DOÇ. DR. MUSTAFA FENER    
Adı : MUSTAFA
Soyadı : FENER
E-posta : mfener@ankara.edu.tr
Tel : 0 530 761 1975
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : Jeoloji Mühendisliği Bölümü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mustafa-fener
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Mustafa FENER

Doğum Tarihi: 20 10 1974 (Kayseri / Mimarsinan)

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Jeoloji Mühendisliği Böl.

Niğde Üniversitesi

1998

Y. Lisans

 Jeoloji Mühendisliği ABD

Niğde Üniversitesi

2001

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Jeoloji Mühendisliği ABD

Çukurova Üniversitesi

2006

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: Niğde Bölgesindeki Formasyonların Deneysel Yöntemler Sonucu Beton Agregası Olarak Kullanıma Uygunluğu, Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim ÇOPUROĞLU

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı: Zemin Granülometrisinin Ön Konsolidasyon Basıncı ve Zemin Hafızası Üzerine Etkisi, Danışmanı: Prof. Dr. Hasan ÇETİN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

2000-2002

Ar.Gör.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

2002-2006

Dr.Ar.Gör.  

Niğde Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

2006 (4 Ay)

Yrd. Doç.

Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

2007-2011

Yrd. Doç.

California Polytechnic State University

2011-2012

Doç.

Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

2013-DE

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Dumanlılar, M., Ödometre Deneyinde Numune Örselenmesinin Konsolidasyon Parametreleri Üzerine Etkisi,2010

Sarıdede, M., Ankara – Pozantı Otoyolu Kemerhisar – Eminlik Kesiminde (Km: 312+000 – 327+000) Açılan Şevlerin Duraylılık Değerlendirmesi,2011

Gül, A., Zayıf Kayalarda Su Muhtevasının İçsel Sürtünme Parametreleri Üzerine Etkisi, (Devam Ediyor)

Kuleli, A., Karahan (Malatya – Darende Arası; Km: 35+894 –37+500)  Tünellinde Karşılaşılan Problemlerin Mühendislik Jeolojisi Açısından Değerlendirilmesi, 2011

Cemal, Y., Presiyometre Deneyinden Elde Edilen Taşıma Gücü Değerinin Bilgisayar Yazılımları Yardımıyla Tahmini, 2013

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

İnce, İ., Donma Çözünme Döngüsünün Kayaçların Mühendislik parametreleri üzerine Etkisi, 2013

Projelerde Yaptığı Görevler:

1.     Niğde Bölgesindeki Kaya Birimlerinin Jeolojik ve Mekanik Özellikleri ile Bu Birimlerin Alternatif Beton Agregası Olarak Kullanıma Uygunluğunun Araştırılması, Niğde Üniversitesi Araştırma Fonu, Araştırmacı, 2003.

2.     Kohezyonlu Zeminlerin İndeks Özelliklerinin ve Kayma Mukavemeti Parametrelerinin Laboratuvarda Ultrasonik Yöntemle Tahmin Edilmesi, Türkiye Bilimler Akademisi, Yardımcı Araştırmacı, 2003.

3.     Karbonatlı Kayaçların Testereyle Kesilebilirliğinin Regrasyon Analiziyle Modellenmesi, Niğde Üniversitesi Araştırma Fonu (Feb 2001/015), Araştırmacı, 2004

4.     Pozantı – Ankara Otoyolu Tünellerinde Çalışan Delicilerin Performans Analizi ve Delme Hızı Modellemesi, Türkiye Bilimler Akademisi, Araştırmacı, 2005

5.     Zemin Granülometrisinin Ön Konsolidasyon Basıncı ve Zemin Hafızasına Etkisi. ÇÜ. MMF 2005D3, Araştırmacı, 2006.

6.     Aktif Faylar Üzerinde Stress Dağılımının Casagrande Yöntemiyle Belirlenmesi; Kuzey Anadolu Fay Sistemi Gerede (Bolu) Segmenti. ÇÜ. MMF 2005D3, Araştırmacı, 2007.

7.     Mikrodalga ile Isıtmanın Niğde Yöresi Çinko-Kurşun (Zn-Pb) Cevherinin Tane Serbestleşmesine, Öğütülebilirliğine ve Dayanımına Etkisinin Araştırılması. NÜ. FEB 2007/04, Araştırmacı, 2009

8.     Niğde Şeker Fabrikasında Oluşan Atık Kömür Curufunun Hafif Tuğla Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, FEB 2009, Araştırmacı, 2010

9.     Atık Petlerin Zemin Islahında Kullanılması. FEB 2009/23, Araştırmacı, 2010.

10.   Zayıf Kayalarda Su Muhtevasının İçsel Sürtünme Parametreleri Üzerine Etkisi. FEB 2009/31. Proje Yürütücüsü

 

Dâhil Olduğu Önemli Mühendislik Projeleri ve Görevleri

1.     Bakü Ceyhan Boru Hattı, Geotechnical Report for Geological Hazard of Block Valve Station (BVS-48), Yardımcı Araştırmacı

2.     Bakü Ceyhan Boru Hattı, Geotechnical Report for Geological Hazard of Block Valve Station (BVS-40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52), Yardımcı Araştırmacı

3.     Türkiye’nin Değişik Bölgelerinde Zemin Etüt Raporlarının Hazırlanması (Heyelan Analizleri, Jeolojik Risk Alanlarının Tespiti, Mühendislik Yapılarında Yer Seçimi) Yardımcı Araştırmacı

İdari Görevler :

Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (2013-2014)

Niğde Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2013-DE)

Niğde Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (2013-DE)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Ödüller :

SCI Kapsamında Yapmış Olduğum Toplam 16 Yayına TÜBİTAK Tarafından Yayın Teşvik Ödülü

SCI Kapsamında Yapmış Olduğum Toplam 10 Yayına Niğde Üniversitesi Tarafından Yayın Teşvik Ödülü

YÖK Bursu (California Polytechnic State University, 1 Yıllık)

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Say.

Teorik

Uygu.

2010-2011

İlkbahar

Zemin Mekaniği II (Lisans)

1

2

3

Statik (Lisans)

3

0

83

Uygulamalı Jeolojide Bilgisayar Uygulamaları (Lisans)

3

0

44

Önemli Mühendislik Projeleri İçin Yer Seçimi (Yüksek Lisans)

3

0

1

Zemin Islahı (Y. Lisans)

3

0

1

2012-2013

Güz

Zemin Mekaniği (Jeoloji) (Lisans)

2

1

25

Jeolojik Rapor ve Çed Hazırlama İlkeleri

2

0

26

Zemin Mekaniği (Çevre) (Lisans)

2

0

6

Zemin Mekaniği II. Öğ.(Lisans)

2

1

28

Jeoteknik Araştırmalarda Sondaj Uygulamaları

3

0

22

Zemin Mühendisliğine Giriş (İnşaat Böl.)

3

0

18

Şev Stabilizesi ve Analiz Yöntemleri (Yüksek Lisans)

3

0

2

Bitirme Ödevi

0

2

7

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI) :

A 1.     Kahraman, S., Fener, M. and Gunaydin, O. (2002). Predicting the Schmidt hammer values of in-situ intact rock from core sample values”, Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 39, 395-399.

A 2.    Gunaydin, O., Kahraman, S. and Fener, M. (2004). Sawability prediction of carbonate   rocks from brittleness indexes. J. South Afr. Inst. Min. Metall, 104, 239-243.

A 3.    Kahraman, S., Fener, M. and Gunaydin, O. (2004). Predicting the sawability of     carbonate rocks using multiple curvilinear regression analysis. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 41, 1123-1131.

A 4.    Fener, M., Kahraman, S., Bay, Y. and Gunaydin, O.  (2005). Correlations between P- wave velocity and Atterberg limits of cohesive soils. Can. Geotech. J. , 42(2), 673-677.

A 5.    Kahraman, S., Gunaydin, O., and Fener, M. (2005). The effect of porosity on the relation between uniaxial compressive strength and point load index. Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 42(4), 584-589.

A 6.    Fener, M., Kahraman, S., Bilgil, A., and Gunaydin, O. (2005). A comparative evaluation of indirect methods to estimate the compressive strength of rocks. Rock Mech. Rock Eng. 38 (4), 329, 342

A 7.    Kahraman, S., Altun, H., Tezekici, B.S. and Fener, M. (2006). Sawability prediction of carbonate rocks from shear strength parameters using artificial neural networks. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 43 (2006) 157-164

A 8.    Fener M., Kahraman S., Bay Y., Gunaydin O. (2006). Replay to the discation by A. Sawangsuriya and D. Fratta on “Correlations between P-wave velocity and Atterberg limits of cohesive soils” Can. Geotech. J. , 43, 656-657.

A 9.    Kahraman S., Fener M., Gunaydin O. (2006). Authors’ reply to the discussion by A. Karakus on the paper “Predicting the Sawability of Carbonate Rocks Using Multiple Curvilinear Regression Analysis” International Journal of Rock Mechanics and Mining Science 43 (8): 1308 -1310

A 10.   Cetin, H., Fener, M., Gunaydin, O. (2006). Geotechnical properties of tire-cohesive clayey soil mixtures as a fill material, Engineering Geology 88 110 – 120

A 11.   Cetin H., Fener M., Soylemez M., Gunaydin O., (2007). Soil structure change during compaction of a cohesive soil. Engineering Geology 92 (2007) 38-48

A 12. Kahraman, S., Fener, M. Prediction the Los Angeles abrasion loss of rock aggregates from the uniaxial compressive strength. Materials Letters (2007) 61 4861-4865

A 13.  Fener, M., Kahraman, S., Ozder, M. O. (2007). Performance prediction of circular diamond saws from mechanical rock properties in cutting carbonate rocks, Rock Mech. Rock Engng. (2007) 40 (5), 505-517

A 14. Kahraman, S., Soylemez. M., Fener. M., Determination of fracture depth of rock blocks from P-wave velocity. Bull Eng Geol Environ (2008) 67:11-16

A 15.   Kahraman, S., Fener, M., Electrical resistivity measurements to predict abrasion resistance of rock aggregates. Bull. Mater. (2008) Sci., Vol. 31 No. 2, pp. 179-184

A 16.   Kahraman, S., Alber, M., Fener, M., Gunaydin, O., Evaluating the geomechanical properties of Misis fault breccia (Turkey). International Journal of Rock Mechanics and Mining Science. 45 (2008) 1469 - 1479

A 17.  Kahraman, S., Gunaydin, O., Alber, M., Fener, M., Evaluating the strength and deformability properties of Misis fault breccia using artifical neural network. Expert Systems with Applications. 36 (2009) 6874 - 6878

A 18.   Kayadelen, C., Gunaydin, O., Fener, M., Demir, A., Özvan, A., Modeling of the angle of shearing resistance of soils using soft computing systems. Expert Systems with Applications. 36 (2009) 11814 - 11826

A 19.   Kayadelen, C., Taşkıran, T., Gunaydin, O., Fener, M. (2009). Adaptive neuro-fuzzy modeling for the swelling potential of compacted soils, Environmental Earth Science, 59, 109-115.

A 20.   Kahraman, S., Alber, M., Fener, M., Gunaydin, O., The usability of Cerchar abrasivity index for the prediction of UCS and E of Misis Fault Breccia: Regression and artificial neural networks analysis, Expert Systems With Applications. 37 (2010) 8750-8756

A 21.  Gunaydin, O., Gokoğlu, A., Fener, M., Prediction of artificial soil’s unconfined compression strength test using statistical analyses and artificial neural networks. Advances in Engineering Software. 41 (2010) 1115-1123

A 22.  Fener, M., The Effect of Rock Sample Dimension on the P-Wave Velocity. Journal of Nondestructive Evaluation. (2011), 30:99-105

A 23.   Kahraman, S., Fener, M., Kozman, E., Predicting the compressive and tensile strength of rocks from indentation hardness index", The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, (2012) 331-339

A 24.  M.Fener, İ. İnce., Influence of orthoclase phenocrysts on point load strength of granitic rocks. Engineering Geology, (2012) 24-32

A 25.  M.Fener, N. Yesiller., Vertical Pore Structure Profile of a Compacted Clayey Soil. Engineering Geology, 166 (2013) 204–215


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B 1.    Kahraman, S., Bay, Y., Gunaydin, O. and Fener, M. (2003). Estimating the compressive and shear strength parameters of cohesive soils from P-wave velocity. International Conference on New Developments in Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Near East University, May 29-31, 2003. Lefkosa, Cyprus, pp.145-150.

