DOÇ. DR. LEVENT ALTINTAŞ    
Adı : LEVENT
Soyadı : ALTINTAŞ
E-posta : laltintas@ankara.edu.tr, leventaltintas@hotmail.com
Tel : (0312) 3170315/4437
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/levent-altintas
Kişisel Akademik Bilgiler

Doç.Dr. Levent ALTINTAŞ


1978 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında tamamladığı Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi’nde, 2000 yılında Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine ve 2002 yılında da aynı bölümde araştırma görevlisi olarak görevine başladı. 2006 yılında doktorasını tamamladı. 2013 yılında Doçent ünvanını aldı. Çalışma alanları arasında biyoeşdeğerlik, farmakokinetik-toksikokinetik, mikotoksinler gelmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.İletişim: Tel. 0312 317 03 15-437
E-posta: leventaltintas@hotmail.com, laltintas@ankara.edu.tr


ESERLER LİSTESİ


Doktora Tezi ve Tez Danışmanı:

Doktora Tezi: “Ağızdan Kullanılan Bazı Sülfonamid Preparatlarının Broilerlerde Biyoeşdeğerliliği”

Danışman: Prof.Dr. Ender YARSAN


Projelerde Yaptığı Görevler:

  1. Endoparaziter ve Antiprotozoer Olarak Potansiyel Antiparaziter Etkili Kimyasal Bileşiklerin Sentez Yoluyla Hazırlanması ve Veteriner Hekimlikte Kullanımlarının Araştırılması, 060333 no’lu Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri.
  2. SERM Grubundan Raloksifen ve Tamoksifenin Lipozomal ve Nanopartiküler İlaç Şekillerinin Geliştirilerek in Vivo-in Vitro Etkinliklerinin İncelenmesi, Novartis 2010 Farmasötik Teknoloji Projesi.
  3. Ege Denizinde Balık Kafesleri Çevresinden Avlanan Doğal Ortam Balıkları ile Kafes ve Çevresindeki Su ve Sedimentin Bazı Veteriner İlaç Kalıntıları Yönünden İncelenmesi, TAGEM-10AR-GE/20 no’lu Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Projesi.
  4. Avrupa Birliği Projesi. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı “Kanatlı hayvan dışkılarının kompostlanması” isimli ve B.02.1.DPT.5.01.07.00/1383-1723 numaralı Almanya, Macaristan, Polonya ortaklı proje.
  5. Farklı Saklama Şartlarında Muhafaza Edilen Oksitetrasiklin, Enrofloksasin, Sülfonamid–Trimetoprim ve Levamizol İçeren Veteriner Müstahzarların Orjinal ve Açılmış Şekillerindeki Etkin Madde Düzeyleri, 12L3338001 no’lu Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Lisansüstü Öğrencileri İçin Araştırma Projesi.
  6. Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi (T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı) “Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların çiftliklerde yetiştirilmesi, kesimhanelerde kesimi ve etlerin tüketime sunulması aşamalarında, Avrupa Birliği ülkelerindeki modern yetiştiricilik uygulamalarının ve HACCP faaliyetlerinin incelenmesi”.
  7. Ağız Yoluyla Verilebilen Hedeflendirilmiş Antikanser İlaçların Etkinliklerinin Artırılması İçin Nanotaşıyıcıların Kullanılması - İmatinib-Deksketoprofen ve Erlotinib-Deksketoprofen İçeren Nano Boyutlu İlaç Taşıyıcı Sistem Formülasyonlarının Fibrosarkomalı Fareler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, 213M675 Numaralı TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge (2. Aşama) Projesi.


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği, 2002.


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Eraslan, G., M. Akdogan, E. Yarsan, D. Essiz, F. Sahindokuyucu and L. Altintas (2004). Effects of Short-term Exposure to Pulsed Electromagnetic Field on Some Biochemical Parameters in Mice. Indian Journal of Biochemistry & Biophysic. 41 (1): 57-59.

A2. Eraslan, G., M. Akdogan, E. Yarsan, D. Essiz, F. Sahindokuyucu, S.E. Hismiogullari and L. Altintas (2004). Effects of Aflatoxin and Sodium Bentonite Administered in Feed Alone or Combined on Lipid Peroxidation in the Liver and Kidneys of Broilers. Bull Vet Inst Pulawy 48 (3): 301-304.

A3. Eraslan, G., D. Essiz, M. Akdogan, F. Sahindokuyucu and L. Altintas (2005). The Effects of Aflatoxin and Sodium Bentonite Combined and Alone on Some Blood Electrolyte Levels in Broiler Chickens. Turk J Vet Anim Sci 29 (3): 601-605.

A4. Eraslan, G., M. Akdogan, E. Yarsan, F. Sahindokuyucu, D. Essiz and L. Altintas (2005). The Effects of Aflatoxins on Oxidative Stress in Broiler Chickens. Turk J Vet Anim Sci 29 (3): 701-707.

A5. Eraslan, G., D. Essiz, M. Akdogan, F. Sahindokuyucu, L. Altintas and S.E. Hismiogullari (2005). Effects of Dietary Aflatoxin and Sodium Betonite on Some Hormones in Broiler Chickens. Bull Vet Inst Pulawy 49 (1): 93-96.

A6. Essiz, D., L. Altintas and Y.K. Das (2006). Effects of Aflatoxin and Various Adsorbents on Plasma Malondialdehyde Levels in Quails. Bull Vet Inst Pulawy 50 (4): 585-588.

A7. Eraslan, G., A. Bilgili, M. Akdogan, E. Yarsan, D. Essiz and L. Altintas (2007). Studies on Antioxidant Enzymes in Mice Exposed to Pulsed Electromagnetic Fields. Ecotoxicology and Environmental Safety 66 (2): 287–289.

A8. Yarsan, E., R. Baskaya, A. Yildiz, L. Altintas and S. Yesilot (2007). Copper, Lead, Cadmium and Mercury Concentrations in the Mussel Elliptio. Bull Environ Contam Toxicol 79: 218–220.

A9. Altintas, A., A. Bilgili, D. Essiz, N. Uren, L. Altintas, M. Pekcan, H. Turker and S. Cakir (2007). Effects of Artificial Ultraviolet C Radiation on Several Blood and Urine Parameters Related to the Renal and Hepatic Functions in Albino Mice. Bull Vet Inst Pulawy 51 (2): 303-308.

A10. Teksen, F., A. Bilgili, P.A. Kocaturk and L. Altintas (2007). Evaluation of Red Blood Cell Superoxide Dismutase, Catalase, Zinc and Copper, and Plasma Zinc and Copper Levels in Mice Exposed To Dark Induced Stress. Bull Vet Inst Pulawy 51: 173-176.

A11. Karadeniz, A., I. Piskin, D. Essiz and L. Altintas (2008). Relaxation Responses of Trigonal Smooth Muscle from Rabbit by Alpha1-Adrenoceptor Antagonists Alfuzosin, Doxazosin and Tamsulosin. Acta Vet Brno 77: 81–88.

A12. Karadeniz, A. and L. Altintas (2008). Effects Of Panax Ginseng on Fluoride-Induced Haematological Pattern Changes in Mice. Fluoride 41 (1): 67–71.

A13. Essiz, D., G. Eraslan and L. Altintas (2008). Antioxidant and Therapeutic Efficacy of Proanthocyanidin in Sodium Fluoride-Intoxicated Mice. Fluoride 41 (4): 308–313.

A14. Cengiz, O., S. Cakir, A. Sehu, D. Essiz, E. Ergun, L. Ergun and L. Altintas (2008). Effects of Moldstop® on Aflatoxicosis in Quails. Bull Vet Inst Pulawy 52: 561-564.

A15. Cakir, S., M. Midilli, H. Erol, N. Simsek, M. Cinar, A. Altintas, H. Alp, L. Altintas, O. Cengiz and A. Antalyali (2008). Use of Combined Probiotic-Prebiotic, Organic Acid and Avilamycin in Diets of Japanese Quails. Revue Méd Vét 159 (11): 565-569.

A16. Midilli, M., O.H. Muglali, L. Altintas, H. Erol and S. Cakir (2008). Shelled Acorn Seed (Quercus Cerris) as a Diet Ingredient on the Performance of Growing Japanese Quail. South African Journal of Animal Science 38 (1): 38-42.

A17. Karadeniz, A., I. Piskin, L. Altintas and D. Essiz (2008). The investigation of in vitro effects of Oxybutynin and Tolterodine on circulary and longitudinal smooth muscles of rabbit bladder. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 14 (1): 1-7.

A18. Aygun, O., D. Essiz, H. Durmaz, E. Yarsan and L. Altintas (2009). Aflatoxin M1 Levels in Surk Samples, a Traditional Turkish Cheese from Southern Turkey. Bull Environ Contam Toxicol 83: 164–167.

A19. Altıntaş, L ve E. Yarsan (2009). Ağızdan Kullanılan Bazı Sülfonamid Preparatlarının Broilerlerde Biyoeşdeğerliği. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 15 (2): 217-223.

A20. Altintas, L., D. Essiz, G. Eraslan, S. Ince, E. Arslanbas (2010). Prophylactic effect of N-acetylcysteine against sodium fluoride-induced blood oxidative stress in mice. Food and Chemical Toxicology 48 (10): 2838–2841.

A21. Alp, H., I. Aytekin, O. Atakisi, N.K. Hatipoglu, K. Basarili, M. Ogun, S. Buyukbas, L. Altintas, H. Ekici, A. Alp (2011). The Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester and Ellagic Acid on the Levels of Malondialdehyde, Reduced Glutathione and Nitric Oxide in the Lung, Liver and Kidney Tissues in Acute Diazinon Toxicity in Rats. Journal of Animal and Veterinary Advances 10 (11): 1488-1494.

A22. Yarsan, E., M. Yipel, B. Dikmen, L. Altintas, H. Ekici, A. Köksal (2014). Concentrations of Essential and Non-essential Toxic Trace Elements in Wild Boar (Sus Scrofa L., 1758) Tissues from Southern Turkey. Bull Environ Contam Toxicol 92: 10-14.

A23. Baydan, E., S. Kaya, H. Cagirgan, E. Yildirim, L. Altintas, B. Yurdakok, H. Ekici, F.G. Aydin, A.G. Kucukosmanoglu (2014). Determination of Veterınary Drug Residues in Sea Water, Sediment and Natural Fish in The Aegean Sea. Fresenius Environmental Bulletin 23 (10A): 2602-2609.

A24. Kanbur, M., G. Eraslan, S. Ince, L. Altintas, B.C. Liman, L.C. Bayram (2015). The Effects of Propetamphos, Cypermethrin and Propetamphos Cypermethrin Combination on Some Biochemical and Histopathological Parameters in Mice. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 21 (2): 187-194.

A25. Baydan, E., S. Kaya, H. Cagirgan, E. Yildirim, L. Altintas, B. Yurdakok, H. Ekici, F.G. Aydin, A.G. Kucukosmanoglu (2015). Investigation of some veterinary drug residues in sea water, sediment and wild fishes captured around fish farms in the Aegean Sea: Oxytetracyline, ivermectin and emamectin. Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 62 (3): 171-176.

A26. Baydan, E., S. Kaya, H. Cagirgan, E. Yildirim, L. Altintas, B. Yurdakok, H. Ekici, F.G. Aydin, A.G. Kucukosmanoglu (2015). Investigation of veterinary drug residues in sea water, sediment, and wild fishes captured around fish farms in the Aegean Sea: Sulfonamides (Sulfamerazine, SMR; Sulfadimidine, SMT; Sulfamethoxazole, SMXZ; Sulfadimethoxine, SDMX). Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics 38 (Supplement: 1, Special Issue: SI, Meeting Abstract: 5.2): 115-116.

A27. Ağardan, N.B.M., Z. Degim, S. Yilmaz, L. Altintas, T. Topal (2016). The Effectiveness of Raloxifene-Loaded Liposomes and Cochleates in Breast Cancer Therapy. AAPS PharmSciTech 17 (4): 968-977.

A28. Ibrahim, I.G., A.E. Khalafalla, E. Yarsan, L. Altintas, I. Tumer (2016). Methods for Screening Veterinary Drug Residues in Animal Products: A review. Sudan J Vet Res 31: 1-8.

A29. Demirbolat, G.M., L. Altintas, S.Yilmaz, I.T. Degim (2018). Development of Orally Applicable, Combinatorial Drug–Loaded Nanoparticles for the Treatment of Fibrosarcoma. Journal of Pharmaceutical Sciences 107 (5): 1398-1407.

A30. Yucel, C., Y. Aktas, Z. Degim, S.Yilmaz, T. Arsoy, L. Altintas, C. Cokcaliskan, M. Sozmen (2018). Effects of Insulin and Embryonic Stem Cells Loaded PLGA Nanoparticles on Pancreatic Beta TC Cells. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 75 (6): 1377-1389.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Cakir, S., M. Midilli, H. Erol, N. Simsek, M. Cinar, A. Altintas, H. Alp, L. Altintas, O. Cengiz and A. Antalyali (2007). Use of combined probiotic-prebiotic, organic acid and avilamycine in diets of Japanese quails. Xv Congress Of The World Veterinary Poultry Association, 10-15 September 2007, Beijing, Çin. P.: 290.

B2. Midilli, M., O.H. Muğlalı, L. Altintas, H. Erol and S. Cakir (2008). “The effect of shelled acorn seed (Quercus cerris) as diet ingredient on the performance of Japanese Quail” Book of abstracts of 1st Mediterranean Summit of WPSA World’s Poultry Science Journal. Vol. 64, Suppl. 1, 7-10 May 2008, Porto Carras, Chalkidiki, Greece, P.:125.

B3. Cengiz, O., S. Cakir, A. Sehu, D. Essiz, E. Ergun, L. Ergun and L. Altintas (2009). Effects Of Moldstop® on Aflatoxicosis in Quails. 5th International Poultry Conference (WPC-2009), 10-13 of March 2009, Taba, Egypt. P.: 76.

B4. Agardan, N.B.M., Z. Degim, S. Yilmaz, L. Altintas (2012). Development of Tamoxifen Nanoparticles with Absorption Enhancers and Investigation of Transport Properties Through Caco-2 Cell Lines. 16th International Pharmaceutical Technology Symposium, 10-12 September 2012, Antalya, TURKEY. P.: 156-158.

B5. Yarsan, E., M. Yipel, B. Dikmen, L. Altintas, H. Ekici, A. Koksal (2013). Concentrations of Essential and Nonessential Toxic Trace Elements in Wild Boar (Sus Scrofa, L., 1758) Tissues, Southern Turkey. The Second International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, 25-28 of October 2013, Ankara, TURKEY. P.: 42.

B6. Agardan, N.B.M., Z. Degim, S. Yilmaz, L. Altintas (2013). Development of Raloxifene Nanoparticles with Absorption Enhancers and Investigation of Transport Properties Through Caco-2 Cell Line. International Symposium on Drug Research & Development, 28-30 November 2013, Antalya, TURKEY. P.: 84.

B7. Baydan, E., S. Kaya, H. Cagirgan, E. Yildirim, L. Altintas, B. Yurdakok, H. Ekici, F.G. Aydin, A.G. Kucukosmanoglu (2015). Investigation of veterinary drug residues in sea water, sediment, and wild fishes captured around fish farms in the Aegean Sea: Sulfonamides (Sulfamerazine, SMR; Sulfadimidine, SMT; Sulfamethoxazole, SMXZ; Sulfadimethoxine, SDMX). 13th EAVPT International Congress, 19-22 July 2015, Nantes, FRANCE. P.: 115-116.

B8. Bektaş, N., L. Altıntaş, H. Tutun, S. Sevin (2016). Apiterapide Arı Zehirinin Kullanımı. 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 01-05 Kasım 2016, Muğla, TÜRKİYE. P.: 352-353.

B9. Tutun, H., L. Altıntaş, A. Kart (2017). Plant Essential Oils Used Against Varroa. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 09-12 Mayıs 2017, Konya, TÜRKİYE.

B10. Demirbolat G.M., L. Altintas, S. Yilmaz, I.T. Degim (2017). Preparation and Investigation on Erlotinib HCl and Dexketoprofen Tremetamol Loaded Chitosannanoparticles for Cancer Treatment. 2nd International Gazi PharmaSymposium Series (GPSS-2017), 11-13 Ekim 2017, Ankara, TÜRKİYE.

B11. Agardan N.B.M., Z. Degim, S. Yilmaz, L. Altintas (2017). Studies on Absorption Enhancement of Tamoxifen by Liposome Formulations. 2nd International Gazi PharmaSymposium Series (GPSS-2017), 11-13 Ekim 2017, Ankara, TÜRKİYE.

B12. Demirbolat G.M., L. Altintas, S. Yilmaz, I.T. Degim (2017). The Use of Combination Drugs for the Cancer Treatment with Targeted Nanosized Delivery Systems. AAPS Annual Meeting and Exposition, 12-15 November 2017, San Diego-USA.

B13. Altintas L., A.T. Mahamat (2018). One of the Lesser Known Environmental Pollutants; Radon. 1st International Congress on Environment and Animal Health: Linking Endocrine Distrupters, Epigenetics, Biotechnology for Cancer in Animals, 06-08 April 2018, Ankara-TURKIYE.

B14. Altintas O., L. Altintas, A.T. Mahamat (2018). The Role of Drug in Environmental Pollution. 1st International Congress on Environment and Animal Health: Linking Endocrine Distrupters, Epigenetics, Biotechnology for Cancer in Animals, 06-08 April 2018, Ankara-TURKIYE.

B15. Mahamat A.T., L. Altintas (2018). Acute Toxicity Test for Fish. 1st International Congress on Environment and Animal Health: Linking Endocrine Distrupters, Epigenetics, Biotechnology for Cancer in Animals, 06-08 April 2018, Ankara-TURKIYE.

B16. Coban O., Z. Degim, S. Yilmaz, L. Altintas, T. Arsoy, M. Sözmen (2018). In Vitro/In Vivo Evaluation of Folate Receptor Targeted Liposomes and Nanocochleates Containing Imatinib-Dexketoprofen for the Treatment of Fibrosarcoma. EUFEPS Annual Meeting 2018, 24-26 May 2018, Athens-GREECE.

 

C. Yazılan ulusal ya da uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1. Altıntaş, L (2014). Sığırlarda Antibiyotik Kullanımı. Alınmıştır: Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi), Ed.: Yarsan, E. Güneş Tıp Kitapevleri. ISBN No: 978-975-277-510-7. S.: 45-60.

C2. Altıntaş, L (2014). Tavuk ve Hindilerde Antibiyotik Kullanımı. Alınmıştır: Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi), Ed.: Yarsan, E. Güneş Tıp Kitapevleri. ISBN No: 978-975-277-510-7. S.: 111-124.

C3. Altıntaş, L (2014). Kobaylarda Antibiyotik Kullanımı. Alınmıştır: Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi), Ed.: Yarsan, E. Güneş Tıp Kitapevleri. ISBN No: 978-975-277-510-7. S.: 151-158.

C4. Altıntaş, L (2014). Mineral Maddeler ve Bitkisel Maddeler. Alınmıştır: Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji 1. Baskı, Ed.: Kaya, S. T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını. ISBN No: 978-975-06-1762-1. S.: 156-175.

C5. Altıntaş, L (2015). Mineral Maddeler ve Bitkisel Maddeler. Alınmıştır: Temel Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji 2. Baskı, Ed.: Kaya, S. T.C. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını. ISBN No: 978-975-06-1762-1. S.: 156-175.

C6. Altıntaş, L (2016). Ani Ölüm Şekillendiren Bitkiler. Alınmıştır: Evcil Hayvanlarda Zehirli Bitkiler ve Türkiye’deki Dağılımları, Ed.: Yarsan, E. Güneş Tıp Kitapevleri. ISBN No: 978-975-277-642-5. S.: 149-178.

C7. Altıntaş, L (2017). Sığırlarda Antibiyotik Kullanımı. Alınmıştır: Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi), Güncellenmiş 2. Baskı. Ed.: Yarsan, E. Güneş Tıp Kitapevleri. ISBN No: 978-975-277-510-7. S.: 93-107.

C8. Altıntaş, L (2017). Tavuk ve Hindilerde Antibiyotik Kullanımı. Alınmıştır: Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi), Güncellenmiş 2. Baskı. Ed.: Yarsan, E. Güneş Tıp Kitapevleri. ISBN No: 978-975-277-510-7. S.: 159-171.

C9. Altıntaş, L (2017). Kobaylarda Antibiyotik Kullanımı. Alınmıştır: Veteriner Hekimlikte Antibiyotikler (Pratik Bilgiler Rehberi), Güncellenmiş 2. Baskı. Ed.: Yarsan, E. Güneş Tıp Kitapevleri. ISBN No: 978-975-277-510-7. S.: 203-209.

C10. Yarsan, E., L. Altıntaş (2018). Veteriner İlaçlarında Doz Bilgisi ve Farmasötik Şekiller. Alınmıştır: Veteriner Hekimlikte İlaç Uygulama Yöntemleri. Ed.: Yarsan, E. Ankara Nobel Tıp Kitapevleri. ISBN No: 978-605-9215-90-9. S.: 13-40.

C11. Altıntaş, L (2018). Sığırlarda İlaç Uygulama. Alınmıştır: Veteriner Hekimlikte İlaç Uygulama Yöntemleri. Ed.: Yarsan, E. Ankara Nobel Tıp Kitapevleri. ISBN No: 978-605-9215-90-9. S.: 41-56.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Bilgili, A., L. Altıntaş ve F. Şahindokuyucu (2003). Kedi ve Köpeklerde Yatıştırıcı ve Hareketsiz Kılıcı İlaçların Kullanımı. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg. 14(1):50-55.

D2. Bilgili, A. ve L. Altıntaş (2005). Kedi ve Köpeklerde Davranış Bozukluklarında İlaç Kullanımı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi 5 (1-2): 66-73.

D3. Altıntaş, L. ve D. Eşsiz (2008). Veteriner İlaçlarında Biyoeşdeğerlik. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Dergisi 8 (1-2): 71-76.

D4. Yarsan, E., A. Altintas, D. Essiz, L. Altintas, M. Pekcan, G. Ciftci, I.G. Ibrahim (2010). Influence of mercury chloride-renal failure on pharmacokinetics of sulphamethoxazole after oral administration in mice. Eurasian J Vet Sci 26 (1): 21-24.

D5. Altıntaş, L., H. Ekici, E. Yarsan, S. Çakır, M.F. Evrensel, B.S. Tokgöz (2011). Ankara, Konya ve Bolu İllerinden Toplanan Ruminant ve Kanatlı Yemlerinde Toplam Aflatoksin, Aflatoksin B1 ve Okratoksin A Kalıntıların Araştırılması. Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi 22: 61-67.

D6. Altıntaş, L., E. Yarsan (2015). Kedi ve Köpeklerde Antibiyotik Direnci. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Pharmacol Toxicol-Special Topics 1 (2): 26-34.

D7. Altıntaş, L., H. Tutun, S. Sevin, E. Yarsan (2016). Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Prebiyotik ve Probiyotik Kullanımı. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Pharmacol Toxicol-Special Topics 2 (1): 29-37.

D8. Altıntaş, L (2017). Yemlerde İlaçlardan Kaynaklanan Olumsuzluk Faktörleri. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Pharmacol Toxicol-Special Topics; 3 (2): 107-112.

D9. Altıntaş, L., H. Enver ve H. Tutun (2017). Rekombinant DNA Teknolojisi ve Veteriner İlaç Geliştirmede Kullanımı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi; 5 (2): 193-204.

D10. Baş, B., H. Tutun ve L. Altıntaş (2018). Balık Tüberkülozunda Tedavi. Erciyes Üniv Vet Fak Derg; 15 (3), 253-257.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Altıntaş, L. ve E. Yarsan (2007). Ağızdan Kullanılan Bazı SMZ-TMP Preparatlarının Broilerlerde Biyoeşdeğerliği. II. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı). 6-8 Eylül 2007. S: 62-63. Samsun.

E2. Eşsiz, D., G. Eraslan ve L. Altıntaş (2007). Flora Maruz Kalan Farelerde N-Asetilsisteinin Antioksidan Koruyucu Etkisi. II. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı). 6-8 Eylül 2007. S: 142-143. Samsun.

E3. Yarsan, E., A. Altıntaş, D. Eşsiz, L. Altıntaş, M. Pekcan, G. Çiftçi, I.G. Ibrahim (2010). Deneysel Olarak Civa Klorür ile Böbrek Hasarı Oluşturulan Farelerde Sülfametoksazolün Farmakokinetiğinin Değerlendirilmesi. Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 29 Eylül-02 Ekim 2010. S: 110-111. Kuşadası-AYDIN.

E4. Altıntaş, L. ve D. Eşsiz (2010). Veteriner İlaçlarında Biyoeşdeğerlik. Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 29 Eylül-02 Ekim 2010. S: 166-167. Kuşadası-AYDIN.

E5. Altıntaş, L., H. Ekici, E. Yarsan, S. Çakır, M.F. Evrensel ve B.S. Tokgöz (2010). Ankara, Konya ve Bolu İllerinden Toplanan Ruminant ve Kanatlı Yemlerinde Aflatoksin Total, Aflatoksin B1 ve Okratoksin Kalıntılarının Araştırılması. Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 29 Eylül-02 Ekim 2010. S: 168-169. Kuşadası-AYDIN.

E6. Tutun, H., Sevin, S., Yurdakök, B., Altıntaş, L., Aydın, F.G (2013). Bazı Albendazol Preparatlarının Etken Madde Miktarlarının Belirlenmesi. Dördüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 11-14 Eylül 2013. S: 174-175. ELAZIĞ.

E7. Kandiş, S., Altıntaş, L (2016). Kedi ve Köpeklerde Görülen Bazı Davranış Problemlerinde Bitkisel Tedavi. Beşinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 01-04 Eylül 2016. S: 122-123. BURSA.

 

F. Diğer Faaliyetler:

F1. Dünya Veteriner Hekimleri Günü Kutlama Toplantısı, Düzenleme Kurulu. 30 Nisan 2005, Ankara.

F2. Birinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı, Düzenleme Kurulu. 22-24 Eylül 2005, Ankara.

F3. Dünya Veteriner Hekimleri Günü Kutlama Toplantısı, Düzenleme Kurulu. 29 Nisan 2006, Ankara.

F4. İkinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Uluslararası Katılımlı, Düzenleme Kurulu. 06-08 Eylül 2007, Samsun.

F5. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 1. Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bülten Yayın Kurulu Üyeliği. 29 Ocak 2010.

F6. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 2. Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bülten Yayın Kurulu Üyeliği. 15 Temmuz 2010.

F7. Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Düzenleme Kurulu, Kongre Sekretaryası. 29 Eylül-02 Ekim 2010, Kuşadası-AYDIN.

F8. Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi Kongre Kitabı, Editörler: Levent ALTINTAŞ, Hüsamettin EKİCİ. 29 Eylül-02 Ekim 2010, Kuşadası-AYDIN.

F9. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 3. Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bülten Yayın Kurulu Üyeliği. 28 Ocak 2011.

F10. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 4. Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bülten Yayın Kurulu Üyeliği. 19 Temmuz 2011.

F11. Veteriner Farmakokinetik Çalıştayı, Düzenleme Kurulu. 24 Eylül 2011, Ankara.

F12. Veteriner Farmakokinetik Çalıştayı Çalıştay Kitabı, Hazırlayan: Levent ALTINTAŞ. 24 Eylül 2011, Ankara.

F13. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 5. Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bülten Yayın Kurulu Üyeliği. 12 Ocak 2012.

F14. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 6. Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bülten Yayın Kurulu Üyeliği. 31 Temmuz 2012.

F15. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 7. Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bülten Yayın Kurulu Üyeliği. 01 Ocak 2013.

F16. Yıldırım (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarih ve Kültür Topluluğu Dergisi), Sayı 2. Dergi Danışmanı. 2013.

F17. Altıntaş, L. “Deney Hayvanlarında İlaç Kullanımı”. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 21 Haziran 2013, Ankara.

F18. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 8. Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bülten Yayın Kurulu Üyeliği. 15 Temmuz 2013.

F19. Altıntaş, L. “Deney Hayvanlarında İlaç Kullanımı”. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı. 07 Kasım 2013, Ankara.

F20. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 9. Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bülten Yayın Kurulu Üyeliği. 02 Ocak 2014.

F21. Yıldırım (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Tarih ve Kültür Topluluğu Dergisi), Sayı 3. Dergi Danışmanı. 2014.

F22. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 10. Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bülten Yayın Kurulu Üyeliği. 31 Temmuz 2014.

F23. Yipel M. ve L. Altıntaş (2014). Risk Değerlendirmesi. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 10. S.: 4-7.

F24. Arı Çalıştayı (Vet-Arı), Düzenleme Kurulu. 17-18 Ekim 2014, Ankara.

F25. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 11. Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bülten Yayın Kurulu Üyeliği. 12 Ocak 2015.

F26. Altıntaş, L (2015). Akılcı İlaç Kullanımı. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 11. S.: 5-6.

F27. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 12. Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bülten Yayın Kurulu Üyeliği. 14 Ağustos 2015.

F28. Arı Çalıştayı (Vet-Arı 2), Düzenleme Kurulu. 23-24 Ekim 2015, Ankara.

F29. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 13. Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bülten Yayın Kurulu Üyeliği. 04 Ocak 2016.

F30. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 14. Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bülten Yayın Kurulu Üyeliği. 30 Temmuz 2016.

F31. Beşinci Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Düzenleme Kurulu. 01-04 Eylül 2016. BURSA.

F32. Arı Çalıştayı (Vet-Arı 3), Düzenleme Kurulu. 01 Ekim 2016, Ankara.

F33. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 15 (Elektronik Dergi). Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bülten Yayın Kurulu Üyeliği. 2017.

F34. Arı Çalıştayı (Vet-Arı 4), Düzenleme Kurulu. 13 Mayıs 2017, Ankara.

F35. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 16 (Elektronik Dergi). Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bülten Yayın Kurulu Üyeliği. 2017.

F36. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 17 (Elektronik Dergi). Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bülten Yayın Kurulu Üyeliği. 2018.

F37. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Bülteni, Sayı 18 (Elektronik Dergi). Yazı İşleri Müdürlüğü ve Bülten Yayın Kurulu Üyeliği. 2018.

 

Ödüller:

1. Akademik Alanda Kazanılan Ödüller:

Novartis 2010 Farmasötik Teknoloji Proje Destek Ödülü.

 

2. Sosyal Faaliyetler Alanında Kazanılan Ödüller:

Ankara Üniversitesi 3. Rektörlük Kupası, Akademik Personel Birincisi, 2007, Ankara.

Ankara Üniversitesi 4. Rektörlük Kupası, Akademik Personel Birincisi, 2008, Ankara.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 2. Geleneksel Prof.Dr. Nihat TUNCER Futbol Turnuvası, Akademik Personel Birincisi, 2010, Ankara.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 2. Geleneksel Prof.Dr. Nihat TUNCER Futbol Turnuvası, En Değerli Akademik Personel Sporcu Ödülü, 2010, Ankara.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 3. Geleneksel Prof.Dr. Nihat TUNCER Futbol Turnuvası, Akademik Personel Birincisi, 2011, Ankara.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 3. Geleneksel Prof.Dr. Nihat TUNCER Futbol Turnuvası, Süper Kupa Birincisi, 2011, Ankara.

Türkiye’de Veteriner Hekimliği Öğretiminin 169.Yılı Kapsamında Düzenlenen “Geleneksel Helva Koşusu, Erkekler Kategorisi” Üçüncülüğü, 24 Ekim 2011, Ankara.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 4. Geleneksel Prof.Dr. Nihat TUNCER Futbol Turnuvası, Akademik Personel Birincisi, Haziran 2012, Ankara.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 5. Geleneksel Prof.Dr. Nihat TUNCER Basketbol Turnuvası, Akademik Personel İkincisi, Haziran 2013, Ankara.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 6. Geleneksel Prof.Dr. Nihat TUNCER Voleybol Turnuvası, Akademik Personel İkincisi, Aralık 2014, Ankara.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 7. Geleneksel Prof.Dr. Nihat TUNCER Futbol Turnuvası, Akademik Personel İkincisi, Haziran 2015, Ankara.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 8. Geleneksel Prof.Dr. Nihat TUNCER Futbol Turnuvası, Akademik Personel Birincisi, Haziran 2016, Ankara.