PROF.DR. MUHİTTİN GÖRMÜŞ    
Adı : MUHİTTİN
Soyadı : GÖRMÜŞ
E-posta : mgormus@ankara.edu.tr, mhttngrms@gmail.com
Tel : 03122033345
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/muhittin-gormus
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

 

 

Adı Soyadı                              : Muhittin GÖRMÜŞ

Doğum Yeri ve Yılı                : Ardahan, 26.05.1960

Medeni Durumu                    : Evli, iki çocuk babası

Askerlik Durumu                   : 14 Temmuz - 14 Eylül 1994 Kısa Dönem

Halen Çalıştığı

Kuruluş ve Görevi                 : S.D.Ü. Müh.-Mim. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü,

                                                  Öğretim Üyesi ISPARTA

 

 

Çalıştığı Kuruluşlar ve görevleri

                                                  *Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi, Aralık-1982-Kasım 1986.

*Akdeniz Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Dr. ünvanı ile uzman kadrosunda 11 Nisan 1991-Kasım 1991.

*Akdeniz Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Y.Doç. Dr. kadrosunda 11 Kasım 1991-Aralık 1992.

*Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Y.Doç. Dr. kadrosunda Aralık 1992-1998

*Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Doç. Dr. kadrosunda 1998-2003

*Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Prof. Dr. kadrosunda 2003-devam ediyor

İdari Görevleri

*Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Haziran 1992-Aralık 1992.

* Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 3 Mart 1993-Şubat 1999 tarihleri arasında Enstitü Müdür Yardımcısı

* Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği

* Fakülte Kurulu üyeliği (Doçent Temsilciliği)

* Fakülte Kurulu üyeliği (Prof. Temsilciliği)

* Bölüm Başkanlığı (Kasım 2009- devam ediyor)

Öğrenim Durumu

İlk Öğrenim                       : 1967-1972 Rüstempaşa İlkokulu Beypazarı-Ankara

Orta Öğrenim                   : 1972-1978 Beypazarı Lisesi Beypazarı-Ankara

Yüksek Öğrenim               : 1978-1982 Selçuk Üniv. Fen Fak. Jeo. Müh. Bölümü Konya

Yabancı Dil Öğrenimi: 1416 sayılı kanun ile yurt dışına gönderilecek öğrenciler için Ankara ODTÜ’de açılan yabancı dil hazırlık sınıfı (Ekim 1986-Mayıs 1987), İngiltere Cambridge’de 4 aylık yabancı dil hazırlık kursu (Mayıs 1987-Ağustos 1987), Hull Üniversitesi yabancı dil hazırlık kursu (Eylül 1987).

Akademik Ünvanlar

Yüksek Lisans                    : Konya Selçuk Üniv. Fen Bilimleri Enst. Jeoloji Müh. Anabilim Dalı Mart 1983-Mart 1985

Doktora                                : Hull Üniversitesi Hull-İngiltere (Ekim 1987-Kasım 1990)

Yard. Doç.                           : Akdeniz Üniv. Müh. Fak. 11 Kasım 1991 İlk Atama

                                                Süleyman Demirel Üniv. Müh. Fak. 14 Kasım 1993

                                                Süleyman Demirel Üniv. Müh. Fak. 14 Kasım 1995

Doçent                                  : Sınav tarihi: 5 Kasım 1997, Sınav yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi

Doçentlik atama                : Nisan 1998 Süleyman Demirel Üniversitesi

Profesorlük atama            : 29.09.2003 Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Kazandığı Burs/Ödül/Değişim: * Tübitak doktora kitap bursu 1985-1987 yılları arasında Konya Selçuk Üniv. Fen Bilim. Enstitüsü’nde doktora başlangıcında.

·         Milli Eğitim Bakanlığı’nca YÖK adına verilen (1416 sayılı kanunla) yurt dışı doktora bursu (Kasım 1986-Kasım 1990, İngiltere)

·         SDÜ 2001 Yılı Bilimsel ve Sanatsal Teşvik Ödülü

·         TÜBİTAK SCI yayınları teşvik ödülleri

·         2004-2005 yılları arasında Copenhang Üniersitesi ile Socrates-Erasmus Programı çerçevesinde değişim programı. Program çerçevesinde 2 lisans üstü öğrenci Kopenhag Üniversitesinde 6 aylık eğitim görmüş, 1 Danimarkalı lisansüstü öğrenci (Timo Hansen) bir dönemliğine SDÜ Jeoloji Müh. Bölümünden dersler almıştır. İki ingilizce ders tarafımdan verilmiş (İleri Fotojeoloji-Uzaktan Algılama ve Uygulamalı Stratigrafi), bir haftalık da Kopenhag Üniversitesi’nde “Türkiye Jeolojisi ile ilgili bir kısa kurs” anlatılmıştır. Ortak çalışmalar yaptığımız Dr. JK. Nielsen bir haftalığına Jeoloji Müh. Bölümü’ne gelip “İzfosiller üzerine” kısa kurs vermiştir.

·         2010-2011 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında Çek Cumhuriyeti  Masarky Üniversitesi’nden iki Master öğrencisi (Marketa Samankova ve Milan ..)  tarafımdan verilen Uygulamalı Stratigrafi dersini almışlardır. 

Yurtiçi ve Yurtdışında Üyesi Olduğu Bilimsel Kuruluşlar:

                                                  * Biritish Micropaleontology Society (1987-1991 arası)

* Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası

* International Society of Micropaleontology, Microbiology & Meiobenthology

   (ISEMMM Türkiye Temsilciliği Başkanı-2003-2008)

* Cushman Foundation

Bildiği Yabancı Dil              : İngilizce

Anabilim Dalı                        : Jeoloji, Genel Jeoloji

İlgili Olduğu Konular         : Mikropaleontoloji, Stratigrafi, Paleoekoloji, Tarihsel Jeoloji

 

TEZLER

Görmüş, M., 1984.                Kızılören (Konya) Dolayının Jeoloji İncelemesi. Selçuk Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 67s. 21 Levha, 5 ek.

                                                  Danışman: Prof. Dr. Cazibe SAYAR (İTÜ)

Görmüş, M., 1990.                Stratigraphy and Foraminiferal Micropaleontology of Upper Cretaceous in Hekimhan, NW Malatya, Turkey. Hull Üniv. Doktora Tezi, Hull-İngiltere, 429s.

                                                  Danışman: Dr. Martin Brasier (Oxford Üniversitesi)

 

YAYIN LİSTESİ

I.  MAKALELER

Uluslararası  SCI

1. Görmüş, M. 1999. Pseudedomia hekimhanensis n.sp from the Late Campanian? to Maastrichtian of Hekimhan, NW Malatya, Turkey. Journal of Foraminiferal Research, 29 (3), 64-70, Lawrance.

2. Görmüş, M. & Meriç, E. 2000 Unusual forms of orbitoidal foraminifera in the Maastrichtian of Turkey. Cretaceous Research, 21 (6), 801-812.

3. Meriç, E. & Görmüş, M. 2001. The genus LoftusiaMicropaleontology, Micropaleontology press, supplement 1, New York, 71p.

4. Meriç, E., Ersoy, Ş. & Görmüş, M. 2001. Palaeogeographical distribution of the species of Loftusia (Foraminiferida) in the Tethyan Ocean during the Maastrichtian (Late Cretaceous). Cretaceous Research, 22, 353-364.

5. Coban, H., Caran, Ş. & Gormus, M. 2001. Origin of flourine within the Afyon-Isparta volcanic district, SW Turkey: Is flourmica the key. 10th. Water Rock Interaction Symposium, 10-15 July 2001, Villasimius, Italy, Proceedings, 477-488

6. Nielsen, J.K. & Görmüş, M. 2004. Ichnotaxonomy and Ethology of borings in shalow-marine benthic foraminifers from the Maastrichtian and Eocene of Northwestern and Southwestern Turkey. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 110 (2), 493-501.

7. Meriç, E., Avşar, N., Görmüş, M. & Bergin, F. 2004. Twin and triplet forms of Recent benthic foraminifera from the eastern Aegean Sea, Turkish coast. Micropaleontology, 50 (3), 297-301, text-figure 1, plate 1.

8. Sagular, E.K. & Görmüş, M. 2006. New stratigraphical results and evidence of reworking based on nannofossils, foraminiferal and sedimentological data in the Eocene sequence from the Derebogazi area, N Isparta Angle, SW Turkey. Journal of Asian Earth Sciences, 27 (1), 78-98.

9. Görmüş, M. & Nielsen, J.K. 2006. Borings in larger benthic foraminifers from Turkey and their palaeoenvironmental significance. Journal of Foraminiferal Research, 36 (2), 152-165.

10. Dolu E., Gokasan E., Meric E., Ergin M., Gorum T., Tur H., Ecevitoglu B., Avsar N., Gormus M., Batuk F., Tok B., Cetin O. 2007. Quaternary evolution of the Gulf of Izmit (NW Turkey): a sedimentary basin under control of the North Anatolian Fault Zone. Geo-Marine Letters, 27 (6), 355-381

11. Meric E, Gormus M, Avsar N., 2007. Holocene geologic history of the Golden Horn (Istanbul, NW Turkey) based on foraminiferal data. Journal of Asian Earth Sciences, 30 (2), 353-363.

12. Meriç, E., Görmüş, M., Avşar, N., Yokeş, B. & Dinçer, F. 2008. Twin, triplet and quadruplet teratogens in benthic foraminifera from Antalya. Micropaleontology, 54 (3-4), 293-306.

13. Özer, S., Meriç, E., Görmüş, M. & Kanbur, S. 2009. Biogeographic distributions of rudists and benthic Foraminifera: An approach to Campanian-Maastrichtian Palaeobiogeography of Turkey. Geobios 42, 623-638.

14. Kanbur, Z., Görmüş, M., Kanbur, S. & Durhan, Z. 2010. Significance of shallow seismic reflection (SSR) and ground penetrating radar (GPR) profiling on the Modern Coast line History of the Bedre area, Eg˘irdir Lake, Isparta, Turkey. Journal of Asian Earth Sciences 38, 262–273

15. Nielsen, J.K., Görmüş, M.,Uysal, K.& Kanbur, S. 2010. First records of trace fossils from the Lake District, southwestern Turkey. Bulletin of Geosciences Czech Geological Survey, Prague, ISSN 1214-1119,  85(4), 691-708.

16. Nielsen, J.K., Görmüş, M.,Uysal, K.& Kanbur, S. 2011. Ichnology of the Miocene Güneyce Formation (Southwest Turkey): Oxygenation and Sedimentation Dynamics. Turkish Journal of Earth Sciences, 21, doi: doi:10.3906/yer-1011-40

 

Uluslararası Diğer

17. Görmüş, M. 1992. Quantitative Data on the Relationship between the Orbitoides genus and its Environment. Revista Espanola de Micropaleontologia, XXIV (3), 13-26, Madrid.

18. Meriç, E., İnan, N. & Görmüş, M. 1997. Schizogony in Orbitoides apiculatus Schlumberger from the Maastrichtian of Şereflikoçhisar (Central Anatolia-Turkey). Revue de Paléobiologie, 16 (2), 481-487, Genève.

19. Görmüş, M. & Sagular, E.K. 1998. Microboring activity in Orbitoides accumulations from Turkey” Israel Journal of Earth Science, 47(1), 61-67, Jerusalem.

20. Matsumaru, K., Meriç, E. & Görmüş, M. 2000. Teratological indivuals in orbitoidal Foraminifera. Journal of Saitama University, Faculty of Education (Mathematics & Nat. Sci.), 49 (1), 51-58, Saitama, Japan.

21. Meriç, E., Avşar, N. & Görmüş, M. 2001. Twin forms in Recent benthic foraminifera from the northern Aegean Sea and western Black Sea regions (Turkey). Revue de Paléobiologie, 20 (1), 69-75.

22. Meriç, E., Görmüş, M. Nielsen, J.K., Avşar, N. & Ünsal, İ. 2005. Significance of rare reproduction occurrences among recent nodosariids and other benthic foraminifera. Anales de Biologia, 27, 85-100.

23.  Meriç, E., Yokeş, M. B., Nielsen, J. K., Görmüş, M., Avşar, N., Dinçer, F., 2008. Abnormal formations in peneroplid foraminifers: Peneroplis-Coscinospira togetherness. Anales de Biologia, 30, 1-7.

24. Meriç, E., Görmüş, M., Luger, P., Inan, N. & Çoruh, T., 2010. Palaeogeographical distribution of Pseudomphalocyclus blumenthali Meriç (Foraminiferida) in the Maastrichtian of the eastern central Tethys with a short taxonomical review of some orbitoidid Foraminifera. Revista Española de Micropaleontología, 42 (2): 119-127.

Ulusal dergi hakemli

25. Görmüş, M. & Karaman, E. 1992. Facies Changes and New Stratigraphical-Paleontological Data in the Cretaceous-Tertiary Boundary Around Söbüdağ (Çünür-Isparta). Çukurova Universitesi, Geosound, 21, 43-57, Adana.

26. Görmüş, M., 1993. Paleoenvironmental Interpretations of Upper Cretaceous-Tertiary Sequences and their Boundary Relations in the Hekimhan Area (NW Malatya, Turkey). Akdeniz Universitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 7, 1-14, Isparta.

27. Görmüş, M., 1994. Hekimhan (KB Malatya) Yöresindeki Üst Kretase Çökellerinde Fasiyes-Organizma Dağılımı. Doğa Yerbilimleri Dergisi, 3 (1), 1-15, Ankara.

28. Görmüş, M. 1995. Kızılören (Batı Konya) Dolayının Jeolojisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Dergisi Jeoloji Seksiyonu, 8, 127-142, Isparta.

29. Görmüş, M. & Özkul, M. 1995. Gönen-Atabey (Isparta) ve Ağlasun (Burdur) Arasındaki Bölgenin Stratigrafisi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1, 43-64, Isparta.

30. Görmüş, M., Meriç, E. & Avşar, N. 1995. Pazarcık (K.Maraş) Yöresi Maastrihtiyen Bentik Foraminiferlerinin Sistematik İncelemesi, Paleoekolojisi ve Hekimhan (KB Malatya) Malatya Yöresi ile Karşılaştırılması. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1, 65-84, Isparta.

31. Görmüş, M. 1996. Foraminiferler ile Fosilleşme Analizine Bir Örnek: Isparta Dolayları Kretase-Tersiyer İstifleri. Geosound, Çukurova Üniversitesi, 28, 103-124, Adana.

32. Meriç, E. & Görmüş, M. 1996. Pseudosiderolites vidali (Douville, 1906)’nin Doğu Anadolu’da (Darende, B Malatya) Erken Maastrihtiyen’inindeki varlığı hakkında, Çukurova Universitesi, Geosound, 29, 83-98, Adana.

33. Görmüş, M. 1996-1997. Osmaneli (Bilecik) yöresindeki Orbitoides’lerde fosilleşme ve mikroiz aktivite. İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri, 10, 47-58, İstanbul.

34. Görmüş, M. 1997. Osmaneli (Bilecik) yöresindeki Orbitoides’lerin biyometrik incelemesinin ön bulguları, Çukurova Universitesi, Geosound, 30, 151-173, Adana.

35. Görmüş, M. & Hançer, M. 1997. Dereboğazı (Isparta Güneyi) dolaylarındaki Karabayır Formasyonu’na ait fasiyes bulguları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2, 39-50, Isparta.

36. a. Meriç, E. & Görmüş, M. 1997. Simplorbites ve Orbitoides cinslerinde olağan olmayan bir üreme tipi üzerine düşünceler. Türkiye Jeoloji Bülteni, 40 (2), 73-82, Ankara.

        b. Meriç, E. & Görmüş, M. 1997. About an unusual schizogonic reproduction in Simplorbites and Orbitoides genera. Geology Society Bulletin of Turkey, 40 (2), 75-83, Ankara.

37. Görmüş, M. 1998. Türkiye’den örneklerle Orbitoides parametreleri ve bunların zaman- mekan içerisindeki değişimi üzerine bir tartışma. Türkiye Jeoloji Bülteni, 41 (1), 85-98, Ankara.

