UZMAN MEHMET MESUT ÇELEBİ    
Adı : MEHMET MESUT
Soyadı : ÇELEBİ
E-posta : mcelebi@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : UZMAN
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm :