PROF.DR. MAKSUT COŞKUN    
Adı : MAKSUT
Soyadı : COŞKUN
E-posta : mcoskun@ankara.edu.tr
Tel : +90 312 203 3001-3002
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

30 Nisan 1951 tarihinde Arhavi'nin Dikyamaç köyünde (Artvin) doğdum. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1973 yılı Haziran döneminde mezun oldum. 1974 yılında Farmasötik Botanik Kürsüsü'ne asistan olarak kabul edildim. "Türkiye'de Yetişen Dryopteris ve Asplenium Türleri üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar" konulu doktora tezini 1978 yılında tamamlayarak Dr.Pharm.unvanını aldım.

1982 yılında Yardımcı Doçent, 13.11.1987 yılında Doçent ve 29.6.1993'te Profesör unvanını alarak Farmasötik Botanik Anabilim Dalında Profesörlük kadrosuna atandım.

Haziran 1981-1982 tarihleri arasında 8 ay süre ile Japonya'da (Fac. of Pharm.Sciences, Higashi Nippon Gakuen Univ. Hokkaido)  araştırıcı olarak çalıştım. 1985 yılında 3 ay süre ile İngiltere-Glasgow'da (Dept. of Pharmacy, Üniv of Strahaclyde) incelemelerde bulundum. "Japon Society for the Promotion of Science" tarafından verilen burs ile 1988 yılında 7 ay Kobe'de   (Kobe Gakuin University,  Faculty  of Pharmacy), 1994 ve 2000 yıllarında 1 er ay süre ile Tokyo' da( Meiji Pharmaceutical  University) kendi konularında araştırmalar yaptım.

A.Ü. Araştırma Fonu, TUBİTAK ve diğer bazı kuruluşlar tarafından desteklenen projelerde yürütücü ve arastirici olarak çalıştım. Japon araştırıcılar ile yürütülen ortak projelere devam etmekteyim.

1.3.1995- 25.8.2008 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptım. 15.1.2009 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktayım.


Evli ve 2 çocuk sahibiyim.

M.Coskun

 

Akademik Unvanlar

ÜNİVERSİTE        

TARİH

Lisans

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

29.6.1973

Doktora

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

28.2.1978

Doçentlik

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

13.11.1987

Profesörlük

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

29.6.1993

Halen

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

 

 
  

Akademik ve İdari Görevler

Tarihler

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı

15.01.2009- Devam ediyor.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcılığı

01.03.1995 – 28.07.1997

22.10.1997 –25.8.2008

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi

02.07.1997 – 02.07.2000

Ankara Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (Bitaum) Yönetim Kurulu üyesi

8.9.1998 – 1.2.2007

Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Uzmanlar Grubu üyesi

19.10.1994 – 19.10.1999

Farmasotik Botanik Anabilim Dalı Başkanlığı

18.09.2000 – 01.03.2007

Farmasotik Botanik Anabilim Dalı Başkanlığı

15.06.2011 – Halen

 YURTDIŞI FAALİYETLER

Haziran 1981-Ocak 1982 tarihleri arasında 8 ay süre ile Japonya’da( Faculty of Pharmaceutical Sciences, Higashi Nippon Gakuen Univ. Hokkaido) araştırıcı olarak çalıştım. 1985 yılında 3 ay süre ile İngiltere-Glasgow’da (Department of Pharmacy, Üniv. of Strahaclyde) incelemelerde bulundum. “Japon Society for the Promotion of Science” tarafından verilen burs ile 1988 yılında 7 ay Kobe'de (Kobe Gakuin University, Faculty of Pharmacy), 1994 ve 2000 yıllarında 1 er ay süre ile Tokyo' da (Meiji Pharmaceutical University) kendi konularımda araştırmalar yaptım.

BILIMSEL ARASTIRMALAR VE YAYIN LISTESI

26.4.2012

A-Yurtdisi ve Yurtiçi Yayinlar

I- Makaleler

           1-TANKER, N., COSKUN, M., Türkiye'de Yetisen Dryopteris Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Arastirmalar, Ankara Ecz. Fak. Mec.,8(1), 114-133  (1978).

           2-TANKER, N., COSKUN, M., Türkiye'de Yetisen Dryopteris Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Arastirmalar II., Ankara Ecz. Fak. Mec., 8(2),1-16 (1978).

           3-COSKUN, M., SAKUSHIMA, A., NISHIBE, S. HISADA, S., Separation of Acylphloroglucinol Homologues ofDryopteris abbreviata by Reversed-Phase Column Chromatography, Shoyakugaku Zassi, 36(4), 371-373(1982).

           4-COSKUN, M., SAKUSHIMA, A., NISHIBE, S., HISADA, S., TANKER, N., A Phloroglucinol Derivative ofDryopteris abbreviata., Phytochemistry, 21(6),1453-1454(1982).

           5-COSKUN, M., SAKUSHIMA, A., NISHIBE, S., HISADA, S., Phloroglucinol Derivatives of Dryopteris abbreviata,Chem. Pharm. Bull., 30(11), 4102-4106(1982).

           6-SAKUSHIMA, A., COSKUN, M., NISHIBE, S., Flavonoids from Rhamnus pallasii, Phytochemistry, 22(7), 1677-1678(1983).

           7-TANKER, M., ERTAN, M., COSKUN, M., SARISEKER, N., YURDESIN,T., Antibiyotik Üretiminde Türkiye Olanaklarinin degerlendirilmesi. Doga Bilim Dergisi, C, 7(1), 99-108(1983).

           8-COSKUN, M., TANKER, N., SAKUSHIMA, A., KITAGAWA, S., NISHIBE, S., An Antraquinone Glycoside FromRhamnus pallasii,  Phytochemistry, 23(7), 1485-1487(1984).

            9-TANKER, N., KOYUNCU, M., COSKUN, M., ILISULU, F., SEZIK, G., Ermenek-Mut-Gülnar Yöresi Bitkileri ve Ana Etken Maddelerinin Arastirilmasi I: Compositae Familyasi. Doga Bilim Dergisi, A2, 8(2),229-243(1984).

           10-TANKER, N., KOYUNCU, M., COSKUN, M., ILISULU, F.,  SEZIK, G.,Ermenek-Mut-Gülnar Yöresi Bitkileri ve Ana Etken Maddelerinin Arastirilmasi II: Leguminosae Familyasi. Doga Bilim Dergisi, C, 9(1) 64-78(1985).

           11-COSKUN, M., Güney ve Dogu Anadolu'da Yetisen Rhamnus Türleri Üzerinde Kromatografik Çalismalar, Doga Bilim Dergisi, C ,10(1),21-32(1986).

          12-TANKER, N., ILISULU, F., KOYUNCU, M., COSKUN, M,  Phytochemical  screening of Plants from Ermenek-Mut-Gülnar (Turkey) Area III. Labiatae, Int. j. Crude Drug Res.,24(4), 177-182(1987).                       

           13-COSKUN, M., Türkiye'nin ihraç Ettigi ve Edebilecegi Antrasen Türevi Bilesikler Tasiyan Droglar, V. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi,15-17 Kasim 1984 Ankara-Bildiri Kitabì, 35-38 (1987).

           14-COSKUN, M., Yeni Antimalariyal ilaçlara Kaynak Bitkiler, Eczacilik Fakültesi Yayinlari No:60, 129-135(1987).

           15-COSKUN, M., ÇELIK, N., Hinzir Dagi Bitkilerinin Bazi Ana Etken Maddeler Yönünden Incelenmesi, Doga Bilim Dergisi, C, 11(2),198-205(1987).

           16-COSKUN, M., Kansere Karsi Etkili Bitkisel Asìlli Diger Maddeler: Podofillotoksinler, VII. Bitkisel ilaç Hammaddeleri Toplantisi, 31 mart 1988 Ankara, Bildiri kìtabi 61-68(1988).

           l7-COSKUN, M., The Quantitative Determination of Anthraderivatives in Rhamnus species Growing in South and East Anatolia(Turkey) II, Int.J.Crude Drug Res., 27(3),167-170 (1989).

           18-COSKUN, M., SATAKE, T., HORI, K., SAIKI, Y., TANKER, M., Anthraquinone  Glycoside from Rhamnus libanoticus,Phytochemistry, 29(6), 2018-2020(1990).

           19-ERSÖZ, T., COSKUN, M., ÇALIS, I., Isolation and Quantitative Determination of the Bitter Secoiridoid Glucosides From Gentiana cruciata L., Hacettepe University, Journal of Faculty of Pharmacy, 10(2), 75-82(1990).                                                                                      

           20-TANKER, N., KOYUNCU, M., COSKUN, M., MERIÇLI, F., Phytochemical Screening of Specimens From Ermenek-Mut-Gülnar IV., Pharmacia JTPA, 30(3), 115-125(1990).

           21-COSKUN, M., Anadolu'da Yetisen Bazi Rhamnus Türlerinin Ana Antrakinonlarinin YBSK Yöntemiyle incelenmesi,Doga-Tr.J. of Pharmacy, 1(1), 25-32 (1991).

           22-COSKUN, M., Fìrat Havzasinda Yetisen ve Antrasen Türevi Bilesikler Tasiyan Bitkiler ve Bunlar Üzerinde Yapilmis Çalismalar, Fìrat Havzasi Tìbbi ve Endüstriyel Bitkileri Sempozyumu, 6-8 Ekim 1986, Elazìg, Bildiri Kitabi, 231-241 (1991).

           23-TOSUN, F., TANKER, M., COSKUN, M., TOSUN, A., Determination  of Diosgenin in Tribulus terrestris L. Growing in Turkey by HPLC, Pharmacia-TJPA, 31(3), 90-96(1991).

           24-SATAKE, T., COSKUN, M., HORI,K., SAIKI, Y.TANKER, M., An Acetophenon and Three Naphthalides From Turkish Rhamnus libanoticus, Phytochemistry, 30(12), 4191-4192(1991).

           25-COSKUN, M., WATERMAN, P.G., Studies on The Anthraquinones of Rhamnus cornifolius Boiss. & Hoh. FABAD Farm.Bil. Der., 17, 73-75(1992). 

           26-COSKUN, M., HPLC  Separation and  Quantitative Determination of Anthraquinones in the Barks of Some RhamnusSpecies, Pharmacia-JTPA., 32(1), 13-22(1992). 

           27-COSKUN, M., Rhamnus imeretinus Meyve ve Kabuklarinin Yüksek Basinç Sivi Kromatografisi(YBSK) Metoduyla Incelenmesi, 9.Bitkisel ilaç Hammaddeleri Toplantisi, 16-19 Mayis 1991, Eskisehir, Bildiri Kitabi 342-347(1992).

           28-COSKUN, M., Studies on the Anthraquinones of some Rhamnus species Growing in Turkey by RP-HPLC, Doga-Tr.J. of Pharmacy, 2, 51-55(1992).

           29-COSKUN, M., HPLC Analysis of Anthraquinones from Rhamnus Species Growing in Turkey, Int. J. Pharmacognosy, 30(2), 151-156(1992).

           30-SATAKE; T., HORI, K., KAMIYA, K., SAIKI, S., FUJIMOTO,Y., KIMURA, Y., COSKUN, M., TANKER, M., Studies on the Constituents of Turkish Plants. I. Flavonol Triglycosides from the Fruit of Rhamnus thymifolius, Chem. Pharm. Bull.41(10), 1713-1745(1993).

           31-TANKER, N., KOYUNCU, M., COSKUN, M., GÜVENÇ, A., ÖZGEN, U., Idris Dagì(Ankara) Florasi, Ankara Ecz. Fak. Der., 22(1-2), 1-21(1993).

           32-ÇITOGLU, G., TANKER, M., COSKUN, M., HPLC Studies on some Sternbergia Species of Turkey, 1 st European Congress of Pharmaceutical Sciences, 7-9 October 1992, Amsterdam-The Netherlands, Abstract book, p. 33.

           33-KOYUNCU, M., COSKUN, M., Tarim Alanlarinda Yabani Olarak Yetisen Soganli Bitkiler, Türkiye I. Herboloji Kongresi, 3-5 Subat 1993, Adana, Bildiri Özetleri Kitabi, s.26. 

           34-SAKUSHIMA, A., COSKUN, M., TANKER, M., TANKER, N., A Sinapic Acid Ester from Boreava orientalis,Phytochemistry, 35(6)1481-1484(1994).

           35- TANKER, N., KOYUNCU, M., COSKUN, M., KÖROGLU, A., ÖZGEN, U., Phytochemical Screening of the Specimens from Idris Dagì(Turkey) I.  FABAD J. Pharm. Sci. 20, 41-48(1995).  

           36- SAKUSHIMA, A., COSKUN,M. AND MAOKA, T., Hydroxybenzoic acids from Boreava orientalis.Phytochemistry, 40(1), 257-261 (1995).

           37- SAKUSHIMA, A., COSKUN, M., MAOKA, T  and Nishibe S., Dihydrobenzofuran Lignanas From Boreava orientalis, Phytochemistry, 43(6),1349-1354(1996).

           38-SAKUSHIMA, A., COSKUN,M. AND MAOKA, T., Sinapinyl But-3-enylglucosinalote from Boreava orientalis,Phytochemistry, 40(2), 483-485(1995).

           39- TANKER, M., KOYUNCU, M., COSKUN, M., ALTUN, l., Determination of Colchicoside and Colchicine in someColchicum Species, 4 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, June 27-30, 1995, Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara-Turkey, Sözlü bildiri, Abstracts Book O-5.

           40-TANKER, N., KOYUNCU, M., COSKUN, M., Importance of Phytochemical Screening Studies and Researches Carried on in Turkey, J. Fac. Pharm.Marmara, 11(1-2) 309-324(1995).

           41- TANKER, N., KOYUNCU, M., COSKUN, M., KÖROGLU, A., ÖZGEN, U., Phytochemical Screening of the Specimens from Idris Dagì(Turkey) II.  Turk. J. Med. Sci. 26, 289-293 (1996).  

           42- COSKUN, M., KARTAL, M., KURUCU, S., KOYUNCU, M., TANKER, m., Anadolu’da Yetisen Bazi Rosa(Kusburnu) Meyvalarinda YBSK Metoduyla Vitamin C Miktar Tayini, Kusburnu Sempozzyumu, 5-6 Eylül 1996 Gümüshane Bildiri Kitabi, Sayfa 281-285, Ekspres Ofset, Istanbul,  1996.

           43- KARTAL, M., KÖKDIL, G., KURUCU, S., COSKUN, M., TANKER, M, EVCIN, A., BAYKARA, T., Dogrudan Basim Yöntemiyle Kusburnu Tozu ve C-Vitamini Içeren Tabletlerin Basilabilme Özelliklerinin Incelenmesi, Kusburnu Sempozzyumu, 5-6 Eylül 1996 Gümüshane Bildiri Kitabi, Sayfa 287-295, Ekspres Ofset, Istanbul,  1996.

           44- TAKAHASHI, M., SAKUSHIMA, A., COSKUN, M., and YOSHIHIRO, I., Antioxydative Activity of Phenolic Compounds of Boreava orientalis, J.Jpn.Oil Chem.Soc. 45(7),671-673(1996).

           45- SAKUSHIMA, A., COSKUN, M., TANKER, M., TANKER, N.,  and NISHIBE S.,

c-glycosylflavone and Other  Compounds of Boreava orientalis, Natural Medicines, 50(1), 65(1996).

           46- COSKUN, M., KURUCU, S., KARTAL, M., HPLC Analysis of Ascorbic Acid in the Fruits of Some Turkish Rosa Species. Sci. Pharm., 65, 169-174(1997).

           47- SAKUSHIMA, A., COSKUN, M., MAOKA, T  and NISHIBE S., Separation of Guaiacylglycerol -8'-Vanilic Acid Ether Isomers From Boreava orientalis, Natural Products Letters ,11,31-36(1997).

           48-TAKAHASHI, M., YOSHIHIRO, I, SAKUSHIMA, A., KOSEI, O., COSKUN, M. A  and NISHIBE S., Comparision of Antioxidative Activity of Phenolic Compounds in Boreava orientalis Their Related Compound, J.Jpn. Oil Chem. Soc., 46(11),1399-1402(1997).

           49- SAKUSHIMA, A., COSKUN, M., MAOKA, T  and NISHIBE S., Coumarin and Some Phenolic Compounds of Boreava orientalis, Natural Medicines, 51(4), 383(1997).

           50-COSKUN, M., TANKER, N., ÖZGEN, U., ALTUN, M. L., YÜKSEL, I., Bupleurum falcatum L. Köklerinin Saikosaponin Içerigi Açisindan Incelenmesi, XI. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi, 22-24 Mayis 1996 Ankara, Bildiri Kitabi,  S 42-50, Ankara Üniversitesi Eczacilik Fakültesi Yayinlari No. 75, Ankara Üniversitesi Basimevi 1997.

           51- TANKER, M., TANKER, N., KOYUNCU, M., COSKUN, M., SONER, O., ALTUN, M. L., EROGLU, H., Kastamonu Yöresinde Orman Kesim Yanürünlerinin Degerlendirilmesi , XI. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi, 22-24 Mayis 1996 Ankara, Bildiri Kitabi,  Sayfa  71-77, Ankara Üniversitesi Eczacilik Fakültesi Yayinlari No. 75, Ankara Üniversitesi Basimevi 1997.

           52-SAZAK, Y., COSKUN, M., Cnidium silaifolium(Lacq) Simonkai ssp. orientale(Boiss) Tutin Rizomlarinda Bulunan Kumarinlerin YBSK Yöntemiyle Incelenmesi, XI. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi, 22-24 Mayis 1996 Ankara, Bildiri Kitabi,  Sayfa  71-77, Ankara Üniversitesi Eczacilik Fakültesi Yayinlari No. 75, Ankara Üniversitesi Basimevi 1997.

           53- TANKER, N., COSKUN, M., ALTUN, L., Türkiye’de Yetisen  Ephedra Türlerindeki Alkaloitlerin Mevsime ve Cinsiyette Göre Gösterdigi Degisimlerin YBSK Metodu Ile Incelenmesi, J.Fac. Pharm. Ankara, 25(2)49-57(1996)

           54-COSKUN, M., SAZAK, Y., OKUYAMA, T., OKADA, Y., Investigations on the Rhizomes of Cnidium silaifolium(Jacq.) Simonkai subsp. orientale(Boiss.) Tutin., 5 TH International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 24-27 June 1997, Abstracts Book P-38. Ankara Üniversitesi Eczacilik Fakültesi Yayinlari No.77, Ankara Üniversitesi Basimevi, 1997.

           55- GÜVENÇ, A, COSKUN, M., KOYUNCU, M., The Characteristics of the Seeds of Colchicum(Liliaceae) Species.FABAD J.Pharm. Sci., 23,53-59(1998).

           56-ÖZGEN, U., COSKUN,M.,Asperula taurina L. subsp. caucasica(Pobed.) Ehrend. (Rubiaceae) Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Çalismalar. Ankara Ecz. Fak. Derg.,28(2),71-83(1999)

           57- SAKUSIMA, A., MAOKA, T., OHNO, K., COSKUN, M., GÜVENÇ, A., ERDURAK, C.S., ÖZKAN, A.M., SEKI, K., OHKURA, K., Major Antioxidative Substances in Boreava orientalis (Cruciferae), Natural Produc Letters, 14(6)441-446(2000) 

           58-KAN, Y., ALTUN, M.L., ERDURAK, C.S., ARSLAN, N., COSKUN, M., Datura innoxia' da verim ve alkaloitleri üzerimnde arastirmalar, XIII. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi,  20-22 Eylül 2000 Marmara Üniversitesi Eczacilik Fakültesi, Istanbul, Bildiri Özetleri Kitabi,Poster Bildiri.

           59- GÜVENÇ, A., ÖZKAN, A.M., ERDURAK, C.S., COSKUN, M, YILMAZ, G., Türkiye’de yetisen Cistus(Cistaceae) türlerinin yaprak ve gövde anatomisi, XIII. Bitkisel Ilaç Hammaddeleri Toplantisi,  20-22 Eylül 2000 Marmara Üniversitesi Eczacilik Fakültesi, Istanbul, Bildiri Özetleri Kitabi, Poster Bildiri.

           60- KOHOGUTI, S., SHIBANO, M., KUSANO, G., OKUYAMA, T., OKADA, Y., COSKUN, M., GUVENÇ, A., ERDURAK, C.S., Structural elucidation of new stilbenic compounds isolated from Glycyrrhiza flavescens in Turkey., The 47 th (Year 200) Annual meeting of Japanese Society of Pharmacognosy, Tokyo-Japonya, 7-8 Eylül 2000, Abstract Book, Sözlü Bildiri.

           61- COSKUN, m., ÖZDEN, S.,KOYUNCU, M.,TANKER, M., GÜVENÇ. A., SONER, O., AKALIN, K., ALTUN, M. L., ,ERDURAK, C.S.,The importance of colchicine and the studies on obtaining colchicine from the Colchicum species growing in Turkey. The 47 th (Year 200) Annual meeting of Japanese Society of Pharmacognosy, Tokyo-Japonya, 7-8 Eylül 2000, Abstract Book, Poster Bildiri.

           62-KUSANO, G., ORIHARA, S., TSUKAMOTO, D., SHIBANO, M., COSKUN, M., GUVENÇ, A.,  ERDURAK, C.,S., Five new NortropaneAlkaloids and Six New Amino Acids from the Fruit of Morus alba L.Growing in Turkey, Chem. Pharma. Bull.,50(2)185-192(2002)

           63- SAKUSHIMA, A., OHNO, K., COSKUN, M., SEKI, KI., OHKURA, K.,

Separation and identification of taxifolin 3-O-glucoside isomers from Chamaecyparis obtusa (Cupressaceae), Natural Product Letters, 16 (6): 383-387(2002).

           64- KUSANO, G., KOGUCHI, S., SHIBANO, M., TAKAHASHI, K., OKADA, Y., COSKUN, M., OZGEN, U., ERDURAK, C.,S.,OKUYAMA, T., Studies on Index Compounds for HPLC Analysis of Glycyrrhiza flavescens Growing in Turkey, Natural Medicines(56)4, 129-135(2002).

           65-SAKUSHIMA, A., OHNO,  K., MAOKA,  T., COSKUN, M., GUVENC, A., ERDURAK, C.S.,  OZKAN,  A.M.,SEKI, K.I.,OHKURA, K.,  Guaiacylglycerol-7-O-methyl 8-vanillic acid ether and related compounds from Boreava orientalis, Phytochemical Analysis, 14, 48-53(2003).SCI            

           66- GÜVENÇ, A., ÖZKAN, A.M., ERDURAK, C.S., Root, Stem and Leaf Anatomy of Abutilon theophrastii Medik.(Malvaceae), Pak. J.Bot., 35(3), 351-359(2003).

           67- ÖZGEN, U., HOUGHTON, P.J., OGUNDIPE, Y., COSKUN, M., Antioxydant and antimicrobial activities ofOnosma argentatum and Rubia peregrina, Fitoterapia, 74(7-8), 682-685(2003).

            68- TOMARI, N., ISHIZUKA, Y., MORIYA, A., KOJIMA, S., DEYAMA, T., COSKUN, M., TU, P., MIZUKAMI, H., Pharmacognostical Studies of Cistanchis Herba (IV) Phylogenetic Relationship of Cistanche Plants Based on Plastid rps2 Gene and rpl16-rpl14 Intergenic Spacer Region Sequence1,  Natural Medicines, 57 (6), 233-237(2003).

           69- ENOMOTO, S., OKADA, Y., GUVENÇ, A., ERDURAK, C.S., COSKUN, M., OKUYAMA, T., Inhibitory Effect  of Traditional Turkish Folk Medicines on Aldose Reductase(AR) and Hematological Activity, and on AR Inhibitory Activity of Quercetin-3-0-methyl Ether Isolated from Cistus laurifolius L., Biol. Pharm. Bull. 27(7), 1140-1143(2004)

            70- GÜRBÜZ, I., ERDURAK, C. S., COSKUN, M., YESILADA, E., Anti-ulcerogenic activity of Ferulago isaurica andF. syriaca growing in Turkey, Turkish J. Pharm. Sci, 1(1) 47-53(2004).

           71-ÖZGEN, U., COSKUN, M., KAZAZ, C., SEÇEN, H.,Naphthoquinones from the Roots of Onosma argentatumHub.-Mor. (Boraginaceae), Turk. J. Chem.,28, 451-454(2004).

           72-  ÖZGEN, U., KAYA, Y., COSKUN, M., Ethnobotancal Studies in the Villages of the District of Ilica (Province Erzurum), Turkey, Economic Botany58(4) 691-696(2004)

           73-SHIBANO, M., TAKAHASHI, T., TANIGUCHI, M., KUSANO, G., BABA, K., COSKUN, M., ERDURAK, C. S., OKAYAMA, T.,  Three new Saponins as Index Compounds of Glycyrrhiza falavescens Boiss. Growing in Turkey, Nataral Medicines 58(4), 150-155 (2004)

           74- HOSOI, S., SHMIZU, E., COSKUN, M. GUVENÇ, A., ERDURAK, C. S., ÖZKAN, A.M. SAKUSHIMA, A.,  Minor Phenolic Compounds from Boreava orientalis, Natural Medicines, 58(5), 234(2004).

           75 MAVI, A., TERZI, Z., ÖZGEN, U., YILDIRIM, A., COSKUN, M., Antioxydant  Properties of Some Medicinal Plants from Erzurum in Turkey. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 27(5), 702-705(2004)

          76- ÖZGEN, U., MAVI, A.,TERZI, Z., COSKUN, M., YILDIRIM, A., Antioxidant Activities and Total Phenolic Compounds Amount of Some Asteraceae Species. Turkish J. Pharm. Sci.1(3)203-216(2004)

           77-COSKUN,M., ÖZKAN, A.M., Global Phytochemistry: The Turkish Frame, Phytochemistry, 66(9), 956-960(2005).

           78-GÜVENÇ, A., HOUGHTON, P.J., DUMAN, H., COSKUN, M., SAHIN, P., Antioxydant Activity Studies on Selected Sideritis Species Native in Turkey, Pharmaceutical Biology, 43(2),173-177(2005).

           79- GÜVENÇ, A., YILDIZ, S.,ÖZKAN, A.M., ERDURAK, C.S., COSKUN, YILMAZ, G., OKUYAMA, T., OKADA, Y., Antimicrobialogical Studies on Turkish Cistus Species, Pharmaceutical Biology, 43(2),178-183(2005).

           80- ÖZGEN, U., Çil, P., Çalis, I., SEÇEN, H., KAZAZ, C., COSKUN, M., AYTAÇ, Z., Phytochemical Studies onThymus pseudopulegioides Klokov & Des.-Shost, 6 th International Symposium on The Chemistry of Natural Compounds, 28-29 June 2005, Gazi University, Faculty ogf Pharmacy, Ankara, Abtracts Book, P. 52.

           81- BALDEMIR, A., COSKUN, M., Investigation on Ferula halophila Pesmen (Umbelliferae), 53 rd Annual Congress of GA, August 21-25, 2005, Florence, Italy, Poster Bildiri, Abstract Book, P. 177.

           82- ERDURAK KILIC, C.S., A Comparative Study on Ascorbic Acid Contents on Capsella  bursa-pastoris(L.) Medic(Brassicaceae), IV th International  Congress of Ethnobotany, 21-26 August 2005, Yeditepe University, Istanbul-Turkey, Poster bildiri, Abtract Book P. 76.

           83-  ERDURAK, C.S., COSKUN, M., DEMIRCI, B., BASER, K.H.C., Composition of the essential oil of fruits and roots of Ferulago isaurica Pesmen and F. syriaca Boiss.

(Umbelliferae) from Turkey, Flavour and Fragr. J. , 21, 118-121(2006). SCI

           84-  ERDURAK, C. S., COSKUN, M., Felamedin and Prantschimgin Content of Chloroform Farctions of Ferulago isaurica  and F. syriaca  Growing in Turkey, Chemistry of Natural Compounds, 42(3), 351-352(2006).

           85-ERDURAK-KILIÇ, C.S., USLU, B., DOGAN, B.,OZGEN, U.,OZKAN, S.A., COSKUN, M., Anodic Voltammetric Behavior of Ascorbic Acid and Its Selective Determination in Pharmaceutical Dosage Forms and Some Rosa Species of Turkey, J. of Analytical Chemistry, 61(11), 1205-1213(2006).

           86- ERDURAK-KILIÇ, C.S, OKADA, Y., COSKUN, M.,OKUYAMA, T.,  New Furanocoumarins Isolated from the Roots of Ferulago isaurica Pesmen Growing in Turkey, Heterocycles, 69(1), 481-486 (2006). SCI

            87-OZGEN, U., KAZAZ, C., SECEN, H., COSKUN, M.,Phytochemical studies on the underground parts of Asperula taurina subsp caucasica, Turkish Journal Of Chemistry, 30 (1): 15-20(2006) SCI Exp.

            88- OZGEN, U., IKBAL, M., HACIMUFTUOGLU, A., HOUGHTON, P.J., GOCER, F., DOGAN, H., COSKUN, M., Fibroblast growth stimulation by extracts and compounds of Onosma argentatum roots, Journal Of Ethnopharmacology 104 (1-2): 100-103(2006), SCI.

            89-OZGEN, U., MAVI, A., TERZI, Z., YILDIRIM, A., COSKUN, M., HOUGHTON, P.J., Antioxidant properties of some medicinal Lamiaceae (Labiatae) species,Pharmaceutical Biology 44 (2): 107-112(2006) SCI Exp.

90- HOSOI, S., SHIMIZU, E., OHNO, K., YOKOSAWA, R., KUNINAGA, S., COSKUN, M., SAKUSHIMA, A., Structural Studies of Zoospore Attractants from Trachelospermum jasminoides var. pubescens: Taxifolin 30o-glycosides, Phytochemical Analysis, 17, 20-24(2006)

91-AHMED, J. , ASLAN, S., COSKUN, M.,  Composition of the Essential Oils of  Fruit, Herb and Root of Prangos meliocarpoides Boiss. var. meliocarpoides(Umbelliferae) Turkey,  International Symposium 7 th Plant Life of South West Asia, 25-29 June 2007, Anadolu University, Faculty of Pharmacy, Eskisehir, Poster presentation 12.

          92- ÖZDEN, S., BÜYÜKBINGÖL Z., COSKUN, M., NEBIOGLU, S., SÜZEN, S.,  Evoluation of New Trends in Pharmacy Education of Ankara University, Faculty of Pharmacy in EU Candidate Turkey. 2007 Annual Conference of European Association of Faculties of Pharmacy, September 20-22, 2007, Faculty of Pharmacy, Complutense University, Madrid, Spain, P. 21

93- GÜVENÇ, A., SATIR, E., COSKUN, M., Determination of Ruscogenin in Turkish Ruscus L. Species by UPLC,Chromatographia, 66,141-145(2007). SCI.

            94- KILIÇ, C. S., ASLAN, S., KARTAL, M., COSKUN, M., Capsella bursa-pastoris(L.) Medik(Cruciferae)Tohumlarinin ve Köklerinin Sabit Yag Içerikleri Açisindan Karsilastirilmasi, Ankara Ecz. Fak. Derg., 36(1), 1-7(2007).

           95-KILIÇ,C.S, COSKUN,M., Capsella bursa-pastoris(L.) Medik.(Cruciferae) Askorbik asit Içerigi Üzerinde Karsilastirmali Bir Çalisma, Jornal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 36(3), 153-160( 2007).

           96- KARAKUS, O., DEMIR, S., COSKUN, M.,  Görünmeyen Parmak Izlerini Gelistirmede Kullanilan Süperglu(Siyanoakrilat) Yönteminin Porlarin Görünümüne Etkisi, Turkish Journal of Police Studies, 9((1-4) , 45-64( 2008).

           97- MIMAKI, Y., AOKI, T., JITSUNO, M.., KILIÇ, C.S., COSKUN, M., Steroidal Glycosides from the rhizomes ofRuscus hypophyllum, Phytochemistry, 69(3),729-737(2008)  SCI.

           98-SATIR, E., Kiliç, C., COSKUN, M., Prantschimgin Content of Methanolic Extract of Roots of Ferulago platycarpa,Chemistry of Natural Compounds, 45(6), 872-873(2009).SCI

           99- ÖZGEN, U., KAZAZ, C., SEÇEN, H., ÇALIS, I., COSKUN, M., HOGHTON, P., A Novel Naphtaquinone Glycoside from Rubia peregrina L., Turk. J. Chem.,33, 561-568(2009). SCI Exp.

           100- KILIÇ, C.S., COSKUN, M., DUMAN,H., DEMIRCI, B., BASER, K.H.C. Comparison of the essential oils from the fruits and roots of Prangos denticulata Fisch. et Mey. growing in Turkey, Journal of.Essential Oil Research,  22,170-173(2010)(SCI Exp.).

           101-GÖKER, H., COSKUN, M., ALP, M., Isolation and Identification, of a new  acetildenafil analoque used to adulterate a dietary supplement: dimethylacetildenafi, Turk. J. Chem., 34, 157-163 (2010) SCI Exp.

           102- KILIÇ, C.S., ÖZKAN,A.M.G., DEMIRCI, B., COSKUN, M., BASER,K.H.C., Essential Oil Composition of Four Endemic Ferulago Species Growing in Turkey, Natural Product Communications, 5(12), 1951-1954(2010). SCI Exp.

           103-KILIÇ, C. S., ASLAN, S.,  KARTAL, M., COSKUN, M., Fatty Acid Composition of Hibiscus trionum L. (Malvaceae), Rec. Nat. Prod. 5:1 65-69(2011) SCI Exp.

           104- SUNTAR, I., BALDEMIR; A, COSKUN,M., KELES, H., AKKOL, E.K., Wound healing acceleration effect of endemic Ononis species growing in Turkey, Journal of Ethnopharmacology, 135, 63–70 (2011), SCI.

           105-COSKUM, M., Bitkisel Ilaçlarin Standardizasyonu ve Analizlerinde Yeni Gelismeler,  19. Bitkisel Ilaç ham maddeleri Toplantisi (28 27-30 Ekim 2010, Mersin), Bildiri Kitabi,. 16-31, Mersin Üniversitesi Yayinlari No 1, 2011.

           106- AHMED, J., GUVENC,A., KUCUKBOYACI, N., BALDEMIR; A.,COSKUN, A., Total phenolic contents and antioxidant activities of Prangos Lindl. (Umbelliferae) species growing in Konya province (Turkey), Turk. J. Biol., 35, 353-360(2011). SCI Exp.

           107- GÖKER,H.,  COSKUN, M.,and Gülgün AYHAN KILCIGIL,G., Chromatographic Separation and Identification of Sildenafil and Yohimbine Analogues Illegally Added in Herbal Supplements, Chromatography and Its Applications, pages 51-68,  Editor, Sasikumar Dhanarasu, ,ISBN 978-953-51-0357-8, InTech, March, 2012.(Book chapter).

http://www.intechopen.com/books/chromatography-and-its-applications.

           108-BALDEMIR, A., PINAR, N.M., SULUDERE, Z, COSKUN,M., Türkiye’ de Dogal Olarak Yetisen Endemik ÜçOnonis L.(Fabaceae) Türünün Polen ve Tohum Morfolojisi(Pollen and Seed Morphology of Three Endemic Ononis L. Species Growing in Turkey)  J.Fac. Pharm. Ankara, 38(2), 89-102(2012)

 

KiTAPLAR

1 -COŞKUN, M., Bildiri Kitabı,XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 22-24 Mayıs 1996 Ankara, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No. 75, 584 Sayfa Ankara Üniversitesi Basımevi(1997). ISBN No.: 975-482-369-3

2- ÖZDEN, S., COŞKUN, M., BÜYÜKBİNGÖL, E., ONUR, F., TARIMCI, N.Proceedings of the 5 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences(Isops-5) 24-27 June 1997, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No.76, 338 Sayfa Ankara Üniversitesi Basımevi(1997).ISBN No.:975-482-383-9.

3-TANKER N., KOYUNCU ,M., COŞKUN, M., Farmasötik Botanik Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No.78, 416 Sayfa, Ankara Üniversitesi Basımevi(1998). ISBN No. 975-482-411-8

4 -6 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Proceedings and Abstracts Book, 330 sayfa, Ankara Üniversitesi Eczacılık fakültesi yayınları No.:83, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2000, ISBN No.975-482-503-3 . Organizasyon Komitesi ile ortak yayın

5-TANKER N., KOYUNCU ,M., COŞKUN, M., Farmasötik Botanik Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No.88, 434 Sayfa, Ankara Üniversitesi Basımevi(2004). ISBN No. 975-482-628-5.

6 -TANKER, N., KOYUNCU ,M., COŞKUN, M., Farmasötik Botanik Ders Kitabı, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No. 93 434 Sayfa, Ankara Üniversitesi Basımevi(2007). ISBN No. 975-482-628-5.

TEZLER

1-Türkiye'de Yetişen Dryopteris ve Asplenium Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar. Doktora Tezi. Yürütücü­: Prof.Dr. Nevin Tanker. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ankara, 1978.

2 - Cnidium silaifolium ssp. orientale Üzerinde Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi.Ecz. Yasemin Sazak. Yönetici: Prof. Dr. Maksut Coşkun, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara Ekim 1995.

3- Asperula taurina ssp. caucasica Rizomları üzerinde Araştırmalar.Doktora tezi, Ecz Ufuk Özgen, Yönetici Prof.Dr. Maksut Coşkun; Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2.6.1997.

4 - Türkiye’ de Yetişen Rhamnus Türleri ve Yapılan Çalışmaşlar. Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Dönem Projesi, Ecz. Şenay Baran, Danışman Prof. Dr. Maksut Coşkun, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 10.4.1997.

5 -Rosa (Yabani Gül) Meyvalarında Vitamin C miktar Tayin Yöntemleri. Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi, Ecz. Canan Büyükkuşoğlu, Danışman Prof. Dr. Maksut Coşkun, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 30.9.1997.

6 -Ankara Piyasasında Satılan Yurtdışı Kaynaklı Bazı Droglarda Aflatoksin Aranması. Yüksek Lisans Tezi, Ecz. Füsun Baysan. Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Ekim 1999.

7- Türkiye’ de Yetişen Cistus Türlerinin Tedavide Kullanılışı, , Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dönem Projesi,Ecz Hürcan Doğan, Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Eylül 2001.

8 - Adli Olaylarda Video Imaj İşleme Teknikleri, Yüksek Lisans Tezi, Hüseyin Yaşlı,. Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Kasım 2002.

9 - Seyahat Belgelerinde Sahtecilikle ve Bunların Tespitinde Bilgisayarlı Arşiv Sisteminin Kullanılması, Yüksek Lisans Tezi, Hakan Beyaz . Yönetici: Prof. Dr. Maksut Coşkun. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Kasım 2002.

10 - Ferulago isaurica Peşmen, F. syriaca Boiss. (Umbelliferae) Türleri Üzerinde Araştırmalar, DoktoraTezi, Ecz. Ceyda Sibel Erdurak,Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Eylül 2003.

11 - Türkiye’ de Haşhaş Ekim Alanlarının ve Mıktarlarının Uzaktan Algılame Sistemi İle Elde Edilen Kızılotesi Fotoğraflar kullanılarak Tespit Edilmesi, Yüksek Linsans Tezi, Öztürk Caner , Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Ağustos 2005.

12- Ferula rigidula DC.(Umbelliferae) Türü Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, Biol. Ayşe Baldemir, Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Şubat 2005.

13 -Ferulago platycarpa Boiss. & Bal. Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, Ecz. Erdoğan ŞATIR, Yönetici Prof. Dr. Maksut COŞKUN, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Şubat 2006.

14 - Adli Belge İnceleme Uzmanlarına İmza İncelemeleriyle İlgili Uygulanabilecek Yeterlilik testlerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Salih SALA, Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Temmuz 2006.

15 - Parmakizi Porlarının Bir Kimlik Tespit Yöntemi Olarak Değerlendirilmesi: Poroskopi, Yüksek Lisans Tezi, Oğuz Karakuş,Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Mart 2006.

16 - Hava Aracı Kaza Kırımlarında İnsan Faktörü Üzerinde Araştırmalar, Yüksek Lisans Tezi, Ömer Karakuş, Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Aralık 2006.

17 - Konya İlinde Yetişen Prangos Lindl.(Umbelliferae) Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, Doktora Terzi, Ecz. Jehad Ahmed, Yönetici Prof. Dr. Maksut Coşkun. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Aralık 2007

18 - Laurus nobilis L. (Defne)nin Uçucu Yağları Üzerinde Yapılan Çalışmalar, Yüksek Lisans Terzi, Ecz. Feza Kızıltan, Yönetici: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Ekim 2008.

18- Laurus nobilis L. (Defne)nin Uçucu Yaglari Üzerinde Yapilan Çalismalar, Yüksek Lisans Terzi, Ecz. Feza Kiziltan, Yönetici: Ankara Üniversitesi Saglik Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Ekim 2008.

19- Ankara’ da Çikan Yanginlarin Kundaklama Açisindan Degerlendirilmesi, Doktora Tezi, Oguz Karakus, Yönetici Prof. Dr. Maksut Coskun. Ankara Üniversitesi Saglik Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Haziran 2010.

20- Türkiye’ de yetisen Endemik Ononis L. Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Arastirmalar, Doktora Tezi, Ayse Baldemir, Yönetici Prof. Dr. Maksut Coskun. Ankara Üniversitesi Saglik Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Ekim 2010.

KONGRE TEBLİĞ LİSTESİ

1-TANKER, N., COŞKUN, M., Türkiye'de Yetişen Dryopteris Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar, II. Bitkisel ilaç Hammaddeleri Toplantısı, 25-27 Mayıs 1978, Ankara, Bidiri Özetleri Kitabı, s. 18.

2 -COŞKUN ,M., NISHIBE, S., HİSADA, S., TANKER, N., SAKUSHIMA, A., A New Phloroglusinol Derivative of Dryopteris abbreviata,Annual Meeting of Japan Pharmaceutical Society, 16 Oct. 1981, Hokkaido college of Pharmacy, Hokkaido-Japan, Abstracts Book,p.16.

3-COŞKUN, M., TANKER, N., NISHIBE, S., HISADA, S., SAKUSHIMA, A., Dryopteris abbreviata (DC) Newm. Bitkisi Rizomları Üzerinde Araştırmalar, IV. Bitkisel ilaç Hammaddeleri Toplantısı, 27-29 Mayıs 1982, Eskişehir, Bildiri Özetleri Kitabıì, s.30. Bildiri Kitabı, s.143 (Anadolu Üniversitesi yayın No.30, Eczacılık Fakültesi yayınları No. 1, 1983).

4-COŞKUN, M., Türkiye'nin ihraç Ettği ve ihraç Edebileceği Antrasen Türevi Bileşikler Taşıyan Droglar, V.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 15-17 Kasım 1984, Ankara, Bildiri Özetleri Kitabı, s.14.

5-TANKER, N., KOYUNCU, M., COŞKUN, M., İLİSULU,F., Phytochemical Screening of Labiatae Species From South Western Anatolia, 15th International Symposium on Essential Oils, July 19-21 1984, Leiden-Holland, Abstracts Book,p.35.

6-COŞKUN, M., Yukarı Fırat Havzasında Yetişen Frangula ve Rhamnus Türleri ve Bunlarìn İlaç Hammaddesi Yönünden Önemi.Fırat Havzası Tìbbì ve Endüstriyel Bitkiler Sempozyumu, 6-8 Ekim 1986, Elazìğ. Bildiri Özetleri Kitabì, s.7.

7-TANKER, N., KOYUNCU, M., COŞKUN, M., İLİSULU,F., Phytochemical Screening of Plants of Ermenek-Mut-Gülnar Area IV, International Symposium on Medicinal Plants'Chemistry, May 14-16,1987,ÿzmir, Abstracts Book,p.38.

8-COŞKUN, M., ÇELİK, N., Phytochemical Screening of Hınzır Mountain Plants. Internatìonal Symposium on Medical Plants' Chemistry, May 14-16, 1987 İzmir, Abstracts Book, p.37.

9 -COŞKUN, M., SATAKE, T., HORRI, K., SAIKI, Y.,TANKER, M., Rhamnuslibanoticus(Rhamnaceae) Kabuklarının Kimyasal Yapısı Üzerinde Çalışmalar.VIII. Bitkisel ilaç Hammadesi Toplantıısı,19-21 Mayıs 1989, İstanbul, Bildiri özetleri Kitabı, s.38.

10-COŞKUN, M., Anadolu'da Yetişen Bazı Rhamnus Türleri Kabuklarının Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisinde İncelenmesi. I. Uluslararası Katılımlı Eczacılık Bilimler Sempozyumu, 21-23 Haziran 1989, Ankara Bildiri Özetleri Kitabı, p.11.

11-COŞKUN, M., HPLC Seperation and Quantitative Determination of Anthraquinones in the Barks of Some Rhamnus species.37th Annual Congress on Medicinal Plant Research, 5-9 September 1989, Braunschweig-Germany, Planta Medica, Abstracts of Short Lectures and Poster Presentations, p.34(Sep.1989).  

12-COŞKUN, M., Kansere Karşì Etkili Bitkisel Asilli Diğer Maddeler; Podofillotoksinler. VII.Bitkisel İlaç Hammadeleri Toplantısı, 31Mart 1988, Ankara, Bildiri Kitabì, s.61-67.

13-SATAKE, T., HORI, K., SAIKI, Y., COŞKUN, M., TANKER, M., Studies on the Constituents of Rhamnus Species of Turkey. 109th Annual Meeting of Pharmaceutical Society of Japan, April 1989, Nagoya-Japan, Abstract Book.

14-COŞKUN, M., KOYUNCU, M., HPLC Analysis of Main Anthraquinones From Rhamnus species, 50 th International Congress of FIP, 3-7 September 1990, Istanbul, Abtract Book, p.93.

15-ERSÖZ, T., COŞKUN, M., ÇALIŞ, I., Secoiridoid Glycosides From Gentiana cruciata, 50 th International Congress of FIP, 3-7 September 1990, İstanbul, Abstract Book, p.93.

16-TOSUN, F., TANKER, M., COŞKUN, M., TOSUN, A., Determination od Diosgenin in Tribulus terrestris L. Growing in Turkey HPLC, 50 th International Congress of FIP, 3-7 September 1990, Istanbul, Abstract Book, p.96.

17-COŞKUN, M., Rhamnus imeretinus Meyve ve Kabuklarının YBSK Metoduyla İncelenmesi, IX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 16-19 Mayıs 1991, Eskişehir, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 57.

18-TANKER, N., KOYUNCU, M., COŞKUN, M., KÖROĞLU, A., ÖZGEN, U., Phytochemical Screening of the Specimen From Idris Dağì, 2 nd International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 11-14 June 1991, Ankara, Abstracts Book, p.22.

19-KURUCU, S., COŞKUN, M., KARTAL, M., High Pressure Liquid Chromatographic Determination of Ascorbic Acid in the Fruits of Some Rosa Species Growing in Turkey, 40 th International Congress on Medicinal Plants Research, 1-5 September, 1992, Trieste, Italy, Abstract Book, p.101.

20-TANKER, N., COŞKUN, M., ALTUN ,L., Investigation on the Ephedra Species Growing in Turkey, 40 th International Congress on Medicinal Plants Research, 1-5 September, 1992, Trieste, Italy, Abstract Book, p.121.

21 -ÇİTOĞLU, G., TANKER, M., COŞKUN, M., HPLC Studies on some Sternbergia Species of Turkey, 1 st European Congress of Pharmaceutical Sciences, 7-9 October 1992, Amsterdam-The Netherlands, Abstract book, p. 33.

22-KOYUNCU, M., COŞKUN, M., Tarım Alanlarında Yabani Olarak Yetişen Soğanlı Bitkiler, Türkiye I. Herboloji Kongresi, 3-5 Şubat 1993, Adana, Bildiri Özetleri Kitabı, s.26.

23-TANKER, N., KOYUNCU, M., COŞKUN, M., GÜVENÇ, A., ÖZGEN, U., Phytochemical Screening of the Specimen From İdris Dağì(Ankara) II, 3 rd International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 15-18 June 1993, Ankara

24- TANKER, N., KOYUNCU, M., COŞKUN, M., İmportance of Phytochemical Screening Studies and Researches Carried on in Turkey, I st International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 4-7 September 1994, İstanbul. Bildiri, Bildiri özetleri s. 16.

25-TANKER, N., KOYUNCU, M., COŞKUN, M., MITSUHASHII, H., HAYASHI, K., ÖZGEN, U., ALTUN, L., YÜKSEL, İ., HPLC Studies on Saikosaponins of Turkish Bupleurum falcatum, The 41 st Annual Meeting of the Japanese Society of Pharmacognosy, 13-14 September 1994 Sapporo, Japan, Abstract Papers, s. 247.

26- TANKER, M., KOYUNCU, M., COŞKUN, M., ALTUN, l., Determination of Colchicoside and Colchicine in someColchicum Species, 4 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, June 27-30, 1995, Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara-Turkey, Sözlü bildiri, Abstracts Book O-5. 

27- NISHIBE, S., TAKENAKA, T., MURAI, M., TANKER, N., COŞKUN, M., Flavonoids and Phenolic Compounds in Catharanthus and Vinca Leaves, 4 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, June 27-30, 1995, Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara-Turkey, Poster, Abstracts Book P-24.

28- COŞKUN, M., KARTAL, M., KURUCU, S., KOYUNCU, M., TANKER, m., Anadolu’da Yetişen Bazı Rosa(Kuşburnu) Meyvalarında YBSK Metoduyla Vitamin C Miktar Tayini, Kuşburnu Sempozzyumu, 5-6 Eylül 1996 Gümüşhane Bildiri Kitabı, Sayfa 281-285, Ekspres Ofset, İstanbul, 1996.

29- KARTAL, M., KÖKDİL, G., KURUCU, S., COŞKUN, M., TANKER, M, EVCİN, A., BAYKARA, T., Doğrudan Basım Yöntemiyle Kuşburnu Tozu ve C-Vitamini İçeren Tabletlerin Basılabilme Özelliklerinin İncelenmesi, Kuşburnu Sempozzyumu, 5-6 Eylül 1996 Gümüşhane Bildiri Kitabı, Sayfa 287-295, Ekspres Ofset, İstanbul, 1996.

30- COŞKUN, M., TANKER, N., ÖZGEN, U., ALTUN, M. L., YÜKSEL, I., Bupleurum falcatum L. Köklerinin Saikosaponin İçeriği Açısından İncelenmesi , XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 22-24 Mayıs 1996 Ankara, Bildiri Kitabı, Sayfa 42-50, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No. 75, Ankara Üniversitesi Basımevi 1997.

31- ATTİLA, İ,. ŞENTÜRK, H.B., ÖZDEN, S., COŞKUN, M., TTM 813 ce C 6127 Zea mays L. Hibritlerinin Taze Fidelerinden 1,4-Benzokzasin Türevleri ve Benzoksazolinonların Teşhis ve İzolasyonları, XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 22-24 Mayıs 1996 Ankara, Bildiri Kitabı, Sayfa 51-56, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No. 75, Ankara Üniversitesi Basımevi 1997.

32 - TANKER, M., TANKER, N., KOYUNCU, M., COŞKUN, M., SONER, O., ALTUN, M. L., EROĞLU, H., Kastamonu Yöresinde Orman Kesim Yanürünlerinin Değerlendirilmesi , XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 22-24 Mayıs 1996 Ankara, Bildiri Kitabı, Sayfa 71-77, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No. 75, Ankara Üniversitesi Basımevi 1997.

33 - SAZAK, Y., COŞKUN, M., Cnidium silaifolium(Lacq) Simonkai ssp. orientale(Boiss) Tutin Rizomlarında Bulunan Kumarinlerin YBSK Yöntemiyle İncelenmesi, XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 22-24 Mayıs 1996 Ankara, Bildiri Kitabı, Sayfa 71-77, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No. 75, Ankara Üniversitesi Basımevi 1997.

34- TANKER, N., COŞKUN, M., ALTUN, L., Türkiye Ephedra Türlerindeki Alkaloitlerin Mevsime ve Cinsiyette Göre Gösterdiği Değişimlerin YBSK Metodu İle İncelenmesi, XI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 22-24 Mayıs 1996 Ankara, Bildiri Kitabı, Sayfa 139-148, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No. 75, Ankara Üniversitesi Basımevi 1997

35 -COŞKUN, M., SAZAK, Y., OKUYAMA, T., OKADA, Y., Investigations on the Rhizomes of Cnidium silaifolium(Jacq.) Simonkai subsp. Orientale(Boiss.) Tutin., 5 TH İnternatıonal Symposium on Pharmaceutical Sciences, 24-27 June 1997, Abstracts Book P-38. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No.77, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1997.

36 -COSKUN, M., GÜVENÇ, A., The Characteristiczz of the Seed of Colchicum Species., 5 th İnternatıonal Symposium on Pharmaceutical Sciences, 24-27 June 1997, Abstracts Book P-133. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No.77, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1997.

37 -SAKUSHIMA, A., COŞKUN, M., MAOKA, T., SEIKI, K, GÜVENÇ, A., ERDURAK, C.S., ÖZKAN, A.M., OHKURA, K, Studies on the Constituents of Boreava orientalis, 6 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Proceedings and Abstracts book, Page 221, Ankara Üniversitesi Eczacılık fakültesi yayınları No.:83, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2000, ISBN No.975-482-503-3 .Poster

38- ÖZGEN, U., COŞKUN, M., Phytochemical Studies on Asperula taurina L. ssp. caucasica(Pobed) Ehrend 6 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Proceedings and Abstracts book, Page 219, Ankara Üniversitesi Eczacılık fakültesi yayınları No.:83, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2000, ISBN No.975-482-503-3 .Poster

39 - YILMAZ, G., GÜVENÇ, A., ÖZKAN, A.M., ERDURAK, C.S., COŞKUN, M., KOYUNCU, M., Anatomical studies onAstragallus lusitanicus Lam. ssp. orientalis Chater & Meikle, 6 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences , Proceedings and Abstracts book, Page 212, Ankara Üniversitesi Eczacılık fakültesi yayınları No.:83, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2000, ISBN No.975-482-503-3 .Poster

40 - Güvenç, A., Yıldız, S., Özkan, A.M., Erdurak, C.S., Coşkun, M., Yılmaz, G., Microbiological Studies on Turkish Cistus species, 6 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences , Proceedings and Abstracts book, Page 126, Ankara Üniversitesi Eczacılık fakültesi yayınları No.:83, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2000, ISBN No.975-482-503-3 Sözlü Bildiri.

41 - ÖZGEN, U. COŞKUN, M., Ilıca( Erzurum) İlçesine Bağlı Köylerde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler, XIII. Bitkisel İlaç hammaddeleri Toplantısı, 20-22 Eylül 2000 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Istanbul, Poster Bildiri

42 - GÜVENÇ, A., ÖZKAN, A.M., ERDURAK, C.S., COŞKUN, M, YILMAZ, G.,Abutilon theophrastii(Malvaceae) Bitkisinin kök, gövde ve yaprak anatomisi, XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 20-22 Eylül 2000 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Istanbul, Poster Bildiri.

43 -KAN, Y., ALTUN, M.L., ERDURAK, C.S., ARSLAN, N., COŞKUN, M., Datura innoxia'da verim ve alkaloitleri üzerinde araştırmalar, XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 20-22 Eylül 2000 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Istanbul, Bildiri Özetleri Kitabı,Poster Bildiri.

44 - GÜVENÇ, A., ÖZKAN, A.M., ERDURAK, C.S., COŞKUN, M, YILMAZ, G., Türkiye!de yetişen Cistus (Cistaceae) türlerinin yaprak ve gövde anatomisi, XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 20-22 Eylül 2000 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Istanbul, Bildiri Özetleri Kitabı,Poster Bildiri.

45 - COŞKUN, m., ÖZDEN, S.,KOYUNCU, M.,TANKER, M., GÜVENÇ. A., SONER, O., AKALIN, K., ALTUN, M. L., ,ERDURAK, C.S.,The importance of colchicine and the studies on obtaining colchicine from the Colchicum species growing in Turkey. The 47 th (Year 200)Annual meeting of Japanese Society of Pharmacognosy, Tokyo-Japonya, 7-8 Eylül 2000, Abstract Book, Poster Bildiri.

46 - KOHOGUTI, S., SHIBANO, M., KUSANO, G., OKUYAMA, T., OKADA, Y., COSKUN, M., GUVENÇ, A., ERDURAK, C.S., Structural elucidation of new stilbenic compounds isolated from glycyrrhiza flavescens in Turkey., The 47 th (Year 200) Annual meeting of Japanese Society of Pharmacognosy, Tokyo-Japonya, 7-8 Eylül 2000, Abstract Book, Sözlü Bildiri

47 - ORIHARA, S., SHIBANO, M., KUSANO, G., COSKUN, M., GUVENÇ, A., ERDURAK, C.S., t Structural elucidation of new tropane alkaloids isolated from the fruits of Morus alba in Turkey, The 47 th (Year 200) Annual meeting of Japanese Society of Pharmacognosy, Tokyo-Japonya, 7-8 Eylül 2000, Abstract Book, Poster Bildiri.

48 - ERDURAK, C.S., CŞKUN,M., BAŞER, K.H.C., DEMİRCİ, B., The Anatomy of the fruit, stem and leaves of the Ferulago isaurica and the constituens of the volatile oil of the fruit. VI th Plant Life of South West Asia Symposium, Van, 10-14 June 2002, Abstract Book, P 61, Poster Presentation.

49 - COŞKUN, M., Ginkgo biloba ve önemi, 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 29-31 Mayis 2002, Eskişehir, Abstract Book, Ç-6, Çağrılı Bildiri

50 - ÖZGEN, U., TERZİ, Z., COŞKUN, M., Halk İlacı Olarak Kullanilan bazi Türlerde Lipid Peroksidasyonu İnhibe Edici Etkinin Araştırılması. 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantisi, 29-31 Mayis 2002, Eskişehir, Abstract Book, S-19, Sözlü bildiri.

51 - Rubia peregrina’ nın Toprakaltı Kısımlarından izole edilen Antrakinonlar. 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantisi , 29-31 Mayis 2002, Eskişehir, Abstract Book, A-40, Poster Bildiri.

52- GÜVENÇ, A., ERDURAK, C. S., ARIHAN, O., COŞKUN, M., Studies on the anatomical structure of cladodes of Ruscus L. species (Liliaceae) in Turkey. 7 th International Symposium on pharmaceutical Sciences(ISOPS-7).June 24- 27 2003, Ankara, Turkey.Proceedings and abstracts. P- 52

53- ÖZGEN, U., GÜNDOĞDU, C., YILDIRIM, Ü., GÜNEY, Z. Ş., ÖZTÜRK, COŞKUN, M., Morphological and anatomical studies on roots, stems and leaves of Onosmaargentatum Hub.-Mor. (Boraginaceae). 7 th International Symposium on pharmaceutical Sciences( ISOPS-7 ). June 24- 27 2003, Ankara, Turkey.Proceedings and abstracts. P- 79

54- ÖZGEN, U., KAZAZ, C., SEÇEN, H., COŞKUN, M., Naphtoquinones from roots of Onosmaargentatum Hub.-Mor. (Boraginaceae). 7 th International Symposium on pharmaceutical Sciences( ISOPS-7). June 24- 27 2003, Ankara, Turkey. Proceedings and abstracts. P- 80

55- ÖZGEN, U., MAVİ, A., TERZİ, Z., YILDIRIM, A., COŞKUN, M., Antioxidant properties of some medicinal Lamiaceae (Labiatae) species from Erzurum in Turkey. 7 th International Symposium on pharmaceutical Sciences( ISOPS-7). June 24- 27 2003, Ankara, Turkey.Proceedings and abstracts. P- 81

56- ÖZGEN, U., YILDIRIM, Ü., GÜNDOĞDU, C., POLAT, MERMİT, L., COŞKUN, M., Morphological and anatomical studies on subterranean runners, stems and leaves of Rubiaperegrina L. (Rubiaceae). . 7 th International Symposium on pharmaceutical Sciences( ISOPS-7 ). June 24- 27 2003, Ankara, Turkey.Proceedings and abstracts. P- 82

57- MAVİ, A., TERZİ, Z., ÖZGEN, U., YILDIRIM, A., COŞKUN, M., Antioxidant properties of some medicinal plants from Erzurum in Turkey. . 7 th International Symposium on pharmaceutical Sciences( ISOPS-7). June 24- 27 2003, Ankara, Turkey.Proceedings and abstracts. P- 91

58- ÖZGEN, U., MAVİ, A., TERZİ, Z., COŞKUN, M., YILDIRIM, A., Antioxidant properties of some medicinal Asteracea (Compositae) species from Erzurum in Turkey. . 7 th International Symposium on pharmaceutical Sciences( ISOPS ). June 24- 27 2003, Ankara, Turkey.Proceedings and abstracts. P- 92

59 -GÜVENÇ, A.,HOUGHTON, P.J., DUMAN, H., COŞKUN, M., ŞAHİN,P., Antioxydant Activiti of Some Sideritis species Native in Turkey, 51 th anuual Congress of the Society for Medicinal Plants Research, 31 August- 5 September 2003, Kiel- Germany, p. 153

60 - COŞKUN, M ., GÜVENÇ, ERDURAK, C., S., ARIHAN, O., Investigations of the Ruscus Species(Liliaceae) Growing in Turkey, 51 th anuual Congress of the Society for Medicinal Plants Research, 31 August- 5 September 2003, Kiel- Germany, p. 229.

61- AOKI, T., MIMAKI, Y., YOKOSUKA, A., WATANABE, K., COŞKUN, M., ERDURAK, C.S., SASHIDA, Y., Chemical Constituents of Plants of the Family Liliaceae, New Steroidal Glycosides from Ruscus hypophyllum. 124.Annual Meeting of the Pharmaceutical Society of Japan, 29-31.3.2004, Osaka, Japan, P.356.

62 - ERDURAK, C.SUSLU, B., DOĞAN, B., ÖZGEN, U., ÖZKAN, S., COŞKUN, M., Ascorbic Asit’ in İlaçlarda ve Bazı Rosa Türleri Ekstrelerinde Voltametrik ve Yüksek basınç Sıvı kromatografisi Yötemleri ile Tayini, XV. Bitkisel İlaç hammaddeleri Toplantısı, 6-9 Ekim 2004 Belek-Antalya-Türkiye, P.19 .

63 - Özgen, U., SEÇEN, H., KAZAZ, C., COŞKUN, M., Asperula taurina ssp causasica(Rubiaceae) Köklerinden Elde Edilen Antrakinonlar, XV. Bitkisel İlaç hammaddeleri Toplantısı, 6-9 Ekim 2004 Belek-Antalya-Türkiye, P.35.

64 - ÖZGEN, U., İKBAL, M., HACIMÜFTÜOĞLU, A., HOUGHTON, P.J., COŞKUN, M., GÖÇER, F., DOĞAN, H., Onosma argentatum Hub-Mor. (Borainaceae) Köklerinin Fibroblast Hücreleri Üzerine Etkisi, XV. Bitkisel İlaç hammaddeleri Toplantısı, 6-9 Ekim 2004 Belek-Antalya-Türkiye, P.67.

65 - TERZİ, Z., MAVİ, A., ÖZGEN, U., YIDIRIM, A., COŞKUN, M., Ilıca(Erzurum) İlçesine Bağlı Köylerde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bazı Türlerin Antioksidan Aktiviteleri, XV. Bitkisel İlaç hammaddeleri Toplantısı, 6-9 Ekim 2004 Belek-Antalya-Türkiye, P.69.

66 - OKUYAMA, T., OKADA, Y., IWAHORI, Y.,ENOMOTO, S., NAKANO, T., SUZUKI R., ISHUMARU, A., AND COSKUN, M., Effectivity of Natural Resources on the Prevention Against the Diabetic Complications, Meiyaku Bioventure Symposium and 3 rd International Symposium on Organic Chemistry, October 2, 2004, Japan, Abstract Book, P.05

67 - KILIÇ,C.S.E., COŞKUN, M., Felamedin and Prantschimgin Content of Chloroform Fractions of Ferula isaurica andF.syriaca Growing in Turkey. 6 th International Symposium on The Chemistry of Natural Compounds, 28-29 June 2005, Gazi University, Faculty ogf Pharmacy, Ankara, Abtracts Book, P. 37.

68 - ÖZGEN, U., Çil, P., Çalış, İ., SEÇEN, H., KAZAZ, C., COŞKUN, M., AYTAÇ, Z., Phytochemical Studies on Thymus pseudopulegioides Klokov & Des.-Shost, 6 th International Symposium on The Chemistry of Natural Compounds, 28-29 June 2005, Gazi University, Faculty ogf Pharmacy, Ankara, Abtracts Book, P. 52.

69- ÖZGEN, U., SEZEN, E., ÇALIŞ, İ., SEÇEN, H., KAZAZ, C., COŞKUN, M., VURAL, M., Phytochemical Studies onOriganum acutidens(Hend.-Mazz.) Lestwaart, 53 rd Annual Congress of GA, August 21-25, 2005, Florence, Italy, Poster Bildiri, Abstract Book, P.267.

70 - BALDEMİR, A., COŞKUN, M., Investigation on Ferula halophila Peşmen (Umbelliferae), 53 rd Annual Congress of GA,August 21-25, 2005, Florence, Italy, Poster Bildiri, Abstract Book, P. 177.

71 - ÖZGEN, U., TERZİ, Z., SEÇEN, H., KAZAZ, C., COŞKUN, M., KAYA, Y., Phytochemical Studies on Thymus sipyleusBoiss. subsp sipyleus var. Sipyleus, 53 rd Annual Congress of GA, August 21-25, 2005, Florence, Italy, Poster Bildiri, Abstract Book, P. 347.

72 - ÖZGEN, U., SEÇEN, H., KAZAZ, C., COŞKUN, M., HOUGHTON, P., Anthraquinones and Iridoids from Rubai peregrina, 53 rd Annual Congress of GA, August 21-25, 2005, Florence, Italy, Poster Bildiri, Abstract Book, P. 401.

73- ÖZGEN, U., TOPER, S., KAZAZ, C., SEÇEN, H., COŞKUN, M, Phytochemical Studies on the Aerial Parts of Rubia peregrina L., 8 th International Symposium on pharmaceutical Sciences( ISOPS-8) . June 13-16, 2006, Ankara, Turkey.Abstracts. P- 105

74- AHMED, J., GÜVENÇ,A., COŞKUN, M., Ankada’daki Aktarlarda Kuşburnu Adı Altında Satılan Drogların Morfolojik ve Anatomik Olarak İncelenmesi, XVI. Bitkisel İlaç Ham Maddeleri Toplantısı, 28-30 Haziran 2006, Erzurum, Poster bildiri, P.07.

75- COŞKUN; M., BALDEMİR, A., Türkiye’ de Yetişen Ferula halophyla Peşmen Türü Üzerinde Anatomik Çalışmalar.,XVI.Bitkisel İlaç Ham Maddeleri Toplantısı, 28-30 Haziran 2006, Erzurum, Poster bildiri, P.15.

76- KILIÇ, C.S., ASLAN, S., KARTAL, M., COŞKUN, M., Hibiscus trionum L.(Malvaceae) : Zararlı ot Olarak Kabul Edilen Bu Bitkiden Tıbbı Kullanım Sağlanabilirmi, ., XVI.Bitkisel İlaç Ham Maddeleri Toplantısı, 28-30 Haziran 2006, Erzurum, Poster bildiri, P.84.

77- ASLAN, S., KILIÇ, C.S., KARTAL, M., COŞKUN, M., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik Tohumlarının ve Köklerinin Sabit Yağ İçerikleri Açısından Karşılaştırılması, ., XVI.Bitkisel İlaç Ham Maddeleri Toplantısı, 28-30 Haziran 2006, Erzurum, Poster bildiri, P.85.

78- COŞKUN, M., GÜVENÇ, A., ERDURAK, C.S., ARIHAN, O., Ruscus aculeatus Trade in Turkey: Is It Sustainable, 54 rd Annual Congress of GA, August 28-2 September 2006, Helsinki, Finland, , Poster Bildiri, Abstract Book, P. 1070.

80- COŞKUN, M., KILIÇ, C.S., GÜVENÇ, A., Investigations on Ruscus L.(Liliaceae) Species Growing in Turkey. The First International Seminar of Meiji Pharmaceutical University Asia/African Center for Drug Discovery, 9 March 2007, Tokyo-Japan, Sözlü Bildiri, Abstract Book P. 28(L-7). 

81 -AHMED, J. , ASLAN, S., COŞKUN, M., Composition of the Essential Oils of Fruit, Herb and Root of Prangos meliocarpoides Boiss. var. meliocarpoides(Umbelliferae) Turkey, International Symposium 7 th Plant Life of South West Asia, 25-29 June 2007, Anadolu University, Faculty of Pharmacy, Eskişehir, Poster presentation 12.

82- ŞATIR, E., COŞKUN, M., Pratschimgin content of methanolic extracts of the roots of Ferula plathycarpa Boiss. et Bal.(Umbelliferae), 55 th Annual Congress of GA, September 2-6, 2007 Graz, Austria, Poster Bildiri, Abstract Book, P. 909.

83- KILIÇ, C.S., COŞKUN, M., DUMAN,H., DEMİRCİ, B., BAŞER, K.H.C. Composition of essential oil of the fruits and roots of Prangos denticulata Fisch.& Mayer.(Umbellifera) growing in Turkey, 55 th Annual Congress of GA, September 2-6, 2007 Graz, Austria, Poster Bildiri, Abstract Book, P. 948.

84- ÖZGEN,U., ÖZTÜRK,M., SEVİNDİK, H.S., KADIOĞLU, Y., COŞKUN,M., Quantitative HPLC studies of deoxyshikonin, acetylshikonin and 3-hydroxy-isovalerylshikonin in Onosma armeniacum root, 55 th Annual Congress of GA, September 2-6, 2007 Graz, Austria, Poster Bildiri, Abstract Book, P.883.

85- ÖZDEN, S., BÜYÜKBİNGÖL Z., COŞKUN, M., NEBİOĞLU, S., SÜZEN, S., Evoluation of New Trends in Pharmacy Education of Ankara University, Faculty of Pharmacy in EU Candidate Turkey. 2007 Annual Conference of European Association of Faculties of Pharmacy, September 20-22, 2007, Faculty of Pharmacy, Complutense University, Madrid, Spain, P. 21

86- AMASYA, G., KILIÇ, C. S., TARIMCI, N., COŞKUN, M., AKALIN, K., SEMİZOĞLU, S., An Alternative Dermal Dilivery System for Cosmoceuticals, 6 th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 7-10 April 2008, Barcelona-Spain, P.

87-GENÇLER-ÖZKAN, A., DEMİRCİ, B., ŞATIR, E., COŞKUN, M., BAŞER, K.H.C., Ferulago plathycarpa Boiss.& Bal. ve F.longistylis Boiss. Bitkilerinin uçucu yağ bileşenleri, 18. Bitkisel İlaç hammaddeleri Toplantısı, 16-18 Ekim 2008, İstanbul, Poster bildiri

88- BALDEMİR, A., COŞKUN, M. Anatomical Studies on the Leaves of Three Endenmic Ononis Species Native to Turkey, 9. th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 23-26 June 2009, Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara Turkey, Abstract Book Page 274.

89- BALDEMİR, A., ALTANLAR, N., COŞKUN, M., Antimicrobiyal Activity of Three Endemic Ononis Species Native to Turkey. 9. th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 23-26 June 2009,Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara Turkey, Abstract Book Page 275.

90- KILIÇ, C.S., DEMİRCİ, B., DUMAN, H., COŞKUN, M., BAŞER, K.H.C., Fatty Acid Composition of Herba and Rhizomes of Crenosciadium siifolium Boiss &Heldr, 9. th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 23-26 June 2009,Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara Turkey, Abstract Book Page 275

91- ÖZGEN, U., SEVİNDİK, H.G., ALKAN, F., KAZAZ, C., COŞKUN, M., Naphtalene and Anthraquinone Glycosides FromRhamnus imeretinu, 9. th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 23-26 June 2009,Ankara University, Faculty of Pharmacy, Ankara Turkey, Abstract Book Page 338.

92-COSKUM, M., Bitkisel Ilaçlarin Standardizasyonu ve Analizlerinde Yeni Gelismeler, 19. Bitkisel Ilaç ham maddeleri Toplantisi, 27-30 Ekim 2010, Mersin Davetli Konusmaci, Ç-2, sayfa 5.

93- ÖZGEN,U., ALKAN, F., SEVINDIK, H.,G., KAZAZ,C., COSKUN,M., Rhamnus imeretinus Kabuklarindan Heterozitler,19. Bitkisel Ilaç ham maddeleri Toplantisi, 27-30 Ekim 2010, Mersin Poster Bildiri, P-7, sayfa. 41.

94- BALDEMIR, A., GÜVENÇ, A., COSKUN,M., Türkiye’ de Dogal Olarak yetisen üç Endemik Ononis Türünün Antioksidan Aktiviteleri, 19. Bitkisel Ilaç ham maddeleri Toplantisi, 27-30 Ekim 2010, Mersin Poster Bildiri, P-40, sayfa. 74.

95- ÖZGEN,U., BULUT GÖKHAN, GÜRSAN,N., COSKUN,M., Onosma obtusifolum Üzerinde Morfolojik Çalismalar, 19. Bitkisel Ilaç ham maddeleri Toplantisi, 27-30 Ekim 2010, Mersin Poster Bildiri, P-67, sayfa. 101.

96- BALDEMIR, A., COSKUN,M., Türkiye’ de Dogal Olarak yetisen üç Endemik Ononis Türü Üzerinde Morfolojik Çalislmalar,19. Bitkisel Ilaç ham maddeleri Toplantisi, 27-30 Ekim 2010, Mersin Poster Bildiri, P-76, sayfa. 111.

97- ÖZDEN, S., COSKUN, M., ÖZÇELIKAY, G., SÜZEN, S., New Insight on Pharmacy Education in Pharmacy.,. 2010 Annual Conference of European Association of Faculties of Pharmacy, June 24-26, 2010, Faculty of Pharmacy, Catania University, Catania, Italy, P. 21

98- ÖZDEN, S., COSKUN, M., KILCIGIL, G.A., G., SÜZEN, S., Applications of Research Project in Ankara University, Faculty of Pharmacy. 20110 Annual Conference of European Association of Faculties of Pharmacy, June 23-25, 2011, Faculty of Pharmacy, University of Lizbon, Lizbon ,Portugal, Italy, P. 54.

BİTEN PROJELER

1 - TANKER, M., ERTAN, M., COŞKUN, M., SARIŞEKER, N., YURDESİN, T., Antibiyotik Üretiminde Türkiye Olanaklarının Değerlendirilmesi, TÜBİTAK, TAG-393 nolu Proje , Araştırıcı, Ankara 1978. (Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile Antibiyotik ve İlaç Hammaddeleri Sanayii-ANSA ile Ortak Proje}.

2 - TANKER, N., KOYUNCU, M., COŞKUN, M., İLİSULU, F., SEZİK, G., Ermenek-Mut-Gülnar Yöresinin Tìbbi Bitkileri ve Bunların Ana Etken Maddelerinin Saptanması, TÜBİTAK, TBAG-496 nolu Proje, Araştırıcı, Ankara, 1983.

3 -COŞKUN, M., Güney ve Doğu Anadolu'da Yetişen Rhamnus Türlerinin İlaç Hammaddesi Yönünden Araştırılması,TÜBİTAKTAG-472 nolu Proje, Yürütücü , Ankara, 1984.

4 -COŞKUN, M., Güney ve Doğu Anadolu' da Yetişen Rhamnus Türlerinin Emodin, Fiskiyon, Krizofanol, Aloe-emodin ve Alaternin İçeriği Bakımından Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi Yöntemiyle(YBSK) İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No.85-03-01, Yürütücü , Ankara, 1989.

5 - COŞKUN, M., Rhamnus imeretinus Üzerinde Çalışmalar, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No. 88-30-03 ,Yürütücü , Ankara, 1991.

6 - TANKER, N., KOYUNCU, M., COŞKUN, M., ÖZGEN, U., GÜVENÇ, A., İdris Dağı(Ankara) Bitkileri ve Ana Etken Maddelerinin Saptanması. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No. 87.03.00.03, Araştırıcı, Ankara, 1992.

7 - TANKER, M. KOYUNCU, M., TANKER, N., COŞKUN, M., SONER, O., ALTUN, L., EROĞLU, H., Kastamonu Yöresinde Orman Kesim Yan Ürünlerin Değerlendirilmesi. ANTABARUM- Ankara Üniversitesi Tìbbì ve Kokulu Bitkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi (Kastamonu İli Özel İdare Müdürlüğü kısmi desteği), Ankara 1995

8 - TANKER, M., KOYUNCU, M., COŞKUN, M., Türkiye'de Yetişen Bazı Colchicum Türlerinin Kolşisin ve Kolşikozit Yönünden İncelenmesi, TÜBİTAK TBAG-1138 nolu Proje, Araştırıcı. Ankara 1994.

9- TANKER, M., COŞKUN, M., OZDEN, S., KOYUNCU, M., GÜVENÇ, A., SONER, O., ALTUN, L., AKALIN, K., ERDURAK, C. S., Ülkemizde Yetişen Colchicum Türlerinden Tedavide Kullanılmak Amacıyla Standart ColchıcumTohumu Ekstresinin Hazırlanması Ve Kolşisin Elde Edilmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No. 97-03-00-01, YürütücüAnkara, 2000.

10- COŞKUN, M.,GÜVENÇ, ERDURAK, C. S., OKAN, A., Ticareti Yapılan Ruscus Türlerinin Türkiye’ deki Durumunun İncelenmesi. TÜBİTAK TBAG- 2065(101T076) nolu proje, Yürütücü, , Ankara, Haziran 2003.

11- COSKUN, M.,GÜCIN, F., ISILOGLU, M., SOLAK, H., KAYA, A., KILIÇ, C.S.,Akdeniz Bölgesi’nde Yetisen Psilosin ve Psilosibin Tasiyan Sapkali Mantar Türleri Üzerinde Arastirmalar

TÜBITAK TBAG- 107T149 nolu proje, Yürütücü, , Ankara, Haziran 2009-Haziran 2011.

DİĞER YAYINLAR

1- Coşkun, M., Biyolojik Zenginliklerimiz ve Önemi. Arhavililer, 1, 14-15(1996)

2- Coşkun, M., Çay, Önemi ve Tarihçesi. Arhavililer , 2, 22-24(1997).

3. Coşkun, M., Kardelen. Arhavililer, 3, 9-10(1998)