DR.ÖĞR.ÜYESİ MUSTAFA CAN TEZİÇ    
Adı : MUSTAFA CAN
Soyadı : TEZİÇ
E-posta : mctezic@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim:

 

Lisans

Bilkent Üniversitesi 

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü (2002)

 

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Avrasya Çalışmaları (2006)

 

Doktora

St. Petersburg Devlet Üniversitesi

Sosyoloji Fakültesi

Sosyoloji Teorisi ve Tarihi Bölümü (2013)

 

Bildiği Diller:

 

Türkçe

Rusça

İngilizce

 

Kazanmış Olduğu Burslar:

 

2004-2005 Eğtim Yılı Lipetsk Devlet Pedegoji Üniversitesi 10 Aylık Rus Dili Eğtim Bursu.

 

2008-2012 St. Petersburg Devlet Üniversitesi Soyoloji Fakültesi Doktora Bursu.

 

 

İlgi Alanları:

Sibirya, Arktik Bölge, Primordialism, Etnogenez, Etnos Teori, Rusya Federasyonunda kimlik politikaları. 

Yayınları:

 

(Vak) İndeksinde Taranan Makaleleri:

 

 

Тезич М. Дж. Конструирование национальной идентичности у народов южной Сибири в период трансформации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. Санкт Петербург. 2011. Выпуск 2. С. 293-298.

 

Тезич М. Дж. Может ли понятие «единого отечества» быть основой гражданской идентичности «россиян»? // Общество: социология, психология, педагогика. Краснодар. 2012. № 3. С. 39-45.

 

 

Тезич М. Дж. Языковая политика и ее роль в формировании строительства в Тувинской народной республике (Тану-Тува) в 1921-1944 гг. // Общество, среда, развитие. СанктПетербург. 2012. № 4. С. 131-134. 

 

Тезич МДж. National language as republican politic and the language preferences of the students in Republic of Tuva. // ОбществосредаразвитиеСанкт Петербург.  2013. № 1. С. 138-143. 

 

Тезич М. Дж. Языковая политика и ее роль в формировании нации в Бурятской АССР 1923-1938 гг. // Общество, среда, развитие. Санкт Петербург 2013. № 2. С. 131-134. 

 

Тезич М. Дж. Национальный язык как ресурс конструирования этнической идентичности в молодёжной среде на примере в республики Бурятия. // Общество, среда, развитие. Санкт Петербург. 2013. № 3. С. 145-149. 

 

Тезич М. Дж. Роль религии в формировании этнокультурной традиции и ее влияние на этническую идентичность молодежи на примерах Республик Бурятия и Тыва. // Вестник Бурятского Научного Центра Сибирского Отделения Российской Академии Наук. Улан-Удэ. 2013. № 1 (9).С. 151-158. 

 

Тезич М. Дж. Формирование определения российской нации в примордиальном конструктивизме (на примере Бурятии и Тувы). // Вестник Российской Нации. Москва. 2013. №1-2 (27-28) С.259-269.     

 

Тезич М. Дж. Рассмотрение русской (советской) теории этноса через констуриктивускую перспективу «примордиальный конструктивизм»  Общество, среда, развитие. Санкт Петербург. 2013. № 4. С.109-113.  

 

Тезич М. Дж. Роль искусства в формировании национальной идентичности, идеологии и общественном строительстве на примере бурятской АССР // Вестник Бурятского Научного Центра Сибирского Отделения Российской Академии Наук. Улан-Удэ. 2015. № 3 (19).С. 46-51. 

 

 

Diğer Ulusal ve Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleleri:

 

 

Teziç M.C. Buryatya Örneğinde Primordial Bir Olgu Olarak Dil ve Moğol Dil Sahası // Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 2013 Cilt 10, Sayı 3.S 60-77.

 

Teziç M.C. 1900-1919 Yılları Buryatya Örneğinde Primordial Bir Olgu Olarak Grup Aidiyeti, Coğrafya ve Moğol Dünyası // Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 2013 Cilt 10, Sayı 4.S 71-93.

 

Teziç M.C. Pan-Mongolizim ve Asyalılık Örneğinde Farklı Politik Akımlar ve Kullanılan Semboller// Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 2014 Cilt 11, Sayı 3. S 7-25.

