PROF.DR. MEHMET DEMİR    
Adı : MEHMET
Soyadı : DEMİR
E-posta : mdemir@law.ankara.edu.tr, aydıncennet@law.ankara.edu.tr
Tel : 0312.5955135
Ünvan : PROF.DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof.Dr. Mehmet Demir

Prof.Dr. Mehmet Demir
Telefon : 0312. 5955135
Email : mdemir@law.ankara.edu.tr

GÖRÜŞME SAATLERİ

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi
14.00-15.00

ÖZGEÇMİŞ

• Kişisel Kimlik Bilgileri :

   Adı  Soyadı            :   Mehmet  DEMİR (e-posta: mdemir@law.ankara.edu.tr)

   Ana Adı                :   Cennet

   Baba Adı               :    İbrahim

   Doğum Tarihi         :    02.04.1969

   Doğum Yeri           :   ADANA

   Görevi                   :    Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  - Özel Hukuk 

                                   Bölümü - Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

   Kadro Unvanı        :    Profesör

• Akademik Öğrenim Durumu:

   Lisans                    :  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – 1990

   Yüksek Lisans       :  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

                                    Özel Hukuk  (Medenî Hukuk) Anabilim Dalı – 1994

   Yüksek Lisans Tezi : Hâkimin Takdir Hakkı (TMK. m. 4)

   Doktora                 :  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

                                   Özel Hukuk (Medenî Hukuk) Anabilim Dalı – 2000

   Doktora Tezi          :  Kapıdan İşlemlerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı

   Doçentlik               :  T.C.Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı

                                     Medeni Hukuk Doçenti– 2005

   Doçentlik Tezi        :  Mesafeli Sözleşmelerin İnternet Üzerinden Kurulması

 

    Profesörlük           :  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                                   Medeni Hukuk Anabilim Dalı Profesorü – 2010

 Profesörlük Tezi /

 Başlıca Araştırma Eseri :  Tıbbî Organizasyon Kusuru    Açısından   Hastanelerin

                                  Hukuksal  Sorumluluğu.

• Yabancı Dil              :   Almanca,  İngilizce

• Meslekî Görevler      :  1990–1991 Adana Barosu Avukatlık Stajı

                                     1991–1993 Ankara Adliyesi Hâkim Adayı

                                     1994–1997 Kayseri - Yahyalı  (Sulh) Hâkimi 

                                     T.C. Adalet Bakanlığı

  • Akademik Görevler: 1997–2000, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

                                 Medeni Hukuk Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi

                                 2000 –2008 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi,

                                 Adalet Meslek Yüksekokulu, Doktor Öğretim Görevlisi

                                 2008–2010     Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi   

                                 Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doçent Öğretim Üyesi  

                                 2010–    Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni

                                 Hukuk Anabilim Dalı Profesör Öğretim Üyesi  

    • İdarî Görevler    :  2006-2009 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet

                                  Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı

                                  2006-2009 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet

                                   Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu ve Yüksekokul

                                   Kurulu Üyelikleri

                                   2006 –  Türkiye Noterler Birliği, NOTEV Müdürlüğü

                                   2008 –  Tıp Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

                                   2012 –  Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel

                                   Müdürlüğü Sağlık - Bilişim Hukuku Danışmanlığı

   • Yurtdışı Burs   :   Freiburg (Almanya), DAAD Araştırma ve Dil Bursu

   • Verilen Dersler ve Seminerler :

       1) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Adalet Meslek Yüksek Okulu

            -  Özel Hukuk Bilgisi I – II (Başlangıç, Kişiler- Aile- ve Miras Hukuku)

            -  Hukuka Giriş; Tebligat Hukuku

      2) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

            -  Medenî Hukuk

          -  Eşya Hukuku

            -  Miras Hukuku

     3)  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

          -  Tıbbî Sorumluluk ve Tazminat Hukuku (Yüksek Lisans)

          -  İlaç ve Eczacılık Hukuku (Doktora)

     4)  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

         -  Sağlık Hukuku

     5)  İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

          -  Medeni Hukuk

     6)  Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi

           -  Medeni Hukuk

      7)   Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi

          -  Hukuka Giriş; Hukukun Temel İlkeleri

      8)   Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

          -  Borçlar Hukuku II (Özel Hükümler)

      9)  Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

          -  Eşya Hukuku

          -  Miras Hukuku

      10)  Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

          - Sağlık Hukuku

     13)  Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

          - Sağlık Hukuku

      14) Ankara Barosu, Tüketici Hukuku Semineri - 31.03.2012

          - Kapıdan Satışlar ve Mesafeli Sözleşmeler.

