PROF.DR. AYŞEGÜL MENGİ    
Adı : AYŞEGÜL
Soyadı : MENGİ
E-posta : mengi@politics.ankara.edu.tr
Tel : 03125951272
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/aysegul-mengi
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖĞRENİM DURUMU

 

•         A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezuniyet, 1985.

•              A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı’ndan Yüksek Lisans Derecesi, 1987 (Tezin başlığı: Toplu Konut Üretim Modellerine İki Örnek: Kent-Koop ve Mesa).

•              Federal Almanya’da, Speyer Yönetim Bilimleri Yüksek Okulu’ndan (Hochschule für    Verwaltungswissenschaften Speyer) Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Derecesi (Mag.rer.publ.), 1994. (Tezin başlığı: Wie läßt sich Umweltschutz als Querschnittsaufgabe in der Verwaltungsorganisation umsetzen?- -Çevre Koruma Ortak Görev Alanı Olarak Yönetim Yapısında Nasıl Kurumsallaştırılabilir?

•             A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Kent ve Çevre Bilimleri Doktora Programı’ndan Doktora Derecesi, 1995 (Tezin başlığı: Çevre Sorunlarının Küreselleşmesi ve Uluslararası Düzeyde Bütüncül Politika Arayışları).

 

İŞ DENEYİMİ

 

•             1986–1995 A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi.

•             1995–1998 A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Yardımcı Doçent Doktor.

•             Eylül 1996- Mart 1997 Federal Almanya Hükümeti’nin bursu ile Siegen Üniversitesi Avrupa Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü’nde (Institut für Europäische Regionalforschungen/Institute for European Regional Research) 6 aylık doktora sonrası çalışma.

•             1998- 2004 A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Doçent Doktor.

•             Eylül 2001- Ocak 2003 Alexander von Homboldt Vakfı’nın bursu ile Federal Almanya’da Münster Westfälische Wilhelms Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi

•             2004- A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Profesör Doktor.

•             2006- 2009 AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Ernst Reuter İskân ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü.

•             2007-2009 AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı.

•             2009-2009-AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı.

•             2006- 2013 AÜ. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanlığı.

A.Ü. Ernst Reuter  İskan ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Müdürü (2018-...)

 

 

KATILDIĞI ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

•             Çevre- Kalkınma Bağlamında İskenderun Körfezi Çevre Yönetimi Projesi, 1. Aşama Envanter Çalışması, Aralık 1992 (T.C. Çevre Bakanlığı, Araştırma Asistanı olarak).

•             Türkiye Çevre Kurumları Araştırması, 1991–1993 (T.C. Çevre Bakanlığı ve Dünya Bankası, Araştırma Asistanı olarak).

•             Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Araştırması, 1995 (Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad Adenauer Vakfı, Araştırma Asistanı olarak).

•             1580 ve 3030 Sayılı Yasalara Göre Belediye Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Sunulması ve Yurttaşlar, 1995 (Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad Adenauer Vakfı, Araştırma Asistanı olarak).

•             Kentsel Toprak Rantının Kamuya Kazandırılması, 1995–1996 (TÜSES Vakfı).

•             GAP Bölgesi Yerel Yönetimlerinin Geliştirilmesi Araştırması: Mevcut Sorun Alanları ve Bir Model Önerisi, 2001 (GAP İdaresi Başkanlığı). 

•             Türkiye'de Yabancıların Taşınmaz Edinimi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi, 2011– 2013 (TÜBİTAK 110G020 KAMAG Projesi)

 

DERS SORUMLULUĞU

 

1.       Lisans Programı

 

•     Yerel Yönetimler I  

 *     Kooperatifçilik ve Kırsal Gelişme

*      Mekan ve Siyaset (Prof. Dr. Nesrin Algan, Prof. Dr. Tayfun Çınar ve Dr. Öğ. Üyesi Can Giray Özgül ile birlikte)

 

2.       Lisansüstü Programı

•             Kent ve Hukuk (Prof. Dr. Ruşen Keleş ile birlikte)

•             Kent Planlamasının Tüzel ve Yönetsel Boyutları

•             Kentbilim İlkeleri

•             Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

•             Avrupa Birliği’nin Bölge Politikaları (Prof. Dr. Ruşen Keleş ile birlikte)

•             Sürdürülebilir Gelişme Politikaları  (Prof. Dr. Nesrin Algan ile birlikte)

•             Çevre ve Hukuk (Prof. Dr. Ruşen Keleş ile birlikte)

•             Çevre Hukukuna Giriş (SBE Sosyal Çevrebilim Anabilim Dalı Prof. Dr. Ruşen Keleş ile birlikte)

•             Kent Ekonomisi ve Kent Yönetimi (FBE Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı)

 

 

YAYINLAR

 

1.       Kitaplar

 

•        Cevat Geray, Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Ayşegül Kaplan, Aykut Çoban ve Bülent Duru, Büyükşehir ve İlçe Belediyesi Araştırması, Ankara, Türk Belediyecilik Derneği ve Konrad Adenauer Vakfı Yayını, 1995.

 

•        Ayşegül Kaplan, Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayını, 1997 (2. Baskı 1998).

 

•        Ayşegül Mengi, Avrupa Birliği’nde Bölgeler Karşısında Yerel Yönetimler, Ankara, İmaj Yayınları, 1998.

 

•        Ruşen Keleş, Cevat Geray, Cahit Emre, Ayşegül Mengi, Kentsel Toprak Rantının Kamuya Kazandırılması, Ankara, TÜRKKENT Yayını, 1999.

 

•        Ayşegül Mengi, Ruşen Keleş, İmar Hukukuna Giriş, Ankara, İmge Yayınevi, 2003.

 

•        Ayşegül Mengi, Nesrin Algan, Küreselleşme ve Yerelleşme Çağında Bölgesel Sürdürülebilir Gelişme: AB ve Türkiye Örneği, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2003.

 

•        Ayşegül Mengi (ed.), Ruşen Keleş’e Armağan Cilt 1: Kentbilime Adanan Bir Yaşam: Ruşen Keleş, Ankara, İmge Kitabevi, 2007.

 

•        Ayşegül Mengi (ed.), Ruşen Keleş’e Armağan Cilt 2: Kent ve Planlama, Ankara, İmge Kitabevi, 2007.

 

•        Ayşegül Mengi (ed.), Ruşen Keleş’e Armağan Cilt 3: Kent ve Politika, Ankara, İmge Kitabevi, 2007.

 

•        Ayşegül Mengi (ed.), Ruşen Keleş’e Armağan Cilt 4: Yerellik ve Politika, Ankara, İmge Kitabevi, 2007.

 

•        Ayşegül Mengi (ed.), Ruşen Keleş’e Armağan Cilt 5: Çevre ve Politika, Ankara, İmge Kitabevi, 2007.

 

•             Ayşegül Mengi (ed.), Ruşen Keleş’e Armağan Cilt 6: Demokrasi ve Politika, Ankara, İmge Kitabevi, 2007.

 

•      Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük, (ed. Melih Ersoy), Ankara, Ninova Yayıncılık, 2012.,

Avrupa Birliği’nin Bölge Politikaları (Ruşen Keleş ile birlikte, Cem Yayınevi, 1. Baskı, 2013)

 

Ayşegül Mengi, Ruşen Keleş, İmar Hukukuna Giriş, Ankara, 2. Baskı, İmge Yayınevi, 2014.

 

Avrupa Birliği’nin Bölge Politikaları (Ruşen Keleş ile birlikte, Cem Yayınevi, 2. Baskı, 2017)

•             Kent Hukuku (Ruşen Keleş ile birlikte, İmge Kitabevi Yayınları, 2017)

•             Kentsel Politikalar (Deniz İşçioğlu ile birlikte, Palme Yayıncılık, 2018)

•             KKTC de Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri (Ruşen Keleş, Tayfun Çınar, Deniz İşçioğlu, Ozan Zengin, Can Giray Özgül ve Tuğba Sin ile birlikte, Nobel Yayınevi, 2017)

 

 

 

2.       Makaleler

 

a.      Türkçe

 

•        “Federal Almanya’da Çevre Yönetimi İçin Merkezileşme ve Bütünleşme Tartışmaları”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 2 (Haziran 1996), s. 109–122.

 

•        “Federal Almanya’da Yerel Yönetimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt: 6, Sayı: 4 (Ekim 1997), s. 93–113.

 

•        “Çevre Koruma Yöneltileri, İlkeleri ve Araçları”, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt: 7, Sayı: 3 (Temmuz 1998), s. 65–72.

 

•        “Dünya Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na Doğru”, Prof. Dr. Ruşen Keleş ile, Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt:11, Sayı: 4 (Ekim 2002).

 

•        “Freiherr vom Stein’ın Modern Kent Yönetimi Anlayışının Gelişimine Katkısı ve 1808 Prusya Kentler Şartı”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58/2 (Nisan-Haziran 2003), s. 117–132.

 

•        “Toplu Konut Üretim Modellerine İki Örnek: Kent-Koop ve Mesa”, İller ve Belediyeler Dergisi, Sayı: 511 (Mayıs 1988), s. 135-142.

 

•        “Çevre Sorunları ve Ekonomi”, Prof. Dr. Muammer Aksoy’a Armağan, AÜ. SBF Dergisi, Cilt: XLVI, Sayı: 1-2 (Ocak-Haziran 1991), s. 279-287.

 

•         “Kamu Yönetimindeki Gelişmeler, Yerel Yönetimler ve Türkiye”, Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu’na Armağan, AÜ. SBF Dergisi, Cilt: 52, Sayı: 1-4 (Ocak-Aralık 1997), s. 505-515.

 

•         “Avrupa Birliği’nde Bölge, Bölge Planlaması ve Türkiye”, GAP Dergisi, Sayı: 15 (Mayıs 2001), s. 30-34.

 

•        “Çevre Sorunu Siyasal Öncelik Kazanamıyor”, Cumhuriyet Ekonomi Eki, 9 Haziran 1997, Sayı: 33, s. 5.

 

•        “Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerin Anayasalarında Çevre İle İlgili Düzenlemeler”, Prof. Dr. Cevat Geray’a Armağan, Ankara, Mülkiyeliler Birliği Yayınları, 2001, s. 503-521.

 

•        “Yerinden Yönetim: Avrupa Birliği’nde Bölgeler Ulus Devlete Karşı mı?”, Mülkiye, Sayı 245, Ocak 2007.

 

•        “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Yerel Yönetimlerle İlgili Düzenlemeler”, Ayşegül Mengi (ed.), Ruşen Keleş’e Armağan Cilt 4: Yerellik ve Politika, Ankara, İmge Kitabevi, 2007, s. 101-117.

 

•             “Kente Karşı Suç-İmar Suçu”, Bülten, Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  Kasım-Aralık 2007, s. 47-50.

 

•             “Sürdürülebilir Gelişme ve Planlama”, Güney Mimarlık Dergisi, Aralık 2010, Sayı 2, s. 9-10.

 

•             "Ernst Reuter'in İkinci Vatanı Türkiye'de Çağdaş Kentbilimin Gelişmesine Yaptığı Katkılar (Yayınları Üzerinden Bir Değerlendirme)", Mülkiye Dergisi, C.XXXVI, S.275, Yaz 2012, (Ruşen Keleş ve Can Giray Özgül ile birlikte), s. 11-36.

 

 

 

b.      Yabancı Dilde

 

•        Turkey’s Sustainable Development Policies in the EU Accession Process”, European Environmental Law Review, Volume 14, Number 4, April 2005, Kluwer Law International, London, ss. 95–108, (Nesrin Algan'la birlikte).

 

•        “Die kommunale Selbstverwaltungsreform in Berlin”, Prof. Dr. Turan Güneş’e Armağan,  AÜ. SBF Dergisi, Cilt: 50, Sayı: 3-4 (1995), s. 201-211.

 

•        “Wendepunkt in der kommunalen Selbstverwaltungsgeschichte: Kommunen in der Europäischen Union”, Interregiones, 6/97, s. 87-99.

 

•        “Die räumlichen Dezentralisierungsbemühungen in der Türkei nach 1980. Dimensionen-Probleme-Lösungsansätze”, Interregiones, 12/2003, s. 35-79.

 

 

 

3.       Çeviriler

 

·         “Kent Planlamasına Katılım-Olanaklar ve Sınırlar”, Çeviri (Brigit Wehri-Schindler, “Partizipation an der Stadtplanung-Möglichkeiten und Grenzen”, Dokumente und Informationen zur Schweizerischen Orts-und Regional Landesplanung, Nr. 74 (Januar 1984), s. 8-14), A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 46, Sayı: 3-4 (Haziran-Aralık 1991), s. 277-289.

·         “Yönetimi Yeniden Düşünmek”, Çeviri (Hermann Hill, “Verwaltung neu denken”, VOP, 1/1993, s. 15-19), Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu’na Armağan, Cilt: 52, Sayı: 1-4 (Aralık-Ocak 1997), s. 491-503.

·         “Yerel Demokrasinin Küreselleşmesi, Dünya Ekonomisinin Küreselleşmesine Tabandan Gelen Yanıt”, Çeviri (Heinrich Hoffschulte, “Globalisierung der Lokalen Demokratie, Die bottom-up Antwort auf die Globalisierung der Weltwirtschaft”, 30 Jahre Kommunalpolitik in der Konrad-Adenauer Stiftung, Diskurs kommunal: Wissen schaffen- Zukunft gestalten, Konrad Adenauer Stiftung, Wesseling, 2001, s. 109-118.), Mülkiye, C. XXVII, S. 238 (Ocak-Şubat 2003), s. 243-255.

·         “Dinamiklik ve Karmaşıklık Olgularının Hukuk Sisteminin Yer Aldığı Zamana ve Yasa Denetimine Etkisi: Hukuk ve Çevre Alanında Bir Sunuş”, Çeviri (Guido Leidig “Zeitstruktur des Rechtssystems und Gesetzescontrolling im Spannungsfeld von Dynaxität. Dargestellt an Rechtsökologischen Problemfeldern),  Ayşegül Mengi (ed.), Ruşen Keleş’e Armağan Cilt 6: Demokrasi ve Politika, Ankara, İmge Kitabevi, 2007, s. 445-463.

·         "Türkiye’de Ernst Reuter ve Bayındırlık Üzerine Araştırmalar", Çeviri (Netzwerk Moderne Ernst Reuter in der Türkei und die Diskurse um das Bauen), Mülkiye Dergisi, C.XXXVI, S.275 (Yaz 2012), s.75-84. 

 

4.       Kitap Bölümleri

 

·         Ayşegül Mengi, “2000’li Yıllarda Türkiye’de Kentsel ve Çevresel Politikalara İlişkin Sorunlar”, İnsan Çevre Toplum,  Ed. Ruşen Keleş,          İmge Kitabevi, Ankara,2016, s. 373-400.

·         Ayşegül Mengi “Kentbilim ve Yerel Yönetimler Alanı ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne Alman Bilim İnsanlarının Katkıları”, İkinci Vatan ve Ankara Üniversitesi (1933-1970), Ed. Prof. Dr. Kasım Karakütük, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2016, s. 495-512.

·         Ayşegül Mengi, Tayfun Çınar, “Transformation Process of Rural Areas into Urban Areas in Turkey after 1980's”, Challanges for Governance Structures in Urban and Regional Development, Eds.Erwin Hepperle, Robert Dixon-Gough, Reinfried Mansberger, Jenny Paulsson, Franz Reuter,  Meltem Yılmaz, VDF Hochschulverlag AG an der ETH, Zürich, 2015, s. 49-58.

·         Tayfun Çınar, Ayşegül Mengi, Ruşen Keleş, “Protection of Historical and Cultural Tissue in Ankara”, Challanges for Governance Structures in Urban and Regional Development, Eds.Erwin Hepperle, Robert Dixon-Gough, Reinfried Mansberger, Jenny Paulsson, Franz Reuter,  Meltem Yılmaz, VDF Hochschulverlag AG an der ETH, Zürich, 2015, s. 363-371.

·         Ayşegül Mengi, Can Umut Çiner, “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı: Niteliği, Beklentiler ve Türkiye”, Yerel Yönetim, Kent ve Ekoloji, Can Hamamcı’ya Armağan         İmge Kitabevi, 2015, Ankara, s.89-109.

·         “Transformation of Rural Lands into Urban Uses: Impact Upon Environmental Assets in Turkey”, Ayşegül Mengi, Tayfun Çınar, Ruşen Keleş, Land Ownership and Land Use Development: The Integration of Past, Present, and Future in Spatial Planning and Land Management Policies, Erwin Hepperle, Robert Dixon-Gough, Reinfried Mansberger, Jenny Paulsson, Józef Hernik and Thomas Kalbro (eds.), vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2017, pp. 221-228.

·         “Reflection of Mega Projects on Land Use: Third Airport Project in Istanbul”, Ayşegül Mengi, Deniz İşçioğlu, Opportunities and Constraints of Land Management in Local and Regional Development, Integrated Knowledge, Factors and Trade-offs, Erwin Hepperle, Jenny Paulsson, Vida Maliene, Reinfried Mansberger, Anka Lisec, Sonia Guelton (eds.), vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich, 2018, pp. 181-186.