ARŞ.GÖR. MERVE SILANUR YILMAZ    
Adı : MERVE SILANUR
Soyadı : YILMAZ
E-posta : merveyilmaz@ankara.edu.tr
Tel : 03122033300/3642
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Gıda Mühendisliği Bölümü
Kişisel Akademik Bilgiler

   EĞİTİM

 

   Doktora                                Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği ABD

   2016-Devam ediyor      


   Yüksek Lisans                   Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği ABD

   2014-2015

 

   Lisans                                  Ankara Üniversitesi / Mühendislik Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü

   2008-2013


Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler:                

    Yılmaz, M.S., Sakiyan, O., Barutçu, I. and Mazı B.G., 2018. Phenolic content and some physical properties of dried broccoli as      affected by drying method. Food Science and Technology Internatıonal, doi.org/10.1177/1082013218797527.

  Özlük Çilak, G., Balçık, M., Yılmaz, M. S., Önal, E., Şener, M. and Halkman, A.K. 2015. The study on the enzyme relevances of    S. aureus isolated from raw milk. European International Journal of Science and Technology, 4 (6).

           Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Şakıyan Demirkol, Ö., Kutlu, N., Yılmaz, M. S., Olum, E., Orhan Yanıkan, E., Tağı, Ş., Ayhan, K., İşçi Yakan, A., Barbosa-Cánova and Candoğan, K. 2019. Drying of Pastirma by Two Microwave Based Technologies: Physical, Biochemical, Microbiological and Sensory Aspects. 65th International Congress of Meat Science and Technology, Agust, 4-9, Potsdam, Germany. 

Yılmaz, M. S., Arslan, H., Sakiyan, O. ans Isci, A., 2018. Pulsed Electric Field Aplications in Foods. 3nd International Congress on Food Technology, October, 10-12, Nevşehir, Turkey.

 Yılmaz, M. S.Sakiyan, O., Barutcu Mazı, I., Mazı, B. G., 2018. Total phenolic content and color values of dried         broccoli,   The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucacus, April, 19-21, Girne,     Cyprus.

 Yılmaz, M. S., Sakiyan, O., Barutcu Mazı, I., Mazı, B. G., 2017. Thin layer models of microwave drying of broccoli,             Innovations in Food Science and Technology, May, 10-12, Munich, Germany.

 Şakıyan Demirkol, Ö.*, Yılmaz, M. S., Ünaydın, N. ve İşci, A. 2016, Gıdalarda Dielektrik Isıtma Yöntemleri, Türkiye 12. Gıda     Kongresi, Ekim, 5-7, Edirne.

         Projeler

  Gıda uygulamaları için sıcaklık kontrollü frekans ayarı yapabilen değişken frekans mikrodalga sistemi tasarımı, TUBİTAK, Bursiyer, 2018-2020.

       Yabancı Dil Bilgileri

  Yıl: 2016

   Sınav: YDS

   Dönemi: GÜZ

   Puan: 83,75