştirdiği Seyahat Hakkında Düşünceler), Espacio, Tiempo y Forma, Serie,  IV, UNED, Madrid, 2007, s. 171-186.

A7. Kutlu, Mehmet Necati, “Ottoman subjects in Latin America: An archive document and some reflections on the probable causes of their immigration” (Latin Amerika’da Osmanlı Vatandaşları ve Muhtemel Göç sebepleri Üzerine Bazı Düşünceler), Archivum Ottomanicum, Wiesbaden, No. 25, 2008, s. 233-244.

A8. Kutlu, Mehmet Necati- Gómez Abascal, Ernesto, “1898: Un Enviado del Sultán Abdülhamit II en la Guerra de Cuba” (1898: Küba Savaşında Sultan II. Abdülhamit’in Bir Görevlisi), Cuadernos Turquinos, Vol. 1, No. 1, La Habana, Enero-Diciembre 2011, s. 1-8.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Kutlu, Mehmet Necati, “Francisco de Miranda’nın Seyahatnamesi ‘Colombeia’da Türkiye ve Türkler”, Bahçeşehir Üniversitesi I. Uluslararası Tarih Sempozyumu: ‘Dünyada Türk İmajı’, 13-14 Mayıs 2004, Dünyada Türk İmgesi, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2005.

 

B2.  Kutlu, Mehmet Necati, “Período Otomano del Ilustre Caballero Venezolano Rafael de Nogales, Mitos, Realidades y Un Documento Nuevo” (Venezuelalı Meşhur Şövalye Rafael de Nogales’in Osmanlı Dönemi, Mitler, Gerçekler ve Yeni Bir Belge), Eröffnung der Feierlickeiten zum 130. Geburstag von Rafael de Nogales Méndez, 30 Nisan 2007, Otto Braun Saal, Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin.

B3. Kutlu, Mehmet Necati, “Relaciones turco-españolas en la Guerra Civil española” (İspanyol İç Savaşı Döneminde Türk-İspanyol İlişkileri), Las Relaciones Turco-Españolas a lo Largo de la Historia, Universidad Autónoma de Madrid-Embajada de Turquía en Madrid, 13-14 Noviembre 2007, Madrid.

B4. Kutlu, Mehmet Necati, “Francisco de Miranda: Un Libertador de Nuestra América en Grecia” (Francisco de Miranda: Bizim Amerikamızın Bir Kurtarıcısı Yunanistan’da), “América Latina y el Mediterráneo: ideas en contacto”, Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas, 14-16 Octubre 2009, Atina.  

B5. Kutlu, Mehmet Necati, “Başlangıcından XX. Yüzyıla Kadar Türk Latin Amerika İlişkilerine Genel Bir Bakış ve Bazı Dönüm Noktaları”, Türk-Latin Amerika ve Karayipler Forumu: Sosyoekonomik İşbirliği ve Kültürel Etkileşim, Bahçeşehir Üniversitesi, 8-11 Ekim 2009, İstanbul.

B6. Kutlu, Mehmet Necati, “Estambul a través de los siglos” (Yüzyılların Ötesinde İstanbul), “Encuentro Colombia-Turquía”, Universidad EAFIT, 3-6 Septiembre 2013, Medellín (Kolombiya). 

B7. Kutlu, Mehmet Necati, “La transición turca del Imperio a la República y Kemal Atatürk” (Türkiye’nin İmparatorluktan Cumhuriyete Geçişi ve Kemal Atatürk), “Encuentro Colombia-Turquía”, Universidad EAFIT, 3-6 Septiembre 2013, Medellín (Kolombiya). 

B8. Kutlu, Mehmet Necati, “Los 90 Años del Término del Imperio Otomano e Inicio de la República de Turquía” (Osmanlı Imparatorluğu’nun Sonu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Başlangıcının 90. Yılı), Universidad de Santiago de Chile, 3 Aralık 2013, Santiago (Şili).

B9. Kutlu, Mehmet Necati, “Türk-İspanyol Diplomatik İlişkilerinin Başlangıcına Dair Yeni Bir Yaklaşım ve İspanyol Arşivlerinden Temin Edilen Bir Belge”, IV. Jornadas Internacionales Hispánicas de Literatura Españolas de la Universidad de Estambul, İstanbul Üniversitesi, 20-21 Mayıs 2014, İstanbul.

B10. Kutlu, Mehmet Necati, “La vida y obras de Nasuh, historiador y miniaturista” (Nakkaş ve Tarihçi Nasuh’un Hayatı ve Eserleri), Universidad de San Francisco, 24 Eylül 2014, Quito (Ekvador).

B11. Kutlu, Mehmet Necati, “Turquía Como Potencia Emergente y Su Política de Apertura Hacia América Latina”, (Yükselen Bir Güç Olarak Türkiye ve Latin Amerika Açılımı), XVII Congreso de la Federación Internacional de Estudíos Sobre América Latina y el Caribe, “América Latina, Asia y el Mundo: Nueva Matriz de la Globalización”, Busan University of Foreign Studies, 25-28 Ağustos 2015, Busan (Kore).

B12. Kutlu, Mehmet Necati, “Estambul, Ciudad de Imperios”, (İmparatorluklar Şehri İstanbul), 11. Seminario de Evaluación, Perfeccionamiento y Actualización Docente del 15 al 26 de febrero de 2016, Auditorio José Dolores Moscote, Universidad de Panamá, Facultad de Economía,  23 Şubat 2016, Panamá (Panamá).

 

B13. Kutlu, Mehmet Necati, “Período Otomano del Ilustre Caballero Venezolano Rafael de Nogales Mendez”, (Venezuelalı Meşhur Şövelye Rafael de Nogales Mendez’in Osmanlı Dönemi), El Año Más Largo del Imperio Otomano, Una Reivindicación Centenaria,  30 Mart 2016, La Paz (Bolivia).

B14. Kutlu, Mehmet Necati, “El Término del Imperio Otomano e Inicio de la República de Turquía”, (Osmanlı İmparatorluğunun Sonu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Başlangıcı), El Año Más Largo del Imperio Otomano y el Renacimiento de Un Pueblo,  5 ñisan 2016, Asunción (Paraguay).

 

C. Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar:

C1. Kutlu, Mehmet Necati, Nogales Méndez, Un caballero andante en Turquía (Türkiye’de Bir Gezgin Şövalye), Ediciones de la Embajada de Venezuela en Turquía, Ankara, 1998, 148 sayfa. (Yüksek Lisans tezinin çevirisi)

C2. Kutlu, Mehmet Necati, Türkiye’de Bir Gezgin Şövalye, Nogales Méndez, Gendaş Kültür Yayınları, İstanbul, 2000, 138 sayfa. (Yüksek Lisans tezi)

C3. Kutlu, Mehmet Necati, Nâzım Hikmet Havana’da, Parantez Gazetecilik ve Yayıncılık, İstanbul, 2003, 92 sayfa.

C4. Kutlu, Mehmet Necati, Tılsımdan İnanca, Başlangıcından XVII. Yüzyıla Kadar Latin Amerika Edebiyatı, Cadde Yayınları, İstanbul, 2004, 265 sayfa.

C5. Kutlu, Mehmet Necati, Tılsım, İnanç ve Başkaldırı, Başlangıcından XVIII. Yüzyıla Kadar Latin Amerika Edebiyatı, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara, 2012, 304 sayfa.

 

Ç. Ulusal ya da uluslararası kitaplarda yazılan bölümler:

Ç1. Kutlu, Mehmet Necati (Birçok yabancı yazarla birlikte), Nogales Méndez, visto por propios y extraños (Yerli ve Yabancı Yazarların Gözüyle Nogales Méndez), Fundación General de Nogales Méndez, Caracas, 2003, 442 sayfa.

Ç2. Kutlu, Mehmet Necati (Angel Gabilondo Pujol, Ender Arat, Pedro Martínez Montavez, İlber Ortaylı, Sinan Kuneralp, Pablo Martín Asuero, Ertuğrul Önalp, Carmen Ruiz Bravo Villasante, Rafael Carpintero, Gülışık Alkaç, Sedat Çilingir, María Jesús Horta Sanz, Lütfü Tokatlıoğlu ve Çetin Altan ile birlikte), “Reflexiones Sobre las Relaciones Hispano-Turcas Durante La Guerra Civil Española y un Hecho Representativo” (İspanya İç Savaşı Dönemi İspanya-Türkiye İlişkileri Hakkında Düşünceler ve Bir Örnek Olay), Las Relaciones Turco-Españolas a lo Largo de la Historia, Editorial TAM S. L., Madrid, 2008, 262 sayfa.

Ç3. Kutlu, Mehmet Necati (Birgül Güler, Onur Karahanoğulları, Koray Karasu, Özden Akın, Erel Tellal, Nuray Keskin, Tayfun Çınar, Uğur Ömürgönülşen ve Selin Esen ile birlikte), Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, İmge Yayınevi, Ankara, Şubat 2009, 735 sayfa.

Ç4. Kutlu, Mehmet Necati (Kaldone G. Nweihed ve Reinaldo Rojas ile birlikte), Bolívar y Atatürk, Atatürk y Bolívar (Bolívar ve Atatürk, Atatürk ve Bolivar), Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, Caracas, Abril 2009, 101 sayfa.

Ç5. Kutlu, Mehmet Necati (Şebnem Atakan, Erkan Yurtaydın, Özlem Kaygusuz, Nazan Çiçek ve Gökhan Erdem ile birlikte), Osmanlı İmparatorluğu- Latin Amerika (Başlangıç Dönemi), Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Ankara, Şubat 2012, 439 sayfa.

Ç6. Kutlu, Mehmet Necati (Birçok yabancı yazarla birlikte), “La enseñanza del español a nivel académico en Turquía y el papel de la Universidad de Ankara” (İspanyolcanın Türkiye’de Akademik Düzeyde Öğretimi ve Ankara Üniversitesi’nin Rolü),  El Español: Territorio de Encuentros (İspanyolca, Buluşmaların Alanı), Editorial Universitaria <<San Clemente de Ojrid>>, Sofia, 2012, 760 sayfa.

Ç7. Kutlu, Mehmet Necati-Neslihan Kadıköylü (Birçok yazarla birlikte), “ABD’nin Meksika’ya Askeri Müdahalelerine Dair Bir Deneme”,  ABD’nin Askeri Müdahaleleri, 1801’den Günümüze, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2013, 574 sayfa.

Ç8. Kutlu, Mehmet Necati-Fatma Öznur Seçkin (Birçok yazarla birlikte), “Bir Latin Amerika Ülkesi Olarak Şili ve 1891 Yılında Yaşanan ABD Müdahalesine Dair Bir Deneme”,  ABD’nin Askeri Müdahaleleri, 1801’den Günümüze, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2013, 574 sayfa.

Ç9. Kutlu, Mehmet Necati (Mutlu Yılmaz, Paulino Toledo, Öznur Seçkin ile birlikte) Piri Reis En América Latina a los 500 Años de su Mapamundi (Dünya Haritasının 500. Yılında Piri Reis Latin Amerika’da), Publicaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos, Buenos Aires, 2013, 194 sayfa.

Ç10. Kutlu, Mehmet Necati (Mutlu Yılmaz, Paulino Toledo, Öznur Seçkin ile birlikte) Piri Reis y La Armada Turca del Pasado al Presente (Piri Reis ve Geçmişten Günümüze Türk Donanması), Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Mayo 2014, 142 sayfa.

Ç11. Kutlu, Mehmet Necati (Birçok yabancı yazarla birlikte) 1915 El Año Más Largo del Imperio Otomano (1915, Osmanlı İmparatorluğu’nun En Uzun Yılı), Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2015, 426 sayfa.

Ç12. Kutlu, Mehmet Necati (Birçok yabancı yazarla birlikte) 1915 El Año Más Largo del Imperio Otomano: Una Mirada Centenaria (1915, Osmanlı İmparatorluğu’nun En Uzun Yılı: Yüzyıl Ötesinden Bakış), Universidad Nacional de Costa Rica, San José, 2015, 307 sayfa.

Ç13. Kutlu, Mehmet Necati (Birçok yabancı yazarla birlikte) 1915 El Año Más Largo del Imperio Otomano y La Turquía de Hoy (1915, Osmanlı İmparatorluğu’nun En Uzun Yılı ve Günümüz Türkiye’si), Universidad Central del Ecuador, Quito, 2015, 443 sayfa.

Ç14. Kutlu, Mehmet Necati (Klaus Bodemer, Lincoln Bizzozero, María de Monserrat Llairó, Priscila Palacio, Jorge Luis Osona, Slobodan Pajovic ve Efthimia Pandis Pavlakis ile birlikte) Los Interrogantes de América Latina en la Era Global (Global Çağda Latin Amerika’nın Soru İşaretleri), Imago Mundi, Buenos Aires, 2015, 115 sayfa.

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Kutlu, Mehmet Necati, “Carlos Fuentes ve İki Romanında Biçim Özellikleri (Deri Değiştirmek ve Artemio Cruz’un Ölümü)”, TÖMER Dil Dergisi, Sayı 120, Mayıs-Haziran 2003, s. 41-56. (Doktora tezinden üretilmiş makale)

D2. Kutlu, Mehmet Necati, “Luis Cernuda ve Sürgün”, Littera Edebiyat Yazıları, Cilt 13, Eylül 2003, s. 91-98.

D3. Kutlu, Mehmet Necati, “İspanyol Arşiv Belgelerine Göre 1795 Yılında Orta Amerika’da Tutuklanan Bir Osmanlı Hekimi ve Kullandığı Tedavi Yöntemleri”, Bilge, Yayın Tanıtım Tahlil, Eleştiri Dergisi, Sayı 39, Kış 2004, s. 29-33.  

D4. Kutlu, Mehmet Necati, “Osmanlı’dan Cumhuriyete Uzanan Kuşağın Şair Diplomatı: Yahya Kemal ve Eserlerinde İspanya”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) Dergisi, Sayı 15, 2004, s. 289-308.  

D5. Kutlu, Mehmet Necati, “Yeni Bilgiler Işığında Rafael de Nogales Méndez”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) Dergisi, Sayı 16, 2004, s. 191- 213.

D6. Kutlu, Mehmet Necati, “Osmanlı Hilalinin Altında Bir Venezuelalı ve Anlatılarında Yer Alan 1915 Yılı Olayları Hakkında Bazı Değerlendirmeler”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 46/2, 2006, s. 163- 179.

D7. Kutlu, Mehmet Necati, “Neden Edebiyat Sorusuna Latin Amerika’dan Bir Yanıt: Gabriel García Márquez”, Littera Edebiyat Yazıları, Cilt 22, Haziran 2008, s. 81-86.

D8. Kutlu, Mehmet Necati, “İspanyol Casusu Domingo Badía’nın Gözüyle XIX. Yüzyılda İstanbul’da Toplumsal Yaşam”, Türk Yurdu, Cilt 33, Sayı 310, Haziran 2013, s. 291-296.

D9. Kutlu, Mehmet Necati, “XX. Yüzyıl İspanyol Düşüncesinin Altın Çocuğu Jose Ortega Y Gasset”, Doğu Batı, Yıl 17, Sayı 69, Mayıs, Haziran, Temmuz 2014.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Kutlu, Mehmet Necati, “İki Batılı Gezgine Göre XX. Yüzyıl Başında Eyüp ve Çevresi”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla III. Eyüpsultan Sempozyumu, 28-30 Mayıs 1999, İstanbul, Tebliğler, s. 332-337.

E2. Kutlu, Mehmet Necati, “İspanyol Belgelerine Göre İspanya Nezdinde Görevlendirilen İlk Osmanlı Elçisi Ahmet Vasıf Efendi”, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla IV. Eyüpsultan Sempozyumu, 5-7 Mayıs 2000, İstanbul, Tebliğler, s. 106-111.

E3. Kutlu, Mehmet Necati, “Latin Amerikalı Gezginlerin Gözüyle Süleymaniye”, Süleymaniye Ulusal Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007, İstanbul.

E4. Kutlu, Mehmet Necati, “Başlangıcından XX. Yüzyıla Kadar Türk-Latin Amerika İlişkilerine Genel Bir Bakış ve Bazı Dönüm Noktaları”, Latin Amerika Çalıştayı, T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı-Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 22-23 Kasım 2012, Ankara.

 

F. Diğer yayınlar :

F1. Kutlu, Mehmet Necati, “İspanya İç Savaşı’nın 63. Yılında Moskova Çocukları”, Mülkiye Dergisi, Ankara, Ocak-Şubat 2000, s. 221-236.

 

F2. Kutlu, Mehmet Necati, “Venezuela: Alışılmadık Bir Siyasal-Sosyal Olay”, Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, Yıl 1, Sayı 1, Ankara, Mayıs 2000, s. 8-12.

 

F3. Kutlu, Mehmet Necati, “Geçmişin ve Günümüz Gerçeklerinin Işığında İspanyolcanın Ülkemizdeki Görünümü”, Tömer Dil Dergisi, Sayı 106, Ankara, Ağustos, 2001, s. 54-60.

 

F4. Kutlu, Mehmet Necati, “Labirentindeki Venezuela”, Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, Yıl 3, Sayı 10, Ankara, Haziran 2002, s. 44-48.

 

F5. Galeano, Eduardo, Gölgede ve Güneşte Futbol, Çevirenler: Ertuğrul Önalp-Mehmet Necati Kutlu, Can Yayınları, İstanbul, 1998, 264 sayfa.

 

F6. XX. Yüzyıl Latin Amerika Öyküleri (Seçki), Derleyen ve çeviren: Mehmet Necati Kutlu, Oknos Yayınları, Ankara, 1999, 85 sayfa.

 

F7. Şili Öyküleri (Seçki), A.Ü. D.T.C.F, İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Elemanları ile Ortak Çalışma, Şili Büyükelçiliği Yayınları, Ankara, 2000, 255 sayfa.

 

F8. Yedi Şilili Şair (Seçki), A.Ü. D.T.C.F, İspanyol Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Elemanları ile Ortak Çalışma, Şili Büyükelçiliği Yayınları, Ankara, 2002, 216 sayfa.

 

F9. Miranda, Francisco de, Venezuelalı General Miranda’nın Türkiye Anıları, Çeviren: Mehmet Necati Kutlu, Türkiye’deki Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Büyükelçiliği Yayınları, Ankara, 2004, 160 sayfa.

 

F10. Morales Lezcano, Victor, “İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye: Bir İspanyol Yaklaşımı”, Çeviren: Mehmet Necati Kutlu, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt X, Sayı 29, Ankara, Temmuz 1994, s.417-427.

 

F11. Bunes de Ibarra, Miguel Angel, “Barbaros Hayrettin Paşa ve Mağrib’in Osmanlılaşması”, Çeviren: Mehmet Necati Kutlu, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, (OTAM) Dergisi, Sayı 12, Ankara, 2001.

 

F12. Kutlu, Mehmet Necati, “İkinci Türkiye Notları”, Gezi Notları Seçkisi, Gündoğan Yayınevi, Ankara, 1994, s. 187-194.

 

F13. Önalp, Ertuğrul - Kutlu, Mehmet Necati, “Miguel de Cervantes’in Yaşamının İlk Dönemi ve Esaret Yılları”, Kitap-lık, Yapı Kredi Yayınları, Sayı 84, İstanbul, Haziran-2005, s. 88-98.

 

F14. Nweihed, Kaldone G., Küreselleşme, İki Yüze Bir Maske, (Editör: Mehmet Necati Kutlu), Memleket Yayınları, Ankara, Şubat 2007.

 

F15. Saramago, José, Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş, Çeviren: Mehmet Necati Kutlu, Merkez Kitapçılık Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş., İstanbul, 2007, 206 sayfa.

 

F16. Hernández, José, Martín Fierro, Çevirenler: Ertuğrul Önalp-Mehmet Necati Kutlu, Türkiye’deki Arjantin Büyükelçiliği Yayınları, Ankara, 2007, 110 sayfa.

 

F17. Gómez Abascal, Ernesto, Havana’da Türk Tutkusu; 1898, Çevirenler: Mehmet Necati Kutlu-Ceren Karaca, Everest Yayınları, İstanbul, 2009, 282 sayfa.

 

F18. Nweihed, Kaldone G.; Rojas, Reinaldo; Kutlu, Mehmet Necati; Bolivar ve Atatürk, Atatürk ve Bolivar, (Editör: Mehmet Necati Kutlu), Türkiye’deki Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Büyükelçiliği Yayınları, Ankara, Nisan 2009.

 

F19. Kutlu, Mehmet Necati, Basından ve Edebiyat Eserlerinden Örneklerle İspanyolca Deyimler Sözlüğü, Özgür Yayınları, İstanbul, Temmuz 2010.

 

F20. Grau, Alpidio Alonso, Seyrettiğim Tembel Güneşler, Çeviren: Mehmet Necati Kutlu, Jose Marti Küba Dostluk Derneği Yayınları Yayınları, İstanbul, 2010.

 

 

 

Uluslararası Atıflar

 

[Un caballero andante en Turquía (C1.) adlı kitaba]

 

F21. Jasmina Jäckel de Aldana, “Del aventurero trotamundos al heroe nacional venezolano”, Nogales Méndez visto por propios y extraños, Fundación General Rafael de Nogales Méndez, Caracas, 2003, s. 352.

 

F22. Leonardo Altuve Carrillo, “Yo fuí embajador de Pérez Jimenez”, Nogales Méndez visto por propios y extraños, Fundación General Rafael de Nogales Méndez, Caracas, 2003, s. 85.

 

F23. Luis Hernández Contreras, “Rafael de Nogales Méndez (1877-1937): Cronología”, Nogales Méndez visto por propios y extraños, Fundación General Rafael de Nogales Méndez, Caracas, 2003, s. 415.

 

F24. Mirela Quero de Trinca, Rafael de Nogales Méndez, Editora El Nacional, Caracas, 2005, s. 109, 120.

 

 

F25. Jaime Krejner-Margarita Wolman Krejner, Tierra Santa y El Nuevo Mundo Durante El Imperio Otomano (Osmanlı İmparatorluğu Zamanında Yenidünya ve Kutsal Topraklar), Fundación Internacional Raoul Wallenberg-Casa Argentina En Tierra Santa, Buenos Aires, 2007, s. 16, 20, 50, 99.

 

F26. Kim Mc. Quaid, The Real and Assumed Personalities of Famous Men: Rafael De Nogales, T. E. Lawrence, and the Birth of the Modern Era, Gomidas Institute, London, 2010, s. 21.

 

 

[“Reflexiones Sobre las Relaciones Hispano-Turcas Durante La Guerra Civil Española y un Hecho Representativo” (İspanya İç Savaşı Dönemi İspanya-Türkiye İlişkileri Hakkında Düşünceler ve Bir Örnek Olay), (Ç4.) başlıklı kitap bölümüne]

 

F27 Dimitris Filippis , “Grecia Mediterráneo y America Latina, en la Guerra Civil Española”, América Latina y el Mediterráneo: Ideas en Contacto, Ediciones del Orto, Madrid, 2011, s. 322, 323.

 

 

 

[“Rafael de Nogales Méndez y sus andanzas en el Imperio Otomano” (Rafael de Nogales Méndez ve Osmanlı Imparatorluğu’ndaki Maceraları), (A5) Başlıklı Makaleye]

 

F28 Kaldone G. Nweihed, Reencuentro con Nogales, La Historia de una Investigación, Biblioteca de Autores y Temas Tachirenses, San Cristobal, 2012, s. 389-391

 

 

Ulusal Atıflar

 

 [Türkiye’de Bir Gezgin Şövalye(C2) adlı kitaba]

 

F29. Dr. Hasan Oktay, “The Assasination of the Mayor of Van Kapamacıyan by the Tashnak Committee”, Rewiew of Armenian Studies, Volume 1, No:1, Ankara, 2002, s. 84.

 

F30. Dr. Ahmet Tetik, “Osmanlı Ordusunda Venezuelalı Bir Subay: Rafael de Nogales Mendez”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Sayı 383, Ocak 2005, s.124, s. 126.

 

F31. Özgür Gökmen, “Unutulmuş Bir Risaleyi Hatırlamak”, Toplumsal Tarih, Sayı 143, Kasım 2005, s. 44, 45, 48.

 

F32. Kaldone G. Nweihed, “The World of Venezuelan Nogales Méndez-Venezuelalı Nogales Bey’in Dünyası”, Türkiye’deki Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Büyükelçiliği Yayınları, 2005, s. 35, 93, 179.

 

 

 [Nâzım Hikmet Havana’da(C3) adlı kitaba]

 

F33. Mehmet Ergün, “Nâzım Fidel’e <Barış Ödülü> Verdi mi?”, Akşam-lık Kültür Sanat ve Kitap Dergisi, Sayı 70, 5 Eylül 2003, s. 8-9.

 

 

[Yeni Bilgiler Işığında Rafael De Nogales Méndez(D5) başlıklı makaleye]

 

F34. Özgür Gökmen, “Unutulmuş Bir Risaleyi Hatırlamak”, Toplumsal Tarih, Sayı 143, Kasım 2005, s. 48.

 

F35. Hüseyin Güngör Şahin, “Osmanlı Ordusunda Venezuelalı Bir Gezgin Şövalye: Rafael de Nogales Mendez”, Turkish Studies, Volume 8/7, Summer 2013, s. 566.

 

 

[İspanyol Arşiv Belgelerine Göre 1795 Yılında Orta Amerika’da Tutuklanan Bir Osmanlı Hekimi ve Kullandığı Tedavi Yöntemleri (D3) başlıklı makaleye]

 

F36. Haldun Eroğlu, “Klasik Dönemde Osmanlı Devleti’nin İstihbarat Stratejileri”, Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, c. XXII, s. 34, (Ankara 2003), s. 32.

 

 

[“Osmanlı’dan Cumhuriyete Uzanan Kuşağın Şair Diplomatı: Yahya Kemal ve Eserlerinde İspanya” (D4) başlıklı makaleye]

 

F37. Mehmet İlgürel, “Yahya Kemal’in İspanya İzlenimleri”, İstanbul Yahya Kemal Enstitüsüsü Mecmuası, V, (İstanbul 2008), s. 271.

[“İspanyol Belgelerine Göre İspanya Nezdinde Görevlendirilen İlk Osmanlı Elçisi Ahmet Vasıf Efendi” (D3) başlıklı bildiriye]

 

F38. Şebnem Atakan, “Federico Gravina’nın Anılarındaki Üsküdar”, Özgür Edebiyat Dergisi, Yıl 3, Sayı 18, (İstanbul 2009), s. 119.

 

 

[“Visión de la Sublime Puerta Otomana de los Acontecimientos del año 1898 en Cuba y su enviado especial: Enver Pacha” (A5) başlıklı makaleye]

 

F39. Yana Brossard Reyes, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Osmanlı İmparatorluğu ile Küba arasında Köprü oluşturan Olaylar” başlıklı yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010, s. 75.

 

 

[Kutlu, Mehmet Necati, “Súbditos otomanos en América Latina, un documento y algunas reflexiones sobre las causas de su emigración” (Latin Amerika’da Osmanlı Vatandaşları ve Göç Nedenleri Üzerine Bazı Düşünceler) A3 başlıklı makaleye]

 

F40. Yana Brossard Reyes, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Osmanlı İmparatorluğu ile Küba Arasında Köprü Oluşturan Olaylar” başlıklı yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010, s. 34.

 

 

[Kutlu, Mehmet Necati, (Birgül Güler, Onur Karahanoğulları, Koray Karasu, Özden Akın, Erel Tellal, Nuray Keskin, Tayfun Çınar, Uğur Ömürgönülşen ve Selin Esen ile birlikte), Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri] Ç2 başlıklı kitap bölümüne (2004 Baskısına)]

 

F41. M. Murat Özer, “Arjantin Kolluk Teşkilatı”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 8 (3-4), 2006, s. 99-112.

 

F42. Süleyman Yaman Koçak-Ali Ekşi, “Katılımcılık ve Demokrasi Perspektifinden Türkiye’de Yerel Yönetimler”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2010, s. 295-307.

 

 

[Osmanlı Hilalinin Altında Bir Venezuelalı ve Anlatılarında Yer Alan 1915 Yılı Olayları Hakkında Bazı Değerlendirmeler(D6) başlıklı makaleye]

 

F43. Hüseyin Güngör Şahin, “Osmanlı Ordusunda Venezuelalı Bir Gezgin Şövalye: Rafael de Nogales Mendez”, Turkish Studies, Volume 8/7, Summer 2013, s. 576.

 

 

[Tılsım, İnanç ve Başkaldırı, Başlangıcından XVIII. Yüzyıla Kadar Latin Amerika Edebiyatı (C3) adlı kitaba]

 

F44. Fügen Durlu Özkaya, Batuhan Sarıcan, “Latin Amerika Mutfağının Kültürel Etkileşim Yolu”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Volume 2/1, 2014, s. 37, 38, 40.

 

 

[Osmanlı İmparatorluğu- Latin Amerika (Başlangıç Dönemi) (Ç5) adlı kitap bölümüne]

 

F45. Burak Küntay, “Türkiye’nin Yeni Dış Politikası Perspektifinde Latin Amerika İle İlişkileri”, Latin Amerika Çalıştayı Bildiriler Kitabı, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara, 2013, s. 146.

 

F46. Ariel Gonzalez Levaggi, “Turquía-América Latina:una sociedad emergente” (Türkiye-Latin Amerika:Yükselen Bir Ortaklık), Turquía-América Latina y el Caribe; Una Asociación Emergente (Türkiye-Latin Amerika ve Karayipler; Yükselen Bir Ortaklık), Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2016, s. 29, 30.

 

G. Diğer Akademik Değerler :

G1. Uluslararası Kongre ya da Sempozyum Düzenleme ve Bildiri Kitabının Editörlüğünü Yapma: “II Jornadas de Historia Hispano Turca”, 3-7 Octubre 2005, Çolaklı/ Antalya (Dr. Pablo Martín Asuero ile Birlikte).

 

G2. Uluslararası Kongre ya da Sempozyumda Oturum Başkanlığı: “II Jornadas de Historia Hispano Turca”, 3-7 Octubre 2005, Çolaklı/ Antalya, Sesión 5 (5. Oturum).

 

G3. Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi: Neslihan Kadıköylü, “Martín Luis Guzmán ve ‘La Sombra del Caudillo’ Adlı Eserinde Tarihsel Gerçeklik”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008.

 

G4. Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi: Burcu Tekin, “Zoé Valdés ve Eserlerinde Kadın Erkek İlişkileri”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009.

 

G5. Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi: Yoenia Valido Santiesteban, “Cumhuriyet Dönemi Türkiye-Küba İlişkileri”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2010.

 

G6. Yönetiminde tamamlanan Araştırma Projesi: “Bağımsızlıklarının 200. Yılında Latin Amerika-Osmanlı Devleti İlişkilerinin Başlangıcı”, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Ankara, 2011.

G7. Ulusal Kongre ya da Sempozyumda Oturum Başkanlığı: “Latin Amerika Çalıştayı”, T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı-Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 22-23 Kasım 2012, Ankara, 1. Oturum.

G8. Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi: Gülşah Pilpil Yöney, “Kitlelerin Afyonu Futbolun Latin Amerika Edebiyatındaki Yankıları”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2012.

 

G9. Yönetiminde tamamlanan Araştırma Projesi: “Dünya Haritasının 500. Yılında Piri Reis Latin Amerika’da”, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu ve Arjantin La Plata Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir (Proje kapsamında la Plata Üniversitesi’nde Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Yard. Doç. Dr. Mutlu Yılmaz, Dr. Paulino Toledo ve Uzm. F. Öznur Seçkin tarafından dört konferans verilmiş, konferans metinlerinden oluşan bir kitap çift dilli olarak Arjantin’de yayımlanmış ve anılan Üniversitada Piri Reis haritalarından oluşan bir sergi düzenlenmiştir), Buenos Aires, 2013.

 

 

G10) Uluslararası Kongre ya da Sempozyum Düzenleme (Düzenleme Kurulu Başkanı), “El Viejo Mundo y el Nuevo Mundo en la Era del Dialogo” (Diyalog Çağında Eski Dünya ve Yeni Dünya), XVI. Congreso de la Federación Internacional de Estudios Sobre Latinoamerica y el Caribe (Uluslararası Latin Amerika ve Karayip Çalışmaları Federasyonu), 8-11 Ekim 2013, Antalya.

 

G11. Konferans: Mehmet Necati Kutlu, “Latin Amerika Siyasetinde Dönüm Noktaları ve Günümüz Siyasetine Genel Bakış”, Bahçeşehir Üniversitesi, Hükümet Liderlik Okulu, Diplomat Okulu 5, İstanbul, 02 Kasım 2013.

 

G12. Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi: Merve Usta, “Meksika Devrim Süreci ve Plutarco Elías Calles”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2013.

 

G13. Yönetiminde tamamlanan Araştırma Projesi: “Piri Reis ve Geçmişten Günümüze Türk Donanması”, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Bogotá Büyükelçiliği, Kolombiya Cumhuriyeti Bankası ve Kolombiya Externado Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir (Proje kapsamında Externado Üniversitesi’nde Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Doç. Dr. Mutlu Yılmaz, Dr. Paulino Toledo ve Uzm. F. Öznur Seçkin tarafından dört konferans verilmiş, konferans metinlerinden oluşan İspanyolca bir kitap Kolombiya’da yayımlanmış ve Kolombiya Cumhuriyeti Bankası ‘Luis Arango Kütüphanesi’nde Piri Reis haritalarından oluşan bir sergi düzenlenmiştir, Bogotá, Mayıs, 2014.

 

G14. Yönetiminde tamamlanan Araştırma Projesi: “Osmanlı İmparatorluğu’nun Altın çağı ve Matrakçı Nasuh”, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Kito Büyükelçiliği, Ekvador San Francisco Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir (Proje kapsamında San Francisco Üniversitesi’nde Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Prof. Dr. Nusret Çam, Dr. Paulino Toledo ve Uzm. F. Öznur Seçkin tarafından dört konferans verilmiş ve aynı Üniversite’de Matrakçı Nasuh minyatürlerinden oluşan bir sergi düzenlenmiştir, Quito (Ekvador), 24 Eylül, 2014.

 

G15. Yönetiminde tamamlanan Yüksek Lisans Tezi: Elnur Halilov, “Küba Devrimi ve Dönemin Türk Edebiyatında ve Basınında Yansımaları (1953-1960 Arası)”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2014.

 

G16. Konferans: Mehmet Necati Kutlu, “Turquía, Universidad de Ankara y su Centro de Estudios Latinoamericanos” (Türkiye, Ankara Üniversitesi ve Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi), Universidad de Santo Tomás, Cátedra Marco Polo, Bogotá (Kolombiya), 30 Eylül 2014.

 

G17. Konferans: Mehmet Necati Kutlu, “Turquía, País Emergente y sus Relaciones con América Latina” (Yükselen Ülke Türkiye ve Latin Amerika ile İlişkileri), Universidad Nacional de Oeste, San Antonio de Padua (Arjantin), 27 Ekim 2014.

 

G18. Konferans: Mehmet Necati Kutlu, “Estambul, Sublime Puerta de la Historia” (İstanbul, Tarihin Bab-ı Âlî), El Mágico Sueño de Estambul Etkinlikleri , Centro Cultural El Inca Garcilaso, Peru Dışişleri Bakanlığı-T.C. Lima Büyükelçiliği, Lima (Peru) 13 Ağustos-27 Eylül 2015.

 

G19. Mehmet Necati Kutlu, “Turkey’s Relations With Latin America: 90 Years of Chilean-Turkish Friendship” (Türkiye’nin Latin Amerika ile Olan İlişkileri: Şili ile Türkiye Arasındaki 90 Yıllık Dostluk), Panel: Turkey and Chile in the Midst of a Changing World, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK), Ankara, 9 Kasım 2015.

 

G20. Konferans: Mehmet Necati Kutlu, “Zonas Históricas de Estambul Como Parte del Patrimonio Mundial: Monumentos, Recuerdos y Escritos” (Dünya Kültür Mirası’nın Parçası Olarak İstanbul: Abideler, Hatıralar ve Yazılar), Museo del Hombre Dominicano, Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti, 17 Kasım 2015.

