PROF.DR. MEHMET ALİ KILIÇARSLAN    
Adı : MEHMET ALİ
Soyadı : KILIÇARSLAN
E-posta : makilicarslan@ankara.edu.tr, mmkilicarslan@yahoo.com
Tel : 0 (312) 2965504
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK GELİŞİM:

2013- Profesör

2006- Doçent

1997- Doktora- Ankara Üniversitesi

1990-Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

1985- Trabzon Lisesi

 

ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMA ALANLARI:

 • Adeziv Diş Hekimliği
 • İmplant Üstü Protezler
 • Diş Hekimliği Materyal ve Teknolojileri (Dijital Diş Hekimliği)
 • Temporomandibular Eklem Disfonksiyonları
 • Adli Diş Hekimliği
 • Diş Hekimliğinde Yardımcı Personel Eğitimi

VERDİĞİ DERSLER:

UYM101- Diş Hekimliği Fakültesi, Üniversite Yaşamına Uyum (2013 -)

DIS424 - Diş Hekimliği Fakültesi, Multidisipliner Temporomandibular Eklem Rahatsızlıkları (2014 - 2015)

DIS521 - Diş Hekimliği Fakültesi, Multidisipliner Ergonomi ve Muayenehane Yönetimi  (2014 -)

DSA101 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği I (2014 -)

DSA103 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Diş Hekimliği ile İlgili Uygulamalar Tarihi (2014)

DSA215 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Protetik Diş Tedavisinde Klinik Yardımcılığı I (2015 -)

DSA216 - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Protetik Diş Tedavisinde Klinik Yardımcılığı II (2015 -)

45202093 - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Prostodontik Araştırmalarda Kullanılan Fotoelastik, Gerilim Ölçer, Kırılgan Vernik, Matematiksel ve Laser Işınları ile Kuvvet Analiz Teknikleri (2014 – 2015)

55422017 - Adli Bilimler Enstitüsü, Adli Odontoloji  (2014 - 2015)

55422018 - Adli Bilimler Enstitüsü, Adli Odontoloji (Uygulama) (2014 - 2015)

745200716150 - Adli Bilimler Enstitüsü, Uzmanlık Alan Dersi (2015 -)

 

BİLİMSEL DERNEK VE KURUMLARDA ÜYELİKLER:

 • Türk Dişhekimleri Birliği – Ankara Dişhekimleri Odası ( TDB – ADO )
 • Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği ( TPID )
 • European Prosthodontic Association ( EPA ) 
 • International Association for Dental Research ( IADR )

KATILDIĞI VEYA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER:

 1. Farklı Tekniklerle Hazırlanmış Porselen Laminate Veneer Kronların ve Yapıştırma Sistemlerinin Fiziksel Olarak Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, 94.30.00.05, Yardımcı Araştırmacı, 1994.
 2. Restoratif Dental Materyallerin Oligodinamik Etkilerinin Mikrobiyolojik ve Elektrokimyasal Yöntemlerle Belirlenmesi, T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Teknolojik Araştırma Projesi, 1995 K 120240, Proje Yardımcı Yürütücüsü, 1995.
 3. Biogeneric Referans Tekniği ile Maksiller Santral ve Lateral Kesici Dişlerin Eşzamanlı Restorasyonu, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, 14H0234001, Proje Yürütücüsü, 2014.
 4. Bilimsel Araştırma Laboratuvarının Eksikliklerinin Giderilmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, 14A0234001, Proje Yürütücüsü, 2014.


ULUSLARARASI YAYINLAR:

1. Ulusoy, M., B. Uludağ, ve M.A. Kılıçarslan, “In-vitro Comparison of Staining Properties of Resin-based Veneering Materials”, Balkan Journal of Stomatologia, 2,  32 - 36 (1998).

2. Kılıçarslan, M.A., M. Kıyan, P.S. Kedici ve K. Gökdemir, “The Oligodynamic Effects of Dental Metals and Alloys over Microorganisms In Vitro”, Balkan Journal of Stomatologia, 2, 82 – 87 (1998).

3. Kedici, S.P., A.A. Aksüt, M.A. Kılıçarslan, G. Bayramoğlu ve K. Gökdemir, “Corrosion Behaviour of Dental Metals and Alloys in Different Media”, Journal of Oral Rehabilitation, 25, 800 - 808 (1998).

4. Uludağ, B., M.A. Kılıçarslan, F.S. Koşan ve P.S. Kedici, “Testing Different Resin Bonding Applications”, Balkan Journal of Stomatologia, 6, 29 - 32 (2002).

5. Kılıçarslan, M.A., P.S. Kedici, H.C. Küçükeşmen ve B.C. Uludağ, “In Vitro Fracture Resistance of Posterior Metal-ceramic and All-ceramic Inlay-retained Resin-bonded Fixed Partial Dentures”, The Journal of Prosthetic Dentistry, 92, 365 – 370 (2004).

6. Sevimay, M., F. Turhan, M.A. Kılıçarslan ve G. Eskitaşcıoğlu, “Three-dimensional Finite Element Analysis of the Effect of Different Bone Quality on Stress Distribution in an Implant-supported Crown”, The Journal of Prosthetic Dentistry, 93, 227 – 234 (2005).

7. Atsu, S.S., P.S. Aka, H.C. Küçükeşmen, M.A. Kılıçarslan, ve C. Atakan, “Age-related changes in tooth enamel as measured by electron microscopy: Implications for porcelain laminate veneers”, The Journal of Prosthetic Dentistry, 94, 336 – 341 (2005). 

8. Atsu, S.S., M.A. Kılıçarslan, H.C. Küçükeşmen ve P.S. Aka, “Effect of zirconium-oxide ceramic surface treatments on the bond strength to adhesive resin”, The Journal of Prosthetic Dentistry, 95, 430 – 436 (2006). 

9. Dirik, G., M.A. Kılıçarslan, T. Gençöz, N. Karancı, “Correlates of anxiety and depression in Turkish Complete Denture Patients”, Social Behaviorand Personality, 34, 1311 – 1322 (2006). 

10. Haskan, H., T. Boyraz, M.A. Kılıçarslan, “Investigation of thermal stresses in dental restoration by mathematical method”, Journal of the European Ceramic Society, 27, 899 – 902 (2007). 

11. Kılıçarslan, M.A., P. Özkan, “Evaluation of Retention of Cemented Laser-Sintered Crowns on Unmodified Straight and Narrow Implant Abutments”, The International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, doi: 10.11607/jomi.2635, 28,381-387 (2013). 

12. Kılıçarslan, M.A., F.Akaltan, Y. Kaşko ve Z. Kocabaş, “Clinical Evaluation of Maxillary Edentulous Patients to Determine the Prevelence and Risk Factors of Combination Syndrome”, Journal of Dental Sciences, doi: 10.1016/j.jds.2012.04.004, 9 (6), 394 – 399 (2014) .

13. Kılıçarslan, M.A., P. Özkan, B.C. Uludağ ve E. Mumcu, “Comparison of Internal Fit between Implant Abutments and Cast Metal Crowns versus Laser-Sintered Crowns”, The Journal of Contemporary Dental Practice, 15 (4), 428 – 432 (2014). doi: 10.5005/jp-journals-10024-1557.

14. Seker, E., M.A. Kilicarslan, ST Deniz, E. Mumcu ve P. Ozkan, “Effect of atmospheric plasma versus conventional surface treatments on the adhesion capability between self-adhesive resin cement and titanium surface”, The Journal of Advanced Prosthodontics, 7 (3), 249 – 256 (2015). doi: 10.4047/jap.2015.7.3.249.

15. Seker, E., M.A. Kilicarslan, S. Polat, E. Ozkır ve S. Pat, “Non-thermal athmospheric plasma: Can it be taken as a common solution for the surface treatment of dental materials?”, Plasma Science and Technology, 18 (4), 417 – 423 (2016). doi: 10.1088/1009-0630/18/4/15.

16. Kilicarslan M.A., O. Yucel, A. Bayrak ve Z. Ekici, “An alternative implant impression technique with limited interocclusal space: Closed-tray impression posts for open-tray impression technique”, EC Dental Science, 4 (3), 815 – 821 (2016).

17. Kılıçarslan, M.A., P. Özkan, E. Mumcu ve ST Deniz, “Efficacy of uncommon surface treatment methods on titanium in order to improve bond strengths for adhesive cementation”, Journal of Adhesion Science and Technology, 30 (21), 2345 – 2356 (2016). doi: 10.1080/01694243.2016.1182825
 

   

ÖZET:

1. Eskitaşcıoğlu, G., S. Belli , M. Kalkan ve M.A. Kılıçarslan, “Stress Analysis of Post-restored Tooth with a Bondable Reinforcement Ribbon and a Base Metal Alloy: A Finite Element Study” Journal of Dental Research, 80, 1207 ( Abstract No: 51 ) (2001).

2. Kılıçarslan, M.A., A. Gürbüz, S.P. Aka, A.S. Oruç, “The Influence of  Different Ceramic Bases on the Veneering Colour” International Dental Journal63, 44 (Abstract No: P037) (2013).


ULUSAL YAYINLAR:

1. Uludağ, B. ve M.A. Kılıçarslan, “Çeşitli Veneer Materyallerinin Opaker Sistemlerinin Renk Uyumu Yönünden Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 22, 163 - 167 (1995).

2. Uludağ, B. ve M.A. Kılıçarslan, “Farklı Tipteki Restoratif Rezin Materyallerin Boyanabilirlik Özelliklerinin Karşılaştırılması”, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 22,  269 - 273 (1995).

3. Denli, N., B. Uludağ, M.A. Kılıçarslan ve Y. Özkan, “Resistance of Artificial Acrylic Resin Teeth to Staining”, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2, 38 - 42 (1996).

4. Kılıçarslan, M.A., “Posterior Dişler için Adhesive Sabit Protez Uygulamaları”; Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 2, 126 - 129 (1996).

5. Uludağ, B., M.A. Kılıçarslan , S. Sağlam, “Çeşitli Simanların Farklı Dentin Yüzey İşlemleri Kullanılarak Bağlanma Dirençlerinin Arttırılması”, Türkiye  Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 4, 5 - 10 (1998).

6. Kılıçarslan, M.A. ve A. Zaimoğlu, “Farklı Metal Desteksiz Porselenlerin Kırılma Dirençleri ve Yüzey Sertliklerinin İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 32, 28 - 33 (1998).

7. Kılıçarslan, M.A., P.S. Kedici ve K. Gökdemir, “Tekrarlanan Döküm İşleminin Dental Alaşımların Yüzey Yapısı ve Bileşimi Üzerine Etkileri”, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 25, 81 - 86 (1998).

8. Kılıçarslan, M.A. ve A. Zaimoğlu, “Farklı Rezin Simanlar ile Mine ve Sement Üzerine Yapıştırılan Porselen Laminate Veneer Kronlarda Mikrosızıntının Değerlendirilmesi”, Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 22, 19 - 24 (1998).

9. Bellaz, İ.B., Y. Günay,  M.A. Kılıçarslan ve H. Haskan, “Müteharrik Protez Tamirlerinin Dağılımı”, Gülhane Tıp Dergisi (GATA Bülteni ) , 40, 351 - 354 (1998).

10. Bellaz, B.,  M.A. Kılıçarslan, Y. Günay ve H. Haskan, “Protetik Tedavi için Başvuran Hastaların Protez Dağılımlarının ve Ağız Hazırlıklarının İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 32, 150 - 156 (1998).

11. Kılıçarslan, M.A., İ.B. Bellaz, Y. Günay, H. Haskan “Cam Elyaf Katılmasının İki Farklı Teknikle Elde Edilen Akriliklerin Direnci Üzerine Etkisi”, Gülhane Tıp Dergisi, 41,      46 - 50 (1999).

12. Kılıçarslan, M.A. ve A. Zaimoğlu, “Farklı Rezin Simanlar ile Yapıştırılan Porselen Laminate Veneerlerin Mine ve Dentindeki Makaslama Bağlantılarının Karşılaştırılması”, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 5, 99 – 105 (1999).

