PROF.DR. MERYEM BULUT    
Adı : MERYEM
Soyadı : BULUT
E-posta : mbulut@ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 3103280-1173
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/meryem-bulut
Kişisel Akademik Bilgiler


17 Mayıs 2013 yılında doçentlik unvanı alınmıştır.

2008 yılında doktora eğitimi tamamlanmıştır. Ankara Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü,   Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı. Tez adı: Şiddet Mağduru Çocukların Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zafer İlbars.

2002 yılında yüksek lisans eğitimi tamamlanmıştır. Ankara Üniversitesi,  Sosyal Bilimler Enstitüsü,   Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı. Tez adı: Boşanmış Kadınlarda Ruhsal Çöküntü (Depresyon) ve Kültür İlişkisini Sosyal Antropolojik Açıdan İnceleme. Tez Danışmanı:  Prof. Dr. Belkis Temren.

1985 yılında Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü’nde mezun olunmuştur.

LİSANS DERSLERİ

Destanlar ve Köken Mitleri

Hukuk Antropolojisi

Kültür Değişmeleri

Türkiye’nin Kültürel Yapısı

Kırsal Çalışmalar

Kent Antropolojisi

LİSANSÜSTÜ DERSLER

Göç Çalışmaları

Suç Çalışmaları ve Sosyal Antropoloji

Kent Çalışmaları

Kültürel Kimlik

Kültürel Farklılıklar

Sağlık Antropolojisi I ve II

makaleler

Bulut, M (2020) The Dimension of Belief in Veganism/Vegetarianism.folk/ed. Derg, 2020; 26(4):839-858 DOI: 10.22559/folklor.1338.

Bulut, M (2019) "A Bioethical Approach: Vegan and Vegetarian Experiences" Progress in  Nutrition (SCIE).

Bulut, M. (2018) Dönüşen Düğüne Tanıklık Etmek. Folklor/Edebiyat, Cilt:24. Sayı:95, 2018/3. DOİ:10.22559/folklor.247

Bulut, M. (2018) “Globalization, Transnational Migration and Associations”. İnsan Çalışmaları Dergisi. Cilt.1.2.

Bulut, M. (2018) “Dikili’nin Köylerinde Cenaze Törenlerinin Değişen Uygulamaları”. Folklor/Edebiyat, cilt:24, sayı:93, 2018/1. DOİ:22559/folkloredebiyat.2017.73

Bulut, M. (2017) “Geçiş Ritüellerinden Doğum: Sağaltım Yolları”. Turkish Studies. 10.7827/ 12019.

Bulut, M. (2015) “Doğumdan Askerliğe Yolda Giden Geleneksel Kültürümüzde Çocuk”. Folklor/Edebiyat. 21(82).

Bulut, M. (2019) “Immigrants’ Access to Resources: The Case of Syrian Immigrants in Turkey”. International Journal of Human Studies. ISSN: 2636-8641. 2019 Cilt:2.Sayı:3.

Bulut, M. ve Sezener, A. “Dumuzi-Enkimdu’dan, Kabil-Habil’e Yerleşik Hayatın Serüveni / The Story of Sedentary Life From Dumuzi-Enkimdu to Cain and Abel”. 10.29228/ TurkishStudies. 23495”. 14/6.

Bulut, M. (2017) “Media, Migratıon And Crime: Syrian Refugıes”. IJAR. DOI:10.21474/IJAR 01/3897http://dx.doi.org/10.21474/ IJAR01/3897.

Bulut, M. (2016) “Reflections Of New Age Belıefs Into Human Behavıors”. IJAR. DOI:10.21474/ IJAR01 /3897http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/3897.

Bulut, M. (2018) “Yağmur Duası: Dikili Örneği”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.

Bulut, M. (2016 ). “Traditions transformed within the scope of rural tourism: A sample for tourism village”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.

Bulut, M. (2016 ).“Yaşam Tarzı Olarak Vegan ve Vejetaryenlik”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 13:1, 2016.

Bulut, M. (2017) “Identity Belonging Changes Through Migration”. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. Issue 5(2017) 26-31. ISSN:2421-8030.

Bulut, M. (2014) “Post Natal Practices in Kavak County and Its Villages Mother and Baby Oriented Treatment and Protection Ways”. International Journal of Human Sciences.

Bulut, M. (2012) “Practices With the Newborns. International Journal of Human Sciences”. International Journal of Human Sciences. 2012.

Bulut, M. (2011) “The Comparison of The Identity Description of The Students and Their Political Tendencies”.   Procedia Social and Behavioral Sciences.

Bulut, M. (2011).Mardin de Evlilikler.  Folklor/Edebiyat Dergisi. Cilt:17, Sayı:66, 2011/2.

Bulut, M. (2011). Mardin de Albastıdan Korunma Biçimleri.  Folklor/Edebiyat Dergisi. Cilt:16, Sayı:64, 2010/4. 18.

Bulut, M. (2011). Güneşe Yüzünü Dönenler.  Folklor/Edebiyat Dergisi. 15(60), 255-260. 

Bulut, M. (2008). Kadınlarda Boşanma ve Kültür İlişkisi. Toplum ve Sosyal Hizmetler Dergisi.  19 (2).

Bulut, M. (2010).Öğrencilerin Dini İnançları ve Kimlikleri ile Siyasal Tercihlerinin İlişkisi. Ankara Üniversitesi.  Antropoloji Dergisi. 22.

Bulut, M. (2010). Kız ve Erkek Çocuklarının Eş Şiddetine Bakış Açılarının Saptanması.  Ankara Üniversitesi.  Antropoloji Dergisi. 23.

Bulut, M. (2009). Kadın, Kültür ve Depresyon. Ankara Üniversitesi. Antropoloji Dergisi

Bulut, M. (2010). Fiziksel Şiddet Kullanmaya ve İnsan Öldürmeye İlişkin Görüşler.  Ankara Üniversitesi. Antropoloji Dergisi.

Uluslararası Toplantılarda YAPILAN Sunumlar

Bulut, M. (2017).  Göç ve Sosyal Refah. 5.Uluslarası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Davetli Konuşmacı). Ankara.

Bulut, M. (2019). Dumuzi-Enkimdu’dan, Kabil-Habil’e. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu. Ardahan Üniversitesi (Davetli Konuşmacı). Ardahan.        

M. Bulut ve Akyüz, M. Afganistan’da Toplumsal Cinsiyet Çalışmak. Ankara. İCHUS. 2018.

M. Bulut ve Durmuş, N. Gündelik Yaşam Pratiklerinde Rüyaların Yeri.  Ankara.  İCHUS, 2018. 

M. Bulut. Mülteciler ve Çalışma Yaşamı: Suriyeliler Örneği. 1st International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, 2018. Nevşehir.

M. Bulut ve Tunçay, G. Y. A Bioethic Approach: Vegan and Vegetarianısm II. International Social Sciences and Humanities Berlin Conference. Katılım Belgesi ve Özet Metin. 17-20 Mayıs 2018 Berlin.

M. Bulut. ve Akpınar, M. Associations and Rebuilding the Collective Memory through Reinventing Traditions: Two Cases from Turkey.  The Second Annual Conference of the Memory Studies.  Kopenhag 14-16  December 2017.

Bulut, M. Dünden Bugüne Hıdırellez Pratikleri. 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (Sözlü Sunum). 21.11.2017. Ordu.

Bulut, M., Z. Karacagil ile birlikte.  The Prayer For Rain.  The 1.rd Eurasian Conference on Language and Social Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum). Mayıs 22-24, 2017. Antalya. 

Bulut, M., Z. Karacagil ile. Identity And Belonging Changed By War.  Al Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi(Özet Bildiri/Sözlü Sunum). Nisan 6-8, 2017. Gaziantep.

Bulut, M., S. Aygün Cengiz ve G. Bayraktutan ile (2016).  Proje Çalışması Deneyimini Paylaşmak. TUBİTAK SOBAG 114K576 Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih Biyografi ve Belgelik Çalışması Projesi.  4. Kazan Halk Kültürü Sempozyumu, 951-956. DOİ: 978-975-491-439-9. Ankara.

Bulut, M., (2016).  Identity Belongingness Changes Through Migration.  İC-ED 2016 (Sözlü sunum, özet bildiri). 26-28 May 2016, South East European University, Üsküp/Makedonya.

Bulut, M. (2015). Reflections of New Age Beliefs into Human Behaviors.  SSHIF – Social Sciences and Humanities in Focus (Özet Bildiri).  Varşova.

Bulut, M. The Relations between Migration and Crime.  4th International Conference on Education (ICED-2015) (Sözlü sunum, Özet Bildiri/). 26-28 Haziran 2015. St. Petersburg Christian University, St. Petersburg, Rusya.

Bulut, M. A Village Opened to Rural Tourism. International Congress of Anthropological Sciences (ICAS) (Özet Bildiri/). 9-11.Nisan 2015. Ankara. 

Bulut. M. ve Şengün. M. Görme Engellilerin Yol Deneyimi İstanbul. 2.Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi (23-24 Kasım 2019). (Sözlü sunum, Özet Bildiri). Katılım Belgesi ve Özet Metin.

Bulut. M. ve Sezener, A. Resettlement and a Best Practice From Turkey: Çöpler Gold Mine.  I. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi. İCHUS. 2018.

Bulut, M. The Comparison of The Identity Description of The Students and Their Political Tendencies.  3rd World Conference on Educational Sciences (Tam Metin Bildiri). 3-7 Şubat 2011. İstanbul.  

Bulut, M. Relation Between The Religious Beliefs and Politicial Preferences of University Students.  10th International Educational Technology Conference & Exhibition (Tam Metin Bildiri). 26-28 Nisan 2010. İstanbul.

Kİtap ve BÖLÜM Yazarlığı

Bulut, M. (2020). Geçmişten Günümüze Çocukluk Dönemi:Algı ve Gelenekler. Konu Çocuk Olunca. Ed. M. Er Sabuncuoğlu. Ankara: Nobel.

Bulut, M. (2019). Göç, Kimlik ve Ritüel Dikili’de Saha Araştırması. Ankara: Gece Kitaplığı. ISBN • 978-605-7809-16-2.

Bulut, M. ve Tunçay, G.Y. (2018). Applied Social Science Research. A stance Against Sexism As A Bioethic Approach: Vegan and Vegetarianısm. L. Aydemir (Ed.). Hamburg: Verlag Dr. Kovač. ISSN 1435-6651.

Bulut, M. ve Çataloğlu, S. (2019). Artificial Borders and Nationalism: Turkmen Migration from Iraq to Istanbul. Anthropological perspectives on transnational encounters in Turkey: war, migration and experiences of coexistence". ISBN: 978-1-912997-26-8.  Edited by Meryem Bulut and Kadriye Şahin. Publication date: October 2019. Published in London, UK by Transnational Press London.  

Bulut, M.(2018). Academic Studies in Social, Human and Administrative Sciences. An Evaluation on the Relation of Aesthetics and Antropology. Ankara: Gece Kitaplığı. ISBN • 978-605-288-606-9.

Bulut, M. ve Sezener, A. (2018). Current Debates on Social Sciences 1 Human Studies.  Resettlement and a Best Practice From Turkey: Çöpler Gold Mine. Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları.

Bulut, M., S. Aygün Cengiz ve G. Bayraktutan. Valizde Kalanlar –Sedat Veyis Örnek’in İzleri. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları (Yayın 621) ve Ürün Yayınları. ISBN: 978-605-2117-15-6 http://sedatveyisornek.humanity.ankara.edu.tr/files/2018/ 12/Valizde-Kalanlar-SVOin-Izleri.pdf.

Bulut, M. (2010), Şiddet ve Kültür. Aile İçi Şiddet Uygulama Nedenlerine İlişkin Görüşler. Mardinsesi Gazetecilik Ltd. Şirketi, Editör: Akpolat, Y. Türkçe.

Bulut, M. (2012), Yetişkinlik ve Yaşlılık Gelişimi ve Psikolojisi, Bölüm Adı: Kültürel Değerlerde Yetişkinlik ve Yaşlılık. Açılım Kitap, Editör: Bacanlı H.,

Bulut, M. Şiddet ve Çocuk (2010). Türkçe (Bilimsel Kitap).

KİTAP (EDİTÖRLÜK)

Siyah Sıcak Güneş –Sedat Veyis Örnek.  Haz.: S. Aygün Cengiz, Meryem Bulut, Günseli Bayraktutan. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları (Yayın no 620) ve Ürün Yayınları. ISBN: 978-605-2117-14-9 http://sedatveyisornek.humanity.ankara.edu.tr/files/2018/12/Siyah-Sicak-Gunes-SVO.pdf.

Ölümünün 35. Yılında Sedat Veyis Örnek Anma Etkinliği –Ankara, 21 Aralık 2015. (Haz.: Serpil Aygün Cengiz,Aysun Ezgi Bülbül, Sevinç Gülçiçek, Abdurrahim Türker, Meryem Bulut, Günseli Bayraktutan, Meryem Karagöz,Eren Zencirden, Uğur Çelik).Ankara: Ankara Üniversitesi. ISBN: 978-605-136-303-5, 98 sayfa.   

Sedat Veyis Örnek -Almanya'dan Kalanlar / Sedat Veyis Örnek -Verbliebenes aus Deutschland. (Haz: Serpil Aygün Cengiz, Günseli Bayraktutan, Meryem Bulut, Seyit Coşkun, Gülrû Bayraktar ve Derya Perk). Ankara: Ankara Üniversitesi Yayını. ISBN: 978-605-136-260-1, 449 sayfa. http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/876.p.  

Ölümünün 34. Yılında Sedat Veyis Örnek Anma Etkinliği (Haz: S. Aygün Cengiz,  M. Bulut. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayını ISBN: 978-605-136-261-8, http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/877.pdf.

Current Debates on Social Sciences 2 Culturel Studies. Ed: Meryem Bulut, Zeynel Karacagil. Bilgin Kültür Sanat Yayınları, ISBN: 978-605-9636-74-2.

Anthropological perspectives on transnational encounters in Turkey: war, migration and experiences of coexistence. ISBN: 978-1-912997-26-8.  Edited by Meryem Bulut and Kadriye Şahin. Publication date: October 2019. Published in London, UK by Transnational Press London.

DİĞER YAYINLAR

Aygün Cengiz, S.,  Bulut, M., Bayraktutan,  G. (2015).  Sedat Veyis Örnek’in Kronolojik Biyografisi.  Folklor/Edebiyat (Uluslararası/Hakemli) (Makale Vaka Takdimi).

Aygün Cengiz, S.,  Bulut, M., Bayraktutan,  G. (2015).  Sedat Veyis Örnek’in Yayınları.  Folklor/Edebiyat (Uluslararası) (Hakemli) (Makale, Teknik Not).

Bulut, M. (2015).  Yeryüzünü Gördü Sivas’dan Yeryüzü Onunla Gördü Sıvas’ı.  Folklor/Edebiyat (Makale Vaka Takdimi).  

Bulut, M.(2015).  Mythology and Folklore of the Hui  A Muslim Chinese People.  Milli Folklor Dergisi (Kitap Kritiği).

DERGİ (EDİTÖRLÜK)

Ankara Üniversitesi,  Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Dergisi. Yayın Kurulu Üyeliği.

Aygün Cengiz, M. Bulut ve G. Bayraktutan.  Folklor Edebiyat Dergisi Sedat Veyis Örnek Özel Sayısı. Cilt 21, Sayı 82. 2015. (Konuk Editörlük).

Folklor Edebiyat Dergisi. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Yayın-Medya Editörlüğü).

Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi Bölüm Editörü.

Open Journal For Antropological Studies (OJAS), Belgrad, Sırbistan.

Projeler

Dikili’nin Köylerinde Doğum, Ölüm ve Düğün Üzerine Alan Araştırması I. Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç). 01/07/2016 - 02/07/2017 (Ulusal). Yürütücü.

Dikili’nin Köylerinde Doğum, Ölüm ve Düğün Üzerine Alan Araştırması II. Araştırma Projesi (2017-2018). Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç).  Yürütücü.

Agricultural Livelihoods and Labor Market for Syrian Refugees and Vulnerable Host     Communities in 6 Provinces in Turkey. FAO ve Anakara Üniversitesi. 2018. Araştırmacı.

Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih Biyografi ve Belgelik Çalışması. Program Kodu 3001, Proje No: 114K576, TÜBİTAK Projesi. 15/11/2014 - 10/03/2016. Araştırmacı.

 Mardin Saha Araştırması.  2010. Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç).

 YÖNETİLEN/TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Z. Karacagil (2014). Erkek Olma Yolunda "Askerlik Durağı", Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

M. Akpınar (2016). Afro-Türklerde Kimlik: Temsiliyet, Gelenek Ve Kolektif Bellek, Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

S. Çataloğlu (2018). Kimlik Oluşumundan Derneklerin Rolü: Kerküklü Türkmenler Örneği. Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı .

S. Koramaz. Natırlar ve Mahremiyet İlişkileri: Ankara Hamamları. Ankara Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

C. Çatak. Suç ve Kültür İlişkisinin Adli Antropoloji Alanında Kullanılması. Ankara Üniversitesi /Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Adli Antropoloji.

T. Demir. Eğlence Sektöründe Yer Alan  Kadınlar.  Ankara Üniversitesi /Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Adli Antropoloji.

A.Yurtsever. Mülteci Çocuklarda Eğitim: Suriyeli Çocuklar.  Ankara Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

E. Akkuş. Endüstriyel Antropoloji: Altın Madenleri. Ankara Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

M. Dinçer. Spor Antropolojisi. Ankara Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

B. Ezgi… Beden Algısı: Spor Salonları Örneği. Ankara Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

İ. Yücel. Partner Şiddeti Ankara Üniversitesi /Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Adli Antropoloji.

YÖNETİLEN/TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ

G. Y. Tunçay (2016). Biyoetik Çerçevesinde Vegan ve Vejetaryenlik. Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Çevre Bilimleri.

M. Akyüz, İçeridekinin Bakış Açısıyla Kadın Algısı. Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

T. Kaplan. Korucularda Kimlik ve Aidiyet. Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

Z. Karacagil.  Kent Algısı Üzerine Alan Çalışması. Ankara Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

Ç. Kılıç.  Uzun Yol Gemilerinde Çalışanlarda Kimlik: Temsiliyet ve Aidiyet. Ankara Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

S. Çataloğlu. Kentsel Dönüşüm ve Yaşlılık Üzerine. Ankara Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

KONFERANS

Bilge Köy Katliamının Sosyal Antropolojik Açıdan Değerlendirilmesi konulu çalışma, Gazi Üniversitesi'nde sunulmuştur.

Ankara’da Çocuk Olmak: Sokak Çocukları ve Şiddet konusunda Ankara Kulübü’nde sunum yapılmıştır.

Hürriyet, Cumhuriyet ve Başkent gazetelerinde alan araştırmalarına ilişkin bulgular yayınlanmıştır.

TRT Radyo’da farklı konularda akademik konuşmalar (Ahilik, Aile içi şiddet ve Sedat Veyis Örnek Proje Çalışması üzerine)  yapılmıştır.

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü. T.D.B. Ankara Diş Hekimleri Odası. Kadına Karşı Şiddet adlı sunum yapılmıştır (25 Kasım 2019).

DÜZENLENEN AKADEMİK EtkİnlİkLER 

Ulusal (Ölümünün 35. Yılında Sedat Veyis Örnek Anma Etkinliği. 21 Aralık 2015. Ankara.

Ulusal (Folklor/Edebiyat Sedat Veyis Örnek Özel Sayısı Buluşması. 22 Mayıs 2015. Sivas.

Ulusal (Sedat Veyis Örnek Anma Etkinliği. 13 Kasım 2014. Ankara.

Uluslararası Antropoloji Bilimleri Kongresi. 9-11 Nisan 2015. Ankara.

I. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi. 6-9 Aralık 2018. Ankara.