DR. ÖĞR. ÜYESİ MENEKŞE ŞENYİĞİT    
Adı : MENEKŞE
Soyadı : ŞENYİĞİT
E-posta : meneksek@science.ankara.edu.tr
Tel : 3122126720-1529
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/menekse-senyigit
Kişisel Akademik Bilgiler
Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ŞENYİĞİT (KARAHASANOĞLU)
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü
06100 Tandoğan-Ankara
Tel: (312)2126720 / 1529
Fax : (312)2232395
e-mail: meneksek@science.ankara.edu.tr
____________________________________________________________________
Kişisel Bilgiler

Eğitim Durumu
1997 - 2001 : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Lisans
2001 - 2004 : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Yüksek Lisans
2004 - 2011 : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Doktora

Görev Yerleri
2002 - 2011 : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Araştırma Görevlisi
2011 - 2018 : Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü, Fizikçi
2018-           : Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi

Çalışma Konuları
1. Nükleer Yapı Fiziği: Giant Resonances, Isoscalar Giant Monopole Resonance, Isoscalar Giaint Dipole Resonance, Detektör Topluluğu- AGATA 
2. Radiative Transfer: Vektör Transfer Denkleminin Uygulamaları
3. Nötron Transport Teori

Alınan Burslar
01.04.2015-01.10.2015, 6 ay, TÜBİTAK Bursu, University of Notre Dame, Indiana, USA,- “Investigations on the nuclear incompressibility from the giant monopole resonance in nuclei”

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A. Ersoy, R. G. Türeci, M. Şenyiğit, M. Ç. Güleçyüz, Modified FN solution of the neutron transport equation for the Milne problem with FBIS kernel, Indian J Phys, DOI: 10.1007/s12648-019-01374-1, 2019.
 • M. Şenyiğit, A. Kaşkaş, Solving Half Space and Slab Albedo Problems with a New Approximation, J. Comput. Theor. Trans., 47:7 2018.
 • Y.K. Gupta, K.B. Howard, U. Garg, J.T. Matta, M. Şenyiğit, M. Itoh, S. Ando, T. Aoki, A. Uchiyama, S. Adachi, M. Fujiwara, C. Iwamoto, A. Tamii, H. Akimune, C. Kadono, Y. Matsuda, T. Nakahara, T. Furuno, T. Kawabata, M. Tsumura, M.N. Harakeh, N. Kalantar-Nayestanaki, Isoscalar Giant Monopole, Dipole, and Quadrupole Resonances in Zr-90, Zr-92 and Mo-92, Physical Review C, 97(6) 2018.
 • Şenyiğit M., The Distribution of Angular Flux for Slab Albedo Problem, GU J Sci, 31(3) 2018.
 • Güleçyüz, M. Ç., Şenyiğit M., Ersoy A., Milne problem for non-absorbing medium with extremely anisotropic scattering kernel in the case of specular and diffuse reflecting boundaries, Indian J Phys, 92(1), 2017.
 • Y.K. Gupta, U. Garg, K.B. Howard, J.T. Matta, M. Şenyiğit, M. Itoh, S. Ando, T. Aoki, A. Uchiyama, S. Adachi, M. Fujiwara, C. Iwamoto, A. Tamii, H. Akimune, C. Kadono, Y. Matsuda, T. Nakahara, T. Furuno, T. Kawabata, M. Tsumura, M.N. Harakeh, N. Kalantar-Nayestanaki, Are there nuclear structure effects on the isoscalar giant monopole resonance and nuclear incompressibility near A~90?, Physics Letters B, 760, pp 482-485, 2016.
 • M. Şenyiğit, Half space albedo problem for the nonconservative vector equation of transfer with a combination of Rayleigh and isotropic scattering, Astrophys Space Sci, 361(9), pp 318, 2016.
 • M. Şenyiğit, A. Ataç, S. Akkoyun, A. Kaşkaş, D. Bazzacco, J. Nyberg, F. Recchia, S. Brambilla, F. Camera, F. C. L. Crespi, E. Farnea, A. Giaz, A. Gottardo, R. Kempley, J. Ljungvall, D. Mengoni, C. Michelagnoli, B. Million, M. Palacz, L.Pellegri, S. Riboldi, E. Şahin, P. A. Söderström, J. J. Valiente Dobon, and the AGATA collaboration, Identification and rejection of scattered neutrons in AGATA, Nucl. Instr. And Meth. A, 735, pp 267-276, 2014.
 • S. Akkoyun, A. Algora, B. Alikhani, et al., AGATA - Advanced Gamma Tracking Array, Nucl. Instr. And Meth. A, 668, pp 26-58, 2012.
 • A. Ataç, A. Kaşkaş, S. Akkoyun, M. Şenyiğit, T. Hüyük, S. O. Kara, J. Nyberg, Discrimination of gamma rays due to inelastic neutron scattering in AGATA, Nucl. Instr. And Meth. A, 607, pp 554-563, 2009.
 • M. Karahasanoğlu Şenyığıt, A. Kaşkaş, The HN method for Milne problem with polarization, Astrophys Space Sci, Vol. 310, pp 85-91, 2007.
 • A. Kaşkaş, M. Karahasanoğlu, and M. Ç. Güleçyüz, Neutron transport problems for extremely anisotropic scattering, Kerntechnik, Vol 71, No:5-6, pp 290,2006.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Şenyiğit M., Solution of Vector Equation of Transfer in a Finite Plane Parallel Media, Cumhuriyet Sci. J., 39 (3) 2018.
Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 • Şenyiğit M., The Neutron Angular Flux Distribution in a Finite Slab,  Turkish Physical Society 34. International Physics Congress, Bodrum, Tuurkey, 2018.
 • Şenyiğit M., Applications of the Nonconservative Vector Equation of Transfer,  Turkish Physical Society 33. International Physics Congress, Bodrum, Turkey, 2017.
 • Y. K. Gupta, U. Garg, K. Howard, M. Senyigit et.al, Are There Nuclear Structure Effects on the Isoscalar Giant Monopole Resonance Near A=90?, The 5th International Conference on “Collective Motion in Nuclei Under Extreme Conditions”, Krakow, Poland, 2015.
 • Senyigit M., Akkoyun S., Atac A., Kaskas A., The neutron-gamma discrimination using 252Cf source with four AGATA triple clusters, EGAN 2011, Padova, Italy, 2011.
 • Senyigit M., AGATA Demonstrator Test with a 252Cf Source: Neutron-Gamma Discrimination, NEDA-New Neutron Detector for SPIRAL2 Collaboration Meeting, İstanbul, 2009.
 • M. Karahasanoğlu Şenyiğit, A. Kaşkaş, The effect of extremely anisotropic scattering on the critical slab problem in one-speed neutron transport theory, Nuclear Science and Its Application, Baku-Azerbaycan, 2006.
Ulusal Kongrelerde Sunulan Bildiriler

