DOÇ. DR. BORAN ALİ MERCAN    
Adı : BORAN ALİ
Soyadı : MERCAN
E-posta : mercan@politics.ankara.edu.tr
Tel : +903125951311
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞK.BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/boran-ali-mercan
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim ve Akademik Formasyon

Doçentlik (Assoc. Prof.), 2021— Sosyoloji, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı.

Doktora (PhD.), 2012 - 2016  Sosyoloji, University of Kent at Canterbury, İngiltere, Birleşik Krallık.
Tez Başlığı: “From Little Brother to Gayrımeşhur:  An Ethnographic Examination of the  Role of Affects and Dispositions in the Formation of the Professional Criminal in Ankara, Turkey.”

Yüksek Lisans (MSc.), 2011-2012 Sosyal ve Siyasal Teori, Birkbeck, University of London, İngiltere, Birleşik Krallık.
Tez Başlığı: “Fantasies and Affects in the Discourse of the British Government and the Popular Press on the 2011 Riots.” 

Yüksek Lisans (MA.), 2009 - 2011 (Incomplete) Sosyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Bilimsel Hazırlık, 2008-2009 Sosyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Lisans (BSc.), 2004-2008 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi.

 

Akademik Görevler

2021—  Doçent Doktor, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi.

2016–2021 Doktor Araştırma Görevlisi, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi.

2014–2016 Öğretim Görevlisi, Sosyoloji, School of Social Policy, Sociology and Social Research, University of Kent at Canterbury.

2009–2016 Araştırma Görevlisi, Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi.


İdari Görevler

ÇEEİ Bölüm Başkan Yardımcılığı (2021 —)

ÇEEİ Bölümü Akademik Teşvik Komisyon Üyeliği (2020 —)

ÇEEİ Bölümü Arved Veri Giriş Sorumlusu (2019 —)

ÇEEİ Birim Öz Değerlendirme Raportörü (2019 —)

Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası Ofis Koordinatör Yardımcılığı (2019 —)

ÇEEİ Bölümü Erasmus Koordinatörü (2016 – 2019)

  

Araştırma Projeleri

Araştırmacı: TÜBİTAK 1001 – Covid-19 Pandemisinin Türkiye'De Yaşlılığın Ve Yaşlıların Algılanma Biçimine Etkileri Ve Yaşlıların Toplumsal İmajını İyileştirmeye Yönelik Kamusal Politika Önerileri (Proje no: 120K467), 2020.

Araştırmacı: Virtual Guidance – Innovative Vocational Guidance based on Information and Communication Technologies Reference No: 2009-1-TR1-LEO05-08657, 2009-2011.

Araştırmacı: Türk Tabipler Birliği ve Türk Psikiyatri Derneği tarafından Tekel İşçileri üzerine saha araştırması, Ocak 2010.

Araştırma Yardımcısı: TÜBİTAK  Sobag – Türkiye’de Ulusal Yenilik Sistemleri  (Proje No: 105K227), 2009.

Araştırmacı: Faith-based Organisations and Exclusion in European Cities (FACIT),  Seventh Framework Programme, Theme FP7_SSH- 20078.0-01, Emerging  Needs, Grant agreement no.: 217314, 2008-2009.


Ödüller, Burslar, Destekler, Dereceler

TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşviki (2.475 TL) (2021)

TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşviki (5.000 TL) (2020)

Ankara Üniversitesi, Uluslararası Bilimsel Etkinlik Desteği (10.500 TL) (2020)

Ankara Üniversitesi, Uluslararası Bilimsel Etkinlik Desteği ($1.587) (USA–2019)

TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayın Teşviki (5.210 TL) (2019)

Ankara Üniversitesi, Uluslararası Bilimsel Etkinlik Desteği (€ 1.574) (Belgium–2019)

Ankara Üniversitesi, Uluslararası Bilimsel Etkinlik Desteği (£ 1.420) (UK–2018)

YÖK Doktora Bursu (2011–2016)

Allcorn Box Memorial Grant for the Fieldwork Research, SSPSSR, University of Kent at Canterbury, UK (£ 1.000) (2014)

En Yüksek Derece Distinction ile mezuniyet MSc Social and Political Theory, Birkbeck, University of London (Kasım 2012)

Bölüm İkinciliği ile mezuniyet Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi (Haziran 2008) 


Hakemli Yayınlar (SSCI & SCI):

Mercan, B.A. and Yalcintas, A. (2021), ‘Deconstructing the Idea of Self-corrective Intellectual Property Markets’, Rethinking Marxism, 33(2): 281–303.

Mercan, B. A. (2021), ‘The Drug Business as a Field of Struggle in Turkey’, Deviant Behavior, 42(5): 547–564.

Mercan, B.A. (2020), ‘The Transmission of Crime as Work in Turkey: Identification and Strategic Mutuality’, Criminology & Criminal Justice. doi:10.1177/1748895820978465.

Mercan, B.A. and Şen, M. (2020), ‘Advanced Marginality and Criminalization: the Case of Altındağ’, Turkish Studies, doi: 10.1080/14683849.2020.1799197

Mercan, B.A. (2020), ‘Doing Criminological Research: Affective States versus Emotional Reactions’, Theoretical Criminology, 24(2): 335–352.

Mercan, B. A. (2020), ‘The Making of the Professional Criminal in Turkey’, Ethnography, 21 (1): 92–112.

Mercan, B.A. (2020), ‘Persistence and Career Criminality: Enjoying Crime!’, Crime, Media, Culture, 16(2): 165–184.

Mercan, B.A. (2019), ‘The Modus Operandi of Burglary in Turkey’, The British Journal of Criminology, 59 (1): 45-63.

Mercan, B.A. (2018), ‘İş İdeolojisi ve Eleştirisine Psikanalitik Yaklaşım’, Amme İdaresi Dergisi, 51 (2): 117–143.

Hakemli Yayınlar (Diğer Endeksler)

Mercan, B.A. (2019),  ‘Onarıcı Adalet Pratiklerinde Mağdur-Fail Karşılaşması: Duygusal Temsiller karşısında Hakiki Duygulanımlar’, Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, 7(1): 103–125.

Mercan, B. A. (2019), ‘İleri Marjinalite Perspektifinden Altındağ’a Bakış: Suçun Mekanı Mekanın Suçu mu?’, İdealKent, 26 (10): 176–214.

Mercan, B.A.(2019), ‘Türkiye’de Kültürel Kriminolojinin Yöntemsel İmkanı’, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18(2):805–823.

Mercan, B.A. (2018), ‘Çağdaş Sınıf Sosyolojisinde Psikososyal Çözümleme’, Alternatif Politika, 10(2): 271–297.

Mercan, B. A. (2017), ‘Profesyonel Suçlunun Oluşumunda Duygulanımlar ve Eğilimler: Lacan ve Bourdieu ekseninde bir yaklaşım’, Toplum ve Bilim, 142: 24–55.

Mercan, B. A. (2017), ‘Habermas'ın İletişimsel Eylem Teorisinde Lorenzer Etkisi: Dil, Sembol ve Sahnesel Anlama’, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 72(3): 765–789.

Mercan, B. A. (2017), ‘Yönetimsellik Bağlamında Kriminoloji ve Sosyal Politika Disiplinlerinin İlişkiselliği’, Toplum ve Bilim, 140: 122–154.

Mercan, B. A. (2013), ‘2011 İngiltere İsyanlarını Anlamak: İngiltere Hükümetinin Söylemi ve Karşı Olgular’, Mülkiye Dergisi, 37(1): 105–142.

 

Kitap Bölümleri

Mercan, B.A. (Yayın aşamasında), ‘Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Polisliğin Biyopolitik İz Düşümü: Parmak İzi Biyometrisi’ in O. Kartal (ed.), Biyopolitika Cilt 3: Yaşam İpotek Altında, Notabene, Ankara.

Mercan, B.A. (2020), ‘Olağanüstü Hallerde Kamu Görevlileri: Anomi, Baskı, Adaptasyon’ in O. Deger (ed.), Düşmanı Yargılamak, Zoe, Istanbul, ss. 56–83

Mercan, B. A. and Denizhan, E. (2020), The Transformation of Policing in Turkey: A Critical Assessment, in V. Nagy and K. Kerezsi (eds.), New Perspectives in Post Transitional Policing Studies. Eleven publisher, The Hague, pp. 115–141.

Mercan, B. A. and Özşeker, E. (2015), ‘Just a Handful of Looters!’: A  Comparative Analysis of Government Discourses on the Summer Disorders in  the United Kingdom and Turkey, in A. Yalçıntaş (ed.), Creativity and Humour in Occupy  Movements: Intellectual Disobedience in Turkey and Beyond,  Palgrave Pivot, London, ss. 95–115.

 

Diğer Yayınlar

Çeviri (2018): ‘Cottee, S. and Hayward, K. (2011), Terrorist (e) motives: The existential attractions of terrorism, Studies in Conflict & Terrorism, 34(12): 963–986’ translated into Turkish ‘Terörist (Duygusal) Güdüler: Terörizmin Varoluşsal Cazibeleri’ (2018), Ayrıntı Dergi, January-February 2018.

Mercan, B.A. (2017), ‘Bir gözlem sahası olarak Ankara'da yerel uyuşturucu ticareti: “Torba tezgâhı”, Birikim, 344: 102–115.

Mercan, B.A. (2011), ‘Soba, Pencere Camı ve İki Ekmek İstiyoruz: Bir Toplumsal Haydutluk Anlatısı’, Birikim, 266: 67–77.

Çeviri (2011): ‘Alcock et al. (2008). The Student’s Companion to Social Policy (2008). Oxford: Blackwell’ translated into ‘Sosyal Politika Kuramlar ve Uygulamalar (2011). Siyasal Kitabevi: Ankara 2011’ birlikte Dr. Şenay Gökbayrak, Dr. Osman Tezgel, Onur Can Taştan, and Barış Yıldırım.

Kitap incelemesi (2011): Schecter, D. The Critique of Instrumental Reason from Weber to Habermas Darrow Schecter (London, Continuum, 2010) Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66 (2): 255–259.


Editörlükler

Journal of Philosophical Economics

Hakemlikler (SSCI & SCI)

International Journal of Conflict and Violence

Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit (Journal of Culture and Crime)

Deviant Behavior

Criminal Justice and Behaviour

European Journal of Criminology

Theoretical Criminology

Journal of Philosophical Economics

 

Uluslararası Konferanslar

Mercan, B.A. The Transformation of Policing in Turkey. Criminology in the New Era: Confronting Injustice and Inequalities. The 75th Annual Meeting of the American Society of Criminology, San Francisco, November–2019.

Mercan, B.A. Laying Out the Sovereign Police: A Critical Approach to Police Violence and Sovereignty. Convergent roads, bridges and new pathways in Criminology. The 19th Annual Conference of the European Society of Criminology, Ghent, September–2019.

Mercan, B.A. A Psychoanalytical Approach to the Ideology of Work and Its Critique in Turkey. Putting Sociology to Work: Interdisciplinarity, intersectionality and imagination. A Work, Employment and Society Conference by The British Sociological Association, Belfast, September–2018.

Mercan, B.A. Psycho-social Exploration of Affects in the Discourse of  Offenders. The Second Narrative Criminology Symposium, Oslo, June–2017.

Mercan, B.A and Yalçıntaş, A. The Fantasy of the Self-corrective Market of Ideas: A Psychoanalytic Perspective on the Nature of Research Misconduct in Economics. The International Confederation of Associations for Pluralism in Economics, Chicago, January–2017.

Mercan, B.A. Criminal Social Types in Turkey: From Bandits to Businessmen. Crime Against Reality, the Common Session in Critical Criminology, Hamburg, May–2015.

Mercan, B.A. Fantasies and Affects in the Criminalization of the 2011 England Riots. Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective, the 13th Annual Conference of the European Society of Criminology, Budapest, September–2013.


Ulusal Konferanslar

Mercan, B.A. Suçun Mekanı Mekanın Suçu mu? Salt Konuşmaları, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara, Kasım–2018 (Davetli Konuşmacı).

Mercan, B.A. Terörizmde Duygulanımlar. Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletlerin Dünyası, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, Ekim–2018.

Mercan, B.A. and Yalçıntaş, A. Iktisadın Fantezileri: Kendi Kendisini Düzelten Piyasalar. İktisatta Çogulculuk Çalıstayı, ODTÜ, Ankara, Haziran–2017.

Mercan, B.A. Türkiye de Mesleki Suçluluk. 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, Aralık–2017.

Mercan, B.A. Küresellesme Sürecinde Uluslararası Çerçeve Antlasmalar ve Türkiye’de Uygulanabilirligi. I. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi, Ankara, Ekim–2008.

 

Öğretim Görevliliği Yeterlilik Sertifikası, İngiltere

Developing Your Teaching Seminar and Workshop Series 2014-2015 in the School of Social  Policy,  Sociology and Social Research, University of Kent, Canterbury, the  UK.

Yurtdışı ve Yurtiçi Öğretim Deneyimi

MA Module of Cultural Criminology, University of Kent at Canterbury, Street Culture in a Global Context (2014–2016)

BA Introduction to Criminology University of Kent at Canterbury (2015–2016)

Professional English in Reading & Speaking for Turkish Students (2016–2017)

English for Business Life I for Turkish Students (2016–2017)

Professional English in Writing (2016–2017)

Sosyal Düşünceler Tarihi (2016–2017)

Theories of Crime, Deviance and Control (2017–2020)

Seminer (2016–2020)

Crime and Social Policy (2017–2020)

Çağdaş Endüstri İlişkileri Kuramları (2018)

Çağdaş Sosyal Politik Kuramlar (2019)