PROF.DR. MELTEM ÇELİK    
Adı : MELTEM
Soyadı : ÇELİK
E-posta : mecelik@science.ankara.edu.tr
Tel : 0 312 212 67 20 /1405
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/meltem-celik
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yeri ve Tarihi: Denizli, 01 Mayıs 1966

Yabancı Dili: İngilizce

Uzmanlık/İlgi alanları: Polimer Sentezi ve Karakterizasyonu, Aşı Kopolimerler, Polimer/Kil Nanokompozitler

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Kimya

Ankara Üniversitesi

1988

Y. Lisans

 Kimya

Ankara Üniversitesi

1992

Doktora

 Kimya

Ankara Üniversitesi

1998


Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

Çok Katlı Poli(etilen teraftalat) Liflere Redoks Başlatıcılarla Vinil Monomerlerinin Aşılanması

Prof.Dr. Emsal PULAT

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı:

Azobisizobutironitril Yardımıyla Metakrilik Asit ve Akrilamit/Metakrilik Asit Karışımının Poli(etilen teraftalat) Lifler Üzerine Aşı Kopolimerizasyonu

Prof.Dr. Mehmet SAÇAK

Görevler:

Görev Unvanı

                   Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

1988-1998

Dr.Ar.Gör.  

Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

1998-2007

Doç.Dr.

Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

2007-2013

Prof.Dr.

Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

2013-

 

İdari Görevler: Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) Danışma Kurulu Üyesi (2012- )

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türkiye Polimer Bilimi ve Teknolojisi Derneği