DOÇ. DR. MÜJDE ERYILMAZ    
Adı : MÜJDE
Soyadı : ERYILMAZ
E-posta : meryilmaz@ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 203 31 85
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mujde-eryilmaz
Kişisel Akademik Bilgiler

DOÇ. DR. MÜJDE ERYILMAZ

Doğum Tarihi: 1979

Yabancı Diller: İngilizce

Telefon: +90 (312) 203 31 85

E-mail: meryilmaz@ankara.edu.tr

 

Eğitim Durumu:

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü-2001

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Mikrobiyoloji AD-2004

Doktora: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Mikrobiyoloji AD-2010

 

Yurtdışı Görevler:

Montefiore Medical Center, The University Hospital for the Albert Einstein College of Medicine, Department of Pathology, Division of Microbiology and Immunology, New York-USA- (Mayıs-Eylül 2004)

 

SCI-SSCI, SCI-Expanded Kapsamındaki Dergilerdeki Yayınlar 

1) Shomali Moghaddam Naznoosh, Eryılmaz Müjde, Altanlar Nurten, Yildirim Özlem (2019). Antimicrobial Activity of Some Turkish Medicinal Plants. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 32(3), 947-951.

2) Saltan Hayriye Gülçin, Bahadir Acikara Özlem, Eryılmaz Müjde, Özbilgin Serkan, Ergene Öz Burçin, Yavuzcan Hijran (2019). Phytochemical Analysis of Beach-Cast Seaweed, Zostera spp. Collected From İzmir Coasts, Turkey and Evaluation of Invitro Antimicrobial Activity.  Fresenius Environmental Bulletin, 28(4A), 3333-3341.

3) Eryılmaz Müjde, Gürpınar Suna Sibel, Palabıyık İsmail Murat, Güriz Haluk, Gerçeker Devran (2018). Molecular Identification and Antimicrobial Activity of Vaginal Lactobacillus sp. Current Pharmaceutical Biotechnology, 19(15), 1241-1247.

4) Topal Gizem Rüya, Devrim Burcu, Eryılmaz Müjde, Bozkır Asuman (2018). Design of Ciprofloxacin-Loaded Nano-and Microcomposite Particles for Dry Powder Inhaler Formulations: Preparation, Invitro Characterization and Antimicrobial Efficacy. Journal of Microencapsulation, 35(6), 533-547.

5)Demirel Gülbike, Gür Gürkan, Eryılmaz Müjde, Altanlar Nurten (2018). The effects of Self-etch bio-active dental adhesive systems on bacterial microleakage. Journal of Adhesion Science and Technology, 32(10), 1044-1054.

6) Eryılmaz Müjde, Kaşkatepe Banu, Kıymacı Merve Eylül, Erol Hilal Başak, Şimşek Duygu, Gümüştaş Ayşen (2016). In vitro antimicrobial activity of three new generation disinfectants.  Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 15(10), 2191-2195.

7) Altınyay Çiğdem, Eryılmaz Müjde, Yazgan Ayşe Nur, Sever Yılmaz Betül, Altun Mehmet Levent (2015).  Antimicrobial Activity of Some Alnus Species.  European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 19(23), 4671-4674.

8) Eryılmaz Müjde, Özbilgin Serkan, Ergene Öz Burçin, Sever Yilmaz Betül, Altun Mehmet Levent, Saltan Hayriye Gülçin (2013). Antimicrobial Activity of Turkish Viburnum Species. Bangladesh Journal of Botany, 42(2), 355-360.

9) Eryılmaz Müjde, Palabıyık İsmail Murat (2013). Antimicrobial Activity of Hypochlorous Acid and It s Determination With Different Analytical Methods. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 12(1), 123-126.

10)Eryılmaz Müjde, Akin Ahmet, Arikan Akan Özay (2011). Bazı Dezenfektanların Nozokomiyal Enfeksiyon Etkeni S aureus ve Enterococcus spp İzolatları Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması.  Mikrobiyoloji Bülteni, 45(3), 454-460.

11)Eryılmaz Müjde, Bozkurt Merve Eylül, Yıldız Muharrem Murat, Akın Ahmet (2010). Antibiotic Resistance of Urinary Escherichia coli Isolates. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 9(2), 205-209.


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1) Kart Didem, Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde (2020). Assessment of the anti-quorum sensing effect of Lactobacillus sp. metabolites on expression levels of QS-related genes in Pseudomonas aeruginosa PAO1. Turkish Bulletin of Hygiene and Experimental Biology. 

2) Evranos Aksöz Begüm, Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde (2020). Antimicrobial Activities of Some Pyrazoline and Hydrazone Derivatives. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences.

3) Gürpınar Suna Sibel, Devrim Burcu, Eryılmaz Müjde (2019). In-vitro Antibacterial Activity of Lactobacilli Metabolites Loaded Hydrogel Formulations Against Pseudomonas aeruginosa. Universal Journal of Pharmaceutical Research, 4(4):10-12.

4) Heydari Hajar, Saltan Hayriye Gülçin, Eryılmaz Müjde, Bahadır Acıkara Özlem, Yılmaz Sarıaltın Sezen, Tekin Mehmet, Çoban Tülay (2019).  Antimicrobial and Anti-Inflammatory Activity of Some Lathyrus L. (Fabaceae) Species Growing in Turkey.  Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 16(2), 240-245.

5) Demirel Gülbike, Eryılmaz Müjde, Seberol Hande, Gür Gürkan (2019). In-vitro Antibacterial Activity of Self-Etch Bio-active Dental Adhesives After Artificial Aging.  European Oral Research, 53(1), 32-37.

6) Yavuzcan Hijran, Bahadir Acikara Özlem, Eryılmaz Müjde, Özbilgin Serkan, Ergene Öz Burçin, Saltan Hayriye Gülçin (2019).  Cytotoxic Activity of Solvent Extracts of Detrital Zostera spp. Leaves Collected from West Coast of Turkey.  International Journal of Innovative Studies in Aquatic Biology and Fisheries, 5(1), 7-11.

7) Önder Alev, Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde, Akay Bayram Kağan, Çınar Ahsen Sevde (2019). Evaluation of antimicrobial potential of some spices from Apiaceae sold in herbal shops. Journal of Medicinal Botany, 3, 1-4.

8) Eryılmaz Müjde, Kaşkatepe Banu, Kıymacı Merve Eylül, Şimşek Duygu, Erol Hilal Başak (2018). Antimicrobial efficacies of four multi-purpose contact lens care solutions.  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 42(2), 15-22.

9) Çiçek Polat Derya, Eryılmaz Müjde, Akalın Kemalettin, Coşkun Maksut (2018). Antimicrobial Activity of Grapefruit Seed.  Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 38(1), 1-3.

10) Eryılmaz Müjde, Gürpınar Suna Sibel (2017). Hastanelerde sık kullanılan bazı antiseptiklerin biyofilm oluşturan ve oluşturmayan Staphylococcus epidermidis suşlarına karşı antibakteriyel etkinliğinin araştırılması.  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 41(1), 1-8.

11) İçöz Ülkü Gökçen, Eryılmaz Müjde, Yazgan Ayşe Nur, Sever Yilmaz Betül, Altun Mehmet Levent (2016). Antimicrobial Activity of Some Bidens Species.  Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, 36(2), 129-134.

12) Eryılmaz Müjde, Tosun Alev, Tümen İbrahim (2016). Antimicrobial Activity of Some Species from Pinaceae and Cupressaceae.  Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 13(1), 77-83.

13) Eryılmaz Müjde (2016). New Generation Disinfectants. Journal of Pharmaceutical Microbiology, 2(1), 1-3.

14) Demirel Gülbike, Eryılmaz Müjde, Altanlar Nurten, Gür Gürkan (2015). In vitro Antimicrobial Activity of Various Mouth Rinses Against Streptococcus mutans, Lactobacillus casei, L. acidophilus and Candida albicans.  British Journal of Medicine and Medical Research, 9(11), 1-5.

15) Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet, Altanlar Nurten (2012). Antimicrobial Efficacy of %2 Chlorhexidine Gluconate and %10 Povidone Iodine Alone and in Combination with %70 2-Propanol Against Nosocomial Methicillin Resistant Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis Isolates. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 15(8), 1-3.

16) Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet, Arıkan Akan Özay (2012). Investigation of the Efficacy of Some Disinfectants Against Nosocomial Gram-Negative Bacteria.  International Research Journal of Pharmaceuticals, 2(1), 70-74.

17) Eryılmaz Müjde, Kıymacı Merve Eylül, Yıldız Muharrem Murat, Akın Ahmet (2010).  Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Sıklığının Araştırılması.  Marmara Eczacılık Dergisi, 14(1), 10-12

18) Tetik Tuğba, Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet (2010). Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokok Suşlarında Slime Oluşumu ve Antibiyotik Direnci Arasındaki İlişkinin Araştırılması.  Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 39(3), 187-194.

19) Algın Yapar Evren, Eryılmaz Müjde, Yapar Eyi Elif Gül, Akın Ahmet, Haznedaroğlu İbrahim Celalettin (2009).  Antibacterial Activity of Ankaferd Blood Stopper Against Clinical Isolates of Escherichia coli. Mediterranean Journal of Science & Technology Research, 2(1), 33-38.

20) Eryılmaz Müjde, Algın Yapar Evren, Yapar Eyi Elif Gül, Akın Ahmet, Haznedaroğlu İbrahim Celalettin (2008). Antibacterial Activity of Ankaferd Blood Stopper Against Clinical Isolates of Staphylococcus aureus. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 5(19), 712-717.

21) Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet (2008). Disinfection and Antisepsis, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 37(4):311-331.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1) Eryılmaz Müjde, Kart Didem, Gürpınar Suna Sibel (2019). Investigation of Antibiofilm Activities of Lactobacillus sp. Metabolites Isolated from Vaginal Flora. Journal of Turkish Society of Microbiology, 49(3):169-174.

2) Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet (2007). Comparison of Efficacy of Some Hand Antiseptics Against Meticilline Resistant Staphylococcus aureus.  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 37(3), 161-163.

3) Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet, Arıkan Akan Özay (2006).  Boğaz Kültürlerinden İzole Edilen A Grubu Beta Hemolitik Streptokokların Antibiyotik Duyarlılıkları.  Ankem Dergisi, 20(1), 10-12.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1) Eryılmaz Müjde (2019). Can Metabolites of Vaginal Lactobacilli Be the Source of New Drugs? International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development (DRD 2019), Malatya/Türkiye (Sözlü Sunum)

2) Kart Didem, Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde (2019). Inhibitory Effect of Vaginal Lactobacillus Supernatants on Pseudomonas aeruginosa Biofilm. International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development (DRD 2019), Malatya/Türkiye (Sözlü Sunum)

3) Gürpınar Suna Sibel, Devrim Burcu, Eryılmaz Müjde (2019). Comparison of the Antibacterial Activity of Vaginal Lactobacilli Metabolites Loaded Hydrogel Formulations. International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development (DRD 2019), Malatya/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

4) Çiçek Polat Derya, Gürpinar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde, Coşkun Maksut (2018). Antimicrobial Activity of Epimedium (Berberidaceae) Species Growing in Turkey. World Congress on Nutraceuticals and Natural Medicine, Amsterdam/Hollanda (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) 

5) Topal Gizem Rüya, Devrim Burcu, Eryılmaz Müjde, Bozkir Asuman (2018).  Estimation and Preparation of Dry Powder Inhaler Formulations That Consisting of Ciprofloxacin HCl Loaded Nano And Microcomposite Particles for Pulmonary Administration.  12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12), Ankara/Türkiye (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

6) Kayan Süleyman, Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde, Vuran Senem, Gerçeker Devran (2018).  Antimicrobial Susceptibility of Escherichia coli Isolated from Various Clinical Samples. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12), Ankara/Türkiye (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

7) Akay Bayram Kağan, Önder Alev, Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde (2018). Antimicrobial Activity Potential of Some Spices Marketed in Turkey. 12th International Symposıum on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12), Ankara/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

8) Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde, Palabıyık İsmail Murat, Gerçeker Devran (2018). High Performance Liquid Chromatography Analysis of Secondary Metabolites from Vaginal Lactobacillus Species. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12), Ankara/Türkiye (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

9) Eryılmaz Müjde, Koç Aslı, Gürpınar Suna Sibel, Palabıyık İsmail Murat, Gerçeker Devran (2018).  Effect of secondary metabolites of Lactobacillus species isolated from vaginal cultures on the proliferation of HCT 116 colon cancer cells. 6th Congress of the Microbiologists of Macedonia with International Participation, and FEMS Supported Symposium entitled ”Emerging Infections”, Ohrid/Makedonya (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