B 2.    Kahraman S., Gunaydin O., Fener M., Bilgil A., (2003). Correlation between Los Angeles Abrasion Loss and Uniaxial Compressive Strength. Int. Symp. on Industrial Minerals and Building Stones, Istanbul Technical University, September 15-18, 2003. Istanbul, Turkey. pp. 577-581.

B 3.    Kahraman, S., Fener, M., and Gunaydin, O. (2005).  A brittleness index to estimate the sawability of carbonate rocks.  Eurock 2005, May 18-20, 2005. Brno, Czech Republic. pp. 233-237.5

B 4.    Kahraman, S., Söylemez M., Gunaydin, O. Fener, M. (2005). Determination of the physical properties of travertines from ultrasonic measurement. International Travertine Symposium & Technologies Exhibition,  Pamukkale University, September 21-25, 2005. Denizli, Turkey. pp. 231-234

B 5.    Kahraman S., Ogretici E., Yeken T., and Fener M., (2006). Predicting the physico-mechanical properties of igneous rocks from electrical resistivity measurements. Eourorock’06, European Regional ISRM Symposium, 9-12 May, Liege, Belgium.

B 6.    Kahraman S., Gunaydin O., Fener M., (2008). The effect of water saturation on the strength of marbles. 5th Asian Rock Mechanics Symposium, November 24-26, 2008. Tehran, Iran. P: 345 - 351

B 7.    Kahraman, S., Fener, M. and Gunaydin, O. (2009). Predicting the UCS of pyrocklastic rocks from the slake durability index.  Eurock 2009, October 29-31, Cavtat, Croatia. pp. 267-270.

B 8.    Kahraman, S., Fener, M., Gunaydin, O., Estimating the Abrasion Resistance of Rock Aggregate  from the P-Wave Velocity. The First International Applied Geological Congress. Department of Geology Islamic Azad University, Iran, 26-28 April 2010

B 9.    İnce, İ., Fener, M., Gokce, M.V., Effect of Freeze - Thaw (F-T) on the Physical and Mechanical Properties of Godenestonu. (Konya, Central Anatolia, Turkey). World Academy of Science Engineering and Technology, Issue 82 October 2013 Paris

 

C 1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

C 2. Yazılan ulusal / uluslar arası kitaplardaki bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D 1.    Gunaydin O., Çetindağ B., Fener M. (2002) Horota (Malatya) Karstik Kaynağı’nın Hidrojeoloji İncelemesi. Ç.Ü. Yerbilimleri/Geosound Derg., Sayı 40/41, sayfa 121-131, Adana.

D 2.    Fener, M., Gunaydin, O., Topak, Y., (2004). Başmakçı Kireçtaşının (Niğde) Beton Agregası Olarak Değerlendirilmesi. Yerbilimleri / Geosound  Derg., Sayı  47, sayfa 1 - 11 Adana

D 3.    Çetin H., Günaydın O., Fener M., (2006). Fayların Zeminler Üzerindeki Etkisi: Kuzey Anadolu Fay Zonu Gerede (Bolu) Segmenti. Ç.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt No.21, Sayı.1-2, Sayfa. 315-322

D 4.    Gökoğlu, A., Fener M., Soylemez, M., (2007). Niğde Sineksizyayla Metagabrosunun Beton agregası olarak değerlendirilmesi. Geosound, 50-50, 155-166, Adana.

D 5.    Günaydın, O., Fener M., Gökoğlu, A. (2007). Aşıgediği (Niğde) kuvarsitinin agrega olarak değerlendirilmesi. Mühendislik jeolojisi bülteni, 24-25, 1-15, Ankara

D 6.    Güneyli, H., Günaydın O., Fener M., Yüksel, Ö., (2007). Tane boyu dağılımının killerin kompaksiyon ve büzülme özellikleri üzerine etkisi. Mühendislik jeolojisi bülteni, 24-25, 16-28, Ankara.

D 7.    Kayadelen, C., Tekinsoy, A. M., Günaydın, O., Fener, M. (2008). Zeminlerin şişme potansiyelinin çok değişkenli lineer regresyon yaklaşımı ile tahmin edilmesi, Ç.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Haziran, 23, 245-252, Adana.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E 1.    Kahraman, S., Fener, M., ve Gunaydin, O. Melendizdağı Bazaltlarının agrega olma özelliği yönünden değerlendirilmesi. (2002) VI. Bölgesel Kaya Mekaniği Semp., Konya, pp. 425-432.

E 2.    Kahraman S., Öğretici E., Günaydın O., Yeken T., Fener M. (2006). Elektrik özdirenç ölçümünden blok kesme (ST) makinelerinin performans tahmini. Türkiye 5. Mermer ve Doğal Taş Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Afyonkarahisar, Sayfa;405 – 411

E 3.    Kahraman, S., Günaydın, O., Fener, M., (2008). Batma sertlik deneyi yardımıyla mermerlerin basınç ve çekme direncinin tahmin edilmesi. Türkiye 6. Mermer ve Doğal Taş Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa;265-270, Afyonkarahisar.

E 4.    Günaydın, O., Gökoğlu, A., Fener, M., Kahraman, S. (2009). Killi zeminlerde zemin indeks özelliklerinin tek eksenli sıkışma dayanımı üzerine etkisi. 14. Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa;381-388, Trabzon.                                                        

E 5.    Kahraman, S., Günaydın, O., Fener, M. (2009). Kayaçların Los Angeles aşınma kaybının darbe dayanım indeksinden tahmin edilmesi. 5. Ulusal Kırmataş Sempozyumu Bildiriler Kitabı,1-2 Aralık, Sayfa;131-136, İstanbul.

E 6.    Koç, İ., Bilgil, A., Gokce, V., Fener, M., Gurel, A., Üre-Formaldehitin Diyatomit Kayaçlarından Hafif Yapı Elemanı Üretiminden Kullanılabilirliğinin İrdelenmesi. 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi , 3-5 Kasım 2010, İTÜ, İstanbul, Sayfa: 269-278


F. Diğer yayınlar :

F 1.    Kahraman, S., Gunaydin, O., Fener, M. ve Alber, M. (2008).  Misis fay breşinin tek eksenli basınç direncinin yapay sinir ağları yöntemiyle tahmin edilmesi, Yerbilimlerinde Esnek Hesaplama Yöntemleri Sempozyumu 12-13 Mayıs, Cumhuriyet Üniversitesi, Sayfa; 44-51, Sivas.

F 2.    Fener, M., Yıldırım, B., Günaydın, O., Özvan, A., (2009). Zeminlerin kompaksiyon parametrelerinin regresyon analizleri ile tahmin edilmesi, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı 13-17 Nisan, Sayfa 394-395, Ankara.

F 3.    Kahraman, S., Gunaydin, O., Fener, M. (2009). Predicting the uniaxial compressive strength of pyroclastic rocks from the P-wave velocity. Sixth International Symposium on Geophysics, November 11-12, 27p, Tanta, Egypt.

F 4.    Günaydin, O., Fener, M. Kahraman S., Akçaözoğlu, S. (2009). Atık pet şişe kırıklarının zemin iyileştirilmesinde kullanılması. 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiriler Kitabı, 5-9 Nisan, Sayfa 169-170, Ankara

F 5.    Fener, M., İnce, İ., Donma çözünme (D-Ç) sürecinin sille taşının (Konya) fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine etkisi. C.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30.Yıl Sempozyumu. 11-13 Ekim 2012, Sivas