DR.ÖĞR.ÜYESİ MÜJDE ERYILMAZ    
Adı : MÜJDE
Soyadı : ERYILMAZ
E-posta : meryilmaz@ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 203 31 85
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

DR. ÖĞR. ÜYESİ MÜJDE ERYILMAZ

Doğum Tarihi: 1979

Doğum Yeri: Ağrı

Yabancı Diller: İngilizce

Telefon: +90 (312) 203 31 85

E-mail: meryilmaz@ankara.edu.tr

 

Eğitim Durumu:

Lisans: Anadolu Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü-2001

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Mikrobiyoloji AD-2004

Doktora: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Mikrobiyoloji AD-2010

 

Yurtdışı Görevler:

Montefiore Medical Center, The University Hospital for the Albert Einstein College of Medicine, Department of Pathology, Division of Microbiology and Immunology, New York-USA- (Mayıs-Eylül 2004)

 

SCI-SSCI, SCI-Expanded Kapsamındaki Dergilerdeki Yayınlar 

 1. Shomali Moghaddam Naznoosh, Eryılmaz Müjde, Altanlar Nurten, Yildirim Özlem (2019). Antimicrobial Activity of Some Turkish Medicinal Plants. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 32(3): 
 2. Saltan Hayriye Gülçin, Bahadir Acikara Özlem, Eryılmaz Müjde, Özbilgin Serkan, Ergene Öz Burçin, Yavuzcan Hijran (2019). Phytochemical Analysis of Beach-Cast Seaweed, Zostera spp. Collected From İzmir Coasts, Turkey and Evaluation of Invitro Antimicrobial Activity.  Fresenius Environmental Bulletin, 28(4A), 3333-3341.
 3. Eryılmaz Müjde, Gürpınar Suna Sibel, Palabıyık İsmail Murat, Güriz Haluk, Gerçeker Devran (2018). Molecular Identification and Antimicrobial Activity of Vaginal Lactobacillus sp. Current Pharmaceutical Biotechnology, 19(15), 1241-1247.
 4. Topal Gizem Rüya, Devrim Burcu, Eryılmaz Müjde, Bozkır Asuman (2018). Design of Ciprofloxacin-Loaded Nano-and Microcomposite Particles for Dry Powder Inhaler Formulations: Preparation, Invitro Characterization and Antimicrobial Efficacy. Journal of Microencapsulation, 35(6), 533-547.
 5. Demirel Gülbike, Gür Gürkan, Eryılmaz Müjde, Altanlar Nurten (2018). The effects of Self-etch bio-active dental adhesive systems on bacterial microleakage. Journal of Adhesion Science and Technology, 32(10), 1044-1054.
 6. Eryılmaz Müjde, Kaşkatepe Banu, Kıymacı Merve Eylül, Erol Hilal Başak, Şimşek Duygu, Gümüştaş Ayşen (2016).  In vitro antimicrobial activity of three new generation disinfectants.  Tropical Journal Of Pharmaceutical Research, 15(10), 2191-2195.
 7. Altınyay Çiğdem, Eryılmaz Müjde, Yazgan Ayşe Nur, Sever Yılmaz Betül, Altun Mehmet Levent (2015).  Antimicrobial Activity of Some Alnus Species.  European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 19(23), 4671-4674.
 8. Eryılmaz Müjde, Özbilgin Serkan, Ergene Öz Burçin, Sever Yilmaz Betül, Altun Mehmet Levent, Saltan Hayriye Gülçin (2013). Antimicrobial Activity of Turkish Viburnum Species. Bangladesh Journal of Botany, 42(2), 355-360.
 9. Eryılmaz Müjde, Palabıyık İsmail Murat (2013). Antimicrobial Activity of Hypochlorous Acid and It s Determination With Different Analytical Methods. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 12(1), 123-126.
 10. Eryılmaz Müjde, Akin Ahmet, Arikan Akan Özay (2011). Bazı Dezenfektanların Nozokomiyal Enfeksiyon Etkeni S aureus ve Enterococcus spp İzolatları Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması.  Mikrobiyoloji Bülteni, 45(3), 454-460.
 11. Eryılmaz Müjde, Bozkurt Merve Eylül, Yıldız Muharrem Murat, Akın Ahmet (2010). Antibiotic Resistance of Urinary Escherichia coli Isolates. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 9(2), 205-209.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. Gürpinar Suna Sibel, Eryılmaz Müjde, Koç Asli, Palabiyik İsmail Murat, Gerçeker Devran (2020). Investigation into Antimicrobial and Antiproliferative Effects of Secondary Metabolites of Lactobacillus saerimneri Novel Isolated from Vaginal Flora. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 17(1).
