ARŞ. GÖR. MURAT ÇALIŞKAN    
Adı : MURAT
Soyadı : ÇALIŞKAN
E-posta : mcaliskan@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/murat-caliskan-30557
Kişisel Akademik Bilgiler
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri : Samsun/Terme
Doğum Tarihi : 04.01.1983
Medeni Hali : Evli 
Tabiyeti : T.C.
Yabancı Dil : İngilizce
Kan Grubu : A Rh+

Akademik Kariyer

2001-2006: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi - Lisans
2007-2013: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Doktora
2013-          :  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
2010:  Bologna Üniversitesi Veteriner Fakültesi Küçük Hayvan Cerrahi Kliniği ERASMUS öğrenci değişim programı (3 ay)
Doktora tezi ve danışmanı

Deneysel spinal kord travmalarında etanercept, etomidat, eritropoietin ve kombinasyonlarının etkinliğinin değerlendirilmesi.
Danışman: Prof. Ömer BEŞALTI

ESERLER
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler 

1-      Sanlı M.,  Serbes G., Çalıskan M. , Kaptanoglu E., Sargon M.F., Kılınç K., Besaltı Ö., Sekerci Z. Effect of granulocyte-colony stimulating factor on spinal cord tissue after experimental contusion injury. Journal of Clinical Neuroscience, Dec;17(12):1548-52, 2010.

2-      Tokgöz SA, Vuralkan E, Sonbay ND, Çalişkan M, Saka C, Beşalti Ö, Akin İ. Protective effects of vitamins E, B and C and L-carnitine in the prevention of cisplatin-induced ototoxicity in rats. J Laryngol Otol. 2012 May;126(5):464-9

3-      Simsek G., Tokgoz S.A., Vuralkan E., Caliskan M., Besalti O.,  Akin I. Protective effects of resveratrol on cisplatin-dependent inner-ear damage in rats. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013 May;270(6):1789-93.

4-      Sanli AM, Serbes G, Sargon MF, Calişkan M, Kilinç K, Bulut H, Sekerci Z. Methothrexate attenuates early neutrophil infiltration and the associated lipid peroxidation in the injured spinal cord but does not induce neurotoxicity in the uninjured spinal cord in rats. Acta Neurochir (Wien). 2012 Jun;154(6):1045-54.

5-      Demirci AY, Seckin H, Besalti O, Arikok AT, Yigitkanli T, Caliskan M, Yigitkanli K, Bavbek M. Study the effects of zonisamide on fine structure of rabbit basilar artery and hippocampus in rabbit subarachnoid hemorrhage model. Acta Neurochir (Wien). 2013 May 1.

6-      Vuralkan E, Tokgöz SA, Simsek G, Koybasioglu F, Han U, Caliskan M, Besalti O, Akin I. Effect of local use of L-carnitine after myringotomy on myringosclerosis development in rats. J Laryngol Otol. 2013 May;127(5):468-72.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1-      YUMUŞAK, Nihat;ÇALIŞKAN, Murat; KUTSAL, Osman. Conjunctival leiomyosarcoma in a dog. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 61, 229-231, 2014

2-      YUMUŞAK, Nihat; ALÇIĞIR, Mehmet Eray; ÇALIŞKAN, Murat; KUTSAL, Osman. Calcinosis circumscripta in a dog. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61 (2) 153-154 2014

3-      YUMUŞAK, Nihat;ÇALIŞKAN, Murat; KUTSAL, Osman. Bilaterally diffuse malignant seminoma in a dog. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61 (2) , 147-150, 2014

4-      Beşaltı Ö., Pekcan Z., Çalışkan M, Aykut Z.G. Kedilerde travmatik diyafram fıtıkları üzerine geriye yönelik çalışma.  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 58 (3), 175-179, 2011.

5-      Yumuşak N., Çalışkan M., Kutsal O. Bir kedinin dudağında apokrin duktal karsinom. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 58 (1), 69-71, 2011.

       6- Besaltı O., Pekcan Z., Sirin Y.S., Calıskan M. Clinical and Surgical Evaluation of Perineal Hernia in Dogs: 41 cases. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(4), 573-578,  2010

Yurtiçi Poster Bildiriler

  1. Gültekin Ç., Çalışkan M., Beşaltı Ö.: Köpekte Pelvis Boşluğunda Leiomyom ve Pyometra: Sıra Dışı Bir Olgu. 11. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Kuşadası-Aydın.26-29 Haziran 2008.
  2. Besalti O, Caliskan, M., Sirin Y, Pekcan Z.: 11 Köpek ve 2 Kedide Spinal Tumor. 11. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran 2008.
  3. Şenel O.O., Çalışkan M., Haydardedeoğlu, A.E., Önyay, T., Beşaltı, Ö.: Bir Aslanda Oksipital Kemik Malformasyonu ve Serebellar Tonsil Herniasyonu. 11. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran 2008.
  4. Bozkurt M.F., Çalışkan M.: Bir köpekte perianal bölgeye seminomun invazyonu ve hepatoid bez kanseri.,  4. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi, 2008.
  5. Yumuşak N., Çalışkan M., Yücel G., Kutsal O. : Kalsinozis sirkumskripta olgusunda sitopatolojik ve klinikopatolojik bulgular. 5. Patoloji Kongresi, 14-18 Eylül 2010.
  6. Yumuşak N., Çalışkan M., Kutsal O.: Bir Ankara kedisinde yumuşak dokunun malignant dev hücreli tümörü. 5. Patoloji Kongresi, 14-18 Eylül 2010.
  7. Yumuşak N., Çalışkan M., Kutsal O.: Bir köpekte konjunktival leimyosarkom. 5. Patoloji Kongresi, 14-18 Eylül 2010.
  8. Yumuşak N., Çalışkan M., Coşkan A.S., Kutsal O.: Bir kedinin parotid tükrük bezinde kistadenokarsinom. 5. Patoloji Kongresi, 14-18 Eylül 2010.
Yurtdışı Poster Bildiriler

1-      Besalti, O., Caliskan M., Sirin Y.S., Sener, H.B,  Babur, C.: Extra-Axıal Braın Stem Toxoplasma Gondıı Granuloma In Cat. 40th Voorjaarsdagen European Veterinary Conference 2007 Amsterdam

2-      Yumusak N,  Caliskan M., Alcıgır M., Kutsal O.: Ductal Carcinoma in lip of a cat. International  Science  Conference  “Economics and Society Development on the Base of the Knowledge” June 4-5, 2009  Stara Zagora.

3-      Nihat Yumusak, Murat Calıskan, Osman Kutsal: Sweat Gland Carcinoma and Concominant Plasmacytoma in a Dog, 20th Anniversary International Scientific Conference, 3th - 4th June 2010, Stara Zagora, Bulgaria.

4-      Besalti O,  Can P,  Caliskan M, Cengiz H, Pekcan Z, Sirin YS, Unlu E. Electrodıagnostıc Evaluatıon of Traumatıc Dısease of the Brachıal Plexus: A retrospectıve Study ın 17 dogs and 33 cats. 2012

5-      ERGIN I, CALISKAN M *, ZALOGLU M, AHLAT O. Tumor-like Lesion of the Jaw in a New Zealand Rabbit: Calcinosis Circumscripta. 78. Congresso Internazionale Multisala SCIVAC, Rimini, May 31- 2 June, 2013


 Ulusal Kurs, Çalıştay ve Sempozyumlar.

1-      1. At Hekimliği Çalıştayı, 2-5 Haziran 2011, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

2-      2. Kök Hücre Kursu ve 6. Kök Hücre Sempozyumu, 24-25 Haziran 2011, TÜBA, Ankara.

3-      17. Uluslararası Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, 23-25 Kasım 2011, Ankara

Uluslararası Etkinlikler
  1. First İnternational Workshop of Veterinary Neuroscience, 31 March- 2 April, 2011 Hannover, Almanya
  2. Clinical Correlations between thoracic CT and radiology, with some advices on how to write a report, 69. Congresso Internazionale Multisala SCIVAC, 27-29 May, 2011.Rimini.İtalya.

Görev aldığı projeler

1- Köpeklerde İntervertebral Disk Hastalıklarının Sağaltımında Korpektomi ve Stabilizasyon Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Yardımcı Araştırmacı. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. 2009.  Proje Numarası: 08H3338001, Başlama Tarihi: 18.04.2008, Bitiş Tarihi: 18.04.2009

Ödüller

1-Şenel O.O., Çalışkan M., Haydardedeoğlu, A.E., Önyay, T., Beşaltı, Ö.: Bir Aslanda Oksipital Kemik Malformasyonu ve Serebellar Tonsil Herniasyonu. 11. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 26-29 Haziran 2008. En İyi Poster Ödülü.