DOÇ.DR. MUHARREM ÇEKEN    
Adı : MUHARREM
Soyadı : ÇEKEN
E-posta : mceken@ankara.edu.tr, mceken@gmail.com
Tel : 03123103280/1090
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖĞRENİM DURUMU

DOKTORA: “Hasankeyf (1991, 2000-2003) Kazı Buluntusu Fırın ve Atölyeleri ile Seramik Malzemeleri” 2006 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı

YÜKSEK LİSANS:  “Anadolu Selçuklu Dönemi Maden Sanatı Türkiye Müze ve Özel Koleksiyonlarındak Örnekler” 1999 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı

LİSANS: 1995 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı

 

AKADEMİK KARİYER VE ÇALIŞILAN DİĞER YERLER

1996-2004 Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

2004-2014   Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

2014-2014 Yardımcı Doçent Dr.,  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

2014 Eylül- Doçent ,  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü

YAYINLAR

KİTAP:

- Bozer, R.- Çeken, M., Anadolu Selçuklu Çağı Mirası, Müze Eserleri / The Heritage of Anatolian Seljuk Era, Museum Artefacts, Ankara 2016.

KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI:

- Çeken, M., “Maden Sanatı”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı (Mimarlık ve Sanat) 2, (Ed. A.U.Peker-Z.K.Bilici), Ankara 2006, s.543-552.

- Çeken, M., “Kubad Abad Sarayı Selçuklu Seramikleri”, Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı, (Ed .G.Öney-Z.Çobanlı), Ankara 2007, s. 111-119.

- Çeken, M., “Hasankeyf Kazısı Seramik Fırınları, Atölyeleri ve Seramikleri”, Anadolu’da Türk Devri Çini ve Seramik Sanatı,  (Ed. G.Öney-Z.Çobanlı), Ankara 2007, s. 245-261.

- Çeken, M., “Selçuklu ve Beylikler Devri Çinilerinde Malzeme, Teknik ve Fırınlara Dair Bazı Tespitler”, Anadolu Toprağının Hazinesi: Çini Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, (Rüçhan Arık-Oluş Arık), İstanbul 2007. s.13-23.

- Çeken, M., "Materials, Techniques and Kilns Used in the Production of Seljuk and Beylik Period Glazed Tiles", Tiles Treasures of Anatolian Soil Tiles of the Seljuk and Beylik Periods, (Rüçhan Arık - Oluş Arık), İstanbul 2008, s.13-23.

EDİTÖRLÜK:

- Değişen Tarihsel Süreçler Değişen Kavramlar, Ankara 2008 (K.Giray - M. Çeken - M. Dündar)

- Kültürel Bellek ve Estetik Yansımalar, Ankara 2011 (M. Çeken - S. Sunay)

- Sanat ve Estetikte Etkileşimler, Ankara 2011 (M. Çeken - S. Sunay)

- Sanatsal Göstergeler/Artistic Indicators, Ankara 2013 (M. Çeken - S. Sunay - H. Özyiğit)

Sanat ve Estetikte Asal Değerler Mekân Zaman, Ankara 2015 (K.Giray - M. Çeken - S. Sunay, M. Giray)

MAKALE:

ISI'YA KAYITLI DERGİLERDE:

- Göçmez, H.- Çeken, M.-Yanık, G.,“The Characterization of Ancient Ceramic From Hasankeyf”, Key Engineering Materials, Volume 264 until 268 Euro Ceramic VIII 2004, p.2407-2410. (ISSN:1013-98, ISSN/ISO:Key Engineering Materials covered by Science Citation Index)

ALAN ENDEKSLERİ KAPSAMINDA KAYITLI DERGİLERDE:

- Çeken, M., “Kubad Abad Kazısında Bulunan Bir Grup Kürevî Konik Kap”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt:54, Sayı:2, Ankara 2013. s.345-363 (MLA) (DOI: 10.1501/Dtcfder_0000001356).

DİĞER DERGİ VE YAYIN ORGANLARlNDA:

- Çeken, M., “İslam Seramik Sanatı”, Türkiye’de Sanat, Mart/Nisan 1998, S.33, İstanbul 1998, s.46-47.

- Çeken, M., “Anadolu’da Bir Seramik Üretim Merkezi: Hasankeyf (Fırın ve Atölyeler)”, Byzas 7 - Akdeniz Çevresindeki Arkeolojik Kazılarda Ele Geçen Geç Antik ve Ortaçağ Seramiği ve Mimari Seramiği, (Ed. Böhlendorf-Arslan, Beate - A.O. Uysal - J. Witte-Orr), İstanbul 2008, s.469-487.

- Çeken, M., “Minai Tekniği Üzerine Bir Değerlendirme”, XII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler, İzmir 2010, 374-379.

 

BİLDİRİ:

ULUSLARARASI SEMPOZYUM VE KONGRELERDE SUNULMUS BİLDİRİLER:

- Çeken, M., “Kubadabad Kazılarında Ele Geçen Alçı Buluntular”, 1. Uluslar arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü 11-13 Ekim 2000 Konya

- Göçmez H.- Çeken M.- Yanık G.,“The Characterization of Ancient Ceramic From Hasankeyf” Eighth Ecers, Conference&Exhibition of the European Ceramic Society, 29 June-3 July 2003, İstanbul Convetion-Exhibtion Centre, Turkey

- Çeken, M.,  “An Overiew on Seldjuk Ceramics Under the Light of Kubad Abad Excavations” XII International Congress of Turkish Art, University of Jordan 5-9 October 2003 Amman

- Çeken, M.,“Anadolu’da Bir Seramik Üretim Merkezi: Hasankeyf (Fırın ve Atölyeler)”, Birinci Uluslararası Seramik Sempozyumu Arkeolojik Kazılarda Ele Geçen Geç Antik, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Seramiği ve Mimari Seramiği (Çanakkale, 1-3 Haziran 2005)

- Çeken, M.,  “Kubadabad Kazıları Selçuklu Seramiğine Genel Bir Bakış”, I. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu 11-13 Mayıs 2006

- G.Yanik, R. Bozer, M. Ceken, F. Esenli H. Gocmez,,  “The characterization of ancient ceramics from Egirdir khan (han) (Turkey)”, XIV International Clay Conference, Castellaneta Marina, Italy, June, 2009

ULUSAL SEMPOZYUM VE KONGRELERDE SUNULMUS BİLDİRİLER:

- Çeken, M.,  “13-14. Yüzyıllara Ait Bir Grup Madeni Şamdanın Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi’nin 60. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin 70. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, Genç Sanat Tarihi Araştırmacıları Sempozyumu, 12-13 Nisan 2006 Ankara.

- Çeken, M., “Minai Tekniği Üzerine Bir Değerlendirme”, XII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Çanakkale

SEMİNERLER:

- Çeken, M.,  “Hasankeyf Seramik Fırınları” O.D.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı 2002/2003 II.Dönem Seminerleri, 4 Nisan 2003

- Çeken, M.,  “Hasankeyf Seramik ve Çini Fırınları” Ankara Üniversitesi Başkent Meslek Yüksek Okulu Restorasyon ve Konservasyon Programı 2003-2004 Güz Dönemi Bölüm Seminerleri, 19 Kasım 2003

SEMPOZYUM ve SERGİ DÜZENLEME:

- 5-7 Kasım 2008 tarihleri arasında düzenlenen “III. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu 2008” düzenleme komitesi üyeliği.

- IV. Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu 11 Mart 2010 T.C. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, düzenleme komitesi üyeliği

- IV. Uluslararası Ankara Üniversitesi Resim Sempozyumu, Haziran 2010

- V. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu 20-22 Nisan 2011 T.C. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, düzenleme komitesi üyeliği

- “Yüzyılın Sergisi” Ziraat Bankası Resim Koleksiyonu Sergisi Yardımcı Küratör, 25 Ekim 2010 - 25 Nisan 2011

- “Çocuklar Çağdaş Sanatı CerModern’de Keşfediyor” A.Ü. Çocuk Üniversitesinde Yürütülen Program

 -  “Değişen Işık” Henk Lassche sergisi Küratör Yardımcılığı, CER MODERN 5-28 Nisan 2012

YER ALDIĞI PROJELER

- 2017- Kubadabad Sarayı Kazısı, Başkan

- 2015-2017 Samsat Temrenleri Kronoloji Tipoloji Terminoloji ve Metalürjik Bir Degerlendirme, TÜBITAK PROJESI, Arastırmacı

- 1992-2016 Kubadabad Kazı ve Onarım Çalışmaları Heyet Üyesi

- 1993, 2006-2007, Eğirdir Hanı Kazısı Ekip Üyesi

- 1994, Alanya Kalesi Kazı ve Onarım Çalışmaları Heyet Üyesi

- 1998-2003, Hasankeyf Kazı ve Kurtarma Projesi Heyet Üyesi

- 2008-2009, Amorium Kazı Projesi Ekip Üyeliği

İDARİ GÖREVLER

- 2016 Ağustos- D.T.C.F. Dekan Yardımcılığı

- 2015-2016 D.T.C.F. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

- 2004-2012 D.T.C.F. Sanat Tarihi Bölümü Değişim Programları (Erasmus ve Farabi) Koordinatörü.

AĞIRLIKLI ÇALIŞMA ALANLARI

Türk Sanatı ve Arkeolojisi, maden, çini ve seramik sanatı.