38. Meriç, E., İnan, N. & Görmüş, M. 1998. Şereflikoçhisar (İç Anadolu-Türkiye) Maastrihtiyen’indeki Orbitoides apiculatus Schlumberger şizogonik çoğalması hakkında, Türkiye Jeoloji Bülteni, 41 (2), 131-138, Ankara.

39. Meriç, E. & Görmüş, M. 1999. Orbitoides gruenbachensis Papp'ın Maastrihtiyen (Geç Kretase) Tetis Okyanusu'ndaki paleocoğrafik yayılımı. Türkiye Jeoloji Bülteni, 42 (2), 1-11, Ankara.

40. Meriç, E., Ersoy, Ş. & Görmüş, M., 2000. Loftusia (foraminifer) türlerinin Maastrihtiyen (Geç Kretase) Tetis Okyanusu’ndaki paleocoğrafik yayılımı üzerine yeni görüşler, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, 22, 79-93, Ankara.

41. Meriç, E. & Görmüş, M., 2000. Orbitoides medius (d’Archiac) makrosferik şizontunun aseksüel üremesi hakkında, Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri Dergisi, 22, 13-19, Ankara.

42. Meriç, E. Görmüş, M. Avşar, N. & Unsal, İ. 2002. Güncel nodosariid bentonik foraminiferlerde üreme sırasındaki anormal oluşumların önemi ve raslantı faktörü. Türkiye Petrol Jeologları Bülteni, 14 (1), 66-81.

43. Görmüş, M., Meriç, E., Bozcu, M. & Poisson, A. 2003. Başpınar (Yeleme) (Korkuteli, KB Antalya) yöresi Kretase-Tersiyer havzasının tektono-stratigrafik özellikleri, Orbitoides ve Loftusia sayısal verileri ve Üst Kretase bentik foraminiferleri. Türkiye Petrol Jeologları Bülteni,  15(2), 109-127.

44. Görmüş M., Caran Ş., Başayiğit L., Çoban H., Hilal H.A., Uysal K. & Şenol H., 2003. Eğirdir – Senirkent (Isparta) arasındaki Pliyo-Kuvaterner sedimanları ve Landsat7 ETM+ görüntülerinde yorumu. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu Özel Sayı 7(2), 57-72, Isparta.

45. Meriç, E., & Görmüş, M. 2003. Bentik foraminiferlerde anormal birliktelikler ve kavkı şekilleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu Özel Sayı 7(2), 37-50, Isparta.

46. Görmüş, M., Meriç, E., Uysal, K. & Nielsen, J.K. 2005. Orbitoides kavkılarındaki izlere ait yeni bulgular ve bu izlerin ortamsal önemi. Çukurova Üniversitesi, Geosound, 46, 25-40.

47. Parlar, Ş., Görmüş, M. & Eren Y. 2006. Çamardı (Niğde) çevresinde Paleosen-Eosen yaşlı kayaların stratigrafisi, iri bentik foraminifer sayısal verileri ve biyofabriği. İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yerbilimleri Dergisi, 19(1), 1-25.

48. Görmüş, M., Avsar, N., Dinçer, F., Uysal, K., Yeşilot-Köse S., Kanbur, S., & İç, Z., 2007. Dinar (Afyon) yöresi Eosen (Lütesiyen) sedimanlarının bentik foraminifer biyostratigrafisi. Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri, 28(1), 1-13.

49. Görmüş, M. & Kanbur, S., 2007. Jeolojik birim adlamaları-mertebeleri, ilişkileri, yaş ve ortam yorumlarındaki karışıklıklar: Isparta ve Hekimhan (Malatya) örnekleri. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(1), 48-53.

50. Kanbur, Z., Görmüş, M. & Kanbur, S. 2008. Isparta yerleşim alanı kuzey kesiminin sığ S-Dalgası kesitinin çıkarılmasında Kırınım-Mikrotitreşim Tekniğinin (ReMi) kullanılması. Hacettepe Üniversitesi, Yerbilimleri, 29 (2), 77–86.

51. Görmüş M., Avşar N., Dinçer F., Uysal K., Köse-Yeşilot S., Kanbur S., İç Z., 2008. Dinar (Afyon) yöresi Eosen (Lütesiyen) Bentik Forominiferlerinde Biyofabrik bulgular. Geosound  Çukurova Üniversitesi, 52, 247-263, Adana.

52. Meriç, E., Avşar, N., Nazik, A., Tunoğlu, C., Yokeş, M.B., Barut, I.F., Yücesoy-Eryılmaz, F., Tuğrul, B., Görmüş, M., Öncel, M.S., Orak, H., Kam, E. ve Dinçer, F. 2008. Harmantaşı Mevkii (Saros Körfezi-Kuzey Ege Denizi) deniz içi kaynakları çevresindeki foraminifer ve ostracod topluluğuna bu alandaki çevresel koşulların etkisi. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 136, 63-84, ISSN: 1304-334X.

53. Sagular, E.K. & Görmüş, M. 2009. Isparta yöresindeki Kretase-Tersiyer denizel tortullarında taşınmış nannofosil ve foraminifer bulguları. Yerbilimleri, 30 (2), 83–103.

54. Parlar, Ş. & Görmüş, M. 2010. Belek Kıyı Bölgesi (Antalya Doğusu) Pleyistosen-Holosen foraminiferlerinin zemin paleoekolojisi. Türkiye Petrol Jeologları Bülteni,  22(2), 31-57.

 

II. MAKALELER (BİLDİRİLER KİTABI)

Uluslararası sempozyumlarda basılan bildiriler (Proceedings)

55. Görmüş, M., Meriç, E. & Önal, M. 2001. Quantitative data on the genus Loftusia from the Sarıkız and Zorbehan areas (Hekimhan, NW Malatya). 4. th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 21-25 May 2001, Isparta, 105-122.

56. Görmüş, M., Sagular, E.K. & Çoban, H. 2001. The Miocene Sequence characteristics, its contact relation to the older rocks and lamprophyric dikes in the Dereboğazı area (southern Isparta, Turkey). 4. th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 21-25 May 2001, Isparta, 69-90.

57. Parlar, Ş., & Görmüş, M. 2011. Seawater temperature records of berthic foraminifera in Belek, East Antalya, Turkey. 11th. International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2011, 20-25 June 2011, Bulgaria, Proceedings, 14. Section “Marine and Ecosystems”, 1011-1018.

Ulusal sempozyumlarda basılan bildiriler (Bildiriler Kitabı)

58. Görmüş, M., 1992. Geological Setting, Facies and Evolution of the Tohma Reef Formation, An Upper Cretaceous Sequence in the Hekimhan Area, Turkey. 9th. Petroleum Congress, Geology, 173-184, Ankara.

59. Görmüş, M., 1994. Campanian-Maastrichtian Foraminiferid Fauna in the Hekimhan Area. 10th. Petroleum Congress, Geology, 165-198, Ankara.

60. Görmüş, M., 1992. Hekimhan (KB Malatya) Yöresindeki İstiflerin Biyostratigrafik İncelemesi. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 7, 179-191, Ankara.

61. Görmüş, M., Meriç, E. & Avşar, N. 1994. Pazarcık (K.Maraş) ve Darende (B Malatya) - Hekimhan (KB Malatya) Yörelerindeki Orbitoides Parametrelerinin Karşılaştırılması. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, 9, 109-125, Ankara.

62. Görmüş, M. 1996. Orbitoides’lerde fosilleşmeye Hekimhan (KB Malatya) ve Darende’den (B Malatya) örnekler. SDÜ, IX. Müh. Sempozyumu, 29-31 Mayıs 1996, Jeoloji Mühendisliği Seksiyonu, 21-28, Isparta.

63. Görmüş, M. & Meriç, E., 1999. Türkiye Maastrihtiyen’inde orbitoidal foraminiferlerde gözlenen olağan olmayan verilerin değerlendirilmesi. Proceedings of the 52nd Geological Congress of Turkey, 10-12 May 1999, 342-349, Ankara.

