PROF.DR. METEHAN ÇİÇEK    
Adı : METEHAN
Soyadı : ÇİÇEK
E-posta : mcicek@ankara.edu.tr, metehan.cicek@gmail.com
Tel : +90 312 5958154
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/metehan-cicek
Kişisel Akademik Bilgiler

KISA ÖZGEÇMİŞ

 Zonguldak’ta doğan Dr. Metehan Çiçek aynı şehirde ilkokula başladı;  ilk ve orta eğitimini Maraş, Sivas ve İstanbul’da sürdürdü. 1994 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında Asistanlık kazandı. Bu bölümde Profesörlük unvanına kadar yükseldi. Amerika Birleşik Devletlerinde Nortwestern Üniversitesi ve Kaliforniya Üniversitesinde (Berkeley) sinirbilimleri alanında doktora sonrası eğitim ve araştırma yapma amacıyla bulundu ve beyin görüntüleme yöntemleri konusunda deneyim kazandı.

Dr. Çiçek, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında açılan Sinirbilimleri Doktora programının ve Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Merkezinin  kurulmasına öncülük etti.

Dr. Çiçek işlevsel beyin görüntüleme konusunda dersler vermekte, kurslar organize etmektedir. Uzaysal algı, çalışma belleği, zaman ve sayı algısı ve bu beyin işlevlerinin çeşitli hastalıklardaki bozuklukları ilgi duyduğu araştırma alanlarıdır. 

TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK GELİŞİM 

Fizyoloji Profesörü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 2010

Fizyoloji Doçenti, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 2004-2010

Research Associate,Northwestern University Cognitive Neurology and Alzheimers Disease Center  Brain Mapping Labaratory, 2005-2006

Visiting Postdoc, University of California at Berkeley Neuroscience Institute, 2002 (6 ay)

Öğretim Görevlisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, 1999-2004

Doktora Sonrası Araştırıcı (TÜBİTAK bursu ile), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı,1998-1999 

DİPLOMALAR

Fizyoloji Uzmanı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Şubat 1998 (Tez konusu: “Prefrontal korteks asimetrisinin kantitatif EEG ile değerlendirilmesi”, Tez danışmanı: Prof. Dr. Erhan Nalçacı)

Tıp Doktoru,     Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temmuz 1994 

PROJELER

Beynin Sayısal İşlevleriyle İlgili Devre Modellerinin Tasarlanması ve Matematik Öğrenme Güçlüğü (diskalkuli) Hastalık Haritasının Elde Edilmesi, TÜBİTAK 1001 Projesi, 2015-2018

Ankara Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Arttırılmasına Yönelik Strateji Belgesi Hazırlama Projesi / Sinir Bilimleri Alanı, TÜBİTAK 1000 Projesi, 2016-2017

Taklit MR cihazı, Ankara Üniversitesi BAP Projesi, 2016-2017

Korku Duygusunun Beyinde Zaman Algısı Süreçlerine Etkisi, TÜBİTAK 1002 Projesi, 2015-2016

Yürütücü, Zaman algısı ve işleyen bellek ilişkisinin işlevsel manyetik rezonans görüntüleme ile incelenmesi, Ankara Üniversitesi BAP destekli, 2013-2014 

Yürütücü, Major depresif bozukluğu olan hastalarda ve sağlıklı bireylerde zaman algısının beyindeki ödül sistemi ile olan ilişkisinin işlevsel manyetik rezonans görüntüleme ile incelenmesi, Ankara Üniversitesi BAP destekli, 2011-2013 

Araştırmacı, Sağlıklı kontrol ve majör depresyonlu hasta populasyonlarında duygusal çelişki çözümlemenin beyindeki fonksiyonel lokalizasyonu ve etken nöroanatomik morfolojik faktörlerin incelenmesi, TÜBİTAK destekli, 2009-2011 

Araştırmacı, The neurology of attention, Prof. Marsel Mesulam’ın NIH destekli projesi, 2005-2006 

Araştırmacı, Şizofrenide nörokognitif ve elektrofizyolojik endofenotipik belirteçlerin incelenmesi, Ankara Üniversitesi BAP destekli, 2004-2006 

Araştırmacı, Obsesif kompulsif bozukluk için bir model olarak düşünce baskılama: Bir fMRI çalışması, BAD ve Türk Psikiyatri Derneği destekli, 2004-2006 

Yürütücü, Uzaysal Yarıalan İhmalinin Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme ile İncelenmesi, TÜBİTAK destekli, 2003-2004 

Araştırmacı, Çizgi bölme testi sırasında beyin aktivitesinin kantitatif EEG ile incelenmesi, TÜBİTAK destekli, 1998-2001

YAYINLAR

MAKALELER 

1. Apaydın N., Üstün S., Kale EH, Nobre AC, Özgüven HD, Çiçek M., (2018), Neural Mechanisms Underlying Time Perception and Reward Anticipation, Frontiers in Human Neuroscience 12, 115.

2. Öner Ö., Çalışır Ö.,  Ayyıldız N., Çelikağ İ., Uran P., Olkun S., Çiçek M.,  (2018), Effects of Changed School Entry Rules: Age Effects within Third Grade Students, EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education 14(6):2555–2562

3.Üstün S., Kale EH, Çiçek M., (2017), Neural networks for time perception and working memory. Frontiers in Human Neuroscience, 11: 83.

4.Shenas SK., Halıcı U., Çiçek M., (2014), A comparative analysis of functional connectivity data in resting and task-related conditions of the brain for disease signature of OCD. Proceedings of the 2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), Article number: 6943756, Pages 978-981.

5.Shenas SK., Halıcı U., Çiçek M., (2013), Detection of obsessive compulsive disorder using resting-state functional connectivity data. Proceedings of the 2013 6th International Conference on Biomedical Engineering and Informatics, BMEI 2013, Article number: 6746921, Pages 132-136.

6.Koçak OM., Kale E., Çiçek M., (2012), Default mode connectivity differences in obsessive-compulsive disorder. Activitas Nervosa Superior, 54, 118-124.

 1. Özel-Kızıl ET, Baskak B, Güneş E, Çiçek M, Atbaşoğlu EC. (2012), Hemispatial neglect evaluated by visual line bisection task in schizophrenic patients and their unaffected siblings. Psychiatry Research, 200, 133-136.
 2. Koçak OM., Yılmaz A., Atbaşoğlu C., Çiçek M., (2011), Cognitive control of a simple mental image in patients with obsessive-compulsive disorder. Brain and Cognition, 76, 390-399.
 3. Çiçek M., Deouell L., Knight RT., (2009), Brain activity during landmark and line bisection tasks. Frontiers in Human Neuroscience, 3:7. doi:10.3389/neuro.09.007.2009.
 4. Koçak OM., Çiçek M., Yağmurlu B., Atbaşoğlu C., (2008), How is cognitive control of a simple mental image achieved? An fMRI study. International Journal of Neuroscience, 118, 1781-1796.
 5. Çiçek M., Gitelman D., Hurley RSE., Nobre A., ve Mesulam M., (2007), Anatomical physiology of extinction. Cerebral Cortex, 17, 2892-2898.
 6. Çiçek M., Nalçacı E., Kalaycıoğlu C., (2007), Frontal and posterior ERPs related to line bisection. Perceptual and Motor Skills, 105, 587-608.
 7. Baskak B., Kızıl TÖ., Atbaşoğlu C., Çiçek M., Göğüş AK., (2007) Şizofreni hastaları, kardeşleri ve sağlıklı kontrollerde işitsel olaya ilişkin potansiyellerin karşılaştırılması: Kontrollü bir çalışma. Nöropsikiyatri Arşivi, 44, 10-13.
 8. Çiçek M., Nalçacı E. ve Kalaycıoğlu C., (2003), Line Bisection Task Performance and Resting EEG Alpha Power. International Journal of Neuroscience, 113, 849-866.
 9. Nalçacı E., Kalaycıoğlu C., Güneş E., Çiçek M., (2002), El tercihi anketinin geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 13, 99-106.
 10. Güneş E., Nalçacı E., Kalaycıoğlu C., Çiçek M., Kara F., (2002), Çizgi bölme testi ve test-tekrar test güvenilirliği. 3P Dergisi, 10(1), 33-39.
 11. Çiçek M., Nalçacı E., (2001), Interhemispheric asymmetry of EEG alpha activity at rest and during the Wisconsin Card Sorting Test: Relations with performance. Biological Psychology, 58, 75-88.
 12. Nalçacı E., Kalaycıoğlu C., Çiçek, M., Genç, Y., (2001), Relations between handedness and fine motor performance. Cortex, 37, 493-500.
 13. Nalçacı E., Kalaycıoğlu C., Çiçek M., Budanur ÖE., (2000), Magical ideation and right-sided hemispatial inattention on a spatial working memory task: Influences of sex and handedness. Perceptual and Motor Skills, 91, 883-892.
 14. Kalaycıoğlu C., Nalçacı E., Budanur ÖE., Genç Y., Çiçek M., (2000), The effect of familial sinistrality on the relation between schizophrenialike thinking and pseudoneglect. Brain and Cognition, 44, 564-576.
 15. Nalçacı E., Çiçek M., Kalaycıoğlu C., Yavuzer S., (1997), Pseudoneglect of males and females on a spatial short-term memory task. Perceptual and Motor Skills, 84, 99-105.

KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. Baskak B., Kızıl TÖ., Atbaşoğlu C., Çiçek M., Göğüş AK., Comparison of Auditory Event Related Potentials in Schizophrenic Subjects, Their Healthy Siblings and Health Controls: A Controlled Study, Yearbook of International Psychiatry and Behavioral Neurosciences – 2009, ed: Nash Boutros, Nova Science Publishers Inc. Chapter. 8, 2011.
 2. Çiçek M., Beynin yüksek fonksiyonları. Temel Fizyoloji, Ed. S. Demirgören, İzmir Güven Kitabevi, İzmir, (baskıda).
 3. Nalçacı E., Kalaycıoğlu C., Zaloğlu N., Ocakçıoğlu B., Çiçek M., Koç E.: Kas, Sinir ve Duyu Pratikleri.  Fizyoloji Pratik Kılavuzu, Ed. S. Yavuzer. Antıp, 2. Baskı, Ankara, 1999 (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ders Kitabıdır).

DİĞER YAYINLAR

 1. Çicek M, Kalaycıoğlu C, Özgüven HD. Beyni çalışırken görmek. Bilim ve Teknik 2012; 530:44-47.
 2. Özgüven HD. Çicek M, Romantik aşkın nörobiyolojisi. Bilim ve Ütopya 2012; 212:19-25.
 3. Çiçek M., Üniversitelerde norm kadro uygulamalarına ilişkin düşünceler, Hekim Postası, Mayıs-Haziran 2009, sayı 15, sayfa 15.
 4. Çiçek M., İşlevsel beyin görüntüleme yöntemleri, Türk Farmakoloji Derneği Farmakoloji Eğitim Sempozyumları Programı Farmakolojide kullanılan invivo kayıt sistemleri 30 Mayıs 2008, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Erzurum, s15-24.
 5. Çiçek M., Uzaysal Yarıalan İhmalinin Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme ile İncelenmesi, Tübitak Projesi Kesin Raporu, Ankara, 2004.
 6. Nalçacı E., Çiçek M., Kalaycıoğlu C., Çizgi bölme testi esnasında beyin aktivitesinin kantitatif EEG ile incelenmesi. Tübitak Projesi Kesin Raporu, Ankara, 2000.
 7. Çiçek M., Prefrontal korteks asimetrisinin kantitatif EEG ile değerlendirilmesi. Uzmanlık Tezi, Ankara, 1998.