ARŞ.GÖR. LEMİ ATALAY    
Adı : LEMİ
Soyadı : ATALAY
E-posta : latalay@ankara.edu.tr
Tel : 10 74
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Tarih Bölümü
Kişisel Akademik Bilgiler

                                                 ÖZGEÇMİŞ

            KİŞİSEL BİLGİLER

-          İsim: Lemi Atalay

-          Doğum Yeri: Trabzon

-          Doğum Tarihi: 02/09/1984

-          Medeni Durumu: Evli

-          Askerlik Durumu: Yapıldı

-          Çalışma Alanları: Türk Düşünce Hayatı, Türk Siyasal Hayatı, Kemalizm

            SINAV BİLGİLERİ

-          YDS – İngilizce : 92,5

-          ALES – SÖZEL : 95,5

            ÖĞRENİM DURUMU

-          Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı Doktora Programı (2014-Devam Ediyor)

Tez Konusu: Türkiye’de Çok Partili Hayatın İlk Yıllarında Siyasal Liberalizm

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Neşe Özden

-          Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Anabilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Programı (2011-2014)

Tez Konusu: Atatürk Dönemi Düşünürlerinin Gözüyle Kemalizm ve Türk İnkılâbı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan

-          Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Tarih Bölümü (2014-2018)

-          Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (2002-2007)

            AKADEMİK YAYINLARI

-          "Mümtaz Soysal ve Kemalizm: 1960'lı Yıllarda Bitmemiş Bir Senfoniyi Tamamlama Girişimi", Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: 38, Sayı: 65, s. 395-412.

-          "1930'lı Yıllar Türkiyesi'nde Fert-Cemiyet Tartışmaları", Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Yıl:14, Sayı: 28, s. 183-212.

-          "Anılarda İzmir Suikastı", Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatırat Uluslararası Sempozyumu, Aydın, 25-27 Nisan 2018. 

-          “Bürokrat, Akademisyen, Siyasetçi Kimliğiyle Cezmi Erçin ve Ekonomik Görüşleri”, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Uluslararası Sempozyumu, İzmir, 26-28 Kasım 2015, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2017, s.1197-1220

            EDİTÖRLÜK

-          Tarih Araştırmaları Dergisi Editörlüğü (Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü), Sayı 56,57,58,59 (2014-2016)

            SERTİFİKALARI

-          Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Aralık 2016-Ocak 2017

            İŞ TECRÜBELERİ

-          Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü-Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi (2013-)

-          Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı-3. Katip (2007-2011)