ARŞ. GÖR. BORAN ALİ MERCAN    
Adı : BORAN ALİ
Soyadı : MERCAN
E-posta : mercan@politics.ankara.edu.tr
Tel : +903125951311
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞK.BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/boran-ali-mercan
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitimi

Doktora (PhD), 2012–2016  Sosyoloji, University of Kent at Canterbury, İngiltere, Birleşik Krallık.
Tez Başlığı
: “From Little Brother to Gayrımeşhur:  An Ethnographic Examination of the  Role of Affects and Dispositions in the Formation of the Professional Criminal in Ankara, Turkey.”

Yüksek Lisans (MSc), 2011–2012 Sosyal ve Siyasal Teori
, Birkbeck College, University of London, İngiltere, Birleşik Krallık.
Tez Başlığı: “Fantasies and Affects in the Discourse of the British Government and the Popular Press on the 2011 Riots” (en yüksek derece Distinction ile mezuniyet).

Yüksek Lisans (MA), 2009–2011 (Incomplete) Sosyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Bilimsel Hazırlık, 2008–2009 Sosyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Lisans (BSc), 2004–2008 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi (Bölüm İkinciliği).

İlgi Alanları 

Sosyal ve Siyasal Teori, Psikanaliz, Söylem Teorisi; Suç, Sapma ve Sosyal Kontrol Teorileri.

Araştırma Alanları

Suç ve Ceza Sosyolojisi; Profesyonel-Mesleki Suçluluk; Ceza Adaleti ve Onarıcı Adalet; Polis ve Polislik; Marjinalleşme ve Yoksulluk; Suç ve Sosyal Politika.


İş Deneyimi

2009–2016  Araştırma Görevlisi, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi.

2016 – Doktor Araştırma Görevlisi, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi.

 

 

YAYINLAR


1. Uluslararası Hakemli Yayınlar (SSCI)

1.1. Mercan, B.A. and Şen, M. (2021), 'Advanced Marginality and Criminalization: The Case of Altındağ', Turkish Studies, doi: 10.1080/14683849.2020.1799197

1.2. Mercan, B. A. (2020), ‘The Drug Business as a Field of Struggle in Turkey’, Deviant Behavior, doi: 10.1080/01639625.2020.1728030. 

1.3. Mercan, B. A. (2020), ‘Doing Criminological Research: Affective States versus Emotional Reactions’, Theoretical Criminology, 24(2): 335–352.

1.4. Mercan, B. A. (2020), ‘The Making of the Professional Criminal in Turkey’, Ethnography, 21 (1): 92–112.

1.5. Mercan, B.A. (2020), ‘Persistence and Career Criminality: Enjoying Crime!’, Crime, Media, Culture, 16(2): 165–184. 

1.6. Mercan, B.A. (2019), ‘The Modus Operandi of Burglary in Turkey’, The British Journal of Criminology, 59 (1): 45-63.

1.7. Mercan, B.A. (2018), ‘İş İdeolojisi ve Eleştirisine Psikanalitik Yaklaşım’, Amme İdaresi Dergisi, 51 (2): 117–143.


2. Uluslararası Hakemli Kitap Bölümleri

2.1. Mercan, B. A. and Denizhan, E. (2020), The Transformation of Policing in Turkey: A Critical Assessment, in V. Nagy and K. Kerezsi (eds.), New Perspectives in Post-Transitional Policing Studies. Eleven publisher, The Hague, pp. 115–141.

2.2. Mercan, B. A. and Özşeker, E. (2015), ‘Just a Handful of Looters!’: A  Comparative Analysis of Government Discourses on the Summer Disorders in  the United Kingdom and Turkey, in A. Yalçıntaş (ed.), Creativity and Humour in Occupy  Movements: Intellectual Disobedience in Turkey and Beyond,  Palgrave Pivot, London, pp. 95–115.

 

3. Uluslararası Hakemli Yayınlar (Diğer Endeksler)

3.1. Mercan, B.A.(2019), ‘Türkiye’de Kültürel Kriminolojinin Yöntemsel İmkanı’, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18(2):805–823.

3.2. Mercan, B.A. (2018), ‘Çağdaş Sınıf Sosyolojisinde Psikososyal Çözümleme’, Alternatif Politika, 10(2): 271–297.

3.3. Mercan, B. A. (2017), ‘Habermas'ın İletişimsel Eylem Teorisinde Lorenzer Etkisi: Dil, Sembol ve Sahnesel Anlama’, Ankara  Üniversitesi SBF Dergisi, 72(3): 765–789.

3.4. Mercan, B. A. (2017), ‘Yönetimsellik bağlamında kriminoloji ve sosyal politika disiplinlerinin ilişkiselliği’, Toplum ve Bilim, 140: 122–154. 

3.5. Mercan, B. A. (2017), ‘Profesyonel Suçlunun Oluşumunda Duygulanımlar ve Eğilimler: Lacan ve Bourdieu ekseninde bir yaklaşım’, Toplum ve Bilim, 142: 24–55.

 

4. Ulusal Hakemli Yayınlar

4.1. Mercan, B. A. (2019), ‘İleri Marjinalite Perspektifinden Altındağ’a Bakış: Suçun Mekanı Mekanın Suçu mu?’, İdealKent, 26 (10): 176–214.

4.2. Mercan, B.A. (2019),  ‘Onarıcı Adalet Pratiklerinde Mağdur-Fail Karşılaşması: Duygusal Temsiller karşısında Hakiki Duygulanımlar’, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, 7(1): 103–125.

4.3. Mercan, B. A. (2013), ‘2011 İngiltere İsyanlarını Anlamak: İngiltere   Hükümetinin Söylemi ve Karşı Olgular’, Mülkiye Dergisi, 37(1): 105–142.


5. Diğer Yayınlar

5.1. Mercan, B.A. (2011), ‘Soba, Pencere Camı ve İki Ekmek İstiyoruz: Bir   Toplumsal Haydutluk Anlatısı’, Birikim, 266: 67–77.

5.2. Mercan, B.A. (2017), ‘Bir gözlem sahası olarak Ankara'da yerel uyuşturucu ticareti: “Torba tezgâhı”, Birikim, 344: 102–115. 

5.3. Çeviri (2018): ‘Cottee, S. and Hayward, K. (2011), Terrorist (e) motives: The existential attractions of terrorism, Studies in Conflict & Terrorism, 34(12): 963–986’ translated into Turkish ‘Terörist (Duygusal) Güdüler: Terörizmin Varoluşsal Cazibeleri’ (2018), Ayrıntı Dergi, Ocak-Şubat 2018.

5.4. Çeviri (2011):  ‘Alcock et al. (2008). The Student’s Companion to Social Policy (2008). Oxford: Blackwell’ translated into Turkish ‘Sosyal Politika Kuramlar ve Uygulamalar’ (2011) Siyasal Kitabevi: Ankara 2011’ in collaboration with Dr. Şenay Gökbayrak, Dr. Osman Tezgel, Onur Can Taştan, and Barış Yıldırım.

5.5. Kitap İncelemesi (2011): Schecter, D. The Critique of Instrumental Reason from Weber to Habermas Darrow Schecter (London, Continuum, 2010) Ankara Üniversitesi SBF  Dergisi, 66 (2): 255–259.

 

KONFERANSLAR


6. Uluslararası Konferanslar

6.1. Mercan, B.A. The Transformation of Policing in Turkey. Criminology in the New Era: Confronting Injustice and Inequalities, the 75th Annual Meeting of the American Society of Criminology, San Francisco, November–2019.

6.2.  Mercan, B.A. Laying Out the Sovereign Police: A Critical Approach to Police Violence and Sovereignty. Convergent roads, bridges and new pathways in Criminology, 19th Annual Conference of the European Society of Criminology, Ghent, September–2019.

6.3. Mercan, B.A. A Psychoanalytical Approach to the Ideology of Work and Its Critique in Turkey. Putting Sociology to Work: Interdisciplinarity, intersectionality and imagination A Work, Employment and Society Conference by The British Sociological Association, Belfast, September–2018.

6.4. Mercan, B.A. Psycho-social Exploration of Affects in the Discourse of   Offenders. The Second Narrative Criminology Symposium, Oslo, June–2017.

6.5. Mercan, B.A and Yalçıntaş, A. The Fantasy of the Self-corrective Market of Ideas: A Psychoanalytic Perspective on the Nature of Research Misconduct in Economics. The International Confederation of Associations for Pluralism in Economics, Chicago, January–2017.

6.6. Mercan, B.A. Criminal Social Types in Turkey: From Bandits to Businessmen. Crime Against Reality, the Common Session in Critical Criminology, Hamburg, May–2015.

6.7. Mercan, B.A. Fantasies and Affects in the Criminalization of the 2011 England Riots. Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective, the 13th Annual Conference of the European Society of Criminology, Budapest, September–2013.


7. Ulusal Konferanslar

7.1. Mercan, B.A. Suçun Mekanı Mekanın Suçu mu? Salt Konuşmaları, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara, Kasım–2018 (Davetli Konuşmacı).

 7.2. Mercan, B.A. Terörizmde Duygulanımlar. Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletlerin Dünyası, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, Ekim–2018.

7.3. Mercan, B.A. Küresellesme Sürecinde Uluslararası Çerçeve Antlasmalar ve Türkiye’de Uygulanabilirligi. I. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi, Ankara, Ekim–2008.

7.4. Mercan, B.A. and Yalçıntaş, A. Iktisadın Fantezileri: Kendi Kendisini Düzelten Piyasalar. İktisatta Çogulculuk Çalıstayı, ODTÜ, Ankara, Haziran–2017.

7.5. Mercan, B.A. Türkiye de Mesleki Suçluluk. 15. Ulusal Sosyal Bilimler   Kongresi, ODTÜ, Ankara, Aralık–2017.PROJE, BURS, ÖDÜL, İDARİ GÖREV & DERS DENEYİMİ

8. Projeler

8.1. Araştırmacı: Virtual Guidance - Sanal Rehberlik - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Temelli Yenilikçi Mesleki Rehberlik, Referans No: 2009-1-TR1-LEO05-08657, 2009-2011.

8.2. Araştırmacı: Faith-based Organisations and Exclusion in European Cities (FACIT),  Seventh Framework Programme, Theme FP7_SSH- 20078.0-01, Emerging  Needs, Grant agreement no.: 217314, 2008.

8.3. Araştırmacı: Sobag - Ulusal Yenilik Sistemleri (105K227), 2009.

8.4.Araştırmacı: Ankara Tabip Odası ve Türk Psikiyatri Derneği tarafından yürütülen TEKEL İşçileri üzerin saha araştırması, Ocak 2010.


9. İdari Görevler 

9.1. ÇEEİ Bölümü Erasmus Koordinatörü (2016 – 2019 ) 

9.2. ÇEEİ Birim Öz Değerlendirme Raportörü (2019 –) 

9.3. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası Ofis Koordinatör Yardımcılığı (2019 –)


10. Ödüller ve Burslar (Ulusal ve Uluslararası)

10.1. YÖK (Higher Education Council) Full-funding Doctoral Grant (2011–2016)

10.2. Allcorn Box Memorial Fund for the Fieldwork Research, SSPSSR, University of Kent at Canterbury, UK (2014)


11. Sertifikalar (Uluslararası)

11.1. Öğretim Görevliliği Yeterlilik Sertifikası, İngiltere: Developing Your  Teaching Seminar and Workshop Series 2014-2015 in the School of Social  Policy,  Sociology and Social Research, University of Kent, Caterbury, the  UK.

 

12. Dil

12.1. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) İngilizce Sınavı (09.07.2017): 96,250

 

13. Yurtdışı ve Yurtiçi Öğretim Deneyimi

MA Module of Cultural Criminology, University of Kent at Canterbury, Street Culture in a Global Context

BA Introduction to Criminology, University of Kent at Canterbury 

Professional English in Reading & Speaking 

English for Business Life I 

Professional English in Writing

Sosyal Düşünceler Tarihi

Theories of Crime, Deviance and Control

Crime and Social Policy

Çağdaş Endüstri İlişkileri Kuramları

Çağdaş Sosyal Politik Kuramlar 


14. Hakemlikler

Criminal Justice and Behaviour

Deviant Behavior

European Journal of Criminology

Journal of Philosophical Economics

Theoretical Criminology