PROF.DR. MEHMET ERTUĞRUL    
Adı : MEHMET
Soyadı : ERTUĞRUL
E-posta : mertugrul@ankara.edu.tr
Tel : 0312.5961365
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
ÖZGEÇMİŞ  

1.      Adı Soyadı:            Mehmet ERTUĞRUL

2.      Doğum Tarihi:       26.06.1954

3.      Unvanı:                     Prof. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans ve

Y. Lisans

Zootekni (5 yıllık)

Ankara

1979

Doktora

Zootekni

Ankara

1985

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi :          1988           

Doçentlik Tarihi                : 04.10.1988                                     

Profesörlük Tarihi            : 14.02.1995

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

             Dağ, B., 1991. Karayaka ve Border LeicesterXKarayaka Melezi (F1) Erkek Kuzularda Besi     Gücü ve Karkas Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.

             Avşar, M., 1991. Anadolu Merinosu ve Ile de FranceXAnadolu Merinosu Melezi (F1 ve G1) Erkek Kuzularda Besi Gücü ve Karkas Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.

                Daşkıran, İ., 1992. Sütten Kesim Çağında Besiye Alınan Tiftik Keçisi Erkek Oğlaklarının Besi Performansı ve Karkas Özellikler.

            Yücesoy, G., 1994. Teke Katımı Öncesi ve Teke Katımı Mevsiminde Farklı Sürelerde Ek Yemlemenin Ankara Keçilerinin Döl Verimine Etkileri Üzerine Bir Araştırma.

             Keleş M. A. 1995. Sütten Kesim Çağında Besiye Alınan Kıl Keçisi Oğlaklarının Besi Performansı ve Karkas Özellikleri

               Günçağ, N., 1999. Sütten Kesimde Besiye Alınan Ile de FranceXAkkaraman Melezi F1 Genotipli Erkek Kuzuların Besi ve Karkas Özellikleri.

               Coşkun, F., 2000. Akkeçi Dişi Oğlaklarının Erken Damızlıkta Kullanılma olanakları.

             Mamak, M., 2001. Sütten Kesim Çağında Besiye Alınan Akkaraman, İvesiXAkkaraman Melezi F1 ve G1 Erkek Kuzuların Besi ve Karkas Özellikleri

             Karaca, S., 2003. Farklı Sürelerde Sütten Kesilen Akkeçi Erkek Oğlaklarında Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri.

                Dolmacı, H., 2006. Canlı Hayvanlarda Karkas Değerlendirme

             Uludağ, D., 2007. Süt Emme Döneminde Krep Yemlemenin Akkeçi Erkek Oğlaklarında Büyümeye Etkisi.

6.2.  Doktora Tezleri

Kor, A., 1997. Farklı Yaşlarda Kastrasyonun Değişik Genotiplerden Oğlaklarda Besi Gücü ve Karkas Özellikleri ve Et Kalitesine Etkileri.

Daşkıran, İ., 2000. Ankara Keçisinin Çeşitli Tanımlayıcı Irk Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma

Şireli, H. D., 2002. Dorset DownXAkkaraman (GD1), Akkaraman ve AkkaramanXGD1 Genotipli Kuzularda Büyüme ve Bazı Büyüme Özelliklerinin Tekrarlanma Derecelerinin Tahmini

Çoban, İ., 2003. Ankara Keçisi Erkek oğlak ve Çebiçlerinde Kastrasyonun Besi ve Karkas özelliklerine Etkileri

Özçetin, S. T., 2007. Ankara Kedilerinde (Felis catus angorensis) Dış Yapı, Tüy, Büyüme, Gelişme ve Üreme Özellikleri Üzerine Araştırmalar

Yılmaz, O., 2007. Türkiye’nin Çeşitli Bölgelerinde Yetiştirilmekte Olan Kangal Köpeklerinin Bazı Morfolojik Özellikleri

Coşkun, F., 2008. Karayaka Kuzularında Çeşitli Karkas Özelliklerinin Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Yöntemleri Kullanılarak Yorumlanması

 

 

              7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

              Kor, A., Ertuğrul, M., Arslan, S., 2004. Effects of Different Rations on the Slaughter and Carcass Characterstics of Ak Keçi (White Goat) Male Kids. Journal of Animal and Veterinary Advances 3 (5): 316-320, 2004. Grace Publication Network.