     15) Muğla Barosu Meslek İçi Eğitim Semineri - 07.04.2012

          - 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, Sözleşmeden Doğan Sorumluluk

 

   Editörlük, Hakemli Dergi Yayın Kurulu, Hakem Kurulu ve Danışma Kurulu Üyeliği Faaliyetleri :

      1)  Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan (Editörler Kurulu üyesi)

      2)  Law and Justice Review (JAT) Hakemler Kurulu Üyeliği

      3)  Adli Bilimler Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

      4)  Adli Psikiyatri Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

      5)  Adli Toksikoloji Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

      6)  Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği

      7)  Ankara Barosu Dergisi Yayın Danışma Kurulu Üyeliği

      8)  Sağlık Hukuku Digestası Yayın Danışmanları Kurulu Üyeliği

      9)  Terazi Aylık Hukuk Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

     10) Leges Hukuk Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

     11) Ankara Bar Rewie Board of Advisors

     12) Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği

    • Uluslararası ve Ulusal Kongreler, Konferanslar, Sempozyumlar ve Bilimsel     Toplantılarda Sunulan Bildiri ve Konferansların Bazıları :

I)  Uluslararası Kongre, Konferans ve Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler: 

       1.  8. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 15-17 Mayıs 2008, Ankara, Hekimin Hukuki Sorumluluğu.

       2.  I. World Forensic Sciences and Sport Congress, November 27-30 2008  (I. Dünya Adli Bilimler ve Spor Kongresi  27-30 Kasım 2008), Spor Hukuku-2 Oturumu.

       3.  International Symposium on Pharmaceutical Science (ISOPS- 9) / Uluslararası Eczacılık Bilimleri Sempozyumu, 23-26 Haziran 2009, İlaç ve Eczacılık Hukuku, Üretici Sorumlulukları Paneli, İlaç Üreticilerinin Sorumluluğu – Almanya Başta Olmak Üzere Diğer Ülke Örnekleri.

       4.  2. Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu, 13-14 Kasım 2009, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi–İstanbul Barosu, 14 Kasım 2009, II. Oturum: Hekim-Hastane İlişkisinde Tıbbi Sorumluluğun Görünüm Biçimleri.

       5.  3. International Patient’s Rirghts Conference, 07-10 December 2011 / Uluslararası Hasta Hakları Kongresi,  07-10 Aralık 2011, Mirada Del Mar Hotels, Göynük-Antalya 2011.

       6.  Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve İletişim Zirvesi, Health – TIC 3-4 Mart 2012, Panel 4: Kişiliğin Korunması Bağlamında Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’nın Değerlendirilmesi, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul 2012.

       7.  Türk - Amerikan Tıp Hukuku ve Etiği Sempozyumu, 2-3 Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi,  Türk Tıp Hukukunun Temel Kavramları, Ankara 2013.

 

II)  Ulusal Kongre ve Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

 

       8.  4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Hukuk Yapısındaki Yenilikleri, Muğla Barosu Başkanlığı, Konferanslar Serisi - 1, 02.02.2002, Muğla 2002, Eşlerin Yaptığı İşlemler.

       9.   T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 22-23 Mart 2004 Konferansı, Ankara, Tüketicinin Korunması Kanunu’nda Tüketici (Tüketim) Sözleşmeleri – 4822 Sayılı Kanun ile Tüketici Sözleşmeleri Alanında Getirilen Yenilikler,

       10.   XV.- Onbeşinci Noterlik Hukuku Sempozyumu, Vasiyetname, NOTEV (Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü), 5 Mayıs 2008, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Noterler Bayramı, Birinci Oturum, Noterlik ve Miras Hukuku Açısından Yabancı Vasiyetnameleri.

       11.  Yasal Düzenlemeler Işığında Hekim Hakları, Hekim Sorumluluğu, Hekim-Hasta İlişkisi Sempozyumu, İzmir Tabip Odası, 2009.

       12.   Tıp Etiği-Hukuku Sempozyumu (Doç.Dr. Murat Bülent ALKANAT Anısına), 12-13 Haziran 2009, Muğla Üniversitesi, Muğla Tabip Odası, Muğla Barosu ADBİD (Adli Bilimciler Derneği), Hekimin Tazminat Sorumluluğu.

       13.  Hekimlerin Hukukî Sorumluluğu-Panel, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Balcalı Hastanesi Hipokrat Konferans Salonu, 14 Ocak 2009, Hekimlerin Hukuki Sorumluluğunun Genel Çerçevesi.

       14.   I. Sağlık Hukuku Kurultayı, 1-3 Kasım 2007 Ankara, Sağlık Hakkı-Hasta Hakları-Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu-Hekimlerin Cezai Sorumluluğu-Yüksek Sağlık Şurası’nın Hukuk Düzenimizdeki Yeri ve İşlevi-Sağlık Hukukunda Bilirkişilik-Sağlık Sigortası, Ankara Barosu–Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hekimlik Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğun Koşulları.

        15. II. Sağlık Hukuku Kurultayı 7-8 Kasım 2008 Ankara, Yapay Döllenme (Sun’i İlkah)- Embriyon Nakilleri-Gebeliğin Sona Erdirilmesi (Kürtaj)-Estetik Cerrahi-İlaç Hukuku-Ötanazi, 8 Kasım 2008-Cumartesi I. Oturum İlaç Hukuku: İlaç Kullanımından Oluşan Zararlardan İlaç Üreticisinin, Eczacının ve Hekimlerin Hukuki Sorumluluğu.

       16.  III. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 Mayıs 2010, Ankara Barosu, Kısırlaştırma (Sterilizasyon)-Hadımlaştırma (Kastrasyon)-Tıbbi Kayıtlar-Sağlık Meslek Mensupları (Hemşire, Ebe)-Sağlık İş Hukuku, Hasta Tasarrufları ve Tıbbi Kayıt: Alman Hukukunda Konuya İlişkin Yasal Düzenleme.

       17. Hekim Hakları, Hekim Sorumluluğu, Hekim-Hasta İlişkisi Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi-Tıp Hukuku Derneği-Adli Bilimciler Derneği, 2 Mart 2008, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu.

       18.  “Ufkun Ötesini Görmek” Sempozyum 13-15 Mart 2008, Ankara Noter Odası, Yargı Yükünün Hafifletilmesinde Noterin Rolü (Aile Hukukunda, Miras Hukukunda, Borçlar Hukukunda), Ankara 2008.

       19.   Bilişim ’08 Yakınsama, 19-21 Kasım 2008, Türkiye Bilişim Derneği, 3. Gün E-Noter Paneli.

       20.   Hukuk ve Ceza Yargılamasının Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri  Paneli, Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı, 11 Temmuz 2008.

       21.  Tıbbî Uygulamalara İlişkin Uyuşmazlıklarda Bilirkişilik, 17-18 Nisan 2010,  TJDO (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği), Tıbbi Sorumluluk ve Tazminat Davalarında Bilirkişilik.

       22.  2.Ulusal STD (Sağlık Teknolojilerinin Değerlendirilmesi) Forumu, Kanıta Dayalı Tıp Derneği, 04-05 Mart 2010 Ankara, Fiyatlandırma ve Geri Ödemede Kanıt Temelleri, STD’nin Olası Rolü. 

        23. Sağlık Hukuku Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Kıbrıs  Türk Tabipleri Birliği, 28-29 Nisan 2011, Hastanenin Hukuki Sorumluluğu, Gazimağusa KKTC.

  Akademik ve Mesleki Diğer Faaliyetler :

     –    T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013) Adalet Özel İhtisas Komisyonu Raportörlüğü  ve Üyeliği.

        Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 19-20 Mart 2007 tarihlerinde düzenlenen ‘Eşya Hukuku’ konulu seminer sunumu.

        Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 25-26 Şubat 2008 tarihlerinde düzenlenen ‘Tazminat Hukuku’ konulu seminer sunumu.

         Ankara Barosu Başkanlığı, Sağlık Hukuku Sertifika Programları (2008 – 2009 ve 2010 yıllarında toplam beş dönem), Hekimin Hukukî Sorumluluğu.

        Memur-Der (Memur Dernekleri) Federasyonu, I. Ankara Federasyonlar Çalıştayı, ‘Dernekler ve Federasyonların Hukukî Statüsü, İşleyişi ve İlgili Mevzuata Yönelik Eleştiriler’ konulu tebliğ. 

        T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık-Bilişim Hukuku Danışmanlığı, 2012.