 

Teziç M.C. Evenklerin Toplumsal ve Siyasal Dönüşümü // Siberian Studies (SAD). 2014, 2(5), s.75-96.

 

Teziç M.C. Rusya Federasyonu’nda Vatan Olgusunun Kimlik İnşasındaki Yeri: Tuva Medyasına Yansıyan Konular // Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 2015 Cilt 12, Sayı 1. S 49-73.

 

Teziç M.C. Sibirya’da Etnosların ve Alt-Etnosların Oluşumunda Tunguz Soy Gruplarının Rolleri (Evenler, Dolganlar ve Geyik Yetiştiricisi Yakutlar) // Научное обозрение Саяно-Алтая. 2015 № 4 (12). S. 21-35.

 

Тезич М. Дж. Концепции этноса, этничности и Ethnicityв научных традициях России и Запада // Новые исследования Тувы. Кызыл. 2016, № 2. S. 199-210.

 

Teziç M.C. Elbek-Dorji Rinçino ve Buryat-Moğol Milli Aydınlarının Düşün ve Siyasi Faaliyetlerinin Gelişimi // Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 2016 Cilt 13, Sayı 2. S 56-76. 

 

Teziç M.C.    Yu.V. Bromley’in Metodolojisinde Etnos Olgusunun Dikey ve Yatay Taksonomik Düzlemlerde İncelenişi  // Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 2017 Cilt 14, Sayı 1. S 185-205.

 

 

 

Katılmış Olduğu Konferanslar:

 

Тезич М. Дж. Развитие Турецкой социологии и П.А. Сорокин // П.А. Сорокин и современные проблемы социологии. СПБ., 2009.   

 

Тезич М. Дж. «Примордиальный Конструктивизм» теоретико – методологическое исследование формирования этнос. // Материалы научно-практической конференции VIII Ковалевские чтения.СПБ. 15-16 ноября 2012.

 

Тезич М. Дж.Термин –Halk- (Хальк) как переплетные примордыальное принадлежность

(Между этнической идентичностей и гражданской идентичностей) // Материалы научно-практической конференции VIII Ковалевские чтения. СПБ. 15-16 ноября 2013.

 

Тезич М. Дж. Роль шаманизм в формировании этнокультурной традиции и её влияние на этническую идентичность молодёжи на примерах республик Бурятия и Тыва. // IX Международная конференция «сибирские чтения» грани социального: антропологические перспективы исследования социальных отношений и культуры. Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии Наук. Отдел этнографии Сибири. СПБ. 28-30 Октябрь 2013.

 

Teziç M.C. Transformasyon sonrası Tuva’da dil politikaları ve üniversite öğrencilerinin dil tercihleri // Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. 19-22 Kasım 2013.  

 

Teziç M.C. Uryanhay-Tuva’nın kaderinde sıradışı bir isim İ.G. Safyanov (Ekendey) (1875-1953) // I. Uluslar Arası Türk Dünyası Araştırmları Sempozyumu. Niğde Üniversitesi. 18-21 Mart 2014.  

 

Тезич М.Дж. Социо-Культурные Динамики Патриотизма Молодёжи в Туве и  Афганская Война// Материалы научно-практической конференции IX Ковалевские чтения. СПБ. 14-15 ноября 2014.

 

Teziç M.C.   Eski Uygurlar Zamanında Tuva // Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. 17-19 Kasım 2014.  

 

Тезич М.Дж.Великая Отечественная Война и Гражданское Объединение в Российской    

                       Федерации На Примере Тувы// Материалы научно-практической     

                       конференции X Ковалевские чтения. СПБ. 13-15 ноября 2015

 

Teziç M.C.    20. Yüzyıl Buryat-Moğol Milliyetçi Aydınları // Çağdaş Türklük Araştırmaları 

                      Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi. 28-30

                      Aralık 2015.

 

Тезич М.Дж. Гэсэр Мифо-символическое Конструивание и Национальной    

                       Идентичности в Бурятии //Российское социологическое сообщество:  

                       история, современность, место в мировой науке (к 100-летию Русского   

                      социологоческого общества имени М.М. Ковалевского). 10-12 ноября   

                       2016.

 

Тезич М.Дж. Шаманизм Этно Культурная Среда и Идентичность на примерах  

                       республик Бурятия и Тыва //Народы и культуры южной сибири и 

                       сопредельных территорий. Материаль четвертой международной

                       хакасского ученого, тюрколога, доктора сравнительного языкознания, 

                       востоковаеда, профессора императорского казанского университета        

                       Николая Федоровича Катанова. 27 29 сентября2017.