             Cedden, F., Yilmaz, O., Ankarali, B., Ertuğrul, M., 2008. Fattening of Crossbreed Akkaraman Lambs in Extensive Condition.  Journal of Animal and Veterinary Advances 7 (5): 595-598, 2008. Medwell Journals. 

          Yılmaz, O., Ertugrul, M. and Wilson, R. T. 2011. The Domestic Livestock Resources of Turkey: Camel. Journal of Camel Practice and Research. 18 (2): 21-24.

          Yılmaz, O. and Ertugrul M. 2011. Some Morphological Characteristics of Turkish Tazi (Sighthound).  Journal of Animal and Plant Sciences, 21 (4): 794-799. 

          Wilson, R. T., Yılmaz, O., Ertuğrul, M. 2011. The Domestic Livestock Resources of Turkey: Pig. Pig Veterinary Journal, 66: 26-30. 

          Yılmaz, O., Ertugrul, M. and Wilson, R. T. 2012. Domestic Livestock Resources of Turkey: Water Buffalo. Tropic Animal Health and Production Journal, 44 (4): 707-714. 

          Yılmaz, O., Boztepe, S. ve Ertugrul, M. 2012. Phenotypic Characteristics of Turkish Mules. International Journal of Agriculture and Biology. 14: 450–452. 

          Yılmaz, O. ve Ertugrul, M. 2012. Determination of Kars Shepherd Dog Raised in Turkey. Agricultural Science and Technology. 3(3): 203-206. 

          Yılmaz, O. ve Ertugrul, M. 2012. Determination of Coloured Horses Raised in Turkey. Canadian Journal of Pure and Applied Science. 6(3): 2127-2130. 

          Yılmaz, O. and Ertugrul M. 2012. Determination of the Rize Koyun (Sheep) Dog in Turkey. Canadian Journal of Applied Sciences, 2(1): 216-221.

           Yılmaz, O., Boztepe, S. ve Ertugrul, M. 2012. Domesticated Donkeys – Part II: Types and Breeds. Canadian Journal of Applied Science. 2(2): 260-266. 

          Yılmaz, O., Akın, O., Yener, S. M., Ertugrul, M, Wilson R. T. 2012. The Domestic Livestock Resources of Turkey Cattle: Local Breeds and Types and Their Conservation Status. Animal Genetic Resources, 50: 65-74. 

          Yılmaz, O., Kor, A., Ertugrul, M, Wilson R. T.2012. The domestic livestock resources of Turkey - Goat breeds and types and their conservation status. Animal Genetic Resources, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S2078633612000331. 

          Yılmaz, O., Boztepe, S. ve Ertugrul, M. 2012. The Domesticated Donkey: III – Economic Importance, Uncommon Usages, Reproduction Traits, Genetics, Nutrition And Health Care. Canadian Journal of Applied Science. 3(2): 320-338.

 

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

       Eliçin, A., Aşkın, Y., Kaymakçı, M., Akman, N., Ertuğrul, M., Cengiz, F., 1988. Hayvancılıkta Biyoteknoloji ve Hayvansal Üretimin Geleceği. I. Uluslar arası Tarım ve Biyoteknoloji Simpozyumu. 1-3 Haziran 1988. Adana. S:194-208.

              Ertuğrul, M., Cengiz, F., 1989. The Awassi Sheep in Turkey. Wissenschaftliche Ergebnisse Deutsch- Türkischer Universitaetspartnerschaften im Agrarbereich. Tarım Alanında Türk ve Alman Üniversiteleri İşbirliğinin Bilimsel Sonuçları. Deutsch Türkischer Symposium in Bornova-İzmir/Türkei vom 26 bis 30 September 1989. 477-490.

              Daşkıran, İ., Ertuğrul, M., 1993. Fattening Performance and Carcass Characteristics of Male Angora Kids Fattened After Weaning. 44’th Annual Meeting of The EAAP. 16-19 August 1993. Aarhus Denmark.

              Ertuğrul, M., Akman, N., Yavuzer, A. Ü., 1993. An Experiment on The Fattening Performance of Angora Goat. 44’th Annual Meeting of The EAAP. 16-19 August 1993. Aarhus Denmark.

