PROF.DR. KEMAL OSMAN MEMİKOĞLU    
Adı : KEMAL OSMAN
Soyadı : MEMİKOĞLU
E-posta : memikoglu@ankara.edu.tr, memikoglu1971@gmail.com
Tel : 0 312 508 32 82
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : ENFEKSİYON HAST. VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ABD