ARŞ.GÖR. BAHTİYAR MAKAROĞLU    
Adı : BAHTİYAR
Soyadı : MAKAROĞLU
E-posta : makaroglu@ankara.edu.tr, bmakaroglu@gmail.com
Tel : +90-312-3103280/1693
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DİLBİLİM BÖLÜMÜ/UYGULAMALI DİLBİLİM ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

(Güncelleme tarihi: 26.11.2019)

Araştırma Alanları

Türk İşaret Dili, Biçimbilim


Eğitim

2012-2018: Doktora, Ankara Üniversitesi DTCF Dilbilim Bölümü

2010-2012:Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi DTCF Dilbilim Bölümü

2006-2010:Lisans, Ankara Üniversitesi DTCF Dilbilim Bölümü


Akademik Pozisyonlar

2018-        : Ankara Üniversitesi, Dilbilim Bölümü, Araştırma Görevlisi Doktor

2018-2019: University of Pompeu Fabra (Barcelona), Doktora Sonrası Araştırmacı 

2015-2017: Ankara Üniversitesi, Dilbilim Bölümü, Araştırma Görevlisi

2013-2015: Ankara Üniversitesi, Dilbilim Bölümü, Proje Asistanı

 

İdari Pozisyonlar

2018-      :Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), İşaret Dili Programları Koordinatörü

2017-        : Yükseköğretim Kurumu (YÖK), Engelli Öğrenci Komisyonu Üyesi

2017-2019: Dilbilim Derneği Denetleme Kurulu Üyesi


Projeler (6)

2017       : Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğünün Web Erişimli Olarak Hizmete Sunulması Projesi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Uzman).

2016-2017: TA for Facilitating Access of Disadvantaged Higher Education Students to Labour Market. European Union Project (Junior Sign Language NKE). Project reference:  EuropeAid/135304/IH/SER/TR.  

2016:      Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü Projesi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Araştırmacı).

2015       : Türk İşaret Dili Araştırma Projesi: Türk İşaret Dili Dilbilgisi Kitabı ve Model Sözlüğü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (Araştırmacı).

2014       : Ortak Başvuru Metni Temelli Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili  (A1-A2 Seviyesi): Öğretim Materyali Geliştirme. Proje yürütücüsü: Prof. Dr. İclâl ERGENÇ. Ankara Üniversitesi BAP Projesi (Araştırmacı). Proje no:14H0649003.

2013-2016: Multilingual Behaviours in Sign Language Users. PI: Prof. Ulrike Zeshan, Proje Türkiye yürütücüsü: Prof. Dr. İclâl ERGENÇ.  Seventh Framework Programme: European Research Council (Proje asistanı). Grant agreement no: 263647.


Burs/Ödül (3)

2018-2019: TÜBİTAK – 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

2017: Ankara Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme (UBED) ödülü

2011-2012: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Bursu

 

Kitaplar (5)

Makaroğlu, B., Bekar, İ. P. & Arıca-Akkök, E. (Haz.) (2017). 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Dilbilim Derneği Yayınları:  Ankara.

Dikyuva, H., Makaroğlu, B. & Arık, E. (2017). Turkish Sign Language Grammar. Ministry of Family and Social Policies Press: Ankara.

Makaroğlu, B. & Dikyuva, H. (Ed.) (2017). Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: Ankara. Erişim adresi: http://tidsozluk.net.

Dikyuva, H., Makaroğlu, B. & Arık, E. (2015). Türk İşaret Dili Dilbilgisi Kitabı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayınları: Ankara.

Makaroğlu, B. & Dikyuva, H. (2014). Yabancı Dil Olarak Türk İşaret Dili (Temel düzey, A1-A2) Öğrenci Kitabı. Ankara Üniversitesi Yayınevi: Ankara.


Kitap Bölümleri (7)

İşsever, S.,  Makaroğlu, B., Ergenç, İ. & Dikyuva, H. (2019). A Minimalist Perspective on Code Blending in TİD – Turkish Bimodal Bilingualism. In U. Zeshan & J. Webster (Eds.) Sign Multilingualism (pp. 171-200). Berlin, Boston: De Gruyter. 

Makaroğlu, B. (2016). Türk İşaret Dilinde Soru Tümceleri: Kaş Haretlerinin Rolü. İçinde E. Arık (Ed.) Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

İşsever, S. & Makaroğlu, B. (2016). Türk İşaret Dilinde Ne Öbeği Taşıma. İçinde E. Arık (Ed.) Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Arık, E., Makaroğlu, B., & Dikyuva, H. (2016). İşaret dilleri ve sözlükler [Sign languages and dictionaries]. In H. Develi & M. Gürlek, I. ve II. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu. Istanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları.

Zeshan, U., Ergenç, E, İşsever, S., Makaroğlu, B. & Dikyuva, H. (2014). Türk İşaret Dili Kullanıcılarında Çokdilli Görünümler. İçinde, S. N. Büyükkantarcıoğlu, I. Özyıldırım, E. Yarar ve E. Yağlı (Der.)  27. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri (s. 254-262). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Makaroğlu, B. (2013). Interrogatives in Turkish Sign Language (TİD): The Role of Eyebrows. In E. Arık (Ed.) Current Directions in Turkish Sign Language Research. Cambridge Scholars Publishing.

İşsever, S. ve Makaroğlu, B. (2013). Wh-movement in Turkish Sign Language. In E. Arık (Ed.) Current Directions in Turkish Sign Language Research. Cambridge Scholars Publishing.


Tezler (2)

Makaroğlu, B. (2018).  Türk İşaret Dilinde Uyum: Şablon Biçimbilim Açısından Bir İnceleme. (Danışman: Prof. Dr. İclal Ergenç) Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.

Makaroğlu, B. (2012). Türk İşaret Dilinde Soru: Kaş Hareketlerinin Dilsel Çözümlemesi.  (Danışman: Prof. Dr. İclal Ergenç) Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi.

 

Makaleler (8)

Makaroğlu, B. (2019). Türk İşaret Dilinde uyum: Şablon biçimbilim açısından bir inceleme  [Agreement in Turkish Sign Language: An investigation in terms of templatic morphology], Sign Language & Linguistics, 22 (1), 131-141.

Makaroğlu, B , İşsever, S . (2018). Agreement Verbs in Turkish Sign Language (TİD) from the Perspective of Templatic Morphology. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 29 (1), 51-86.

Makaroğlu, B , Arıca Akkök, E , Aksan, Y . (2018). Verbs in Turkish Sign Language: A cognitive linguistic approach. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 29 (1), 119-137.

Makaroğlu, B. & Ergenç, İ. (2016). Inflectional Morphological Awareness of Turkish Deaf Students. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 30-46.

Makaroğlu, B. (2012). İşitme Engelli Yetişkinlerin Türkçe Biçimbilimi Farkındalığı. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 1(3), 53-63.

Makaroğlu, B., Bekar, I. P., & Arik, E. (2014). Evidence for minimal pairs in Turkish Sign Language. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 50(3), 207-230.

Makaroğlu, B., Tan Elmas, N. ve Günel, B. (2011). İkinci Dil Olarak Türkçede Yapısal Olmayan Durum Edinimi: Konusal Roller Temelli İnceleme. Dil Dergisi, 151, 7-21.

Makaroğlu, B. (2009). İşaret Dilinin Beyinde Konumlanışı. Dil Dergisi, 146, 40-48.

 

Sunumlar (29)

Makaroğlu, B. (2019). Pluractionality and non-manual behaviors in Turkish Sign Language.  SignNonmanuals Workshop 2, Graz, 3-4 May 2019.

Makaroğlu, B. (2019). Is there any regularity in the Turkish Sign Language verbal system?. GLiF Formal Linguistics Research Group, University of Pompeu Fabra, 7th February 2019. (Invited talk)

Makaroğlu, B. (2019). Adapting Turkish Sign Language courses to the CEFR. LSC – Research Group, University of Pompeu Fabra, 7th February 2019.

Makaroğlu, B. (2019). Methodological issues in the corpus based Turkish Sign Language dictionary. LSC Corpus Group, University of Pompeu Fabra, 1th February 2019.

Makaroğlu, B. (2018).  Türk İşaret Dilinde Sayı Uyumunun Yeniden Değerlendirilmesi:. 32.Ulusal Dilbilim Kurultayı. 03-04 Mayıs 2018, İzmir, Türkiye

Makaroğlu, B., Güçlütürk, Y., Yücel, E., & Arık, E. (2018, October). CEFR-Based Turkish Sign Language Teaching: TÖMER Sample. 11. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı. October 4-6, 2018, Ankara, Turkey.