              Eliçin, A., Ertuğrul, M. 1994. The Importance of Awassi Sheep in Arid and Semi-Arid Regions. Strategies for the Development of Fat-Tail Sheep in the Near East. Proceedings of The Workshop Organised by FAO, ICARDA, EAAP, CIHEAM and ÇÜZF Adana-Turkey. October 5-9 1992 EAAP Publication, No.68: 41-48.

     Yılmaz, O. ve Ertugrul, M. 2011. Some morphological characteristics of Turkish Tazi (Sighthound). 2-3.June.2011, 21st International Scientific Conference of Union of Scientist in Stara Zagora, Bulgaria.

     Yılmaz, O. ve Ertugrul, M. 2011. Some morphological traits of the Tarsus Fork-nose dog in Turkey. 2-3.June.2011, 21st International Scientific Conference of Union of Scientist in Stara Zagora, Bulgaria.

     Yılmaz, O. ve Ertugrul, M. 2012. Determination of Akbaş Shepherd Dog raised in Turkey. 7-8 June 2012, 22st International Scientific Conference of Union of Scientist in Stara Zagora, Bulgaria.

                Yılmaz, O., Boztepe, S. ve Ertugrul, M. 2012. Some morphological traits of Arabian Horses used for javelin swarm (jereed) game in Erzurum. 7-8 June 2012, 22st International Scientific Conference of Union of Scientist in Stara Zagora, Bulgaria.

                Yılmaz, O., Ertugrul, M. and Wilson R. T. 2012. The domestic livestock resources of Turkey: breed descriptions and status of guard and hunting dogs. 63rd Annual Meeting of the EAAP, 27-31 August 2012, Bratislava, Slovakia.

                Yılmaz, O., Boztepe, S., Ertugrul, M. and Wilson R. T. 2012. The Domestic Livestock Resources of Turkey: Breed Descriptions and Status of Ungulates (Horses, Donkeys, and Mules). 63rd Annual Meeting of the EAAP, 27-31 August 2012, Bratislava, Slovakia.

                Yılmaz, O., Boztepe, S., and Ertugrul, M. T. 2012. Some Morphological Traits of Malakan Horses in Turkey. V-th International Symposium of Livestock Production of U. Ss. Cyril And Methodius, Institute of Animal Science, 5-7 September 2012, Skopje, Macedonia.

                Yılmaz, O., and Ertugrul, M. 2012. Some Phenotypic Traits of Turkish Kangal (Karabash) Dogs Raised in Europe. V-th International Symposium of Livestock Production of U. Ss. Cyril And Methodius, Institute of Animal Science, 5-7 September 2012, Skopje, Macedonia.

                Yılmaz, O., ve Ertugrul, M. 2012. Determination Of Zerdava Dog (Kapi Kopegi) Raised In Northeast Of Turkey.  International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture” of University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, Romania. 258-261.

 

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

              Ertuğrul, M., Karabulut, A., Ankaralı, B., 1988. 18 Aylık Yaşta Besiye Alınan Siyah Alaca ve Siyah Alaca X Yerli Kara (G1) Melezlerinin Besi Gücü ve Karkas Özellikleri. Ank. Ün. Zir. Fak. Yıllığı, 39 (1-2):375-386.

              Ertuğrul, M., Karabulut, A., Ankaralı, B., 1988. 10-11 Aylık Yaşta Besiye Alınan Siyah Alaca ve Siyah Alaca X Yerli Kara (G1) Melezlerinin Besi Gücü ve Karkas Özellikleri. Ank. Ün. Zir. Fak. Yıllığı, 39 (1-2):361-373.

              Eliçin, A., Geliyi, C., Ertuğrul, M., Cengiz, F., Aşkın, Y., 1989. Farklı Yöntemlerle Beslenen Tuj Kuzularının Besi Gücü ve Karkas Özellikleri. Ank. Ün. Zir. Fak. Yıllığı, 40 (1-2): 323-333.

              Eliçin, A., Geliyi, C., Ertuğrul, M., Cengiz, F., Aşkın, Y., 1989. Tuj Kuzularının Değişik Miktarlarda Kesif Yem İle Desteklenen Mer’ada Besi Gücü ve Karkas Özellikleri. Ank. Ün. Zir. Fak. Yıllığı, 40 (1-2): 335-345.

              Ertuğrul, M., Apaydın, M., 1989. Siyah Alaca Buzağılarının Az Süt İle Büyütülme Olanakları. Ank. Ün. Zir. Fak. Yıllığı, 40 (1-2):395-407.

              Ertuğrul, M., Cengiz, F., Eliçin, A., 1989. Akkaraman ve Dorset DownXAkkaraman Melezi (F1) Kuzularda Besi Gücü ve Karkas Özellikleri. Ank. Ün. Zir. Fak. Yayınları: 1117, Bil. Arş. ve İnc.: 608.

              Cengiz, F., Ertuğrul, M., Eliçin, A., 1989. Akkaraman ve Border LeicesterXAkkaraman (F1) Melezi Erkek Kuzularında Besi Gücü ve Karkas Özellikleri. Ank. Ün. Zir. Fak. Yayınları: 1121, Bil. Arş. ve İnc.: 612.

              Eliçin, A., Ertuğrul, M., Cengiz, F., Aşkın, Y., Dellal, G., 1989. Karayaka ve Border LeicesterXKarayaka Melezi (F1)  Erkek Kuzularda Besi Gücü ve Karkas Özellikleri. Ank. Ün. Zir. Fak. Yayınları: 1123, Bil. Arş. ve İnc.: 613.

              Eliçin, A., Cengiz, F., Ertuğrul, M., Aşkın, Y., Arık, İ. Z., 1989. Akkaraman ve Ile de FranceXAkkaraman (F1) Melezi Erkek Kuzularında Besi Gücü ve Karkas Özellikleri. Ank. Ün. Zir. Fak. Yayınları: 1124, Bil. Arş. ve İnc.: 614.

              Ertuğrul, M., Eliçin, A., Cengiz, F., Aşkın, Y., Arık, İ. Z., 1989. Akkaraman ve Hampshire DownXAkkaraman Melezi (F1) Erkek Kuzularda Besi Gücü ve Karkas Özellikleri. Ank. Ün. Zir. Fak. Yayınları: 1125, Bil. Arş. ve İnc.: 615.             

              Cengiz, F., Eliçin, A., Ertuğrul, M., Aşkın, Y., Dellal, G., 1989. Anadolu Merinosu ve Ile de FranceX Anadolu Merinosu (F1)  Melezi (F1)  Erkek Kuzularında Besi Gücü ve Karkas Özellikleri. Ank. Ün. Zir. Fak. Yayınları: 1127, Bil. Arş. ve İnc.: 616.

              Ertuğrul, M.,  Eliçin, A., Cengiz, F., Dellal, G., 1989. Akkaraman ve Border LeicesterXAkkaraman (F1), Dorset DownXAkkaraman (F1), Ile de FranceXAkkaraman (F1) Melezi Erkek Kuzularda Besi Gücü ve Karkas Özellikleri. Ank. Ün. Zir. Fak. Yayınları: 1143, Bil. Arş. ve İnc.: 631.

              Cengiz, F.,  Eliçin, A., Ertuğrul, M., Arık, İ. Z., 1989. Akkaraman, Ile de FranceXAkkaraman (F1) Melezi, Anadolu Merinosu ve Ile de FranceX Anadolu Merinosu (F1)  Melezi Erkek Kuzularında Besi Gücü ve Karkas Özellikleri. Ank. Ün. Zir. Fak. Yayınları: 1145, Bil. Arş. ve İnc.: 632.

              Akman, N., Ertuğrul, M., Tatayoğlu, A., Kor, A., Yavuzer, A. Ü. 1991. Tiftik Keçisinin Kesim ve Karkas Özellikleri. Lalahan Hay. Arş. Ens. Der. 31 (3-4): 39-47.

              Dağ, B., Ertuğrul, M., 1993. Karayaka ve Border LeicesterXKarayaka Melezi (F1)  Erkek Kuzularda Besi Gücü ve Karkas Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Lalahan Hay. Arş. Ens. Der. 33 (3-4): 42-57.

              Ertuğrul, M., 1994. Sütten Kesim Çağında  Entansif Besiye Alınan ve Ekstansif Koşullarda  Büyütülen Ankara Keçisi Erkek Oğlaklarının Kesim ve Karkas Özellikleri. Ank. Ün. Zir. Fak. Yayınları: 1392, Bil. Arş. ve İnc.: 773.

             Ertuğrul, M., Arık, İ. Z., Kor, A., 1995. Sütten Kesim Çağında Besiye Alınan LincolnXAkkaraman ve Ile de FranceXAkkaraman Melezi (F1) Erkek Kuzuların Besi ve Karkas Özellikleri. Lalahan Hay. Arş. Ens. Der. 35 (1-2): 47-66.

             Polatsü,Ş., Kor, A., Cedden, F., Başpınar, E., Ertuğrul, M., Işık, N., 1997. Kaba Yem veya Yoğun Yemle Beslemenin Kuzularda Vücut ve Rumen Gelişimi, Kesim ve Karkas Özellikleri İle Besin Maddeleri Çevrimi Üzerine Etkileri. Ank. Ün. Zir. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:3, Sayı:2 (59-64).

             Kor, A., Cedden, F., Ertuğrul, M., Başpınar, E., 1998. Sütten Kesimde Besiye Alınan İvesiXAkkaraman (F1), SakızXAkkaraman (F1) Erkek Kuzularının Kesim ve Karkas Özellikleri. Ank. Ün. Zir. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:2 (30-38).

             Ertuğrul, M., Cedden, F., Kor, A., Arsoy, D.B., Erkuş., T. 1998. Köy Koşullarında Yetiştirilen Akkaraman Koyunlarında Kızgınlıkların Düşük Dozda Prostaglandin F Kullanılarak Toplulaştırılması. Yüzüncü Yıl Üni. Zir. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi 8: 51-56.

             Kor, A., Cedden, F., Ertuğrul, M., 1998. Dorset DownXAkkaraman (G1),  Dorset Down (G1)XAkkaraman ve Akkaraman Erkek Toklularının kesim ve Karkas Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üni. Zir. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi 8: 1-7.

Ertuğrul, M., Dellal, G., Soysal, İ., Elmacı, C., Akın, O., Arat, S., Barıtçı, I., Pehlivan, E. and Yılmaz, O. 2009. Türkiye Yerli Koyun Irklarının Korunması. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 23 (2): 97-119.

Yılmaz, O. ve Ertugrul, M. 2011. Some Morphological Traits of the Zagar (erect-ear) Dog in Turkey. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 1 (2): 107-112.

Yılmaz, O. ve Ertugrul, M. 2011. Some Morphological Traits of Donkeys Raised in Igdir, Turkey. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 1 (2): 113-116.

Yılmaz, O. ve Ertuğrul, M. 2011. Eşeğin Evcilleştirilmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 1 (3): 111-115.

Yılmaz, O. ve Ertugrul, M. 2011. Spread Story of Kangal (Karabash) Shepherd Dogs in The World. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 1 (3): 116-120.

Yılmaz, O. ve Ertuğrul, M. 2011. Atlarda Don. Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi. 28 (2): 145-152.

Yılmaz, O. ve Ertugrul, M. 2012. The Morphologic Traits of Donkeys Raised in East and Southeast of Turkey. Hayvansal Üretim. 53 (1): 10-13.

Yılmaz, O. ve Ertuğrul, M. 2012. Atlarda Nişane. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2 (1): 83-90.

Yılmaz, O. ve Ertuğrul, M. 2012. Türkiye Yerli Köpek Irk ve Tipleri. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2 (1): 99-106.

Yılmaz, O. ve Ertugrul, M. 2012. Determination of Akbash Shepherd Dog in Turkey. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2(1): 6-9. 

Yılmaz, O. ve Ertugrul, M. 2012. The Domestic Livestock Resources of Turkey - Sheep – I - Common &  Rare Breeds. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2(1): 7-10.

Yılmaz, O. ve Ertuğrul, M. 2012. Türkiye Yerli At Irkları ve Bir Koruma Çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 22(2): 117-133.

Yılmaz, O., Savaş, T., Ertuğrul, M. 2012. Güvercin ve Yetiştiriciliğinin Türk Kültüründeki Yeri. Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 (2): 79-86.

 

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

       Eliçin, A., Cengiz, F., Ertuğrul, M., 1986. Rantabl Koyun Yetiştiriciliğinde Yeni Yetiştirme Teknikleri. Batı Akdeniz Bölgesi I. Hayvancılık Semineri. 26-28 Kasım 1986, Asntalya. S:86-103.

       Eliçin, A., Aşkın, Y., Akman, N., Cengiz, F., Ertuğrul, M., 1987. Hayvancılıktaki Gelişmeler ve Üretimin Artırılması. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tarım ve Orman Bakanlığı, I. Tarım Kongresi. 14-18 Aralık 1987. Lefkoşe-Kıbrıs.

       Ertuğrul, M., Aşkın, Y., 1988. Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması. Prof. Dr. Orhan Düzgüneş’in Meslekte 50. Yılı Şerefine Türkiyede Hayvancılık, Genetik, İstatistik Sempozyumu. 13-14 Ekim 1988. Ankara.

       Aşkın, Y., Kaymakçı, M., Akman, N., Cengiz, F., Ertuğrul, M., 1988. Hayvancılıkta Biyoteknoloji Uygulamalarının Gelişme Yönleri ve Hayvansal Üretime Etkileri. I. Ulusal Biyoteknoloji Sempozyumu. Biyoteknoloji Derneği Yayın No: 1:126-130.

       Aşkın, Y., Cengiz, F., Ertuğrul, M., 1989. Sivas Kangal Köpeği ve Gelişme Yönleri. Sivas Yöresinde Tarımın Geliştirilmesi Simpozyumu. 30 Mayıs-3 Haziran 1989. Sivas Hizmet Vakfı Yayınları 1:381-385.

       Cengiz, F., Zincirlioğlu, M., Ertuğrul, M., 1989 Koyunculukta Et Üretiminin Genel Esasları. Sivas Yöresinde Tarımın Geliştirilmesi Simpozyumu. 30 Mayıs-3 Haziran 1989. Sivas Hizmet Vakfı Yayınları 1:475-484.

       Akman, N., Ertuğrul, M., Eliçin, A., Alpan, O., 1991. Türkiye’de Hayvan Islahı “Sorunlar ve Öneriler”. İkinci Hayvancılık Kongresi. 17-19 Haziran 1991. s:119-144.

       Akman, N., Ertuğrul, M., Türkoğlu, M., 1992. Türkiye’de Hayvansal Üretim. Türk Cumhuriyetleri I. Tarım Sempozyumu. 24-28 Haziran 1992. Ankara Ün. Zir. Fak. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı  I. Tarım Sempozyumu. 24-28 Haziran 1992. Ankara Ün. Zir. Fak. Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı ayınları No.:1. s:119-156.

       Alpan, O., Ertuğrul, M., Bayraktaroğlu, E. A., 1993. 2000’li yıllar ve Türkiye Kırmızı Et Üretimi. Hayvancılık 2000. “2000’lere Doğru Türkiye Hayvancılığı” Kongresi. 9-10 Haziran 1993.

       Ertuğrul, M., Öztürk, A., 1993. Türkiye’de Ankara Keçisi Yetiştiriciliği ve Tiftik Üretimi. Ankara Keçisi ve Tiftik Kongresi’93. 20-21 Ekim 1993, Ankara.

       Akman, N., Ertuğrul, M., Kolsarıcı, N., Koyuncu, M., Tatayoğlu, A., 1993. Ankara Keçisinin Tiftik Dışındaki Verimlerini Artırma İmkanları. Ankara Keçisi ve Tiftik Kongresi’93. 20-21 Ekim 1993, Ankara.

       Özçelik, A., Ertuğrul, M., Fidan, H., Yılmaz, D., 1993. Tiftik Pazarlama, Örgütlenme ve Destekleme Politikaları Ne Olmalıdır? Ankara Keçisi ve Tiftik Kongresi’93. 20-21 Ekim 1993, Ankara.

       Ertuğrul, M., Akman, N., Eliçin, A., Arık, İ. Z., 1995. Küçükbaş Hayvansal Ürünler Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri TMMOB; ZMO, Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No.:26(753-770).

       Akman, N., Ertuğrul, M., 1997. Türkiye’de Hayvansal Üretim. Gıda Güvencesi, Bugünkü Durumu, Sorunlarımız ve Önerilerimiz. T.C. Ziraat Bankası Yayınları. 

       Ertuğrul, M., Akman, N., 1998. Cumhuriyet Döneminde Hayvansal Üretim. Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye Tarımı Sempozyumu, 15-16 Ekim 1998. Ankara (148-171).

       Ertuğrul, M., Akman, N., 1998. Türkiye’de Hayvansal Üretim. Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye Tarımı. TMMOB, ZMO Kayseri Şubesi.

Yılmaz, O. 2007. Türk Kangal (Karabaş) Köpeği. 17-18 Mayıs 2007 Kahramanmaraş 3. Zootekni Öğrenci Kongresi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi. 162.

Ertugrul, M., Dellal, G., Sosyal, I. Elmaci, C., Akin, O., Arat, S., Baritci, I., Pehlivan, E. and Yılmaz, O. 2009. Türkiye Yerli Koyun Irklarının Korunması. 12-13 Şubat 2009, Türkiye Ulusal Koyunculuk Kongresi, İzmir. 35-54.

Yılmaz, O. ve Ertuğrul, M. 2011. Türkiye av köpeklerine ait bazı morfolojik özellikler. 14-16 Eylül 2011, 7. Çukurova Zootekni Kongresi, Adana. 215-220.

Yılmaz, O. 2012. Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Tonya Finosu (Kobi), Zerdava (Kapı Köpeği) Ve Koyun Köpeklerine Ait Bazı Morfolojik Özellikler. I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 19-21 Nisan 2012, Iğdır.

Yılmaz, O. 2012. Iğdır İli Evcil Hayvan Genetik Kaynakları, Problemler Ve Çözüm Önerileri. I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 19-21 Nisan 2012, Iğdır.

Yılmaz, O. ve Ertugrul, M. 2012. Some Morphological Traits Of The Erect-Ear (Zağar) Dog in Turkey. 24-26 Mayıs 2012, 4. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Aydın.

Yılmaz, O. ve Ertugrul, M. 2012. Description of Coloured Horses Raised in Turkey. 24-26 Mayıs 2012, 4. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Aydın.

Yılmaz, O., ve Ertuğrul, M. 2012. Türkiye Yerli At Irk ve Tipleri. Uluslararası Türk ve Akraba Toplulukları Zootekni Kongresi, 11-13 Eylül 2012, Isparta. 3-19.

Yılmaz, O., Boz, M. A., Savaş, T. ve Ertuğrul, M. 2012. Türkiye Güvercin Irkları, Amatör Güvercin Yetiştiriciliğinin Durumu ve Kullanılan Yöresel Tip Sınıflandırmaları. Uluslararası Türk ve Akraba Toplulukları Zootekni Kongresi, 11-13 Eylül 2012, Isparta.

Yılmaz, O., Aktan, S. ve Ertuğrul, M. 2012. Türkiye Yerli ve Yeni Köpek Irkları. Uluslararası Türk ve Akraba Toplulukları Zootekni Kongresi, 11-13 Eylül 2012, Isparta.

 

 7.7.  Diğer yayınlar

Eliçin, A., Aşkın, Y., Akman, N., Cengiz, F., Ertuğrul, M., Kaymakçı, M., 1988. Hayvancılıkta Biyoteknoloji ve Hayvansal Üretimin Geleceği. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi. Sayı:29, 12-17.

Yener, S. M., Akman, N., Ertuğrul, M., 1988. Avrupa Zootekni Federasyonu’nca Sığırda Karkas Özelliklerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Temel Metotlar El Kitabı (1). Yem Sanayii Dergisi 58 (18-23).

Aşkın, Y., Cengiz, F., Eliçin, A.,  Ertuğrul, M., Sönmez, R., 1989. La Production Animale Agricultures Mediterrneennes. La Turkie. Options Mediterrneennes. Serie B, Etudes Et Recherces Numero: 1 (79-88).

Eliçin, A., Ertuğrul, M., 1990. Türkiye Koyunculuğunun Problemleri ve Çözüm Yolları. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi. Sayı:49, 33-35.

Eliçin, A., Ertuğrul, M., 1990. Sığırcılıkta Gelişmeler. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi. Sayı:54, 38-39.

Akman, N., Ertuğrul, M., 1990 Türkiye’de Hayvansal Üretim. Tarım ve Yaşam 4 (2-13).

Ertuğrul, M., 1991. Küçükbaş Hayvan Yetiştirme Uygulamaları. Ankara Ün. Zir. Fak. Yayınları:1211, Yardımcı Ders Kitabı: 348.

Ertuğrul, M (Editör)., 1993. Hayvan Yetiştirme (Yetiştiricilik). Baran Ofset, Ankara.