64. Görmüş, M. & Yeşilot (Köse) S., 1999. Dinar-Isparta arasındaki Eosen bentik foraminifer ve Nummulit'lerin biyofabrik incelemesi. 11. Mühendislik Haftası, Bildiriler, 90-100, Isparta.

65. Meriç, E. & Görmüş, M., 1999. Orbitoides cinsindeki teratolojik oluşumlar. 11. Mühendislik Haftası, Bildiriler, 72-79, Isparta.

66.  Görmüş, M., Caran, Ş., Çoban, H. & Yılmaz. K. 2001. Bedre-Barla (Eğirdir Gölü Batısı) Arasında Kıyı Kenar Çizgisi. 1. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-1 Eylül 2001 Eğirdir, Bildiriler kitabı, 387-402.

67. Meriç, E., Avşar, N. & Görmüş, M. 2000. Batı Karadeniz ve Kuzey Ege Denizi Güncel bentik foraminiferlerde gözlenen ikiz formlar. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, 37-44.

68. Meriç, E., Avşar, N., Görmüş, M. & Orak, H. 2002. Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Harmantaşı mevkii sualtı yükseltisi çevresinin foraminifer faunası ile bu alandaki kaynakların canlı yaşamına etkisi hakkında ön bulgular. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı 22-24 Kasım 2002, Bogaziçi Üniversitesi, 182-193, Istanbul.

69. Görmüş, M., Çoban, H., Caran Ş., Uysal, K., Bircan, C., Tunç, İ.O., 2005. Eğirdir Gölü Batısı Pliyo-Kuvaterner Sedimanları. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, 205-218.

70. Görmüş, M., Yağmurlu, F., Şentürk, M. ve Uysal, K., 2007. Jeolojik sentez : Burdur Gölü çevresi, I. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005, Burdur, Bildiriler Kitabı (eds. Yıldız, G., Yıldırım, M.Z., Kazan, Ş.), I. Cilt, Fakülte Kitabevi Baskı Merkezi, Isparta, 558-569, ISBN: 978-9944-729-01-7.

71. Görmüş, M., Uysal, K., Uysal, A., 2010. Eğirdir Gölü Kıyıları Ve Kıyı-Kenar Çizgisi Problemi, Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli 26 Nisan-3Mayıs 2010, Isparta, Bildiri Envanteri Kitabı ve CD'si, 625-640.

72. Görmüş, M., Uysal, K., Kanbur, S., 2010. Sarıidris’in (Eğirdir) Jeolojisi Ve Fosil Değerleri, Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli 26 Nisan-3Mayıs 2010, Isparta, Bildiri Envanteri Kitabı ve CD'si, 699-716.

73. Kanbur, S., Görmüş, M., 2012. Karaöz-Lara (Antalya) Arasındaki Çökellerin Pliyosen-Kuvaterner Foraminiferlerinin Ortamsal Yorumları. Adım Üniversiteleri Birlikteliği ile 1. Yerbilimleri Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 18-20 Ekim 2012, 117-122.

 

Diğer Yayınlar (SDUGEO-e dergi)

Görmüş, M., 2010a. Başlarken. SDUGEO (Online) 1 (1), 3 (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş, M., 2010b. Sanal ve Gerçek Dünya. SDUGEO (Online) 1 (2), 3  (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş, M., 2010c. Açık Mektup. SDUGEO (Online) 1 (3), 3  (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş, M., 2010d. Değişim ve Gelişim. SDUGEO (Online) 1 (4), 3  (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş, M., 2010e. Eğirdir Gölü’nün geçmişi üzerine bir yorum. SDUGEO (Online) 1 (2), 4-10  (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş, M., 2010f. SDU Kampüsü ve çevresi. SDUGEO (Online) 1 (1), 29-31 (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş, M., 2011a. Kurullar, Kurallar ve İşleyiş. SDUGEO (Online) 2 (1), 3  (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş, M., 2011b. Dergimiz ve Dilimiz. SDUGEO (Online) 2 (2), 3  (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş, M., 2011c. Yeni Dönem. SDUGEO (Online) 2 (3), 3  (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş, M., 2011d. Sesimizi Duyan Varmı?. SDUGEO (Online) 2 (4), 3  (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş, M., 2011e. Bilimsel Yazı Yazmak. SDUGEO (Online), 2 (1), 22-27 (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş, M., 2011f. Bilimsel etik üzerine. SDUGEO (Online), 2 (3), 14-18(www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş, M., 2012a. Ne kadar bilimseliz?. SDUGEO (Online) 3 (1), 1  (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş, M., 2012b. Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanları (Eğitim Eşgüdüm Kurulu) toıplantısı:17-18 Mart 2012. SDUGEO (Online), 3 (1), 2-5 (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş, M. & Meriç, E. 2012. Fosil tanıma programlarının önemi: Loftusia örneği. SDUGEO (Online), 3 (1), 44-47 (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş, M., Uysal, K., 2010. Sayısal Verilerle Jeoloji Eğitimi. SDUGEO (Online) 1 (1), 4-12 (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş, M., Uysal, K. & Kanbur, S. 2011. Sarıidris’in (Eğirdir, Isparta) Jeolojisi ve fosil değerleri. SDUGEO (Online), 2 (2), 18-31 (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş, M., Uysal., K. & Uysal, A., 2010. Eğirdir Gölü Kıyıları-Kıyı Kenar Çizgisi Problemi. SDUGEO (Online) 1 (2),42-53  (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş M., Uysal K., Kanbur S., Uysal B., Özdemir A. & Bayır M., 2010. Söbüdağ-Çünür (Isparta) Arasının Jeolojisi. SDUGEO (Online), 1(2), 27-41(www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş M., Yağmurlu F., Sagular E.K., Pekuz Ü., Şentürk M., Uysal K., Kanbur S., 2010, Isparta ve Çevresinin Depremselliği Üzerine, SDUGEO (Online), 1 (3), 27-30 (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Görmüş, M., Kanbur, Z. & Uysal, K. 2011. Isparta çevresindeki diri fay örnekleri ve son sarsıntılar. SDUGEO (Online), 2 (4), 21-27 (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Elitok, Ö. & Görmüş, M., 2011 Gölcük Volkanizması (Isparta) ve Çevresel Sorunlar. SDUGEO (Online), 2 (1), 32-43 (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Erten, H. & Görmüş, M. 2011. Türkiye Neojen küçük memelileri. SDUGEO (Online), 2 (2), 8-14 (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Uysal K. & Görmüş M., 2010a. Görüntü Analizi ve Jeolojide Kullanımı, SDUGEO (Online), 1 (2), 54-63 (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Uysal, K. & Görmüş, M. 2010b. Uzaktan Algılama I. 1(4), 31-37 (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

Uysal K., Sagular E.K., Görmüş M., 2010. Toros Kuşağının İncisi, Sagalassos, SDUGEO (Online), 1 (2), 18-24 (www.geo.sdu.edu.tr), ISSN 1309-6656

 

III. OZLER (Sunumlar)

Uluslararası Sempozyumlarda (Özetler Kitabı)

S1. Görmüş, M., 1992. Stratigraphy of the Hekimhan and its Surrounding Areas. 1th. International Symposium on Eastern Mediterranean geology, Çukurova University, Abstracts, p. 310-311, Adana.

S2. Görmüş, M. & Karaman, E. 1992 Facies Changes and New Stratigraphical-Paleontological Data in the Cretaceous-Tertiary Boundary Around Söbüdağ (Çünür-Isparta). 1th. International Symposium on Eastern Mediterranean geology, Çukurova University, Abstracts, p. 308, Adana.

S3. Özkul, M. & Görmüş, M. 1995. Depositional Environment and Age of the Incesu Conglomerates, Isparta, Southwest Turkey. Workshop on the Geology of Turkey, 5-8 September 1995, Abstracts, p.83, Sivas.

S4. Görmüş, M. & Meriç, E. 2000. Computer programme on the genus Loftusia. International Earth Sciences Colloquium on the Eagean Region – IESCA 2000, 25-29 September 2000, Abstracts, p. 66, İzmir.

S5. Görmüş, M., Meriç, E. & Önal, M. 2001. Quantitative data on the genus Loftusia from the Sarıkız and Zorbehan areas (Hekimhan, NW Malatya). 4th. International Symposium on Eastern Mediterranean geology, 21-25 May 2001, Abstracts, p. 41, Isparta.

S6. Görmüş, M., Sagular, E.K. & Çoban, H. 2001. The Miocene Sequence characteristics and its contact relation to the older rocks in the Dereboğazı area (southern Isparta, Turkey). 4th. International Symposium on Eastern Mediterranean geology, 21-25 May 2001, Abstracts, p. 22, Isparta.

S7. Sagular, E.K., Görmüş, M., 2001. Preliminary results on the Eocene sequence and reworking in the Dereboğazı area (southern Isparta, Turkey). 4th. International Symposium on Eastern Mediterranean geology, 21-25 May 2001, Abstracts, p. 42, Isparta.

S8. Görmüş, M. & Meriç, E. 2001. The Loftusia species of Turkey. Fourth International Turkish Symposium, 24-28 September 2001, Abstracts, p. 248, Adana.

S9. Cengiz, O., Çoban, H. & Görmüş, M. 2001. The interpretation of lineament and rock units by Spot XS image: An application to Isparta Angle (SW Turkey). Fourth International Turkish Symposium, 24-28 September 2001, Abstracts, p. 336, Adana.

S10. Görmüş, M. & Nielsen, J.K. 2002. Microboring activity in larger foraminifera from Turkey and their paleoenvironmental significance. The third Intarnational Congress “Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology, September 1-6, 2002, Program & Abstracts, p. 90-91, Vienna.

S11. Meriç, E., Görmüş, M., Avşar, N. & Ünsal, İ. 2002. Significance of the rare occurrences of linear shell anomalies in the Recent nodosariid benthic foraminifera. The third Intarnational Congress “Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology, September 1-6, 2002, Program & Abstracts, p. 142-143, Vienna.

S12. Nielsen, J. & Görmüş, M. 2002. Morphological variability within Late Cretaceous borings from Aubeterre-sur-Dronne (SW France) and Osmaneli (NW Turkey). 2nd International workshop on ichnotaxonomy-Carpathians, 9-14th September 2002.

S13. Görmüş, M., Sagular, E.K., Bozcu, A., Uysal K.and Poisson, A. 2004. Why is reworking important? An example from the Cretaceous and Tertiary sediments around Isparta (SW Turkey). 4. International Congress “Environmental Micropaleontology, Microbiology & Meiobenthology, Isparta, Turkey, September 13-18, 2004, Extended Abstracts (Eds. Yanko-Hombach et al.), p. 84-87.

S14. Meriç, E., Görmüş, M. and Avşar, N. 2004. Holocene geologic history of the Golden Horn (İstanbul, NW Turkey), 4. International Congress “Environmental Micropaleontology, Microbiology & Meiobenthology, Isparta, Turkey, September 13-18, 2004, Extended Abstracts (Eds. Yanko-Hombach et al.), p. 130-132.

S15. Yanko-Hombach, V. Meriç, E., Avşar, N., Kerey, E. and Görmüş M. 2004. Micropaleontological evidence of the Black Sea-Marmara Sea connection for the last 800 ka BP. 4. International Congress “Environmental Micropaleontology, Mikrobiology & Meiobenthology, Isparta, Turkey, September 13-18, 2004, Extended Abstracts (Eds. Yanko-Hombach et al.), p. 228-230.

S16. Parlar, Ş., Görmüş, M., Avşar, N. & Meriç, E., 2007. The Holocene Foraminifera Systematics of The Belek Area (E Antalya), Second International Conference On Geo-Resources In The Middle East And North Africa (GRMENA-II), Programme and Abstracts, p. 147, 24-28 February 2007, Cairo University, Egypt.

S17. Görmüş, M., Meriç, E., Özer, S. & Kanbur, S. 2008. Paleoenvironmental Significance of Foraminifera-Rudist Assemblages from the Campanian-Maastrichtian of Turkey. 5th. International Congress “Environmental Micropaleontology, Microbiology & Meiobenthology, University of Madras, Chennai, India, February 17-25, 2008,  Extended Abstracts (Eds. Yanko-Hombach et al.), p. .

S18. Meriç, E., Görmüş, M., Nielsen, J.K., Avşar, N., Yokeş, B. & Dinçer, F. 2008. Abnormal forms of Recent peneroplids from the Aegean and southwestern Mediterranean Seas, Turkish coasts: Peneroplis-Coscinospira relation. 5th. International Congress “Environmental Micropaleontology, Microbiology & Meiobenthology, University of Madras, Chennai, India, February 17-25, 2008, Extended Abstracts (Eds. Yanko-Hombach et al.), p.

S19. Görmüş, M., Nielsen, J.K. & Uysal, K. 2008. Ichnology of Tertiary deposits from the Lake District, southwestern Turkey: sedimentation dynamics and oxygenation. 33rd International Geological Congress, Oslo, August 614, 2008.

S20. Uysal, K., Görmüş, M., Nielsen, J.K. 2008. How can we use Google Earth® as a GIS platform in Geology? Geological pre-mapping example from Lake District, Isparta, SW Turkey. 33rd International Geological Congress, Oslo, August 614, 2008.

S21. Parlar, Ş. & Görmüş, M. 2009. Grain-size analyses and environmental interpretations of Plio-Quaternary sediments comprising Recent Foraminifera in Serik and Belek Area (E Antalya, Turkey). 27th IAS Meeting of Sedimantologists, 20-23 September 2009, Abstracts, p. 306.

S22. Parlar, Ş. & Görmüş, M. 2010a. Geochemical characterization of marine sediments and Recent Foraminifera in Serik, East Antalya, Türkiye. International Symposium on Geology of Natural Systems Geo Iaşi 2010, September 1-4, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania, ISSN 1223-5342, p. 82.

S23. Parlar, Ş. & Görmüş, M. 2010b. Taxonomic, quantitative and paleoecological analyses of benthic foraminiferal assemblages of Quaternary marine sediments in Serik, East Antalya, Türkiye. International Symposium on Geology of Natural Systems Geo Iaşi 2010, September 1-4, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania, ISSN 1223-5342, p. 128.

 

Ulusal sempozyumlarda basılan özet metinleri (Özetler Kitabı)

S23. Görmüş, M., 1992a. Geological Setting, Facies and Evolution of the Tohme Reef Formation, An Upper Cretaceous Sequence in the Hekimhan Area, Turkey. 9. Petroleum Congress, Geology, Abstracts, p. 134-135, Ankara.

S24. Görmüş, M., 1992b. Hekimhan (KB Malatya) Yöresindeki İstiflerin Biyostratigrafik İncelemesi. 45. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özetleri Kitabcığı, s. 69, Ankara.

S25. Görmüş, M., 1992c. Hekimhan-KB Malatya Yöresindeki İstiflerin Jeolojik Evrimi. Akdeniz Üniversitesi 7. Mühendislik Haftası, Özetler Kitabcığı, s.6, Isparta.

S26. Görmüş, M., 1994 Campanian-Maastrichtian Foraminiferid Fauna in the Hekimhan Area. Türkiye 10. Petroleum Congress, 11-15 Nisan 1994, Geology, p. 165, Ankara.

S27. Görmüş, M., Meriç, E. & Avşar, N. 1994. Pazarcık (K.Maraş) ve Darende (B Malatya) - Hekimhan (KB Malatya) Yörelerindeki Orbitoides Parametrelerinin Karşılaştırılması. 47. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özetleri Kitabcığı, s. 11.

S28. Görmüş, M., Meriç, E. & Avşar, N. 1994. Pazarcık (K.Maraş) Yöresi Üst Kretase (Maastrihtiyen) Bentik Foraminifer Faunası. 8. Mühendislik Haftası, Isparta, 26-28 Mayıs 1994, Bildiri Özetleri Kitabcığı, s. 27.

S29. Meriç, E. & Görmüş, 1994. Simplorbites ve Orbitoides Cinslerinde Olağan Olmayan Farklı Bir Üreme Tipi. 8. Mühendislik Haftası, Isparta, Bildiri Özetleri, s. 27.

S30. Görmüş, M. 1996. Orbitoides’lerde fosilleşmeye Hekimhan (KB Malatya) ve Darende’den (B Malatya) örnekler. SDÜ, IX. Müh. Sempozyumu, 29-31 Mayıs 1996.

S31. Kurbanoğlu, C., Varol, R. & Görmüş, M. 1996. “Yeni üniversitelerimizde lisansüstü öğretimi ve sorunları” 150. Yılında Türkiye’de Tarımsal Öğretim Sempozyumu- Mayıs 1996.

S32. Görmüş, M. 1997. Osmaneli (Bilecik) yöresindeki Orbitoides’lerin biyometrik incelemesinin ön bulguları. Çukurova Üniv. Jeo. Müh. Eğitiminin 20. yıl Sempozy. 1-3 Mayıs 1997, Adana, Özetler kitabcığı, s. 7-8.

S33. Meriç, E., İnan, N. & Görmüş, M. 1998. Şereflikoçhisar (İç Anadolu-Türkiye)Maastrihtiyen’indeki Orbitoides apiculatus Schlumberger şizogonik çoğalması hakkında. 51. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 15-22 Şubat 1998.

S34. Meriç, E., Ersoy, Ş. & Görmüş, M. 1998. Loftusia (foraminifer) türlerinin Maastrihtiyen (Geç Kretase) Tetis Okyanusu’ndaki paleocoğrafik yayılımı üzerine yeni görüşler. Fırat Üniversitesi, 20.yıl Sempozyumu Ekim 1998.

S35. Meriç, E. & Görmüş, M. 1998. Orbitoides medius (d’Archiac( makrosferik şizontunun aseksüel üremesi hakkında. MTA Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Kutlamaları, Yerbilimleri ve Madencilik, Kasım 1998, s. 138, Ankara.

S36. Meriç, E. & Görmüş, M. 1998. Orbitoides gruenbachensis Papp’ın Maastrihtiyen (Geç Kretase) Tetis Okyanusu’ndaki paleocoğrafik yayılımı, MTA Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Kutlamaları, Yerbilimleri ve Madencilik, Kasım 1998, s. 143, Ankara.

S37. Görmüş, M. & Meriç, M. 1999. Türkiye Maastrihtiyen’inde orbitoidal foraminiferlerde gözlenen olağan olmayan verilerin değerlendirilmesi. 52. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10-12 May 1999, s. 342, Ankara.

S38. Görmüş, M. & Yeşilot (Köse) S. 1999. Dinar-Isparta arasındaki Eosen bentik foraminifer ve Nummulites'lerin biyofabrik incelemesi. 11 Mühendislik Haftası, 20-23 Ekim 1999, Isparta.

S39. Meriç, E., Görmüş, M. & Matsumaru, K. 1999. Orbitoides cinsindeki teratolojik oluşumlar. 11 Mühendislik Haftası, 20-23 Ekim 1999, Isparta.

S40. Sagular, E.K., Görmüş, M. & Coban, H. 1999. Isparta güneyindeki Miyosen ve Öncesi çökelimleri ve tektoniğine ilişkin yeni stratigrafik bulgular. 11 Mühendislik Haftası, 20-23 Ekim 1999, Isparta

S41. Görmüş, M., Avşar, N. & Yeşilot (Köse), S. 2000. Dinar (Afyon) – Isparta arasındaki Tersiyer (Paleojen) istiflerinin bentik foraminifer içeriği ve stratigrafisi. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 250, Ankara.

S42. Sagular, E. K., Görmüş, M. & Çoban, H. 2000. Isparta ve çevresinde Geç Kretase – Erken Miyosen çökelimleri ve bölgesel tektoniğine ilişkin biyostratigrafik bulgular. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 263-264, Ankara.

S43. Görmüş, M. 2000. Jeolojik birim adlamaları – mertebeleri, ilişkileri, yaş ve ortam yorumlarındaki karışıklıklar. Stratigrafi-Paleontoloji Workshop I, 28-29 Ekim 2000, Alanya.

S44. Görmüş, M. Caran, Ş. Çoban, H. & Yılmaz, K. 2001. Bedre-Barla (Eğirdir Gölü Batısı) arasında kıyı kenar çizgisi. 1. Eğirdir Sempozyumu, 31 Ağustos-1 Eylül 2001, Isparta.

S45. Görmüş, M., Meriç, E., Bozcu, M. & Poisson, A. 2002. Başpınar-Yeleme (Korkuteli, KB Antalya) yöresi  K/T havzasının özellikleri ve Üst Kretase bentik foraminiferleri. 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 106-107.

S46. Meriç, E., Görmüş, M., Avşar, N. & Ünsal, İ. 2002. Güncel nodosariid bentik foraminiferlerde üreme sırasında anormal oluşumların önemi ve raslantı faktörü. 55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 181.

S47. Görmüş, M. 2002. Foraminiferlerde mikroizler ve ortamsal önemi. 3. Paleontoloji-Stratigrafi çalıştayı, 3-7 Ekim 2002, Akcakoca.

S48. Uysal, K., Görmüş, M. & Türkoğlu, Ö. 2003. Görüntü Analizi’nin paleontolojide uygulanması: Foraminiferler. 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı, s. 199.

S49. Görmüş, M., Avşar, N., Uysal, K. & Akgünlü, F. 2003. Dinar (Afyon) yöresi Eosen Nummulitleri. SDU, Müh.-Mim. Fak.20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, s. 52.

S50. Meriç, E. & Görmüş, M. 2003. Bentik foraminiferlerde anormal birliktelikler ve kavkı şekilleri.  SDU, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Bildiri Özleri, 14-16 Mayıs 2003, s. 54.

S51. Görmüş, M., Başayiğit, L., Caran, Ş., Uysal, K. Şenol, H., Çoban, H. & Hilal, H.A. 2003. Eğirdir-Senirkent-Senirce (Isparta) arasındaki Pliyo-Kuvaterner sedimanları. SDU, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Bildiri Özleri, 14-16 Mayıs 2003, s. 100

S52. Görmüş, M., Nielsen, J.K. & Uysal, K. 2003. Gönen (Isparta)-Ağlasun (Burdur) arasındaki Tersiyer yaşlı sedimanların iz bulguları. SDU, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Bildiri Özleri, 14-16 Mayıs 2003, s. 64.

S53. Görmüş, M., Meriç, E. & Uysal K. 2004. Orbitoides’lerdeki mikroizlere ait yeni bulgular ve ortamsal önemi. Stratigrafi-Paleontoloji WorkshopV, 24-26 Eylül 2004,Ürgüp.

S54. Görmüş, M. & Sagular, E.K. 2004. Çökel kayaçlarda taşınma niçin önemlidir? Isparta çevresindeki Kretase ve Tersiyer çökellerinden örnekler. Stratigrafi-Paleontoloji Workshop V, 24-26 Eylül 2004, Ürgüp

S55. Parlar, Ş., Görmüş, M. & Eren, Y., 2005. Çamardı (Niğde) Çevresinde Paleosen- Eosen Sedimanlarının Stratigrafisi, Bentik Foraminifer Biyofabriği ve Sayısal Verileri, KTU Jeoloji Mühendisliği Bölümü 40. Yıl Sempozyumu, Bildiri Özleri, 27 - 30 Eylül 2005, s. 30-32, Trabzon.

S56. Parlar, Ş. & Görmüş, M. 2006. Çamardı (Niğde) yöresi Orta Lütesiyen (Orta Eosen) Bentik Foraminifer Sistematiği, VII. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, 15-17 Eylül 2006, Mersin

S57. Meriç, E., Luger, P., Görmüş, M., Perinçek, D ve Ersoy, Ş. 2006. Pseudomphalocyclus blumentali Meriç (Foraminifer)’in Maastrihtiyen (Geç Kretase) Tetis Okyanusu’ndaki varlığı ve önemi. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, s. 232-233.

S58. Meriç, E., Görmüş, M. ve Perinçek, D. 2006. Somalina stefanii Silvestri (Foraminifer)’in Erken-Orta Eosen Tetis Okyanusu’ndaki varlığı ve önemi. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, s. 236-237.

S59. Dolu, E. Gökaşan, E., Meriç, E., Ergin, M., Görüm, T., Avşar, N., Görmüş, M., Tur, H. ve Çetin, O. 2006. İzmit Körfezi Kuvaterner evriminin sismik stratigrafik yöntemlerle incelenmesi. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, s. 210-211.

S60. Görmüş, M., Parlar, Ş., Meriç, E. & Çimen, Ö., 2006. Belek Yöresi (D Antalya) Kuvaterner Foraminiferleri, 2006, Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Bildiri özleri, 20 - 23 Eylül 2006, s. 214, Konya

S61. Uysal, K. & Görmüş, M. 2006. Uzaktan Algılamada Landsat MSS ve ETM+ uydu verilerinin kullanımı ile ayrıntılı jeoloji harita alımı ve yorumu: Dereboğazı (Isparta) ve çevresi örneği. Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Bildiri özleri, 20 - 23 Eylül 2006, s. 191. 

S62. Meriç, E., Görmüş, M., Avşar, N., Yokeş, M.B. & Dinçer, F. 2006. Kaş-Kekova-Beş Adalar (GB Antalya) kıyılarında gözlenen bentik foraminiferlerin ikiz, üçüz, ve dördüz formları. Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Bildiri özleri, 20 - 23 Eylül 2006, s. 30.

S63. Özer, S., Meriç, E. & Görmüş, M. 2007. Rudist ve Bentik Foraminiferlerin Biyocoğrafik Dağılımları: Türkiye'nin Kampaniyen-Mastrihtiyen paleobiyocoğrafyasına bir yaklaşım. 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, s. 453-456

S64. Meriç, E., Avşar, N., Nazik, A., Tunoğlu, C., Yokeş, B., Barut, İ., Yücesoy-Eryılmaz, F., Tuğrul, B., Görmüş, M., Öncel, M.S., Orak, H., Kam, E. & Dinçer, F. 2007. Saros Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Harmantaşı Mevkii sualtı Yükseltisi Çevresinin Foraminifer ve Ostrakod Faunası ile bu Alandaki Kaynakların Fauna Uzerine Etkisi Hakkında Bulgular. 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, s. 434-437.

S65. Uysal, K., Görmüş, M. & Nielsen, J.K. 2008. Google Earth ile ön jeoloji haritalarının yapımı ve önceki haritaların kontrolü: Isparta (GB örneği). 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, s. 359-360.

S66. Kanbur, Z., Görmüş, M. & Kanbur, S. 2008. Sismik kırılma- mikrotremor (ReMi) tekniği ile Isparta yerleşim merkezi kuzeyinin sığ S dalgası kesitinin çıkarılması. Yüzeye Yakın Yapılaın Belirlenmesinde Jeofizik ve Uzaktan Algılama Sempozyumu, Nisan 2008, 165-169.

S67. Aksu, H.H., Kanbur, Z. & Görmüş, M., 2008. Kumdanlı Fayı’nın Eğirdir Gölü üzerinden yer radarı (GPR) ile incelemesi. Yüzeye Yakın Yapıların Belirlenmesinde Jeofizik ve Uzaktan Algılama Sempozyumu, Nisan 2008, 182-185.

S68. Kılıç, N., Görmüş, M. & Yılmaz, C., 2009. Kelkit (Gümüşhane) Yöresi Eosen Çökellerinin Mikrofasiyes Özellikleri, Bentik Foraminifer İçeriği ve Biyostratigrafisi. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 13-17 Nisan 2009, 700-701.

S69. Görmüş M., Uysal K., 2010. Eğirdir Gölü Pliyo-Kuvaterner Geçmişi Üzerine Yorumlar, Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 4-7 Ekim 2010, Konya, Bildiri Özleri Kitabı, s. 30-31.

S70. Parlar, Ş., & Görmüş, M. 2010. Belek (Antalya Doğusu) ve çevresinin stratigrafisi. Uluslararası katılımlı Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 4-7 Ekim 2010, Bildiri Özetleri Kitapçığı, s.38-39.

S71. Uysal, K. & Görmüş, M., 2010. Eğirdir geçmişi üzerine bir yorum. Uluslararası katılımlı Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 4-7 Ekim 2010, Bildiri Özetleri Kitapçığı

S72. Uysal, K. & Görmüş, M., 2010. Eğirdir Gölü'nde (Isparta) Güncel Tortullaşma, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 5-9 Nisan 2010, 275-276.

S73. Uysal, K. & Görmüş, M., 2010. İstatistiklerle Türkiye’deki Jeoloji Eğitimi, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 5-9 Nisan 2010, 410-411.

S74. Kılç, N., Görmüş, M. & Sarı, B., 2010. Gümüşhane yöresinde Üst Kretase İstifinin (Kermutdere Formasyonu) Fasiyes Özellikleri ve Biyostratigrafisi (KD Türkiye). 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 5-9 Nisan 2010

S75. Kanbur, S., Görmüş, M., 2012. Karaöz-Lara (Antalya) arasındaki çökellerin Pliyosen-Kuvaterner Foraminiferleri, 13. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 12-14 Ekim 2012.

 

Saha rehberi kitapçıkları

R1 a. Görmüş, M. Bozcu, M. & Poisson, A. 2001. Field Guide of the Dereboğazı-Sagalassus-Insuyu and Gölcük Tour, 4. th Int. Symp. On Eastren Medit. Geology, 21-25 May 2001, Isparta, 15p.

      b. EMMM2004e-kitapiçerisinde Görmüş, M. ve Sagular, E.K. 2004. Field guide of the Dereboğazı-Sagalasus-Insuyu and Gölcük tuor. 4. International Congress “Environmental Micropaleontology, Mikrobiology & Meiobenthology, Isparta, Turkey, September 13-18, 2004, Extended Abstracts (Eds. Yanko-Hombach et al.), p. 241-257.

      c. Görmüş, M. ve Sagular, E.K. 2003. Dereboğazı-Sagalassos Antik Kenti, İnsuyu Mağarası ve Gölcük gezisi saha rehberi. SDU, Müh. Fakültesi, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 14-16 Mayıs, 2003, 20s.

R2. Görmüş, M. 2007-2008-2009. Isparta Büklümü seçilmiş doğal korunan alanlarının jeolojisine genel bir bakış. IDE Kitapçığı (Ed. İdris Oğurlu), 7s.

İnternet Üzerindeki Not

R3. Görmüş, M., Tuzcu, S., Uysal, K. & Kanbur, S. 2007. Sarıidris (Eğirdir, Isparta) fosilleri. www.geo.sdu.edu.tr/docs/sariidris%20fosilleri.pdf 

 

8. 1. SCI DERGİ LİSTESİ

1.       BULLETIN OF GEOSCIENCES

2.       CRETACEOUS RESEARCH

3.       GEOBIOS

4.       GEO-MARINE LETTERS

5.       JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES

6.       JOURNAL OF FORAMİNİFERAL RESEARCH

7.       MİCROPALEONTOLOGY

8.       RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA E STRATIGRAFIA

9.       TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES

 

8.2. PROJELER

Tamamlanan proje ayrıntıları  (Yürütücü olarak)

1.Görmüş, M. ve Yeşilot-Köse, S. 1999. Dinar-Isparta arasındaki Tersiyer (Paleojen) bentik foraminiferlerinin sistematik ve biyofabrik incelemesi. S. Demirel Üniversitesi, Araştırma Fonu, 139 nolu yüksek lisans projesi.

2.Görmüş, M. ve Uysal, K. 2004. Uzaktan Algılamada Landsat MSS ve Spot XS uyou verilerinin kullanımı ile ayrıntılı jeolojik harita alımı ve yorumu: Dereboğazı (Isparta) ve çevresi örneği. S. Demirel Üniversitesi, Araştırma Fonu, 427 nolu yüksek lisans projesi.

3. Görmüş, M. ve Kılıç, N. 2009. Gümüşhane-Bayburt Yöresi Kretase-Tersiyer Geçişinin Foraminifer ve Sedimantoloji Kayıtları. S. Demirel Üniversitesi, Araştırma Fonu, 1106-D-05 nolu doktora projesi.