 2. Heydari Hajar, Saltan Hayriye Gülçin, Eryılmaz Müjde, Bahadır Acıkara Özlem, Yılmaz Sarıaltın Sezen, Tekin Mehmet, Çoban Tülay (2019).  Antimicrobial and Anti-Inflammatory Activity of Some Lathyrus L. (Fabaceae) Species Growing in Turkey.  Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 16(2), 240-245.
 3. Demirel Gülbike, Eryılmaz Müjde, Seberol Hande, Gür Gürkan (2019). In-vitro Antibacterial Activity of Self-Etch Bio-active Dental Adhesives After Artificial Aging.  European Oral Research, 53(1), 32-37.
 4. Yavuzcan Hijran, Bahadir Acikara Özlem, Eryılmaz Müjde, Özbilgin Serkan, Ergene Öz Burçin, Saltan Hayriye Gülçin (2019).  Cytotoxic Activity of Solvent Extracts of Detrital Zostera spp. Leaves Collected from West Coast of Turkey.  International Journal of Innovative Studies in Aquatic Biology and Fisheries, 5(1), 7-11.
 5. Eryılmaz Müjde, Kaşkatepe Banu, Kıymacı Merve Eylül, Şimşek Duygu, Erol Hilal Başak (2018). Antimicrobial efficacies of four multi-purpose contact lens care solutions.  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 42(2), 15-22.
 6. Çiçek Polat Derya, Eryılmaz Müjde, Akalın Kemalettin, Coşkun Maksut (2018). Antimicrobial Activity of Grapefruit Seed.  Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 38(1), 1-3.
 7. Eryılmaz Müjde, Gürpınar Suna Sibel (2017). Hastanelerde sık kullanılan bazı antiseptiklerin biyofilm oluşturan ve oluşturmayan Staphylococcus epidermidis suşlarına karşı antibakteriyel etkinliğinin araştırılması.  Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 41(1), 1-8.
 8. İçöz Ülkü Gökçen, Eryılmaz Müjde, Yazgan Ayşe Nur, Sever Yilmaz Betül, Altun Mehmet Levent (2016). Antimicrobial Activity of Some Bidens Species.  Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, 36(2), 129-134.
 9. Eryılmaz Müjde, Tosun Alev, Tümen İbrahim (2016). Antimicrobial Activity of Some Species from Pinaceae and Cupressaceae.  Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 13(1), 77-83.
 10. Eryılmaz Müjde (2016). New Generation Disinfectants. Journal of Pharmaceutical Microbiology, 2(1), 1-3.
 11. Demirel Gülbike, Eryılmaz Müjde, Altanlar Nurten, Gür Gürkan (2015). In vitro Antimicrobial Activity of Various Mouth Rinses Against Streptococcus mutans, Lactobacillus casei, L. acidophilus and Candida albicans.  British Journal of Medicine and Medical Research, 9(11), 1-5.
 12. Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet, Altanlar Nurten (2012). Antimicrobial Efficacy of %2 Chlorhexidine Gluconate and %10 Povidone Iodine Alone and in Combination with %70 2-Propanol Against Nosocomial Methicillin Resistant Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis Isolates. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 15(8), 1-3.
 13. Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet, Arıkan Akan Özay (2012). Investigation of the Efficacy of Some Disinfectants Against Nosocomial Gram-Negative Bacteria.  International Research Journal of Pharmaceuticals, 2(1), 70-74.
 14. Eryılmaz Müjde, Kıymacı Merve Eylül, Yıldız Muharrem Murat, Akın Ahmet (2010).  Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Sıklığının Araştırılması.  Marmara Eczacılık Dergisi, 14(1), 10-12.
 15. Tetik Tuğba, Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet (2010). Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokok Suşlarında Slime Oluşumu ve Antibiyotik Direnci Arasındaki İlişkinin Araştırılması.  Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 39(3), 187-194.
 16. Algın Yapar Evren, Eryılmaz Müjde, Yapar Eyi Elif Gül, Akın Ahmet, Haznedaroğlu İbrahim Celalettin (2009).  Antibacterial Activity of Ankaferd Blood Stopper Against Clinical Isolates of Escherichia coli. Mediterranean Journal of Science & Technology Research, 2(1), 33-38.
 17. Eryılmaz Müjde, Algın Yapar Evren, Yapar Eyi Elif Gül, Akın Ahmet, Haznedaroğlu İbrahim Celalettin (2008). Antibacterial Activity of Ankaferd Blood Stopper Against Clinical Isolates of Staphylococcus aureus. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, 5(19), 712-717.
 18. Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet (2008). Disinfection and Antisepsis, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 37(4):311-331.
 19. Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet (2006). Boğaz Kültürlerinden İzole Edilen A Grubu Beta Hemolitik Streptokoklarda Eritromisin Direnci, Ankara Ecz. Fak. Derg., 35 (1): 13-18.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet (2007).  Comparison of Efficacy of Some Hand Antiseptics Against Meticilline Resistant Staphylococcus aureus.  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, 37(3), 161-163.
 2. Eryılmaz Müjde, Akın Ahmet, Arıkan Akan Özay (2006).  Boğaz Kültürlerinden İzole Edilen A Grubu Beta Hemolitik Streptokokların Antibiyotik Duyarlılıkları.  Ankem Dergisi, 20(1), 10-12. 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 1. Çiçek Polat D., Gurpinar SS., Eryılmaz M., Coşkun M. Antimicrobial Activity of Epimedium (Berberidaceae) Species Growing in Turkey. World Congress on Nutraceuticals and Natural Medicine, 22-23 October, 2018, Amsterdam, Netherlands (sözlü sunum).
 2. Eryilmaz M., Koç A., Gurpinar SS., Palabiyik M, Gerceker D. Effect of secondary metabolites of Lactobacillus species isolated from vaginal cultures on the proliferation of HCT 116 colon cancer cells. 6th Congress of the Microbiologists of Macedonia with International Participation, and FEMS Supported Symposium entitled "Emerging Infections", 30 May-2 June 2018, Ohrid, Macedonia (sözlü sunum).
 3. Gurpinar SS., Eryilmaz M., Palabiyik M.,Gerceker D. High Performance Liquid Chromatography Analysis of Secondary Metabolites from Vaginal Lactobacillus Species. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 26-29 June 2018, Ankara, Turkey (sözlü sunum).
 4. Kayan S., Gurpinar S.S., Eryilmaz M., Vuran S., Gerceker D. Antimicrobial Susceptibility of Escherichia coli Isolated From Various Clinical Samples. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 26-29 June 2018, Ankara, Turkey (sözlü sunum).
 5. Topal GR., Devrim B., Eryilmaz M., Bozkir A. Estimation and Preparation of Dry Powder Inhaler Formulations That Consisting of Ciprofloxacin HCL Loaded Nano and Microcomposite Particles for Pulmonary Administration. 12 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 26-29 June 2018, Ankara, Turkey (sözlü sunum).
 6. Evranos Aksöz B., Gurpinar SS., Eryilmaz M. Synthesis and antimicrobial activity of some pyrazoline derivatives. 10th Balkan Congress of Microbiology-Microbiologia Balkanica 2017, 16-18 November 2017, Sofia, Bulgaria.(sözlü sunum)
 7. Evranos Aksöz B., Gurpinar SS., Eryilmaz M. Investigations on synthesis and antimicrobial activity of some pyrazoline and hydrazone derivatives. 10th Balkan Congress of Microbiology-Microbiologia Balkanica 2017, 16-18 November 2017, Sofia, Bulgaria. (sözlü sunum)
 8. Arabaci S., Eryilmaz M., Gurpinar SS., Coşkun M. Antimicrobial activity of Peucedanum graminifolium and Peucedanum ozhatayiorum. 10th Balkan Congress of Microbiology-Microbiologia Balkanica 2017, 16-18 November 2017, Sofia, Bulgaria.
 9. Gurpinar SS., Eryilmaz M., Guriz H., Gerceker D. Antimicrobial activity of Lactobacillus sp. isolated from vaginal cultures. 10th Balkan Congress of Microbiology-Microbiologia Balkanica 2017, 16-18 November 2017, Sofia, Bulgaria.
 10. Yavuzcan H, Seçer FS, Eryılmaz M, Özbilgin S, Ergene B, Tekin HC, Saltan İşcan G. Potential antimicrobial activities of Zostera spp. from Aegean Sea against Edwardsiella tarda. Veterinary Medicine in Service of People, 6-7 October 2017Stara Zagora, Bulgaria
 11. Önder A, Çınar AS, Eryılmaz M, Gurpinar SS. Antimicrobial Activity of Coriander Cold Pressed Oil. 2nd International Gazi Symposium Series, 11-13 October 2017, Ankara, Turkey.
 12. Şabanoğlu S, Eryılmaz M, Aslan Erdem S, Altun ML. GC/MS Analysis and in vitro antimicrobial activity of the essential oils and various extracts of three Achillea species. 21th International Congress Phytopharm 2017.2-5 July 2017, Graz, Austria. (sözlü sunum)
 13. Çamca Topal GR, Devrim B,  Eryılmaz M, Bozkır A,. Characterization of inhalable nanocomposite microparticles loaded ciprofloxacin hydrochloride. 22nd International Biomedical Science&Technology Symposium 12-14 May 2017, Ankara, Turkey.
 14. Arabacı S, Eryılmaz M, Gürpınar SS,  Coşkun M. Antimicrobial activity of Peucedanum palimbioides and Peucedanum chryseum. IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies. 26-29 April 2017, İstanbul (Sözlü Sunum).
 15. Kurtul E., Eryılmaz M., Bahadır Acikara O., Tekin M. Pharmacognostical Studies on Some Alchemilla Species Growing in Turkey. Phytopharm-2016, 11-14 July, 2016, St. Petersburg, Russia
 16. Yavuzcan H, Eryılmaz M, Bahadır Acıkara O, Özbilgin S, Ergene B, Seçer S, Saltan İşcan G. Potential Antimicrobial Activities of Seagrasses, Zostera spp. from Aegean Sea against Vibrio alginolyticus ATCC 17749. 2nd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environment, 10 - 12 November 2016, Messolonghi, Greece.
 17. Demirel G.,  Eryılmaz M., Seberol H.. Effect of aging on the antibacterial activities of bio-active components containing dental adhesives. 26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 9-12 April 2016, Amsterdam, Netherlands.
 18. Kahyaoğulları S.,  Eryılmaz M., G. Demirel, G. Gür, Altanlar N. Adhesion of Streptococcus mutans on tooth colored restorative materials. VI. International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology-BioMicroWorld2015, 28-30 October, 2015, Barcelona-Spain.
 19. Çiçek Polat D.,  Eryılmaz M., Akalın K.,. Coşkun M. Antimicrobial activity of grapefruit seed. VI. International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology-BioMicroWorld2015, 28-30 October, 2015, Barcelona-Spain.
 20. Demirel G., Gür G., Eryılmaz M.,  Altanlar N. The effect of bio-active components containing adhesive systems on bacterial microleakage: in-vitro study. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 09-12 June 2015, Ankara, Turkey.
 21. İçöz Ü.G.,  Eryılmaz M.,  Yazgan A.N., Sever Yılmaz B., Altun M.L. Antimicrobial Activity of Some Bidens species. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 09-12 June 2015, Ankara, Turkey.
 22. Eryılmaz M.,  Kaskatepe B., Kiymaci M. E., Simsek D., Erol H. B., Gumustas A. Invitro Antimicrobial Efficacy of Four Contact Lens Care Solutions. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 09-12 June 2015, Ankara, Turkey.
 23. Eryılmaz M.,  Kaskatepe B., Kiymaci M. E., Erol H. B., Simsek D., Gumustas A.. Evaluation of In vitro Antimicrobial Efficacy of Some New Generation Disinfectants. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 09-12 June 2015, Ankara, Turkey.
 24. Altınyay Ç.,  Eryılmaz M.,  Yazgan A.N., Sever Yılmaz B., Altun M.L., Antimicrobial Activity of Some Alnus Species. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 09-12 June 2015, Ankara, Turkey (sözlü sunum).
 25. Demirel G., Eryılmaz M., Altanlar N., Gür G. Antimicrobial Activity of Various Mouthrinses Against Streptococcus mutans, Lactobacillus casei, L.acidophilus and Candida albicans. Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), 18-21 September 2014, Istanbul, Turkey. 
 26. Eryılmaz M., Tosun A., Tümen İ. Antimicrobial Activity Screening of Some Cupressaceae Species. XI. International Ethnobotany Symposio, 02-05 November 2013, Antalya, Turkey.
 27. Tosun A., Eryılmaz M., Tümen İ. Antimicrobial Activity Screening of Some Pinaceae Species. XI. International Ethnobotany Symposio, 02-05 November 2013, Antalya, Turkey.
 28. Eryılmaz M., Apaydın P., Akın A. Antibacterial and Antifungal Activities of Hypochlorous Acid Containing Disinfectants Against Some Pathogens. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 26-29 June 2012, Ankara, Turkey.
 29. Demirel G., Eryılmaz M., Gür G., Altanlar N. Invitro Antimicrobial Effects of Commonly Used Mouthrinses Against Some Oral Microorganisms. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 26-29 June 2012, Ankara, Turkey.
 30. Uğurlu E., Kuş C., Eryılmaz M., Altanlar N. Synthesis and Antimicrobial Activities of Novel Oxazolidinones.10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 26-29 June 2012, Ankara, Turkey.
 31. Gökçek S., Saka O.M., Eryılmaz M., Bozkır A. Antibacterial Activity of 5-Fluorouracil Loaded W/O/W Nano Emulsions. 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 26-29 June 2012, Ankara, Turkey.
 32. Eryılmaz M., Akın A., Tetik T. Antimicrobial Activity of Chitosan Coated Urinary Catheter Against Urinary Escherichia coli Isolates, Eleventh Congress of the International Federation of Infection Control, 12-15 October 2011, Venice/Italy.
 33. Akın A., Eryılmaz M., Altanlar N. Antimicrobial Efficacy of 2% Chlorhexidine Gluconate Alone and in Combination with 70% 2-Propanol Against Nosocomial Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Isolates, Eleventh Congress of the International Federation of Infection Control, 12-15 October 2011, Venice/Italy.
 34. Altanlar N., Eryılmaz M., Akın A. Antimicrobial Efficacy of 10% Povidone Iodine Alone and In Combination with 70% 2-Propanol Against Nosocomial Enterococcus faecalis Isolates, Eleventh Congress of the International Federation of Infection Control, 12-15 October 2011, Venice/Italy.
 35. Eryılmaz M., Akın A., Arıkan Akan Ö. Investigation of the Bactericidal Effect of Five Antiseptics and One Disinfectant on Nosocomial Escherichia coli Isolates, 3rd International Meeting on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences , 9-12 June 2010, İstanbul, Turkey .
 36. Eryılmaz M., Bozkurt M.E., Yıldız M.M., Akın A. Antibiotic Resistance of Urinary Escherichia coli Isolates, 9th International Symposium On Pharmaceutical Sciences, 23-26 June 2009, Ankara, Turkey.
 37. Eryılmaz M., Akın A., Bektaş B. Comparison of Three Different Antibacterial Susceptibility Testing Methods with Commonly Used Antiseptics Against Some Pathogen Bacteria, XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, 5-9 August 2008, İstanbul, Turkey.
 38. Eryılmaz M., Atlı O., Akın A. Comparison of Bacitracin and Sulfamethoxazole-Trimethoprim Disc Method With Remel Streptex For Identification of Group A Beta Hemolytic Streptococci, 8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 13-16 June 2006, Ankara, Turkey.
 39.  Akın A., Konuklugil B., Eryılmaz M. Antimicrobial Activity of Linum cariense, Future Trends in Phytochemistry, 05-08 May 2004, Gargnano, Italy.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 1. Tosun A., Eryılmaz M., Aslan Erdem S. Bazı Seseli L. (Apiaceae) Türlerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri. XXII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 31 Ağustos – 5 Eylül, 2016, Trabzon
 2. Eryılmaz M, Gürpınar S.S. Hastanelerde Sık Kullanılan Bazı Antiseptiklerin Biyofilm Oluşturan ve Oluşturmayan Staphylococcus epidermidis Suşlarına Karşı Antibakteriyal Etkinliğinin Araştırılması, 31. ANKEM Kongresi, 04-08 Mayıs 2016, Bodrum. (sözlü sunum)
 3. M. B. Özdemiray, M. Eryılmaz, A.T. Altuğ. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Kliniği’nde Diş Hekimlerinin Sıklıkla Temas Ettikleri Yüzeyler ve Dental Aletlerin Sterilizasyon Öncesi Temizliğinde Kullanılan Dezenfektanın Mikrobiyal Yükünün İncelenmesi, 14. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, 2-4 Kasım 2015, Eskişehir.
 4. Tetik T, Eryılmaz M., Akın A. Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Stafilokok Suşlarında Slime Oluşumu ve Antibiyotik Direnci Arasındaki İlişkinin Araştırılması, 28. Ankem Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-26 Mayıs 2013, Antalya.
 5. Özbilgin S., Eryılmaz M., Ergene B., Sever Yılmaz B., Altun L., Saltan G. Türkiye’de Yetişen Viburnum Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitesi, XX. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), 10-13 Ekim 2012, Antalya.
 6. Eryılmaz M., Akın A., Arıkan Akan Ö. Hastanelerde Sık Kullanılan Bazı Dezenfektanların Nozokomiyal İnfeksiyon Etkeni Staphylococcus aureus İzolatları Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması, Gülhane Mikrobiyoloji Günleri, 20-22 Nisan 2010, İstanbul.
 7. Eryılmaz M., Akın A. Boğaz Kültürlerinden İzole Edilen A Grubu Beta Hemolitik Streptokoklarda Eritromisin Direnci, 21. Aknem Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, 04-08  Haziran 2006, Antalya.

 

Projeler:

 • Deniz Çayırı Zostera spp. Ölü Yaprak Ekstraktının  Patojen Bakterilere Karşı Antimikrobiyal Aktivitesinin  ve Artemia nauplii'lerinin Bakteriyel Yükünü Azaltmada Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi, (AraştırmacıProje Numarası: 114Y141 (Tübitak-1001Proje Bütçesi: 111.501 TL
 • Vajinal Kültürlerden İzole Edilen ve Antimikrobiyal Tedavide Kullanılması Muhtemel Lactobacillus Türlerinin Tanımlanması, Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması ve Ürettikleri Sekonder Metabolitlerin Analizi, (Yürütücü) 30/03/2017 - 30/11/2018. Proje Numarası: 17H0237011(BAP-Hızlandırılmış Destek Projesi) Proje Bütçesi: 13.0000 TL  

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

1. Ezgi Toygar, Parenteral Preparatların Mikrobiyolojik Kalite Kontrolleri-2016 (Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

2.  Pelin Apaydın, Diş Fırçaları ve Diş Macunlarının Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi-Devam ediyor-(Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

3. Suna Sibel Gürpınar, Vajinal Kültürlerden İzole Edilen Lactobacillus Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması-2017 (Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)


Komisyon Üyelikleri

1. Ankara Üniversitesi, Kültür-Sanat Komisyonu Üyeliği

2. Türk Farmakopesi, Mikrobiyoloji Çalışma Grubu Üyeliği (T.C. Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)

3. Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Genişletilmiş Eğitim Programı (GEP) Komisyonu Üyeliği

4. Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Ölçme-Değerlendirme Komisyonu Üyeliği

5. 

Kongre Düzenleme Kurulu Üyeliği

1. 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Ankara, June 9-12, 2015-Organizasyon Komitesi Üyeliği

2. 12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-11), Ankara, June 26-29, 2018-Organizasyon Komitesi Üyeliği


Hakemli Dergilerde Editör Kurulu Üyeliği

1.      Journal of Pharmaceutical and Biomedical Sciences

2.      Journal of Pharmaceuticals

3.      Journal of Biology

4.      Enliven  Pharmacovigilance and Drug Safety

5.      Journal of Pharmaceutical Microbiology

6.      Journal of Clinical Reviews

7.    Universal Journal Of Pharmaceutical Research


Bilimsel Dergilerde Hakemlik:

Arabian Journal of Chemistry

Journal of Medicine and Medical Sciences

Journal of Microbiology and Antimicrobials

Marmara Pharmaceutical Journal

Doğa Bilimleri Dergisi

Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences

Turkish Journal of Biology

 FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences

 

Bilimsel Dernek Üyeliği:

Türk Mikrobiyoloji Cemiyet

Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği