DOÇ.DR. MESUT YILMAZ    
Adı : MESUT
Soyadı : YILMAZ
E-posta : mesutyilmaz@ankara.edu.tr
Tel : 312-2126720/1316
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü