ÖĞR. GÖR. KOZAN UZUN    
Adı : KOZAN
Soyadı : UZUN
E-posta : kozanuzun@gmail.com, kuzun@ankara.edu.tr
Tel : 03123164920-1273
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : BAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm : Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
ABS Adresi:
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 Kozan UZUN (Ph.D.) 

Kişisel Bilgiler:

 

Doğum Yeri ve Tarihi:            Lefkoşa / KKTC, 27.11.1975.

 

İş Adresi:                       Ankara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Gümüşdere Yerleşkesi (Eski Zirai Donatım Kurumu Binaları) Fatih Cad. No.:33/A 06110  Keçiören / ANKARA

 

Telefon No:                            +90 (312) 316 49 20 - 316 49 26 (dahili 1273)

 

e-posta:                                   kozanuzun@gmail.com / kozanuzun@hotmail.com

 

Yabancı Dili:                          İngilizce

 

Çalışma Alanı:                         Klasik Arkeoloji / Pişmiş Toprak Eser Koruma ve Onarımı / Arkaik Dönem Batı Anadolu Seramiği

 

 

Öğrenim Durumu:

 

İlköğretim:                             23 Nisan İlkokulu (1981-1986) Girne-KKTC.

Orta ve lise öğrenimi:                         Anafartalar Lisesi (1986-1993) Girne-KKTC.

Lisans öğrenimi:                      Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı (1993-1998) (Lisans tez konusu: “Klazomenai’de Ele Geçen M.ö. 4. Yüzyıl Pişmiş Toprak Figürinler”)

Yüksek Lisans:                       Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (1998-2001)

Klasik Arkeoloji Yüksek Lisans Programı (Klazomenai’de Arkaik Dönem Plastik Vazolar, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güven Bakır)

Doktora:                                  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı (2001-2007)

“Klazomenai Dalgalı Çizgi Bezekli Seramiği”

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güven Bakır (2001-2006), Doç. Dr. Yaşar E. Ersoy (2006-2007).

 

Görevleri:

 

Arkeolog:                       1998-2001      Yavuz Tatış Kolleksiyonu, İzmir.

 

Araştırma Görevlisi:  2002-2007     Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü.

 

Arkeolog:               2009-2012     KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi.

 

Öğretim Görevlisi:         2012-2016      Ankara Üniversitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu.

 

Mesleki Etkinlikler:


1995-1996:     Tahtalı Barajı Kurtarma Kazıları

(Kazı, restorasyon ve dökümantasyon asistanı)

 

1997-1998:     Tahtalı Barajı Kurtarma Kazıları

(Teos Kurtarma Kazısında ele geçen kremasyon mezar buluntularının restorasyonu projesi, proje sorumlusu)

 

1996-2000:     Klazomenai Kazısı

(Akpınar Nekropolisi Kazı asistanı, nekropolis buluntularının restorasyon ve dökümantasyonu)

 

2001-2007, 2013-2016:     Klazomenai Kazısı

(Koruma-Onarım Laboratuvarı sorumlusu)

 

2009:               KKTC / Lefke Bölgesi Yüzey Araştırma projesi

 

2010:               KKTC Cihangir / Beyköy Nekropolisi Kurtarma Kazısı

 

 

 

Sempozyumlar:

 

2002                    K. Uzun“Klazomenai’den Bir Grup Pişmiş Toprak Oyuncak Bebek”, II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, II. International Eskişehir Terra Cotta Symposium, 17-30 Haziran/June 2002, Eskişehir.

2004                  G. Bakır, Y. Ersoy, B. Özer, K. Uzun, M. Zeren, “2003 Yılı Klazomenai Kazısı”(Klazomenai Excavations: 2003 Campaign), Kazı Sonuçları Toplantısı 26, 24-28 Mayıs 2004, Konya.

2014                  K. Uzun, “Arkeolojik Kazı Buluntusu Pişmiş Toprak Eserlerin İncelenmesinde Koruma Çalışmalarının Yeri ve Önemi”, I. Tarihi Eserleri Koruma ve Onarım Çalıştayı, SERES 2014, III. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya  Kongresi, 15-17 Ekim 2014, Eskişehir.

2015                 K.Uzun, "Klazomenian Waveline Pottery", KERAMOS. Second International Conference on Ceramic Studies. Archaic and Classical Western Anatolia: New Perspectives in Ceramic Studies, June 3-5, 2015, İzmir.

2015                  Y. E. Ersoy, İ. Hasdağlı, K. Uzun, C. Çetin, “Urla-Klazomenai Kazıları”, 37. Kazı Sonuçları Toplantısı, 11-15 Mayıs 2015, Erzurum.

2017              Kozan UZUN, "Klazomenai Kazısı Koruma-Onarım Çalışmaları",  39. Kazı Sonuçları Toplantısı, 22-26 Mayıs 2017, Bursa.

2017              Kozan UZUN, "Kösk Höyük Seramikleri Koruma-Onarım Çalışmaları",  39. Kazı Sonuçları Toplantısı, 22-26 Mayıs 2017, Bursa.

 

Yayınlar:

 K. Uzun, “Klazomenai’den Bir Grup Pişmiş Toprak Oyuncak Bebek” (A Group of Terra Cotta Dolls from Klazomenai), II. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (II. International Eskişehir Terra Cotta Symposium, Proceedings Book) Eskişehir, 2002, 64-69.

 

G. Bakır, Y. Ersoy, B. Özer, K. Uzun, M. Zeren, "Akropolis 2001 Kuyusu Restorasyon Çalışmaları", In: “2003 Yılı Klazomenai Kazısı”(Klazomenai Excavations: 2003 Campaign), Kazı Sonuçları Toplantısı 26, Ankara, 2005.


K. Uzun, “Arkeolojik Kazı Buluntusu Pişmiş Toprak Eserlerin İncelenmesinde Koruma Çalışmalarının Yeri ve Önemi”, I. Tarihi Eserleri Koruma ve Onarım Çalıştayı Bildiriler Kitabı (Forthcoming).


K. Uzun, “Clazomenian Wave-Line Pottery”, 2nd International Keramos Conference on Ceramic Studies Proceedings BookColloquia Antiqua, Volume 19, 2017 ((Forthcoming).


K. Uzun, “Klazomenai Dalgalı Çizgili Seramiği: M.ö. 650-550”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi 38, 2016, 97-124.


Y. E. Ersoy, İ. Hasdağlı, K. Uzun, C. Çetin, "ARAZİDEKİ KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI: HAMDİ BALABAN TARLASI’NDAKİ ARKAİK DÖNEM YAPILARI ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER" In: “Urla-Klazomenai Kazıları”, 37. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, Ankara, 2016, 517-540.