PROF.DR. LEVENT ERGÜN    
Adı : LEVENT
Soyadı : ERGÜN
E-posta : lergun@veterinary.ankara.edu.tr, Lergun06@hotmail.com
Tel : 03123170315/4271
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ BÖL.
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. LEVENT ERGÜN

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Adres:  Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,

Histoloji Embriyoloji Ana Bilim Dalı 06110, Ankara

e-posta: Lergun@veterinary.ankara.edu.tr

Tlf: 0312 317 03 15 /4271


KİŞİSEL BİLGİLER:

Doğum Yeri : İstanbul

Doğum Tarihi : 09.10.1963

Medeni Hali : Evli, bir çocuklu  

Tabiyeti : T.C

Yabancı Dil : İngilizce

Kan Grubu : 0-Rh+

KAZANILAN AKADEMİK DERECELER :

1. YÜKSEK LİSANS, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1987

2. DOKTORA, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1995

3. DOÇENT, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2001

4. PROFESÖR, Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 2008 


AKADEMİK / İDARİ GÖREVLER :

1.  Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı 2012 -


2. Temel Bilimler Bölüm Başkanı 2019 -

 

UZMANLIK ALANLARI :

1.Karaciğer

2.İmmun sistem

3.Kas dokusu

 

Bilimsel Makaleler 

1. Aştı,R.N., Kurtdede,N., Ergün,L. (1993): Kangal köpeklerinin perifer kan T lenfositleri    üzerinde ışık ve elektron mikroskopik çalışmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg  40, (4), 563-576.

2. Aştı,R.N., Sağlam,M., Tanyolaç,A.,Kurtdede,N., Ergün, L. (1994): Vitamin A’nın tavuk karaciğerinde hücresel depolanması. Ankara Üniv Vet Fak Derg. 41, (2), 254-269.

3. Alabay,B., Sağlam,M., Yörük,M., Ergün,L. (1995): Bıldırcında anterior latissumus dorsi ve posterior latissumus dorsi’de ekstrafusal ve intrafuzal kas tellerinde ATP’ase aktivitesi üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg  42, (3), 295-300.

4. Alabay,B., Sağlam,M., Özcan,Z., Altunay,H., Ergün,L. (1996): Bıldırcında M.iliofibularis ve M.biventer cevicis’in ekstra-ve intrafuzal kas tellerinde enzim aktivitelerinin karşılaştırılması. Ankara Üniv Vet Fak Derg 43, (2), 139-145.

5. Aştı,R.N., Alabay,B., Kurtdede,N., Altunay,H., Ergün,L. (1996): Farklı hayvan türlerinin perifer kan lökositlerinde alfa naftil asetat esteraz aktivitesinin belirlenmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg 43, (2), 129-133.

6. Altunay,H., Alabay,B., Özcan,Z., Ergün,L. (1997): Kazlarda M.iliofibularis ve M. Biventer cervicis’in ekstrafuzal kas tellerinde enzim aktivitelerinin karşılaştırılması. Ankara Üniv Vet Fak Derg 44, (2-3), 201-213.

7. Ergün, L. (2000): Aflatoksin B1 verilmiş civcivlerin karaciğer parenşimi üzerinde ışık, flüoresan ve elektron mikroskobik çalışmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg 46, (1), 105-114.

8. Kurtdede;N., Aştı,R.N., Ergün,L., Ergün,E. (2000): Ankara keçilerinin bronşlarla ilişkili lenfoid dokusu (BALT) üzerinde ışık ve elektron mikroskopik çalışmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg 47, (1), 51-58.

9. Tanyel,FC., Erdem,S., Altunay,H., Ergün,L., Özcan,Z., Alabay,B., Büyükpamukçu,N., Tan,E. (2000): Distribution and morphometry of fiber types in cremaster muscles of boys with inguinal hernia or undescended testis. Pathol Res Pract, 196, 613-617.

10. Kurtdede,N., Aştı,R.N., Ergün,L., Ergün,E. (2001): Ankara keçilerinin alt solunum yolları mast hücreleri üzerinde histolojik çalışmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg 47, (3), 339-349.

11. Ergün, L., Aştı, R. N., Ergün, E. (2001): Bıldırcının (Coturnix coturnix japonica) karaciğer sinuzoidal hücreleri üzerinde elektron mikroskobik çalışmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg 48, (3), 213-218.

12. Ergün,E., Ergün,L., Aştı,R.N., Kürüm,A. (2003): Light and electron microscopic morphology of Paneth cells in the sheep small intestine. Revue Med Vet 154, (5), 351-355.

13. Özen, A., Ergün, L., Aştı, R. N. (2004). Histochemical studies on the cervical epithelium of the cow in early and mid pregnancy. Indian Vet J 81, 1379-1382.

14. Ergün, E., Ergün, L., Aştı, R.N. (2004): Histological studies on the globule leukocytes in the small intestine of sheep. Indian Vet J 81, 553-557.

15. Ergün,L., Özen,A., Ergün,E., Aştı,R.N. (2004): Alpha naphthyl acetate esterase activity in the peripheral blood leukocytes of turkey (Meleagris gallopova). Indian Vet J 81, 431-434.

16. Ergün, E., Ergün, L., Özen, A., Aştı, R. N. (2004): Determination of alpha naphthyl acetate esterase activity in the peripheral blood leukocytes of ostrich (Strutio camelus masaicus). Revue Med Vet 155, (3), 147-150.

17. Ergün, E., Ergün, L., Eşsiz, D. (2006): Light and electron microscopic studies on liver histology in chicks fed aflatoxin. Dtsch tierarztl Wschr 113, 363-368.

18. Şimşek, N., Ergün, L., Ergün, E., Alabay, B., Eşsiz, D. (2007): The effects of experimental aflatoxicosis on the exocrine pancreas in quails (Coturnix coturnix japonica). Arch Toxicol 81, (5), 583-588.

19. Özen, A., Ergün, L., Ergün, E., Şimşek, N. (2007): Cytology of the corpus luteum during pregnancy and sexuel cycle ın cows. Indian Vet J 84, 1075-1078.

20. Özen, A., Ergün, L., Ergün, E., Şimşek, N. (2007): Morphological studies on ovarian mast cells in the cow. Tr  J Vet Anim Sci, 31, (2), 131-136.

21. Şehu, A., Ergün, L., Çakır, S., Ergün, E., Cantekin, Z., Şahin, T., Eşsiz, D., Sareyyüpoğlu, B., Gürel, Y., Yiğit, Y. (2007): Hydrated sodium calcium aluminosilicate for reduction of aflatoxin in quails (Coturnix coturnix japonica). Dtsch tierarztl Wschr 114, 252-259.

22. Şimşek, N., Ergün, L., Ergün, E., Alabay, B., Özen, A. (2007): Ultrastructure of pancreatic alpha and beta cell in young quails (Coturnix coturnix japonica) fed aflatoxin. Dtsch tierarztl Wschr 114, 465-469.

23. Cengiz, Ö., Çakır, S., Şehu, A., Eşsiz, D., Ergün, E., Ergün, L., Altıntaş, L. (2008): Effects of moldstop on aflatoxicosis in quails. Bull Vet Pulawy 52, 561-564.

24. Ergün, E., Ergün, L. Özen, A., Kürüm,A. (2009): Ankara tavşanı ince bağırsağında Paneth hücrelerinin morfolojisi, histokimyası ve ince yapısı üzerinde çalışmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg 56, (1), 25-30.

25. Şimşek, N., Ergün, E., Ergün, L. (2009): Ankara Tavşanlarında ekzokrin pankreasın histolojik yapısı. Kafkas Üniv Vet Fak Derg 15, (2), 173-180.

26. Şimşek, N., Ergün, E., Ergün, L. (2010): Ankara tavşanında endokrin pankreas üzerine ışık ve elektron mikroskobik araştırmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg 57, (1), 11-17.

27. Ergün, E., Ergün, L., Özen, A., Kürüm, A., Bayraktaroğlu, A. G. (2010): Histomorphology of the Brunner’s glands in the Angora Rabbit. J Anim Vet Adv 9, (5), 887-891.

28. Beyaz, F., Ergün, E., Bayraktaroğlu, A. G., Ergün, L. (2010): The identification of intestinal M cells in the sacculus rotundus and appendix of the Angora rabbit. Vet Res Commun 34, 255-265.

29. Beyaz, F., Ergün, E., Ergün, L., Bayraktaroğlu, A. G. (2010): Ankara tavşanı ileum epitelinde vimentin pozitif hücrelerin yapısal özellikleri. Ankara Üniv Vet Fak Derg 57, 229-234.

30. Beyaz, F., Ergün E., Bayraktaroğlu, A.G., Ergün, L. (2010): The identification of intestinal M  cells in the isolated lymphoid follicles and Peyer’s patches of the Angora rabbit. Cell Tissue Res 341,(3), 417-427.

31. Kahraman, T., Bayraktaroğlu, A.G., Issa, G., Ertuğrul, T., Bingöl, E.B., Ergün, L. (2012): Effects of temperature conditioning and citrus juice marinade on quality and microstructure of aged beef. Journal of Food, Agriculture & Environment, 10, (1), 117-122.

32. Özen, A., Ergün, E., Öztaş, E., Ergün, L., Özcan, Z., Alabay, B., Bayraktaroğlu, A. G., Kürüm, A., Erdoğan, E. (2013): Immunohistochemical Expression of Nitric Oxide Synthase Enzymes (iNOS, eNOS, nNOS) in the Estrual and Luteal Phases of the Sexual Cycle in the Cow Oviduct. Anat Histol Embryol. 42, (5): 384-93.

33. Bayraktaroğlu AG, Özbek M, Kurtdede N, Altunay H, Ergün L, Ergün E, Aştı RN (2016). Histological structure of the colonic lymphoglandular complex in the Angora goat. Vet Hekim Der Derg, 87(1): 24-33.

34. Beyaz F, Liman N, Ergün E, Ergün L, Özbek M. Intestinal macrophages in the Peyer’s patches, sacculus rotundus and appendix of the Angora rabbit, Cell and Tissue Research, (2017): 370:285–295.

35. Özbek M., Hitit M., Ergün E., Beyaz F., Ergün L. (2017): Toll Benzeri Reseptörler, MAKÜ Sağ. Bil. Enst. Derg., 5(2):179-191. 

36. Özbek M, Ergün E, Beyaz F, Ergün L, Yıldırım N, Özgenç Ö, Erhan F. (2018): Prenatal development and histochemical characteristics of gastrointestinal mucins in sheep fetuses, Microsc Res Tech, 81 (6): 630-648.

37. Erhan F, Ergün L (2018): Kanatlı ve Memeli Karaciğerinde Karbonhidrat ve Yağ Metabolizmasının Karşılaştırılması MAKÜ Sag Bil Enst Derg 6(1): 33-42.

38. Özbek, M., Bozkurt, M. F., Beyaz, F., Ergün, E., Ergün, L. (2018):Expression profile of some neuronal and glial cell markers in the ovine ileal enteric nervous system during prenatal development, Acta Histochemica, 120 (8): 768-779.

39. Özbek, M,, Hitit, M., Yıldırım, N., Özgenç, Ö., Ergün, E., Ergün, L,. Beyaz, F., Kurtdede, N., Altunay, H. (2018): Expression pattern of galectin-1 and galectin-3 in rat testes and epididymis during postnatal development, Acta Histochemica,120 (8) : 814-827.

40. Öztop, M., Özbek, M., Liman, N., Beyaz, F., Ergün, E., Ergün, L. (2019): Localization profiles of natriuretic peptides in hearts of pre-hibernating and hibernating Anatolian ground squirrels (Spermophilus xanthoprymnus), Veterinary Research Cominications, 43:45-65.

41. Özbek M, Hitit M, Öztop M, Beyaz F, Ergün E, Ergün L. (2019):Spatiotemporal Expression Patterns of Natriuretic Peptides in Rat Testis and Epididymis during Postnatal Development, Andrologia, 51, (10), e13387.

42. Öztop M, Özbek M, Liman N, Beyaz F, Ergün E, Ergün L, Kavraal UK, Ergen E. (2019): Expression Patterns of Natriuretic Peptides in Pre-hibernating and Hibernating Anatolian Ground Squirrel (Spermophilus xanthoprymnus) Lung, Acta Histochemica, 7:852-865.

43. Özbek M, Tutun H, Ergün E, Beyaz F, Ergün L. (2019): Expression Profile of Cannabinoid Receptor 2 in Ovine Ileum during Prenatal Development, Eurasian J Vet Sci, 35, 217-223.

44. Öztop M., Özbek M., Beyaz F., Köknur S., Ergün E., Ergün L. (2019): Expression Patterns of Natriuretic Peptides in Pre-hibernating and Hibernating Anatolian Ground Squirrel (Spermophilus xanthoprymnus) kidney, Vet Res Com, 43,249-259.


45. Özbek M, Ergün E, Ergün L, Beyaz F, Erhan F, Kandil B, Yıldırım N, Özgenç Ö. (2019) : Toll-like Receptor 2 Expression on Ovine Ileum Throughout Fetal Development, Dicle Vet Derg, 2,78-82, 2019.

46. Özbek, M, Hitit, M, Ergün, E, Ergün, L, Beyaz, F, Erhan, F, Yıldırım, N, Kandil, B, Özgenç, Ö, Memili, E. (2020): Expression Profile of Toll-Like Receptor 4 in Rat Testis and Epididymis throughout Postnatal Development, Andrologia, 

  

Sözlü ve Poster Sunuları

 

1. Aştı, R. N., Sağlam, M., Tanyolaç, A., Kurtdede, N., Ergün, L.: Vitamin A’nın tavuk karaciğerinde hücresel depolanması. II. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 31 Ağustos – 2 Eylül 1994, Bursa. 


2. Alabay, B., Sağlam, M., Yörük, M., Ergün, L. (1994): Bıldırcında anterior latisimus dorsi ve posterior latisimus dorsi’de kas mekiklerinin gelişmesi sırasında ATP’ase aktivitesi üzerinde araştırmalar. II. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 31 Ağustos – 2 Eylül 1994, Bursa. 


3. Ergün, L., Tanyolaç,A. : Aflatoksin B1 verilmiş civcivlerin karaciğer parenşimi üzerinde ışık, flüoresan ve elektron mikroskobik çalışmalar. III. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 3-7 Eylül 1996, Eskişehir.


4. Şeftalioğlu, A., Ergün, L., Altunay, H., Korkusuz,P., Karakoç,L., Özışık,K. : MUC 18/MCAM (CD 146) adezyon molekülünün timus mikroçevresinde ekspresyonu. İmmuno elektron mikroskobik çalışma. IV. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 8-11 Eylül 1998, Diyarbakır.


5. Alabay ,B., Özcan, Z., Altunay, H., Ergün,L. : Bıldırcında M.iliofibularis ve M.biventer cevicis’in ekstra-ve intrafuzal kas tellerinde enzim aktivitelerinin karşılaştırılması. IV. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 8-11 Eylül 1998, Diyarbakır.


6. Altunay, H., Ergün, L., Özcan, Z., Alabay, B.: Evcil ve yaban ördeklerinde m.ekstensor carpi radialis ve m.fleksor carpi ulnaris’in enzim ve immunohistokimyasal yöntemlerle karşılaştırılması. VI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2002, İstanbul.


7. Ergün, E., Ergün, L., Aştı, R.N., Kürüm, A.: Koyunların ince barsağındaki paneth hücrelerinin ışık ve elektron mikroskopik morfolojisi. VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 18-21 Mayıs 2004, Mersin.


8. Ergün, E., Ergün, L., Aştı, R. N.: Koyun ince bağırsağındaki globül lökositler üzerine histolojik çalışmalar. VII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 18-21 Mayıs 2004, Mersin.


9. Şehu, A., Çakır, S., Eşsiz, D., Ergün, L.: HSCAS’ın (Improved Milbond-TX®) Bıldırcınlarda aflatoksikozis semptomlarını önleyici etkisi. III.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 7-10 Eylül 2005 Adana.


10.Ergün, E., Ergün, L., Eşsiz, D. : Aflatoksin verilmiş civcivlerin karaciğer karbonhidrat ve yağ metabolizması üzerine ışık ve elektron mikroskobik çalışmalar. 17. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi, 22-24 Haziran 2005, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, Kocaeli.


11.  Ergün, E., Ergün, L., Aştı, R. N. : Light and electron microscopic studies on the globular leukocytes in the small intestine of sheep. 6th International Sheep Veterinary Congress, 17-21 Haziran 2005, Crete, Greece.


12. Özen, A., Ergün, L., Aştı, R. N.: Histochemical studies on the cervical epithelium of the cow in early and mid pregnancy. International Science Conference.’’Science in Globalization in 21c.’’,Marking 45th Anniversary of Union of Scientists in Stara Zagora .1-2 Haziran 2006 Stara Zagora, Bulgaristan.


13. Ergün, E., Ergün, L., Aştı, R.N., Kürüm, A.:  Light and electron microscopic morphology of paneth cells in the sheep small intestine. International Science Conference.’’Science in Globalization in 21c.’’,Marking 45th Anniversary of Union of Scientists in Stara Zagora .1-2 Haziran 2006 Stara Zagora, Bulgaristan.


14. Özen, A., Ergün, L., Ergün, E., Şimşek, N.: Morphological studies on ovarian mast cells of the cow. IX.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 20-23 Mayıs 2008, Adana.


15.  Uyanıkgil, Y., Gülle, K., Öztap, G., Ergün, L., Öztaş, E.: Etanol ve vitamin A’nın sıçan karaciğer dokusu üzerine olan etkilerinin histopatolojik değerlendirilmesi. XXXIV. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 6-10 Ekim 2008, Erzurum. 


16. Beyaz, F., Ergün, E., Liman, N., Ergün, L. : Vimentin-positive villous intestinalis epithelial cells in Angora rabbits: M cells? IX.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 20-23 Mayıs 2008, Adana.


17. Şimşek, N., Ergün, E., Ergün, L. : Light and electron microscopic investigation of the exocrin pancreas in Angora rabbits. IX.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 20-23 Mayıs 2008, Adana.


18. Şimşek, N., Ergün, L., Ergün, E., Alabay, B., Özen, A. : Ultrastructure of pancreatic alpha and beta cells in young quails (Coturnix coturnix japonica) fed aflatoxin. IX.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 20-23 Mayıs 2008, Adana.


19.  Şimşek, N., Ergün, L., Ergün, E., Alabay, B., Eşsiz, D. : The effects of experimental aflatoxicosis on the exocrine pancreas in quails (Coturnix coturnix japonica). IX.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 20-23 Mayıs 2008, Adana.


20.  Cengiz, O., S. Cakir, A. Sehu, D. Essiz, E. Ergun, L. Ergun and L. Altintas: Effects Of Moldstop® on Aflatoxicosis in Quails. 5th  International Poultry Conference (WPC-2009), Taba, Egypt. P: 76, 10-  13 March 2009.


21.  Ergün, E.,  Ergün, L., Özen, A., Kürüm, A. : Ankara Tavşanının Paneth Hücreleri Üzerinde Histokimyasal ve İnce Yapı Düzeyinde Araştırmalar. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 22–25 Haziran 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

 

22. Beyaz, F., Ergün, E., Bayraktaroğlu, A. G., Ergün, L.: Ankara tavşanlarında intestinal M hücreleri. 19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 22–25 Haziran 2009, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.


23. Ergün, E., Ergün, L., Özen, A., Kürüm, A., Bayraktaroğlu, A.G.: “Histomorphology of the Brunner’s glands in the Angora rabbit” Uluslararası katılımlı XI. Ulusal Histoloji- Embriyoloji Kongresi, 16-19 Mayıs 2012, Denizli. 


24. Ozen, A., Ergun, E., Oztaş, E., Ergun, L., Ozcan, Z., Alabay, B., Bayraktaroglu, A. G., Kurum, A., Erdogan, E.: Immunohistochemical Expression of Nitric Oxide Synthase Enzymes (iNOS, eNOS, nNOS) in the Estrual and Luteal Phases of the Sexual Cycle in the Cow Oviduct. First International Biology Congress in Kyrgyzstan, 24-27 September, 2012.


25. Beyaz, F,, Ergün, E,. Özbek, M., Ergün, L.: Postnatal dönemdeki sıçan testis ve epididimislerinde vasküler endotelyal büyüme faktörü ve reseptörlerinin lokalizasyonu. XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan- 3 Mayıs 2016, Çeşme-İzmir.


26. Özbek, M., Ergün, E., Beyaz, F,, Ergün, L., Yıldırım, N., Özgenç, Ö., Erhan, F.: Koyun fötüslerinde ileal müsinlerin prenatal gelişimi ve histokimyasal özellikleri. XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan- 3 Mayıs 2016, Çeşme-İzmir.


27. Özbek, M., Ergün, E., Ceylan, A., Beyaz, F., Ergün, L., Yıldırım, N., Erhan, F., Özgenç, Ö.: Postnatal dönemdeki sıçan testis ve epididimislerinde hücre proliferasyonu. XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan- 3 Mayıs 2016, Çeşme-İzmir.


28.  Bayraktaroğlu, A. G., Özbek, M., Kurtdede, N., Altunay, H., Ergün, L., Ergün, E., Aştı, R. N., Yıldırım, N.:Histological structure of the colonic lymphoglandular complex in the Angora goat. International congress "ONE WORLD-ONE HEALTH-ONE VISION" 2nd Veterinary Congress of Bosnia and Herzegovina, 14-16 Ekim 2015, Saraybosna- Bosna Hersek (Tam Metin).


29. Özbek, M., Ergün, E., Beyaz, F., Ceylan, A., Ergün, L., Yıldırım, N., Erhan, F., Özgenç, Ö.: The cell proliferation in terminal ileum of sheep fetuses during prenatal period. 1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics Congress (ICAVST), Bosnia and Herzegovina (Sarajevo). 25-29 Ağustos 2016.


30.  Özbek, M., Ergün, E., Ceylan, A., Beyaz, F., Yıldırım, N., Erhan, F., Özgenç, Ö, Ergün, L.: Caspase-3 expression and determination of apoptotic cell in rat testis during postnatal period. 1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics Congress (ICAVST), Bosnia and Herzegovina (Sarajevo). 25-29 Ağustos 2016.


31. Beyaz, F., Liman, N., Ergün, E., Ergün, L., Özbek, M.: The identification of intestinal macrophages in the gut-associated lymphoid tissue of the Angora rabbit. 1st International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics Congress (ICAVST), Bosnia and Herzegovina (Sarajevo). 25-29 Ağustos 2016.


32.  Özbek, M., Ergün, E., Beyaz, F., Ergün, L., Yıldırım, N., Özgenç, Ö., Erhan, F.: Immunohistochemical investigation of TLR4 in rat testis and epididymis during postnatal development, 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 18-21 May 2017, Antalya.


33.  Özbek, M., Ergün, E., Beyaz, F., Ergün, L., Yıldırım, N., Özgenç, Ö.,Erhan,F.:Exploration of protein expression by immunohistochemistry of Toll-like receptor 2 (TLR 2) in rat testis and epididymis during postnatal development, 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 18-21 May 2017, Antalya.


34.  Özbek, M., Ergün, E., Beyaz, F., Ergün, L., Yıldırım, N., Özgenç, Ö., Erhan, F.: Expression of TLR2 in Sheep Ileum during Prenatal Development, 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 18-21 May 2017, Antalya.


35.  Ergün, E.,  Özbek, M., Beyaz, F., Ergün, L., Altunay, H., Kurtdede, N., Yıldırım, N., Özgenç, Ö.: Differences in Immunohistochemical Localization and Distribution of Galectin 1 and-3 in Rat Testes and Epididymis During Postnatal Development, 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 18-21 May 2017, Antalya.


36. Beyaz, F., Ergün, E., Özbek, M., Ergün, L.: Immunohistochemical localization of certain nervous system markers on the testis and epididymis of rat during postnatal period, 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, 18-21 May 2017, Antalya.


37.  Öztop, M., Özbek, M., Beyaz, F., Ergün, E., Ergün, L., Köknur, S., Erhan, F.: (2017). Immunohistochemical Distribution of Natriuretic Peptides in Active and Hibernating Anatolian Ground Squirrel (Spermophilus Xanthoprymnus) Heart. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017.


38. Özbek, M., Ergün, E., Beyaz, F., Ergün, L., Erhan, F., Yıldırım, N., Özgenç, Ö.: (2017). Expression of Toll like receptors in rat testicular and epididymal tissues. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017.


39.  Erhan, F., Özbek, M., Ceylan, A., Ergün, E., Beyaz, F., Ergün, L., Yıldırım, N., Özgenç, Ö.: (2017). Apoptosis and cell proliferation during postnatal development of the testis in the rat. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017.


40.  Öztop, M., Özbek, M., Beyaz, F., Ergün, E., Ergün, L., Ergül, E., Erhan, F.: (2017). Immunohistochemical expression of atrial- and brain natriuretic peptide in Anatolian ground squirrel (Spermophilus xanthoprymnus) kidney and lung. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017.


41. Özbek, M., Tutun, H., Ergün, E., Beyaz, F., Ergün, L.: (2017). Immunohistochemical Expression of Cannabinoid Receptor 2 (CB2) in Sheep Ileum during Prenatal Period. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017.


42. Erhan, F., Ergün, L., Beyaz, F., Ergün, E., Özbek, M.: (2017). Immunohistochemical Localization of Certain Nervous System Markers on Sheep Ileum during Prenatal Period. 2nd International Congress on Advances in Veterinary Sciences & Technics (ICAVST), Skopje, Macedonia, October 4 - 8, 2017.


43.  Özbek, M., Hitit, M., Öztop, M., Ergün, E., Beyaz, F., Ergün, L.: (2018). Immunohistochemical Localization of Natriuretic Peptides in Rat Testis and Epididymis during Postnatal Development. IV. International Congress on Veterinary and Animal Sciences, Nevşehir, Turkey, July 12-15, 2018.

 

KİTAPLAR


1. Özer, A., Girgin, A., Alabay, B., Liman, N., Özfiliz, N., Gülmez, N., Özcan, Z., Yörük, M., Erdost, H., Aslan, Ş., Ergün, L., Zık, B. (2016) : Veteriner Özel Histoloji, Dora Yayınevi, Bursa.


2. Özer, A., Girgin, A., Liman, N., Özfiliz, N., Özcan, Z., Erdost, H., Ergün, L., Zık, B., Özen, A., Ergün, E.,  Kocamış, H. (2016): Temel Histoloji, Dora Yayınevi, Bursa.


3. Ergün, L., Şimşek, N., Bayraktaroğlu, A. G., Ergün, E. (2015) Histoloji Atlası Uygulama Klavuzu. Petek Ofset Basın Yayın Ltd.Ştd. Balıkesir.


4. Özfiliz, N., Erdost, H., Ergün, L., Özen, A. (2012) Temel Veteriner Histoloji ve Embriyoloji. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir.

 

VERDİĞİ TEZ :


DOKTORA TEZİ: Aflatoksin B1 verilmiş civcivlerin karaciğer parenşimi üzerinde ışık-, flüoresan-ve elektron mikroskobik çalışmalar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji -1995.

 

TEZ DANIŞMANLIĞINDAKİ PROJELER:  

1. Etanolün rat karaciğer parenşimi ve vitamin A depolanması üzerine etkilerinin ışık ve elektron mikroskobik olarak incelenmesi.

2. Tavuk ve rat karaciğerinde yağ ve karbonhidrat metabolizmalarının karşılaştırılması

 

 PROJELER:   

  

1. Tanyolaç, A., Ergün, L. Aflatoksin B1 verilmiş civcivlerin karaciğer parenşimi üzerinde ışık, flüoresan ve elektron mikroskobik çalışmalar. (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 92-30-00-22).


2. Aştı, R. N., Sağlam, M., Tanyolaç, A., Kurtdede, N., Ergün, L. Vitamin A’nın tavuk karaciğerinde hücresel depolanması. (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 92-10-00-14).


3. Alabay, B., Sağlam, M., Özcan, Z., Altunay, H., Ergün, L. Bıldırcında M.iliofibularis ve M.biventer cevicis’in ekstra-ve intrafuzal kas tellerinde enzim aktivitelerinin karşılaştırılması. (TÜBİTAK Projesi: VHAG-1029).


4.  Alabay, B., Sağlam, M., Yörük, M., Ergün, L. Bıldırcında anterior latissumus dorsi ve posterior latissumus dorsi’de ekstrafusal ve intrafuzal kas tellerinde ATP’ase aktivitesi üzerinde araştırmalar. (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 91-10-00-03).


5. Altunay, H., Alabay, B., Özcan, Z., Ergün, L. Kazlarda M.iliofibularis ve M. Biventer cervicis’in ekstrafuzal kas tellerinde enzim aktivitelerinin karşılaştırılması (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No: 97-10-00-09).


6. Ergün, E., Ergün, L., Eşsiz, D. Aflatoksin verilmiş civcivlerin karaciğer karbonhidrat ve yağ metabolizması üzerine ışık ve elektron mikroskobik çalışmalar. (Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 02/09-01-06).


7. Altunay, H., Ergün, L., Özcan, Z., Alabay, B. Evcil ve yaban ördeklerinde m.ekstensor carpi radialis ve m.fleksor carpi ulnaris’in enzim ve immunohistokimyasal yöntemlerle karşılaştırılması. (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No:20000810004).


8.  Şehu, A., Ergün, L., Şahin, T., Ergün, E., Eşsiz, D. Bıldırcınlarda oluşturulan aflatoksikozis üzerine çeşitli toksin bağlayıcıların etkileri. (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: 20020810048).


9. Ergün, E., Ergün, L., Özen, A., Kürüm, A. Ankara Tavşanının Paneth Hücreleri Üzerinde Histokimyasal ve İnce Yapı Düzeyinde Araştırmalar. (Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi  Proje No: 2006/28).


10.Ergün, E., Ergün, L., Kürüm, A. Ankara Tavşanında Brunner Bezleri Üzerine Histomorfolojik Çalışmalar. (Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi  Proje No: 2007/24).


11.Ozen A, Ergun E, Oztaş E., Ergun L., Ozcan Z., Alabay B., Bayraktaroglu A.G., Kurum A., Erdogan E.Farklı Siklus Dönemlerinde İnek Oviduktunda Nitrik Oksit Sentaz Enzimlerinin (i-NOS, e-NOS, nNOS) İmmunohistokimyasal olarak gösterilmesi.


12.Ergün, E., Ergün, L., Kurtdede, N., Beyaz, F., Özbek, M., Yıldırım, N., Özgenç, Ö. Postnatal Gelişim Dönemlerindeki Sıçanların Testis ve Epididimislerinde Galektin 1 ve -3'ün İmmunohistokimyasal Lokalizasyonları ve Dağılımındaki Farklılıklar, Ankara Üniversitesi BAP projesi, Proje no:15B0239004, 2015.


13.Ergün, E., Özbek M., Beyaz F., Ergün L., Yıldırım N., Özgenç Ö. Erhan F. Toll Benzeri Reseptör 4'ün (TLR 4) postnatal gelişim dönemlerindeki sıçanların testis ve epididimisinde protein ekspresyonunun araştırılması. Ankara  Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 16H0239005, 2016.