DOÇ.DR. MERYEM BULUT    
Adı : MERYEM
Soyadı : BULUT
E-posta : mbulut@ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 3103280-1173
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

2013-… Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı

Doktora 2008 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı

Tez adı: Şiddet Mağduru Çocukların Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Zafer)      

Yüksek Lisans 2001 Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı

Tez adı: Boşanmış Kadınlarda Ruhsal Çöküntü (Depresyon) ve Kültür İlişkisini Sosyal Antropolojik Açıdan İnceleme  ( Danışman: Prof. Dr. Belkis Temren).

Lisans 1985           Hacettepe Üniversitesi, Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bölümü

 

Seçilmiş Yayınlar

       Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

         1.BULUT, M. (2018). Dikili’nin Köylerinde Cenaze Törenlerinin Değişen Uygulamaları. Folklor/Edebiyat, cilt:24, sayı:93, 2018/1. DOİ:22559/folkloredebiyat.2017.73.

2.BULUT, M. (2017).  Media, Mıgratıon And Crıme: Syrıan Refugıes. International Journal of Advanced Research.

3.BULUT, M. (2017).  New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences.  New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences.

4.BULUT, M. (2017).  Geçiş Ritüellerinden Doğum: Sağaltım Yolları.  Turkish Studies.

5.BULUT, M., G. Y. Tunçay Son ile). (2016).  Yaşam Tarzı Olarak Vegan ve Vejetaryenlik.  Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi.

 6. BULUT,  M. (2016).  Kırsal Turizm Kapsamında Dönüşen Gelenekler Turizm Köyü Örneği.   International Journal of Human Sciences.

7. BULUT,  M. (2016). Reflections Of New Age Belıefs Into Human Behavıors.  International Journal of Advanced Research (IJAR).

8.BULUT, M. (2015).  Doğumdan Askerliğe Yolda Giden Geleneksel Kültürümüzde Çocuk.  Folklor/Edebiyat, 21(82).

9. BULUT, M. (2014).  Post Natal Practices in Kavak County and Its Villages Mother and Baby Oriented Treatment and Protection Ways. International Journal of Human Sciences

10. BULUT, M. (2012).  Practices With the Newborns. International Journal of Human Sciences.

11.BULUT, M. (2011).  The Comparison of The Identity Description of The Students and Their Political Tendencies.  Procedia Social and Behavioral Sciences .

12.  BULUT, M. (2011).  Mardin de Evlilikler.  Folklor/Edebiyat Dergisi. Cilt:17, Sayı:66, 2011/2.

13.BULUT, M. (2010).  Mardin de Albastıdan Korunma Biçimleri.  Folklor/Edebiyat Dergisi.

Cilt:16, Sayı:64, 2010/4.

15. BULUT,  M. (2009).  Güneşe Yüzünü Dönenler.  Folklor/Edebiyat Dergisi, 15(60), 255-260.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan  Makaleler

16. BULUT, M. (2010).  Öğrencilerin Dini İnançları ve Kimlikleri ile Siyasal Tercihlerinin İlişkisi.  Antropoloji Dergisi.

17. BULUT, M. (2010).  Kız ve Erkek Çocuklarının Eş Şiddetine Bakış Açılarının Saptanması.  Antropoloji (23), 69-93.

18.BULUT, M. (2010).  Kadın, Kültür ve Depresyon.  Antropoloji Dergisi, (20), 37-47.

 19. BULUT, M. (2010).  Fiziksel Şiddet Kullanmaya ve İnsan Öldürmeye İlişkin Görüşler.  Antropoloji Dergisi, 23, 127-154.

20.  BULUT, M. (2008).  Kadınlarda Boşanma ve Kültür İlişkisi. Toplum ve Sosyal Hizmetler, 19(2), 111-118.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Seçilmiş Bildiriler

1. BULUT, M.(Müge Akpınarile). Associations and Rebuilding the Collective Memory through Reinventing Traditions: Two Cases from Turkey.  The Second Annual Conference of the Memory Studies.  14-16 December 2017.

2.BULUT, M. (2017).  Göç ve Sosyal Refah. 5.Uluslarası Hemşirelik Kongresi (Davetli Konuşmacı).

3. BULUT, M. (2017). Dünden Bugüne Hıdırellez Pratikleri. 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (Sözlü Sunum).

4. BULUT, M. KARACAGİL, Z. (2017).  The Prayer For Rain.  The 1rd Eurasian Conference on Language and Social Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

5. KARACAGİL, Z. BULUT,  M. (2017).  Identity And Belonging Changed By War.  AL FARABI 1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

6.AYGÜN CENGİZ, S. BULUT, M. BAYRAKTUTAN, G.(2016).  Proje Çalışması Deneyimini Paylaşmak TUBİTAK SOBAG 114K576 Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih  Biyografi ve Belgelik Çalışması Projesi.  4. Kazan Halk Kültürü Sempozyumu, 951-956., Doi: 978-975-491-439-9 (Tam Metin Bildiri).

7.BULUT, M. KARACAGİL, Z. (2016).  Identity Belongingness Changes Through Migration.  IC-ED 2016.

8.BULUT, M. (2015).  Reflections of New Age Beliefs into Human Behaviors.  SSHIF – Social Sciences and Humanities in Focus (Özet Bildiri).

9. BULUT, M. (2015).  The Relations between Migration and Crime.  4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION (ICED-2015) (Özet Bildiri).

10. BULUT, M. (2015).  A Village Opened to Rural Tourism.  International Congress of Anthropological Sciences (ICAS) (Özet Bildiri/) (Yayın No:1859179)

11. BULUT, M.(2011) The Comparison of The Identity Description of The Students and Their Political Tendencies.  3rd World Conference on Educational Sciences (Tam Metin Bildiri).

12.BULUT, M. (2010) Relation Between The Religious Beliefs and Politicial Preferences of University Students.  10th International Educational Technology Conference & Exhibition (Tam Metin Bildiri)

Alana İlişkin Kitap ya da Kitap Bölümü Yazarlığı

Kitap Yazarlığı

1. BULUT, M. Şiddet ve Çocuk (2010). Ankara: Asil Yayınları.

 2.BULUT, M. (2012), Yetişkinlik ve Yaşlılık  Gelişimi ve Psikolojisi, Kültürel Değerlerde Yetişkinlik ve Yaşlılık. Açılım Kitap, Editör: H. Bacanlı ve Ş. Terzi

3 .BULUT, M. (2010), Şiddet ve Kültür, Aile İçi Şiddet Uygulama  Nedenlerine İlişkin Görüşler. Mardinsesi Gazetecilik Ltd. Şirketi, Editör: Y. Akpolat

 

Diğer Yayınlar

1.AYGÜN CENGİZ  S.  BULUT,  M. BAYRAKTUTAN,  G. (2015).  Sedat Veyis Örnek in Kronolojik Biyografisi.  Folklor/Edebiyat (Uluslararası/Hakemli) (Makale Vaka Takdimi).

 2.AYGÜN CENGİZ  S.  BULUT,  M. BAYRAKTUTAN,  G. (2015).  Sedat Veyis Örnek in Yayınları.  Folklor/Edebiyat (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Teknik Not).

 

3.BULUT, M. (2015).  Yeryüzünü Gördü Sivas dan   Yeryüzü Onunla Gördü Sıvas’ı.  Folklor/Edebiyat. (MAKALE Vaka Takdimi).

 

4.BULUT, M.(2015).  Mythology and Folklore of the Hui  A Muslim Chinese People.  Milli Folklor Dergisi (Kitap Kritiği).

        Editörlük

1.      Ankara Üniversitesi,  Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi  Antropoloji Dergisi. Yayın Kurulu Üyeliği, Ankara Üniversitesi

2.      Folklor /Edebiyat Dergisi. Sedat Veyis Örnek Özel Sayısı. Ürün Yayınları

3.      Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. ISSN: 1303-5134

4.      Folklor Edebiyat Dergisi (Yayın-Medya).  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

5.      Ölümünün 34  Yılında Sedat Veyis Örnek Anma Etkinliği. Kitap. Ankara Üniversitesi Online.

6.      Sedat Veyis Örnek Almanya’dan Kalanlar/ Verbliebenes aus Deutschland Sedat Veyis Örnek. Ankara Üniversitesi Online.

 

Projeler

1.      Dikili’nin Köylerinde Doğum,  Ölüm ve Düğün Üzerine Alan Araştırması, Diğer kamu kuruluşları (Yürütücü).

2.       Dikili’nin Köylerinde Doğum, Ölüm ve Düğün Üzerine Alan Araştırması. Araştırma Projesi (Yürütücü).

3.      Sedat Veyis Örnek Sözlü Tarih  Biyografi ve Belgelik Çalışması Program Kodu  3001 Proje No:  114K576, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı,

 

  Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

1.      Z. KARACAGİL(2014). Erkek Olma Yolunda "Askerlik Durağı". Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü /Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı

2.      M. AKPINAR (2016). Afro-Türklerde Kimlik: Temsiliyet, Gelenek ve Kolektif Bellek. Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Antropoloji Anabilim Dalı.

3.      S. ÇATALOĞLU(2018). Kimlik Oluşumundan Derneklerin Rolü: Kerküklü Türkmenler Örneği. Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

 Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri

1.  S.KORAMAZ,  Natırlar ve Mahremiyet İlişkileri: Ankara Hamamları (Alan Araştırması). Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

2.  C. ÇATAK, Suç ve Göç: Suriyeli Mülteciler Örneği (Alan Araştırması). Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

3. T. DEMİR, Eğlence Sektöründe Yer Alan Kadınlar ( Alan Araştırması). Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

4. A.YURTSEVER, Mülteci Çocuklarda Eğitim (Alan Araştırması).      Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

 

Tamamlanmış Doktora Tezleri

1.      G.Y. TUNÇAY SON (2016). Biyoetik Çerçevesinde Vegan Veejetaryenlik, Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı.

Devam Eden Doktora Tezleri

1.      M. AKYÜZ, Afganistan’da Kadın Algısı. T.KAPLAN, Korucularda Kimlik ve Aidiyet Üzerine Alan Çalışması. Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

2.      Z.KARACAGİL, Kent Algısı Üzerine Alan Çalışması. Ankara Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı.

3.      Ç.E. KILIÇ, Uzun Yol Gemilerinde Çalışanlarda Kimlik (Alan Çalışması).

4.      S. ÇATALOĞLU, Kentsel Dönüşüm (Alan Çalışması).

 

LİSANS DERSLERİ

Türkiye’nin Kültürel Yapısı    Türkçe

Kent Antropolojisi                 

Destanlar ve Köken Mitleri                

Kültür Değişmeleri                 

Hukuk Antropolojisi              

Kırsal Çalışmalar

YÜKSEK LİSANS

Kültürel Farklılıklar                                              

Suç Çalışmaları ve Sosyal Antropoloji                 

Göç Çalışmaları                

DOKTORA DERSLERİ

Sağlık Antropolojisi I, II  

Kent Araştırmaları