        Türkiye Noterler Birliği, NOTEV (Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü) Müdürlüğü, 2006

 

YAYIN LİSTESİ

   I–   KİTAPLAR :

       1. “Kapıdan İşlemlerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı”, Ankara, Turhan Kitabevi, 2001, Birinci Bası, ISBN: 975-6809-75-2; Güncelleştirilmiş İkinci Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2003, ISBN: 975-6809-75-2.

       2. “Mesafeli Sözleşmelerin İnternet Üzerinden Kurulması”,  Ankara, Turhan Kitabevi, 2004, XV+ 295 Sayfa, ISBN: 975-6486-85-6.

       3. “Tıbbî Organizasyon Kusuru Açısından Hastanelerin Hukuksal Sorumluluğu”,  Ankara, Turhan Kitabevi, 2010, ISBN: 978-605-5593-25-4.

       4. “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Borçlar Hukuku Alanında Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler”, Ankara 2011; İkinci ve Üçüncü Bası, Ankara 2012.

    II–  MAKALELER :

A. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

            1.  “4822 Sayılı Kanun ile Tüketici Sözleşmeleri Alanında Getirilen Yenilikler”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), Haziran 2003, C. XXII, Sayı 1, 203–236.

            2.   “Eczacılık Mesleğinin Hasta Hakları ve Rekabet Hukuku Açılarından Değerlendirilmesi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), Mart 2010, C. XXVI, Sayı: 1, 95-118.

            3. “Zorunlu Geçit Hakkı Kurulmasının Koşulları ve Tazminatın (Tam Bedelin) Belirlenmesi Sorunu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD),Cilt:52, 2003, Sayı:4, 187–210.

            4.  “Bazı Ülke Yasaları ile Karşılaştırmalı Olarak Evlât Edinmenin Yasal Koşulları”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD),Cilt:52, Haziran 2003, Sayı:3, 253–274.

            5.  “Tüketim Mallarının Satımındaki Garantilere İlişkin AB Yönergesi  ve Ülkemizdeki Pozitif Düzenleme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD), Cilt:54, Aralık 2005, Sayı:3, 23–51.  

            6.  “Hekimin Sözleşmeden Doğan Sorumluluğu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD), Cilt: 57, 2008, Sayı: 3, 225-252.

            7.  “Mesafeli Sözleşmelerle İlgili AB Yönergesine Göre Tüketicinin Geri Alma Hakkı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (GÜHFD), Cilt:VII, Sayı: 1-2, Haziran-Aralık 2003, 61–90. 

             8.  “Hâkime Hukuksal Sorumluluğu Nedeniyle Açılan Tazminat Davası”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜEHFD), Cilt:VII, Sayı:3-4, 2003, 805–861. 

            9.  “Türk Medenî Kanunu’na Göre Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Değer Artış Payı ve Denkleştirme Alacağı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi (TBBD), Sayı: 61, Kasım/Aralık 2005, 292 vd. 

            10. “İlaç Kullanımı Sonucunda Doğan Zararlardan İlaç Üreticisinin, Eczacının ve Hekimin Sorumluluğu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi (TBBD), Temmuz-Ağustos 2010, Yıl: 23, Sayı: 89, 96-128.

            11. “Avrupa Birliği, Almanya ve Diğer Bazı Ülke Hukuklarında İlaç Üretim Sorumluluğunu Düzenlemeye Yönelik Yasal Sistemler”,  Ankara Barosu Dergisi Yıl: 68, Sayı: 2010 / 2,  13-29 .

            12.  “Türk ve Alman Hukukunda Embriyonsal Kök Hücre Araştırmalarına İlişkin Yasal Durumların Karşılaştırılması”, Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Araştırmaları Yıllığı, Ağustos 2010, Sayı:2.

  B.    Armağanlarda ve Ulusal Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Makaleler 

             13. “Türk Medenî Kanunu’na Göre Evlilik Birliğinin Temsili ve Aile Konutu ile ilgili İşlemler”, Prof. Dr.Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara 2003, 691–715.

             14.  “Cezaî Şart Kaydına Genel İşlem Koşulları Arasında Yer Verilmesi Sorunu”,  Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük’e Armağan, Ankara 2004, 437–447.

             15. “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Tüketim Sözleşmeleri ile İlgili Hükümlerinin Eleştirisi ve Çözüm Önerileri”, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, 397–420.    

             16. “Genel Ürün Güvenliğine İlişkin 2001/95 Sayılı Avrupa Birliği Yönergesi ve Ülkemizdeki Pozitif Hukuk Düzenlemeleri ”  Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, 263–297.