 

Teziç M.C. “1911-1944” Yılları Arasında Uluslar Arası Bir Mücadele Alanı Olarak Uryanhay  

                      – Tuva // Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Dil 

                      ve Tarih – Coğrafya Fakültesi. 23-26 Ekim 2017.

 

Тезич М.Дж. Скифы и Шумеры как изобретение переннизлизма–между прошлым и   

                      настоящим на примерах Бурятии и Тувы // Всероссийское научная     

                      конференции XIКовалевские чтения (к 100 – летию Русской революции).     

                      9–11 ноября 2017.    

 

 

Yazmış Olduğu Kitap Bölümleri:

 

Teziç M.C. Transformasyon sonrası Tuva’da dil politikaları ve üniversite öğrencilerinin dil tercihleri, (Yayına Hazırlayanlar: G. Killi Yılmaz, R.D. Sunçugaşev) Çağdaş Türkoloji Araştırmları, Ankara – Abakan 2014, S 170-176.

 

Тезич М. Дж. «Примордиальный конструктивизм» как теоретико-методологическая основа исследования этнической идентичности // Современная социологическая методология – от теории к практике. Сборник научных статей по итогам IIЕжегодной Социологической школы / Под ред. проф. А.О. Бороноева. – Санкт-Петербург, 2012. С. 261-271.

 

Kitap, Dergi, Makale Tanıtımları:

 

Vahtin N.V., Golovko Ye.V., Şvaytser P. Russkiye Starojili Sibiri: Sotsial’nıye i Simvoliçeskiye Aspektı Samosoznaniya,-M.: Novoye İzdatel’stvo, 2004. 292s. ISBN 5-98379-005-6 // Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 2015 Cilt 12, Sayı 3. S 112-122.

 

Kitapları:

Тезич М. Дж. Социокультурные факторы динамики этнической идентичности Бурятии и Тывы национальные элиты и университетская молодёжь. Lambert Academic Publishing. Saarbrücken Deutschland. 2013. (Yayımlanmış Doktora Tezi) 

 

 

Aktüel Dergilerde Yayımlanan Yazıları:

 

Teziç M.C. Kolonyalizm kıskacında bağımsızlık mücadelesi veren bir lider Ak Monguş Buyan Badırgı (1892-1932) // 21. Yüzyıl.Ekim 2013.

 

Teziç M.C. Tuvada bir dönemin kapanışı, yeni bir dönemin açılışı Salçak Kalbakhoryekoviç Toka (1901-1973) // 21. Yüzyıl. Ocak 2014.

 

Teziç M.C. Bilinmeyen Ülke Sibirya // 21. Yüzyıl. Şubat 2014.

 

Hazırlamış Olduğu Raporlar - E. Bültenler:

 

Teziç M.C. MillîSoru “No: 39”: Program Notları.

                   http://www.koksav.org.tr/hassas_konular/0403017_kok-hk-cantezic.pdf

 

Teziç M.C. Rusya Federasyonu’nda Anıtlar, Tarih ve Vatan Severlik: Kuzeyin Geyik Yetiştiricileri ve Tuvalar.

                        http://www.koksav.org.tr/hassas_konular/01092016_hk_cantezic.html

 

Teziç M.C. Tarihsel Planda Moğol Milliyetçiliği ve Günümüzde Yükselen Moğol Neo-Nazi Gençlik Hareketi.    

http://www.koksav.org.tr/hassas_konular/02092015_hk_cantezic.html

 

Teziç M.C. Putin’in Önündeki En Zor Sınav: “Rossiyanin (Rusya Milleti)”. http://www.21yyte.org/tr/arastirma/rusya/2014/02/19/7439/putinin-onundeki-en-zor-sinav-rossiyanin-rusya-milleti

 

Teziç M.C. Soçi Kış Olimpiyatlarına Beş Kala Rus ve Dünya Basınından Farklı Yaklaşımlar. http://www.21yyte.org/tr/arastirma/sibirya/2014/02/05/7414/soci-kis-olimpiyatlarina-bes-kala-rus-ve-dunya-basinindan-farkli-yaklasimlar