PROF.DR. MAKSUT COŞKUN    
Adı : MAKSUT
Soyadı : COŞKUN
E-posta : mcoskun@ankara.edu.tr
Tel : +90 312 203 3001-3002
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / Farmasötik Botanik Anabilim Dalı