             17. “Hekimin Hukuksal Sorumluluğunun Kaynakları ve Özel Hastane-Kamu Hastanesi Ayırımı”, Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara 2009, 263-281.

             18. “Finansal Hizmet Edimlerinin Mesafeli Sürümüne İlişkin Avrupa Birliği Yönergesi ve Ülkemizdeki Yasal Durum”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Cilt I, Ankara 2010, 689-718.

            19.  “Olumlu Miras Sözleşmeleri”, Yargıtay Dergisi (YD), Cilt:20, Temmuz 1994, Sayı:3, 279–294. 

             20. “Vasiyetnamenin Açılması ve Yerine Getirilmesi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi (TBBD), Sayı: 1995/3, Yıl: 8, 342–377.   

             21. “2008–Şubat Tarihli Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın Genel İşlem Koşullarına İlişkin Maddelerinin (m.20-25) Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi (TBBD), Sayı: 76, Mayıs/Haziran 2008, 217-230.

             22.  “Hekimlik Sözleşmesinden Doğan Sorumluluğun Koşulları”, Sağlık Hukuku Kurultayı 1-3 Kasım 2007, Sağlık Sigortası, Ankara Barosu Yayınları, 1. Baskı, Ankara 2008, 153-160.

             23.  “Noterlik ve Miras Hukuku Açısından Yabancı Vasiyetnameleri”, XV.- Onbeşinci Noterlik Hukuku Sempozyumu: XI – XII – XIII – XIV – XV,  NOTEV (Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü), Ankara 2010, 261-276.

            24.   “Hasta Tasarrufları ve Tıbbî Kayıt :  Alman Hukukunda Konuya İlişkin Yasal Düzenleme”, III. Sağlık Hukuku Kurultayı, 7-8 Mayıs 2010, Ankara Barosu Yayınları, Ankara 2010.

             25.   “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Haksız Şikâyet Olgularında Manevi Tazminat Hakkı”, Sağlık-Sen (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Dergisi, Yıl:4, Sayı:13, Nisan 2011, 34-39

             26. “Tıbbî Sorumluluk ve Tazminat Davalarında Bilirkişinin Rolü”, Etik – Hukuk İlişkisi, Psikiyatride Hukukî Sorunlar, Diş Hekimliğinde Hukukî Sorunlar, Sağlık Sektöründe Reklâmın Hukukî Boyutları, Tıbbî Bilirkişilik - IV. Sağlık Hukuku Kurultayı 2011, Ankara Barosu Yayınları, Ankara 2012, 430-438.

 

  IV)  ULUSLARARASI  MAKALELER:

             27.   “Die Materiellen Voraussetzungen der fürsorgerischen Freiheitsentziehung nach Art. 432 des türkischen Zivilgesetzbuches”, Rechtspfleger Studienhefte, Februar 2006, Heft 1 (RSH 1/2006), 27 ff.

 

   V)  TERCÜMELER    :

             28.   “Borçlar Hukuku Reformu: Yeni İstisna Sözleşmesi Hukuku” (Prof. Dr. Michael H. Meub, Schuldrechtsreform: Das Werkvertragsrecht, Der Betrieb DB 2002, 131-134), Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), Aralık 2002, Cilt: XXI, Sayı: 4, 29–41. 

 

VI)  MEVZUAT DERLEMELERİ:

            29.  “1926 Tarihli Eski Medeni Kanun ve İsviçre Medeni Kanunu’nun Madde Numaraları ile Karşılaştırmalı Türk Medeni Kanunu”, Ankara 2002 (Derleyenler arasında).

            30.  “Son Değişikliklerle Tüketicinin Korunması Hukuku Mevzuatı, Ulusal Mevzuat–İlgili Avrupa Birliği Yönergeleri”, Birinci Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2002; Genişletilmiş İkinci Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2004, ISBN: 975-6486-18-x.

           31.  “Sağlık ve Tıp Hukuku Mevzuatı–Uluslararası Kaynaklar”, Ankara, Turhan Kitabevi, 2006, ISBN:  975-6194-58-8.

 

      UZMANLIK ALANLARI :

      * Aile Hukuku (Boşanma /Mal Rejimleri), Eşya Hukuku ve Miras Hukuku,

      * Borçlar Genel ve Özel Hukuku  (Borç İlişkileri - Sözleşmeler Hukuku / Sorumluluk ve Tazminat),

      * Sağlık ve Tıp Hukuku (Tıbbi Sorumluluk ve Tazminat); Bilişim Hukuku.