PROF.DR. İBRAHİM MARAŞ    
Adı : İBRAHİM
Soyadı : MARAŞ
E-posta : maras@divinity.ankara.edu.tr, ibrahimmaras@gmail.com
Tel : 0.312.2126800/1286
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ibrahim-maras
Kişisel Akademik Bilgiler