13. Bellaz, İ.B., M.A. Kılıçarslan, Y. Günay ve H. Haskan, “İki Farklı Yöntemle Polimerize Edilen Akriliklere Katılan Cam Elyafının Boyutsal Stabilite Üzerine Etkisi”, Gülhane Tıp Dergisi, 41, 292 – 297 (1999).

14. Kılıçarslan, M.A., A. Zaimoğlu ve G. Eskitaşcıoğlu, “Üst Santral Keser Dişin Fonksiyonel Kuvvetler Altındaki Durumunun Sonlu Elemanlar Stres Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 26, 61 – 69 (1999).

15. Karaağaç, E., A. Zaimoğlu , M. A. Kılıçarslan, “Farklı Düşük Isı Porselenlerinin Aşınma Miktarlarının Karşılaştırılması” Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 8, 113 – 119 (2002).

16. Karaağaç, E., A. Zaimoğlu , M. A. Kılıçarslan, “Farklı Düşük Isı Porselenlerinin Doğrusal Fırınlama Büzülmesi” Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 11,    1 - 5 (2005).

17. Kılıçarslan, M.A., A. Zaimoğlu, G. Eskitaşcıoğlu ve E. Karaağaç “Fonksiyonel Kuvvetler Altındaki Farklı Laminate Veneer Kronların Sonlu Elemanlar Stres Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 33, 23 – 31 (2006).

18. Kılıçarslan, M.A., A. Zaimoğlu ve H. Haskan, “Influence of Ceramic Shade and Thickness on the Polymerization Depth of Different Resin Luting Cements”, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, 14, 129 - 136 (2008).

19. Kılıçarslan, M.A., “Yükleme Yaklaşımlarının İmplant Destekli Protetik Restorasyonların Klinik Başarısına Etkisi”, Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi - Protetik Diş Tedavisi Özel Sayısı, 1 (2), 78 - 85 (2015).

 

KİTAP YAZARLIĞI:

1. Kılıçarslan, M.A., Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Diş Protez Teknisyenliği Bölümü Sabit Protez X. Sınıf Ders Kitabı, ISBN: 98057-0-7, Şule Ofset Matbaacılık, Ankara, 2005.

2. Kılıçarslan, M.A., Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Diş Protez Teknisyenliği Bölümü Sabit Protez XI. Sınıf Ders Kitabı, ISBN: 98057-1-5, Şule Ofset Matbaacılık, Ankara, 2005. 

3. Kılıçarslan, M.A., “İmplant Destekli Overdenture – Klinik ve Laboratuvar Uygulama El Kitabı”, Yazan: Hamid R. Shafie,  ISBN: 978-605-4414-22-2, Palme Yayıncılık, Ankara, 2011.

4. Kılıçarslan M.A., Dört Elli Diş Hekimliğinde Yardımcı Personel ve Klinik Yöntemi, ISBN: 978-605-355-177-5, Palme Yayıncılık, Ankara, 2013.

5. Türk Dişhekimleri Birliği Eğitim Dizisi – 17, Dişhekimliğinde Tanı ve Tedavi Protokolleri, Ankara, 2012.


BİLİMSEL DERGİLERDE EDİTÖR ÜYELİĞİ:

Turkish Journal of Medical Sciences ( 2014 - )

Madridge Journal of Dental Research ( 2016- )

Gavin Journal of Dental Science ( 2016- )

EC Dental Science ( 2016- )    www.ecronicon.com

DİĞER FAALİYETLER:

 • 35’in üzerinde tebliğli kongre katılımı.
 • 50’un üzerinde seminer ve konferens sunumu,
 • 350'nin üzerinde atıf (h indeks: 5),
 • 15 Adet kurum dışı komisyon üyeliği,
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı ve Klinik Bilimler Kurucu Başkanlığı ile Dekan Yardımcılığı (2011 – 2013)

FAKÜLTEDE ALDIĞI İDARİ GÖREVLER:

Dekan Yardımcılığı ( 2013 - )