İşsever, S. & Makaroğlu, B. (2017). TİD’de Göndergesel Nesneler ve Uyum. 31. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Eskişehir, 12-13 Mayıs 2017.

Makaroğlu, B. (2017). İşaret Dili Sözlüklerine Yöntembilimsel Bakış. 11. Dilbilim Öğrencileri Konferansı, Mersin,  20-21 Nisan 2017. (Invited talk)

Makaroğlu, B. (2016). İşaret Dillerine Özgü Ortak Başvuru Metninde Yer Alan Dil Seviyeleri. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İşaret Dili Tercümanlarının Mesleki Gelişimine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı, Kuşadası, 16-20 Mayıs 2016.

Dikyuva, H. & Makaroğlu, B. (2016). Türk İşaret Diline Özgü Dilbilgisel Görünümler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İşaret Dili Tercümanlarının Mesleki Gelişimine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı, Kuşadası, 16-20 Mayıs 2016.

Makaroğlu, B. & Dikyuva, H. (2016). Türk İşaret Dili Çevirisinde Uygulama Çalışmaları. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İşaret Dili Tercümanlarının Mesleki Gelişimine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı, Kuşadası, 16-20 Mayıs 2016.

Makaroğlu, B. (2016). İşaret Dili Araştırmalarının Dilbilim Alanyazına Katkısı. Dilbilim Hayatta: HÜDİT Dilbilim Çalıştayı, Hacettepe Üniversitesi, 31 Mart 2016.

Arık, E., Makaroğlu, B. & Dikyuva, H. (2015). İşaret Dilleri ve Sözlükler. 2. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, İstanbul: Türkiye, 3-4 Kasım, 2015.

Dikyuva, H. & Makaroğlu, B. (2015). Türkçe ile Türk İşaret Dilinin Yapısal Farklılıkları: Çeviri Sürecindeki Görünümler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İşaret Dili Tercümanlarının Mesleki Gelişimine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı, Antalya, 28 Eylül-2 Ekim 2015.

Ergenç, İ., İşsever, S. & Makaroğlu, B. (2015). Çift-kanallı İkidillilikte Sözdizimsel Öykünme ve Koşut Yapılar. 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Kocaeli, 21-22 Mayıs 2015.

Ergenç, İ., İşsever, S. & Makaroğlu, B. (2015). Çift-kanallı İkidillilikte Sözdizimsel Öykünme ve Koşut Yapılar. 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Kocaeli, 21-22 Mayıs 2015.

Makaroğlu, B. (2015). Türkçe ile Türk İşaret Dilinin Yapısal Farklılıkları: Sesbilimsel Görünüm. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İşaret Dili Tercümanları Hizmet İçi Eğitim Programı, Antalya, 27 Nisan-3 Mayıs 2015.

Makaroğlu, B. (2015). Türkçe ile Türk İşaret Dilinin Yapısal Farklılıkları: Biçimbilimsel Görünüm. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İşaret Dili Tercümanları Hizmet İçi Eğitim Programı, Antalya, 27 Nisan-3 Mayıs 2015.

Makaroğlu, B. (2014). Türk İşaret Dili Projesi. Doğan Aksan Çalıştayı, Ankara, 14 Ekim 2014.

Ergenç, İ., İşsever, S. Makaroğlu, B. & Dikyuva, H. (2014). Türk İşaret Dili (TİD) – Türkçe Çift-kanallı İkidilliliğinde Dilbilgisel Görünümler. 17. International Conference on Turkish Linguistics, Rouen:France, 3-5 September, 2014.

Dikyuva, H. & Makaroğlu, B. (2014). Türk İşaret Dili Müfredatının Geliştirilmesi 2. Kademe Uluslararası İşaret Dili Eğitimi, Ankara, 26 Haziran-3 Temmuz 2014.

Makaroğlu, B. (2014). İşaret Dili Eğitiminde Müfredat Hazırlama Yöntemleri. 2. Kademe Uluslararası İşaret Dili Eğitimi, Ankara, 26 Haziran-3 Temmuz 2014.

Ergenç, İ., İşsever, S. Makaroğlu, B. & Dikyuva, H. (2014). Agreement Verbs in Turkish Sign Language (TİD) –Turkish Bimodal Bilingualism. 2. International Conference on Linguistic Rights of the Deaf, Moscow, 20-22 May, 2014.

Zeshan, U., Ergenç, E, İşsever, S., Makaroğlu, B. & Dikyuva, H. (2013). Türk İşaret Dili Kullanıcılarında Çokdilli Görünümler. 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Antalya, 02-04 Mayıs 2013.

Ergenç, İ., İşsever, S., Makaroğlu, B., Dikyuva, H. ve Zeshan, U. (2013). Türk İşaret Dili Kullanıcılarında Çokdilli Görünümler: Yeni Bir Projeye İlk Adım. İşaret Dili Çalıştayı, Ankara Üniversitesi, 25 Şubat 2013.

Zeshan, U., Ergenç, E, İşsever, S., Makaroğlu, B. & Dikyuva, H. (2013). Türk İşaret Dili Kullanıcılarında Çokdilli Görünümler. 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Antalya, 02-04 Mayıs 2013.

Ergenç, İ., İşsever, S., Makaroğlu, B., Dikyuva, H. ve Zeshan, U. (2013). Türk İşaret Dili Kullanıcılarında Çokdilli Görünümler: Yeni Bir Projeye İlk Adım. İşaret Dili Çalıştayı, Ankara Üniversitesi, 25 Şubat 2013.

Makaroğlu, B. (2012). Türk İşaret Dilinde Anlamsal Bağlantılılığın ve Gösterimselliğin Sözlüksel Erişime Etkisi: Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları (TİDSAM) toplantıları, Gazi Üniversitesi Odyoloji Bölümü, 10 Ocak 2012.

Makaroğlu, B. (2011). İşaret Dillerinde Bütünce Çalışmaları: Türk İşaret Dili Bütüncesi?: Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları (TİDSAM) toplantıları, Gazi Üniversitesi Odyoloji Bölümü, 1 Kasım 2011.

 

Posterler (3)

Makaroğlu, B., & Quer, J.  (2019). A corpus-based approach to clausal negation in Turkish Sign Language.  Theoretical Issues in Sign Language Research (TISLR13), Hamburg, 26-29 September 2019.

Makaroğlu, B., & Quer, J.  (2019). A corpus-based approach to clausal negation in Turkish Sign Language.  SignNonmanuals Workshop 2, Graz, 3-4 May 2019.

Makaroğlu, B. & Bekar, İ. P. (2015). Türkçe İşaret Dilinde (TİD) Seslem Yapısının Dağılımsal Görünümleri. 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Kocaeli, 21-22 Mayıs 2015.


Editörlük

2018       :Dil Dergisi (İşaret Dili ve Türk İşaret Dili Alan Editörü). (Ed.) G. L. Uzun & Ö. Tarcan, Ankara Üniversitesi TÖMER Yayınları.

 

Hakemlik

2019 :Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. (Ed.) K. Bilici,  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları.

2018: Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi.

2018: Molesto: Edebiyat Araştırmaları Dergisi. (Ed.) B. Ayyıldız & İ. Subaşı. 

2018: Dil Dergisi. (Ed.) G. L. Uzun & Ö. Tarcan, Ankara Üniversitesi TÖMER Yayınları.

2016: E. Arık (Ed.) (2016). Ellerle Konuşmak: Türk İşaret Dili Araştırmaları. Koç Üniversitesi Yayınları: İstanbul.

 

Akademik Etkinlikler

2019: 13. Dilbilim Öğrencileri Konferansı, 19-20 Nisan, Ankara Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Üyesi)

2018: 30 Ulusal Dilbilim Kurultayı, 13-14 Mayıs 2016, Ankara Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Üyesi)

2013: İşaret Dili Çalıştayı, 25 Şubat 2013, Ankara Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Üyesi)  

 

Son 3 Yılda Verdiği Dersler

2016-2017: DBB223 Türk İşaret Dili I

                   DBB216 Türk İşaret Dili II

                   DBB215 Biçimbilim

                   DKT203 Dilbilimin Temel Kavramları ve Klinik Dilbilim (Hacettepe Üni.)

2017-2018  DBB223 Türk İşaret Dili I

                   DBB216 Türk İşaret Dili II

                   DBB215 Biçimbilim

 

Bilimsel Üyelikler

2014-        : Sign Language Linguistics Society (SLLS) Üyesi

2013-        : Dilbilim Derneği Üyesi