10) Aksöz Evranos Begüm, Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde (2017). Synthesis and antimicrobial activity of some pyrazoline derivatives. 10th Balkan Congress of Microbiology-Microbiologia Balkanica 2017, Sofya/Bulgaristan (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

11) Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde, Güriz Haluk, Gerçeker Devran (2017). Antimicrobial activity of Lactobacillus sp. isolated from vaginal cultures.  10th Balkan Congress of Microbiology-Microbiologia Balkanica 2017, Sofya/Bulgaristan (Özet Bildiri/Poster)

12) Arabacı Serap, Eryılmaz Müjde, Gürpınar Suna Sibel, Coşkun Maksut (2017). Antimicrobial activity of Peucedanum graminifolium and Peucedanum ozhatayiorum.  10th Balkan Congress of Microbiology-Microbiologia Balkanica 2017, Sofya/Bulgaristan (Özet Bildiri/Poster)

13) Aksöz Evranos Begüm, Gürpınar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde (2017). Investigations on synthesis and antimicrobial activity of some pyrazoline and hydrazone derivatives. 10th Balkan Congress of Microbiology-Microbiologia Balkanica 2017, Sofya/Bulgaristan (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

14) Önder Alev, Çınar Ahsen Sevde, Eryılmaz Müjde, Gürpınar Suna Sibel (2017). Antimicrobial Activity of Coriander Cold Pressed Oil. 2nd International Gazi Symposium Series, Ankara/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

15) Yavuzcan Hijran, Seçer Faik Sertel, Eryılmaz Müjde, Özbilgin Serkan, Ergene Öz Burçin, Tekin Hamza Can, Saltan Hayriye Gülçin (2017). Potential antimicrobial activities of seagrasses, Zostera spp. from Aegean Sea against Edwardsiella tarda.  Veterinary medicine in service of people, Stara Zagora/Bulgaristan (Tam Metin Bildiri/Poster)

16) Şabanoğlu Selman, Eryılmaz Müjde, Aslan Erdem Sinem, Altun Mehmet Levent (2017). GC/MS analysis and in vitro antimicrobial activity of the essential oils and various extracts of three Achillea species. Phytopharm 2017, Graz/Avusturya (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

17) Çamca Topal Gizem Rüya, Devrim Burcu, Eryılmaz Müjde, Bozkir Asuman (2017).  Characterization and Efficacy of Inhalable Nanocomposite Microparticles Loaded Ciprofloxacin Hydrochloride.  22nd International Biomedical Science Technology Symposium BIOMED2017, Ankara/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

18) Arabacı Serap, Eryılmaz Müjde, Gürpinar Suna Sibel, Coşkun Maksut (2017).  Antimicrobial activity of Peucedanum palimbioides and Peucedanum chryseum.  IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul/Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

19) Yavuzcan Hijran, Eryılmaz Müjde, Bahadır Acıkara Özlem, Özbilgin Serkan, Ergene Öz Burçin, Seçer Faik Sertel, Saltan Hayriye Gülçin (2016). Potential Antimicrobial Activities of Seagrasses, Zostera spp. from Aegean Sea against Vibrio alginolyticus ATCC 17749.  2nd International Congress on Applied Ichthyology Aquatic Environment, Messolonghi/Yunanistan (Özet Bildiri/Poster)

20) Kurtul Ekin, Eryılmaz Müjde, Bahadir Acikara Özlem, Tekin Mehmet (2016).  Pharmacognostical Studies on Some Alchemilla Species Growing in Turkey.  Phytopharm-2016, Saint Petersburg/Rusya (Özet Bildiri/Poster)

21)  Demirel Gülbike, Eryılmaz Müjde, Seberol Hande (2016).  Effect of aging on the antibacterial activities of bio active components containing dental adhesives.  26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Amsterdam/Hollanda (Özet Bildiri/Poster)

22) Çiçek Polat Derya, Eryılmaz Müjde, Akalın Kemalettin, Coşkun Maksut (2015).  Antimicrobial activity of grapefruit seed.  VI International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology-BioMicroWorld2015, Barselona/İspanya (Özet Bildiri/Poster)

23) Kahyaoğulları Savaş, Eryılmaz Müjde, Demirel Gülbike, Gür Gürkan, Altanlar Nurten (2015). Adhesion of Streptococcus mutans on tooth colored restorative materials.  VI International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology-BioMicroWorld2015, Barselona/İspanya (Özet Bildiri/Poster)

24) Demirel Gülbike, Gür Gürkan, Eryılmaz Müjde, Altanlar Nurten (2015). The Effect of Bio-active Components Containing Adhesive Systems on Bacterial Microleakage: In-Vitro Study.  11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Ankara/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

25) Eryılmaz Müjde, Kaşkatepe Banu, Kıymacı Merve Eylül, Şimşek Duygu, Erol Hilal Başak, Gümüştaş Ayşen (2015). Invitro Antimicrobial Efficacy of Four Contact Lens Care Solutions.  11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Ankara/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

26)  İçöz Ülkü Gökçen, Eryılmaz Müjde, Yazgan Ayşe Nur, Sever Yılmaz Betül, Altun Mehmet Levent (2015). Antimicrobial Activity of Some Bidens species. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Ankara/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

27) Eryılmaz Müjde, Kaşkatepe Banu, Kıymacı Merve Eylül, Erol Hilal Başak, Şimşek Duygu, Gümüştaş Ayşen (2015). Evaluation of In vitro Antimicrobial Efficacy of Some New Generation Disinfectants. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Ankara/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

28) Altınyay Çiğdem, Eryılmaz Müjde, Yazgan Ayşe Nur, Sever Yılmaz Betül, Altun Mehmet Levent (2015). Antimicrobial Activity of Some Alnus Species. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Ankara/Türkiye (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

29) Demirel Gülbike, Eryılmaz Müjde, Altanlar Nurten, Gür Gürkan (2014).  Antimicrobial Activity of Various Mouthrinses against Streptococcus mutans, Lactobacillus casei, L. acidophilus and Candida albicans. Fourth International Meeting on Pharmacy Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), İstanbul/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

30) Önder Alev, Eryılmaz Müjde, Tümen İbrahim (2013). Antimicrobial Activity Screening of Some Pinaceae Species. XI. International Ethnobotany Symposio, Antalya/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

31) Eryılmaz Müjde, Önder Alev, Tümen İbrahim (2013). Antimicrobial Activity Screening of Some Cupressaceae Species. XI. International Ethnobotany Symposio, Antalya/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

32) Demirel Gülbike, Eryılmaz Müjde, Gür Gürkan, Altanlar Nurten (2012). Invitro Antimicrobial Effects of Commonly Used Mouthrinses Against Some Oral Microorganisms.  10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), Ankara/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

33) Eryılmaz Müjde, Apaydın Pelin, Akın Ahmet (2012). Antibacterial and Antifungal Activities of Hypochlorous Acid Containing Disinfectants Against Some Pathogens.  10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), Ankara/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

34) Uğurlu Ezgi, Kuş Canan, Eryılmaz Müjde, Altanlar Nurten (2012). Synthesis and Antimicrobial Activities of Novel Oxazolidinones. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), Ankara/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

35) Gökçek Sevgi, Saka Ongun Mehmet, Eryılmaz Müjde, Bozkır Asuman (2012).  Antibacterial Activity of 5 Fluorouracil Loaded W O W Nano Emulsions.  10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-10), Ankara/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

36) Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet, Tetik Tuğba (2011). Antimicrobial Activity of Chitosan Coated Urinary Catheter Against Urinary Escherichia coli Isolates. Eleventh Congress of the International Federation of Infection Control, Venedik/İtalya (Özet Bildiri/Poster).

37) Akın Ahmet, Eryılmaz Müjde, Altanlar Nurten (2011). Antimicrobial efficacy of 2 chlorhexidine gluconate alone and in combination with 70% 2-propanol against nosocomial methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates. Eleventh Congress of the International Federation of Infection Control, Venedik/İtalya (Özet Bildiri/Poster).

38) Altanlar Nurten, Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet (2011). Antimicrobial Efficacy of 10% Povidone Iodine Alone and in Combination with 70% 2-Propanol Against Nosocomial Enterococcus faecalis Isolates.  Eleventh Congress of the International Federation of Infection Control, Venedik/İtalya (Özet Bildiri/Poster).

39) Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet, Arıkan Akan Özay (2010). Investigation of the Bactericidal Effect of Five Antiseptics and One Disinfectant on Nosocomial Escherichia coli Isolates.  3rd International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, İstanbul/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

40) Eryılmaz Müjde, Bozkurt Merve Eylül, Yıldız Muharrem Murat, Akın Ahmet (2009).  Antibiotic Resistance of Urinary Escherichia coli Isolates. 9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-9), Ankara/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

41) Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet, Bektaş Bahar (2008). Comparison of Three Different Antibacterial Susceptibility Testing Methods with Commonly Used Antiseptics Against Some Pathogen Bacteria.  XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, İstanbul/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

42) Eryılmaz Müjde, Atlı Onur, Akın Ahmet (2006)Comparison of Bacitracin and Sulfamethoxazole Trimethoprim Disc Method with Remel Streptex For Identification of Group A Beta Hemolytic Streptococci. 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-8), Ankara/Türkiye (Özet Bildiri/Poster)

43) Akın Ahmet, Konuklugil Belma, Eryılmaz Müjde (2004). Antimicrobial Activity of Linum cariense. Future Trends in Phytochemistry, Gargnano, İtalya (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

1) Eryılmaz Müjde, Gürpınar Suna Sibel (2016). Hastanelerde Sık Kullanılan Bazı Antiseptiklerin Biyofilm Oluşturan ve Oluşturmayan Staphylococcus epidermidis Suşlarına Karşı Antibakteriyal Etkinliğinin Araştırılması, 31. ANKEM Kongresi, Bodrum (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

2) Tosun Alev, Eryılmaz Müjde, Aslan Erdem Sinem (2016). Bazı Seseli L. (Apiaceae) Türlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri. XXII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Trabzon (Özet Bildiri/Poster)

3) Özdemiray Müzeyyen Büşra, Eryılmaz Müjde, Altuğ Ayşe Tuba (2015). Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Kliniği’nde Diş Hekimlerinin Sıklıkla Temas Ettikleri Yüzeyler ve Dental Aletlerin Sterilizasyon Öncesi Temizliğinde Kullanılan Dezenfektanın Mikrobiyal Yükünün İncelenmesi, 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Eskişehir (Özet Bildiri/Poster).

4) Tetik Tuğba, Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet (2013). Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokok Suşlarında Slime Oluşumu ve Antibiyotik Direnci Arasındaki İlişkinin Araştırılması, 28. Ankem Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Antalya (Özet Bildiri/Poster).

5) Özbilgin Serkan, Eryılmaz Müjde, Ergene Burçin, Sever Yılmaz Betül, Altun Mehmet Levent, Saltan Gülçin (2012). Türkiye’de Yetişen Viburnum Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitesi, XX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), Antalya (Özet Bildiri/Poster).

6) Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet, Arıkan Akan Özay (2010). Hastanelerde Sık Kullanılan Bazı Dezenfektanların Nozokomiyal İnfeksiyon Etkeni Staphylococcus aureus İzolatları Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması, Gülhane Mikrobiyoloji Günleri, İstanbul (Özet Bildiri/Poster).

7) Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet (2006). Boğaz Kültürlerinden İzole Edilen A Grubu Beta Hemolitik Streptokoklarda Eritromisin Direnci, 21. Aknem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, Antalya (Özet Bildiri/Poster).


Kitaplar:

1) EczÇEP-Eczacılık Fakülteleri Müfredat Detay Çalışması-2017, (Akalın Uruşak Emine, Akev Nuriye, Erginer Yıldız, Güzeldemirci Nuray, Toker Sıdıka, Kolak Ufuk, Özhan Gül, Güngör Sevgi, Gürer Çağlayan, Özden Sibel, Topal Tanyılmaz Gökçe, Bozkurt Güzel Çağla, Erdoğan Özlem Nazan, Kaleli Durman Deniz, Koçyiğit Mine, Gürdal Münevver Bahar, Özçelikay Gülbin, Alagöz Zeynep, Yüksel Nilüfer, Altanlar Nurten, Sever Yılmaz Betül, Beşikçi Arzu, Gençler Özkan Ayşe Mine, Alp Mehmet, Kılıç Ceyda Sibel, Ateş İlker, Palabıyık İsmail Murat, Arıoğlu İnan Ebru, Doğru Bilgehan, Ada Ahmet Oğuz, Bahadır Acıkara Özlem, Alp Ayşe Selen, Dermiş Saadet, Devrim Burcu, Eryılmaz Müjde, Karabay Arzu Zeynep, Gülpınar Gizem, Uzun Mehmet Barlas, Kırımer Neşe, Seller Zerrin, Erğun Bülent, Can Nafiz Öncü, Karaburun Ahmet Çağrı, Özkay Yusuf, Can Özgür Devrim, Demir Özkay Ümide, Ilgın Sinem, Karaca Gençer Hülya, Küçük Sevim, Büyükköroğlu Gülay, Dikmen Miriş, Tunalı Yağmur)-Kapitta Yayıncılık.

2) Türk Farmakopesi 2017- (Bölüm Adı: Mikrobiyolojik Yöntemler) (Demirtaş Ayşegül, Meral Sağıroğlu, Eraç Bayrı, Taşlı Hüseyin, Ekizoğlu Melike, Eryılmaz Müjde, Kart Didem, Yılmaz, Fethiye Ferda, Karaca Gençer Hülya, Cantürk Zerrin, Özkul Koçak Ceren, Güler Meral, Kosdak Şebnem, Herek Ezgi, Günay Necati, Altaş Ayben, Ertanış Emel, Cengiz Gökhan)-ISBN: 978-975-590-675-1.


Projeler:

1) "Toplumda yaygın kullanılan antidepresan ilaç etken maddeleri olan fluoksetin, sertralin ve amitriptilinin Acinetobacter baumannii'de antibiyotik direnç gelişimi üzerine etkilerinin araştırılması" (The Scientific and Technological Research Council of Turkey-1002) (01.11.2019-01.11.2020)

2)     Determining the antibacterial activity of extracts of sea grass (Zostera spp.) dead leaves against bacterial pathogens and the usability in decreasing of bacterial load of Artemia nauplii (The Scientific and Technological Research Council of Turkey-1001) (Project Number:114Y141) (15.02.2015-04.05.2017)

3)     Identification and antimicrobial activity of Lactobacillus sp. isolated from the vaginal cultures and analysis of their secondary metabolites (Ankara University Scientific Research Council) (No:17H0237011) (30/03/2017 - 30/11/2018)


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1) Ezgi Toygar (2016). Parenteral Preparatların Mikrobiyolojik Kalite Kontrolleri (Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

2) Suna Sibel Gürpınar (2017). Vajinal Kültürlerden İzole Edilen Lactobacillus Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması (Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

3) Emine Kübra Yazıcı (devam ediyor)

4)Gamze Benli (devam ediyor)


Yönetilen Doktora Tezleri:

1) Ayşe Torun Aras (devam ediyor)

2)  Suna Sibel Gürpınar (devam ediyor)

3)   Süleyman Kayan (devam ediyor)


Komisyon Üyelikleri:

1) Türk Farmakopesi, Mikrobiyoloji Çalışma Grubu Üyeliği (T.C. Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)


2)   Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı, Müfredat Komisyon Üyeliği


3)   Ankara Üniversitesi, Kültür-Sanat Komisyonu Üyeliği


4) Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Genişletilmiş Eğitim Programı (GEP) Komisyonu Akılcı İlaç ve Halk Sağlığı Grubu Üyeliği


5) Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Genişletilmiş Eğitim Programı (GEP) Komisyonu ARGE (Scholar) Grubu Üyeliği


6) Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ölçme-Değerlendirme Komisyonu Üyeliği


7)   Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Sosyal Komite Üyeliği 

 

Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği:

1)     11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Ankara, June 9-12, 2015-Organizasyon Komitesi Üyeliği

2)     12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-12), Ankara, June 26-29, 2018-Organizasyon Komitesi Üyeliği


Hakemli Dergilerde Editör Kurulu Üyeliği:

1)     Universal Journal of Pharmaceutical Research

2)     EC Microbiology

3)     Enliven Pharmacovigilance and Drug Safety

4)     International Journal of Research in Health Sciences

5)  Journal of Critical Reviews Journal of Pharmaceutical and Biomedical Science

6)     Journal of Pharmaceuticals

7)     Journal of Pharmaceutical Microbiology