 • Karahasanoğlu M., Kaşkaş A., HN Yönteminin Düzlem Geometrideki Kutuplanma Problemlerine Uygulanması : Milne Problemi, Türk Fizik Derneği 22. Fizik Kongresi, Bodrum, 2004.
 • Karahasanoğlu M., Kaşkaş A., Yarı-uzay Albedo Probleminin Anizotropik Saçılma Durumunda İncelenmesi, IX. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, İzmir, 2005.
Uluslararası Kongrelerde Sunulan Posterler

 • Menekşe Şenyiğit, Ayşe Kaşkaş, Half-space albedoproblem in a Rayleigh scattering atmosphere with true absorption, The Fifth International Symposium on Radiative Transfer, Bodrum, 2007.
Katıldığı Okullar

 • 20th Euroschool on Exotic Beams, Dubna-Russia, 2013.
 • Radyasyon Dedeksiyon Ölçüm Yöntemleri ve Medikal Fizikte Radyasyonla Görüntüleme Yaz Okulu, Ankara-Türkiye, 2013.
 • Summer School IV on Nuclear Collective Dynamics, Istanbul-Turkey, 2008.
Projeler

 • “2006K-120470" kod numaralı "Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA)" konulu projede proje üyesi, 2018-
 • Denizlerde Albedo Tahmini için Algoritmalar Kurulması, Araştırmacı, 2006-2008.
 • Gamma Spektroskopisinde İz Sürme Tekniğinin Geliştirilmesi ve AGATA Projesine Aktif Katılım, Araştırmacı, 2006-2009.
Düzenlenen Bilimsel Etkinlik

AGATA Physics Workshop 2010, 4-7 May 2010, Istanbul, Turkey.Doktora Tezi

Tezin Adı: Nükleer Reaksiyonlar Sonucu Açığa Çıkan Gamma Işınları ve Nötronların Germanyum Detektör Sistemi ile Etkileşmeleri
Danışman: Prof.Dr.Ayşe KAŞKAŞ
Eş Danışman: Prof. Dr. Ayşe ATAÇ NYBERG
Yıl: 2011

Yüksek Lisans Tezi

Tezin Adı: HN Yönteminin Düzlem Geometrideki Polarizasyon Problemlerine
Uygulanması
Danışman: Prof.Dr.Ayşe KAŞKAŞ
Yıl: 2004