ARŞ.GÖR. MİRAY İLHAN    
Adı : MİRAY
Soyadı : İLHAN
E-posta : mgorgoz@ankara.edu.tr
Tel : 203 31 63
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : ECZACILIK TEKNOLOJİSİ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı

: MİRAY İLHAN

İletişim Bilgileri

 

Adres

: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

  Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Telefon

: 0312 2033163

e-mail

: mgorgoz@ankara.edu.tr

Unvanı

: Arş. Gör.

Öğrenim

:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 Eczacılık

 Ankara Üniversitesi

 2007 - 2012

Doktora

 Farmasötik Teknoloji

 Ankara Üniversitesi

 2013 -

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler

Kilicarslan, M., Ilhan, M., Inal, O., & Orhan, K. (2018). Preparation and evaluation of clindamycin phosphate loaded chitosan/alginate polyelectrolyte complex film as mucoadhesive drug delivery system for periodontal therapy. Eur J Pharm Sci, 123, 441–451. doi:10.1016/j.ejps.2018.08.007

 Kılıçarslan, M., Görgöz, M. (2016). Nano Chemotherapeutics in Bone Metastasis and Targeting. Turk J Pharm Sci, 13(3), 351-357. doi:10.4274/tjps.2016.12

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

 M. Ilhan, M. Kilicarslan, “The Effect of Chitosan Type and Concentration on Complexation with Sodium Alginate in Film Formulations” başlıklı poster (12th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, ISOPS 2018, 26-29 Haziran 2018, Ankara)

 M. Kilicarslan, M. Ilhan, “The effects of concentration and ratio of the polymers on the characteristics of the alginate-chitosan polyelectrolyte complex film” başlıklı poster (11th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology – 11th PBP World Meeting, 19-22 Mart 2018, Granada)

 M. Kılıçarslan, M. Görgöz, “Preparation and Evaluation of Clindamycin Phosphate Loaded Chitosan-Alginate Complex Films for Periodontal Application” başlıklı poster (2nd International Conference and Expo on Drug Discovery & Designing (Drug Discovery 2016, Roma)

M. Kılıçarslan, Ö. İnal, M. Görgöz, “In Vitro Evaluation Of Mucoadhesive  Properties Of Clindamycin Phosphate Loaded Chitosan Periodontal Films” başlıklı poster  (International Gazi Pharma Symposium Series-GPSS 2015, Antalya)

M. Kılıçarslan, M. Görgöz, İ. Erik, “The Effects of Some Formulation Parameters on Clindamycin Phosphate Loaded Chitosan Film” başlıklı poster (11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences-ISOPS 2015, Ankara)

O. Gun, A.D. Ergin, M. Gorgoz, G.R.Camca, S. Arisoy, N. Yuksel, “Comperative Evaluation of Granulac® - Starch Granules Produced by Wet Granulation Method Using PVP Binder in a Low Shear Mixer Granulator” başlıklı poster (11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences-ISOPS 2015, Ankara)

M. Kılıçarslan, M. Görgöz, H. Karadaş, “Microsphere Embedded Film Formulations to Delivery of Metronidazole into the Periodontal Pocket” başlıklı poster (17th International Pharmaceutical Technology Symposium-IPTS 2014, Antalya)

M. Kılıçarslan, M. Görgöz, “Preparation And Evaluation Of Periodontal Films Containing Metronidazole” başlıklı poster (International Symposium on Pharmaceutical Sciences-ISOPS 2012, Ankara)

Projeler

“Periodontal cep içine metronidazol verilişi için mikroküre yüklü filmlerin hazırlanması üzerine çalışmalar” başlıklı Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Hızlandırılmış Destek Projesi, Yardımcı Araştırmacı ,Bütçe: 9889 TL, (Proje Kodu: 13H3336003) 26.12.2013-26.12.2014.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği - TÜFTAD