DR.ÖĞR.ÜYESİ SİNAN LEVENT    
Adı : SİNAN
Soyadı : LEVENT
E-posta : levent@ankara.edu.tr, sinanlevent@hotmail.com
Tel : +90 3123103280/1275
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ - JAPON DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

Y. Doc. Dr. Sinan LEVENT                           Güncelleme Tarihi: January 2017

 

Uzmanlık Alanı

Japonya Siyasi Tarihi                                                     

 

Özgeçmiş

 

21 Ekim 1983 Aydın doğumlu

 

İlk ve Orta Öğretim Sultanhisar Zafer İlköğretim Okulu

 

Eylül 1998 - Haziran 2002 Aydın Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (Aydın Süper Lisesi)

 

Eylül 2002 - Haziran 2007 Ankara Üniversitesi DTCF Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Lisans Programı)

 

Eylül 2007 - Haziran 2009 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Programı)

 

Eylül 2009 - Mart 2014 Waseda Üniversitesi Asya Pasifik Araştırmaları Enstitüsü (Doktora Programı)

 

 

Kasım 2014 -   Ankara Üniversitesi DTCF Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Japon Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Y. Doç. Dr.)  

 

Evli. 2 Çocuk.

 

Yaptığı Tezler

 

Yüksek Lisans, Cumhuriyet Gazetesine Göre II. Dünya Savaşı Öncesi  TÜRK BASININDA JAPONYA (1933-1939) ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Haziran 2009.

 

Doktora, Senzenki-Senchuki ni okeru Nihon no "Yurashia Seisaku" -Turanshugi, Kaikyo Seisaku, Hanso Hankyo Undo no Shiten kara (İkinci Dünya Savaşı Öncesi ve Esnasında Japonya'nın Avrasya Politikası, Turanizmİslam Politikası Anti-Sovyet Anti-Komünist Faaliyetler Perspektifinden)-, Graduate School of Asia Pacific Studies WASEDA UNIVERSITY, Tokyo, Mart 2014. 

 

Yabancı Diller

Japonca 

İngilizce 

Korece  (Okuma ileri seviye, konuşma başlangıç seviyesi)

 

                                                        YAYIN LİSTESİ

Kitap

Japonca

*Kasım 2014. Senzenki-Senchuki ni okeru Nihon no "Yurashia Seisaku" -Turanshugi, Kaikyo Seisaku, Hanso Hankyo Undo no Shiten kara (İkinci Dünya Savaşı Öncesi ve Esnasında Japonya'nın Avrasya Politikası, Turanizmİslam Politikası Anti-Sovyet Anti-Komünist Faaliyetler Perspektifinden)-, Waseda University Press Monograph 107, Tokyo-JAPAN, Waseda University Press.

Türkçe

*2015. İkinci Dünya Savaşı Yolunda Japonya -Cumhuriyet Gazetesi Üzerinden Türk Basınında Japonya İmajı (1933-1941)-, İstanbul, Kitapdostu Yayınları. 

*2016. Japon Turancılığı, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları.

 

Kitapta Bölüm Yazarlığı

Japonca

*Şubat 2013. Nippon ni okeru Turanshugi Undo no Keifu –Ajiashugi to no Kosa wo Megutte- Matsuura Masataka (edit.) Ajiashugi Koiki Hikaku Kenkyu Ronbunshu –Kioku Kenryoku Kachi-, Mineruwa Shobo, 517-535.

Türkçe

*Nisan 2012, “Japonya`daki Türkiye Algısı: Aylık Dergi Dai Ajia Shugi Örneğinde1933-1942” Selçuk EsenbelErdal Küçükyalçınedit.Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı I, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, p.p. 341-361.

*Mart 2016. “Japonya” , İsmail Ermağan (edit.) Dünya Siyasetinde Güneydoğu ve Doğu Asya (East and South-east Asia in World Politics), Ankara, Nobel Yayıncılık.

 

 Makaleler (Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde)

Japonca

 

*Nisan 2012. “Senkanki ni okeru Nippon no Yurasia Seisaku to Sankoku Domei –Kaikyo SeisakuHanso Senryaku no Siten Kara”, Ajia Kenkyu (=Asian Studies), Volume 57 No: 3, p.p. 69-88.

 

*2014. "Turanshugi Undoka toshite no Imaoka Juichiro", Toyo Daigaku Ajia Bunka Kenkyujo Kenkyu Nenpo (Annual Journal of the Asian Cultures Research Institute) No. 49, p.p. 201-221 (82-102).

 

İngilizce

*2010. “Images of Japan Created by the Inter–war Turkish Press – The Role of Cumhuriyet, Turkish Daily Newspaper(1933–1939)–“ AJAMES (=Annals of Japan Association for Middle East Studies), No:26-2, 123-149.

 

* Ocak 2011. "Turanism In Japan From Perspective of the Pan-Asiatic Journal, Dai Ajia Shugi  (1933-1942)”, Waseda University Journal of the Graduate School of Asia Pacific Studies No:20, p.p. 307-325. *Temmuz 2015. Common Asianist intellectual history in Turkey and Japan:Turanism, Central Asian Survey, DOI: 10.1080/02634937.2015.1062601 

 

Türkçe

*2009, “Muharrem Feyzi Togay’a Göre Japonya; Japon Arşiv Belgelerinde Togay”, TAPACAY (=Türkiye Asya Pasifik Çalışmaları Yıllığı) No:4, 12-31.

 

 

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Yapılan Sunumlar

Japonca

*8-9 Mayıs 2010. Senzen Senchu Nihon ni okeru Pan-Tsuran Shugi -Tairiku Seibu Shinshutsuronri no Tenkai-, Dai 26 Kai Nenji Taikai, Chuo University, Hachioji-Tokyo, JAPONYA. 

*4-5 Haziran 2011. Toruko to Nihon wo Jirei ni Tsuranshugi no Hikaku Kenkyu 1920-1945,  Ajiashugi no Koiki Hikaku Kenkyu, Graduate School of Law-Hokkaido University, Hokkaido-JAPONYA.

 *15-16 Ekim 2011. Nihon no Kaikyo Seisaku to Chuo Ajia Odan Tetsudoron kara Mita Sekai Shinchitsujo Koso no Saiko, Ajia Seikei Gakkai 2011 Ulusal Konferansı-Doshisha Üniversitesi, Kyoto-JAPONYA.

 

İngilizce

* 14-17 Ağustos 2012. "Anti-Russian Tendency of The Imperial Japan in the Inter-War Period", 2012 Shanghai International Conference on Social Science, Şangay-Çin.

*5-6 Ekim 2012. "Epistemology of Muslims in Pre-Meiji Japan", The Middle East In Change: New Attempts for the Future, Kames and AFMA, Pusan-Güney Kore.   

*8-10 Ocak 2013. "Central Eurasian Conception of the Imperial Japan in the First Half of the 20th Century", 2013 International Congress on Social Science and Business, Taipei-TAYVAN.

*6 Ağustos 2015. "Politics of Eurasianism in Asia, Focused on the Examples of Turkey and Japan", ICCEES IX. WORLD CONGRESS, Makuhari/CHIBA-JAPAN. 

*8 Ağustos 2015. "Review of Japan's Islamic Policies in the Light of German-Japanese Collaboration", Society for Chinese Muslim Studies (中国ムスリム研究会), University of Tokyo (Komaba Campus), Tokyo-JAPAN.

*March 31-April 3, 2016. Discussant to the panel, Minority Report: Ethno-Nationalism and Japanese Imperialism in the Sino-Soviet Borderlands, 1919-1949", 2016 AAS Annual Conference, the Association for Asian Studies, Seattle, Washington-USA.

 Türkçe

4-6 Haziran 2010. İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Japon Toplumunda Türkiye İmajı -Dai Ajia Shugi Aylık Dergisi'ndeki Yazılar Ekseninde-, Türkiye'de Japonya Çalışmaları Konferansı I, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul-TÜRKİYE.

Çeviriler

*Nobuo Misawa, Haziran 2007. 1890 Ertuğrul Fırkateyni Olayı (1890 Nen Erutoruru Go Jiken), yayınlanmamış lisans tezi.

*Eylül 2011, (Masumi Tani ile birlikte) Gönül Bağı Türk-Japon İlişkilerinin 120. Yılı (Kizuna -Toruko to Nihon no 120 Nen-), Japon-Türk Kültür Derneği.  

*Ryoichi Tobe, Eylül 2009. “İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’deki Japon BüyükelçiliğiDai Ni Ji Sekai Taisenka no Zai Toruko Nihon Taishikan)”, Prof. Dr. A. Mete Tuncoku (edit.) Japon Araştırmacıların Gözünden TÜRKİYE SEMPOZYUMU, p.p. 37-50.

 

 Burslar

*Eylül 2004 - Ağustos 2005. Japan Student Services Organization (JASSO)

*Nisan 2008 - Eylül 2012. Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science & Technology (MEXT, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı) BURSU.

 

Atıflar

 

Yerli Eserlerde

1-)Yüksek Lisans, Cumhuriyet Gazetesine Göre II. Dünya Savaşı Öncesi  TÜRK BASININDA JAPONYA (1933-1939) ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Haziran 2009.

Bu teze;

*Mehmet Sait Dilek, "Büyük Güçlerin Politikaları ve Briand-Kellogg Paktı", Uluslararası İlişkiler Cilt 10, Sayı 37 Bahar 2013, s. 159, 65 no'lu dipnotta atıf vardır.

*Nurullah Sat, “Cumhuriyet Gazetesi’ne Göre İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Türk Basınında Japonya, 1933 – 1945”, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, Edit.: Selçuk Esenbel – Erdal Küçükyalçın, İstanbul, Nisan 2012, s. 361 – 370, kaynakça kısmında referans çalışma olarak yer verilmiştir.   

 

Yabancı Eserlerde

1-)Images of Japan Created by the Inter-war Turkish Press : The Role of Cumhuriyet, Turkish Daily Newspaper (1933-1939). Annals of Japan Association for Middle East Studies. 26 : 2011, 123-149.

Bu makaleye;

*Richard Leclerc, Ph.D, Le Japon vu de l’étranger : Une bibliographie, Éditions du Bois-de-Coulonge, ISBN 978-2-9801397-6-5, Québec-Canada, 2012, sayfa 88'de referans olarak geçmektedir.

2-)Nippon ni okeru Turanshugi Undo no Keifu –Ajiashugi to no Kosa wo Megutte- Matsuura Masataka (edit.) Ajiashugi Koiki Hikaku Kenkyu Ronbunshu –Kioku Kenryoku Kachi-, Mineruwa Shobo, Şubat 2013, 517-535.

Bu makaleye;

*Chisako Omoso, "Senzen Nihon ni okeru Kaikyo Seisaku no Shisoteki Haikei -Rikugun Taisho Hayashi Senjuro to Shukyuka Kawai Kiyomaru-", Hyogo University Journal No. 19, Japan, 2014, 36 no'lu dipnotta atıf vardır.

3-)Toruko to Nihon wo Jirei ni Tsuranshugi no Hikaku Kenkyu 1920-1945,  Ajiashugi no Koiki Hikaku Kenkyu, Graduate School of Law-Hokkaido University, Hokkaido-JAPONYA, 4-5 Haziran 2011.

Bu sunuma;

*Yukiko Hama, Turan Shugi to Sono Jidai -Pan-izumu Hikaku Kenkyu no Tame no Yobiteki Kosatsu adlı çalışmasının 4, 21 no'lu dipnotlarında atıflar vardır.

4-)“Muharrem Feyzi Togay’a Göre Japonya; Japon Arşiv Belgelerinde Togay”, TAPACAY (=Türkiye Asya Pasifik Çalışmaları Yıllığı) No:4, 2009, 12-31.

Bu makaleye;

James H. Meyer, Turks Across Empires: Marketing Muslim Identity in the Russian-Ottoman Borderlands, 1856-1914, Oxford University Press, United Kingdom, 2014, 127 no'lu dipnotta atıf vardır. 

 

 

Uluslararası Projeler

* Haziran 2011. Project Member, HOKKAIDO UNIVERSITY/Graduate School of Law, Nihon Gakujutsu Shinkokai Kagaku Kenkyuhi Hojokin Kiban Kenkyu (A), Ajia Shugi no Bijon to Netto Waku ni Kan suru Koiki Hikaku Kenkyu Purojekuto,

*Nisan 2014 -  . Visiting Researcher, TOYO UNIVERSITY/Asian Cultures Research Institute, Project Title: Modern and Contemporary History of Greater Asianism.

*1 Haziran 2016- 31 Ağustos 2016. Visiting researcher in Visiting Scholar Program at National Museum of Japanese History (国立歴史民俗博物館), Project Title: Political History of Japan in Post-war Time.

 

Bilimsel Etkinlikler

*16-19 Şubat 2012. “East Asian University Institute (EAUI) for Asian Regional Integration” Uluslararası Programında Raportör, Seul-Kore.

*Ocak 2015, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Japon Dili ve Edebiyatı Alanında Öğretim Görevlisi Alma Sınav Jüriliği.

*7 Ağustos 2015. Discussant of Imai Kohei's presentation at the ICCEES WORLD CONGRESS, Makuhari-CHIBA-JAPAN.

 

Diğer Faaliyetler

Sunum

*14 Kasım 2011. "Nihon to Tyuruku Sekai no Kankeishi -Senkanki wo Chushin ni-", Dai 107 Kai Topukapu Saron, Nihon-Toruko Bunka Kyokai, Kyoto University, Kyoto-JAPONYA.