 

G21. Konferans: Mehmet Necati Kutlu, “1915, El Año Más Largo del Imperio Otomano: Turcos y Armenios”, Zaragoza Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Zaragoza, İspanya, 13 Nisan 2016.

 

G22. Konferans: Mehmet Necati Kutlu, “Del Imperio Otomano a la Turquía Moderna: La Creación de una República”, Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti, 8 Haziran 2016.

 

G23. Konferans: Mehmet Necati Kutlu, “La Península Histórica de Estambul Como Parte del Patrimonio de la Humanidad ” (İnsanlığın Kültür Mirası’nın Parçası Olarak İstanbul’un Tarihi Yarımadası), Facultad de Artes (Sanat Fakültesi), Universidad Antonio Nariño, Bogota, Kolombiya, 28 Eylül 2016.

 

G24. Konferans: Mehmet Necati Kutlu, “Vida y Obra del Almirante Turco Pîrî Reis” (Türk Amirali Pîrî) Reis’in Hayatı ve Eserleri), Uma Relação Entre Portugal e a Turquia em Torno de Pîrî Reis, Sociedade de Geografia de Lisboa-Academia de Marinha, Lizbon, Portekiz, 13 Aralık 2016.

 

G25. Konferans: Mehmet Necati Kutlu, “Turquía del Imperio a la República: Acontecimientos Capitales y Puntos Cruciales en las Relaciones Hispano-Turcas” (İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye: Önemli Olaylar ve Türk –İspanyol İlişkilerinde Dönüm Noktaları), Escuela Diplómatica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España (İspanya Dişişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi), Madrit, İspanya, 13 Şubat 2017.

 


H. Düzenli Yürütülen Radyo-Televizyon Programları

H1. Brisa Otomana (Osmanlı Esintisi), Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Türkiye’nin Sesi Radyosu (İspanyolca Masası,) 52 Hafta, 07.01.2014-29.12.2014.Ek: Yüksek Lisans ve Doktora Tez Özetleri:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: “General Rafael de Nogales Méndez’in ‘Cuatro Años Bajo la Media Luna’ (Hilal Altında Dört Yıl) Adlı Yapıtında Türkiye ve Türkler Hakkındaki Görüşler ve İzlenimler”. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yıldız Canpolat, 112 sayfa.

ÖZET:

         Rafael de Nogales Méndez, Venezuela vatandaşı bir asker ve yazardır. 1877-1937 yılları arasında yaşamış ve “Cuatro años bajo la media luna” (Hilal Altında Dört Yıl) adlı yapıtında Osmanlı Ordusu’nda subay olarak görev yaptığı 1915-1919 yılları arasındaki anılarını kaleme almıştır. Anılan dönem Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış dönemine denk geldiğinden ve Nogales Birinci Dünya Savaşı’na Osmanlı Ordusu saflarında katılan tek Latin Amerikalı olduğundan, söz konusu anıların tarihsel değeri yüksektir.

         Bu tez çalışması yazar ve yapıtı hakkında bilimsel metodlar kullanılarak ve tarafsız gözle yapılan ilk çalışmadır. Eser kapsamından seçilen ve tez çalışmasının altbaşlıklarını oluşturan konular şunlardır: Rafael de Nogales Méndez’in Yaşamı, Türklerde Askerlik, Din, Gelenek ve Görenekler, Türk Kadını ve Toplumsal Konumu, Nogales’in Dönemin Devlet Adamları ve Askerleri Hakkındaki Görüşleri, Azınlıklar ve Faaliyetleri. Ayrıca, tez çalışmasının ilk bölümünde gezi yazıları ile dönemin siyasal ve toplumsal durumuyla ilgili bilgilere de yer verilmiştir.

 

 

Doktora Tezi ve Danışmanı: “Carlos Fuentes’in İki Romanında Meksika Tarihinin Yansımaları”. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ertuğrul Önalp, 194 sayfa.

ÖZET:

         Bu tez çalışması Türkiye’de Meksika edebiyatı ile ilgili olarak gerçekleştirilen ilk doktora çalışmasıdır. Tezin kapsamı, Carlos Fuentes ve iki eserinde Meksika’nın geçmişinin yansımaları olarak olarak belirlenmiştir.

 

         Araştırma sırasında, seçilen eserlerdeki toplumsal, kültürel ve siyasal bazdaki tarihsel yansımalar tespit edilmeye çalışılmış ve gerek “Artemio Cruz’un Ölümü” gerekse “Deri Değiştirmek” adlı eserde Meksika, Latin Amerika ve genelde dünya tarihinden somut yansımalar kaydedilmiştir. Araştırma kapsamının dışında kalmaları sebebiyle genel dünya tarihinden yansımaların hemen hemen hiçbiri, Latin Amerika tarihinden yansımaların ise birçoğu çalışmada dikkate alınmamıştır.

 

         Araştırma sırasında varılan sonuçların içinde belki de en ilgi çekici olanı Meksika ile Türkiye’nin benzer toplumsal, siyasal ve kültürel özellikler göstermeleri olmuştur. Aynı şekilde, iki ülkede yaşanmış ve yaşanmakta olan toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunların önemli bir kısmının ortak özellikler gösterdiği de dikkati çekmiştir.