4. Görmüş, M. ve Aksu, H. H. 2010. Eğirdir ve Beyşehir Gölü Havzası Tektoniğinin Jeofizik Çalışmalarla Yorumlanması.

5. Görmüş, M. ve Kanbur, S. 2011. Karaöz-Ortaköy (KD Antalya) ve Batı Antalya Çevresindeki Pliyo-Kuvaterner Çökellerinin Foraminiferleri ve Ortamsal Yorumlar. S. Demirel Üniversitesi, Araştırma Fonu, 1633-D-08 nolu doktora projesi.

 

Tamamlanan proje ayrıntıları  (Araştırıcı olarak)

1. Özgür, N., Yağmurlu, F. Ertunç, A., Karagüzel, R., Görmüş, M., Elitok, Ö., Yılmaz, K. Çoban, H. 2008. Assesments of tectonics and volcanic hazards in the area of Isparta around the Gölcük volcano. Süleyman Demirel University Tübitak Research Project Final Report (104Y213), 46s.

2. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sacit ÖZER tarafından yürütülen TÜBİTAK projesi kapsamında araştırıcı,

            Proje Adı: “Kampaniyen-Mastrihtiyen Karbonat Platformu (Pontidler Güney Zonu):Çökelme Ortamı Modeli, Paleocoğrafyası ve Paleotektonik Önemi

 

Devam eden projeler

1-     SDU BAP- Yüksek Lisans Projesi İpek Talay- Kemer ve çevresinin Google Earth program yardımı ile jeolojisi ve stratigrafisi

2-     SDU BAP- Yüksek Lisans Projesi Fatih Erbaş

 

Doğa Eğitimi Projeleri

1.   Görmüş, M.,  2007. IDE-1:  Isparta İli Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi I, Tübitak Proje No:107B031, Eğitmen.

2.   Görmüş, M., 2008. IDE 2: Isparta İli Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi II, Tubitak Proje No: 108B015, Eğitmen.

3-    Görmüş, M.,  2010. IDE 3: Isparta İli Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi III, Tubitak Proje No: 110B089, Eğitmen

4-    Görmüş, M., 2011. IDE 4: Isparta İli Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi IV Tubitak Proje No: 111B223, Eğitmen

5-    Görmüş, M., 2012. Depremle Yaşamayı Öğreniyorum, TÜBİTAK-4004 Bilim ve Toplum Projeleri Bilim Okulları, Proje No:112B114, Isparta, Eğitmen

6-    Görmüş, M., 2012. IDE-5: Isparta Korunan Doğal Alanlarında Doğa Eğitimi-V, TÜBİTAK-4004 Bilim ve Toplum Doğa Eğitimi Projeleri, Proje No:112B129, Isparta, Eğitmen

7-    Görmüş, M., 2012.Kovada Milli Parkı Doğa Eğitimi, TÜBİTAK-4004 Bilim ve Toplum Doğa Eğitimi Projeleri, Proje No:112B129, Isparta, Eğitmen

8.3. ATIFLAR

Yalnızca SCI atıfları ele alınmış olup, liste olarak sunulmuştur (M. GÖRMÜŞ 8 içerisinde)

 

8.4. YURT DIŞI HAKEMLİKLER

1.       Journal of Asian Earth Sciences

2.       Journal of foraminiferal Research

3.       Marine Geology

4.       Marine Diversity 2012

 

8.5. YURT İÇİ HAKEMLİKLER

1.       Türkiye Jeoloji Bülteni, “….. Sirelina orduensis…..” 1995

2.       Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, “…..Sivasella goekceni…..” 1996

3.       Türkiye Jeoloji Kurultayı Bülteni, “….Selimina spinalis ……” 1996

4.       Türkiye Jeoloji Bülteni, “Doğu Pontid’lerde (Niksar-Tokat) Üst Kretase-Paleosen …..” 1996

5.       Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi “…….Mut Havzası….”2000

6.       Hacettepe Yerbilimleri, “Çeşme-Ilıca…Güncel bentik foraminiferleri…”2000

7.       Hacettepe Yerbilimleri,  “İskenderun Körfezi…..” 2000

8.       Ç.U. Geosound, “İstanbul Boğazı….Güncel ”2001

9.       Ç.U. Geosound, “Türkiye’nin Güncel Bentik Foraminiferleri-I….”2001

10.    Ç.U. Geosound, “Kuvaterner…..” 2001

11.    Ç.U. Geosound, “Elazığ, ……. Harami Formasyonu….”2001

12.    Ç.U. Geosound, “Kilyos-İstanbul…. Güncel Bentik Foraminiferleri…..” 2001

13.    Güncel Bentik Foraminiferleri “Midilli Adası …..” 2002

14.    SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2003 Makale Kodu 03-64

15.    Hacettepe Yerbilimleri, “Eocene benthic …”2004

16.    Güncel Bentik Foraminiferleri “Unusual forms…”2004

17.    SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2007

18.    SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, “….Mavikent-Isparta…”

19.    Selçuk Üniversitesi MMF Dergisi, “Ulukışla….”

20.    Selçuk Üniversitesi MMF Dergisi, “Hatunsaray….”

21.    Selçuk Üniversitesi MMF Dergisi, “Akören….”

22.    Selçuk Üniversitesi MMF Dergisi, “Ulukışla….”

23.    Selçuk Üniversitesi MMF Dergisi, “Alakova….”

24.    Selçuk Üniversitesi MMF Dergisi, “Beyreli….”

25.    MTA 2012 (2 adet)

26.    TPJD 2012

27.    SDU Sempozyum 2012

 

Araştırma Projeleri Değerlendirmeleri

1.       Cumhuriyet Üniversitesi, 1998

2.       Cumhuriyet Üniversitesi, 2001

3.       Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2005

4.       İstanbul Teknik Üniversitesi

5.       Akdeniz Üniversitesi

6.       Akdeniz Üniversitesi

 

8.6. ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI

Kopenhag Üniversitesi ile yapılan ikili anlaşma

 

8.7. DERSLER

1.Lisans derslerinden

Paleontoloji (1)

Tarihsel Jeoloji (2) dersleri 1992-1993 yılından günümüze kadar,

Yapısal Jeoloji (3) ve

Fotojeoloji (4) dersleri M. Erkan Karaman’ın Akdeniz Üniv. Geçişinden günümüze kadar tarafımdan verilmektedir. Bu derslerin ders sunumları CD içerisinde verilmiştir.

 

2.Lisans derslerinden farklı dönemlerde

Genel Jeoloji, Yeraltı Jeolojisi, Bilgisayar Proglama, Türkiye Jeolojisi, Jeolojik Rapor Yazımı dersleri verilmiştir.

 

3.Farklı yıllarda Jeofizik Müh. Bölümünde Genel Jeoloji, Stratigrafi dersi de tarafımdan verilmiştir.

 

4.Lisansüstü derslerden

Paleoekoloji,

Foraminiferler

Biyostratigrafi

Mikrofosillerde çalışma yöntemleri

İleri Fotojeoloji

İleri Yeraltı Jeolojisi,

Kuvaterner Jeolojisi

Applied Stratigraphy (İngilizce verilmiştir)

Remote Sensing and Photogeology (İngilizce verilmiştir)

 

5. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde 2005, 2006, 2007, 2008, 2009  ve 2010 yılları (altı yıl) bahar yarıyıllarında Paleontoloji dersleri tarafımdan verilmiştir.

 

 

8.8. DOKTORA ÖĞRENCİLERİ

1.       Kılıç, N., 2009.   Gümüşhane-Bayburt arasında Kretase-Tersiyer çökellerin foraminifer ve sedimantoloji kayıtları.  S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi (yayınlanmamış),  361s.

2.       Parlar, Ş. 2010. Belek çevresinde Plio-Kuvaterner Foraminiferleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstütüsü, Doktora tezi (yayınlanmamış)

3.       Uysal, K. 2011. Eğirdir-Burdur gölleri arasının uydu görüntüleri yardımı ile haritalama, sedimantolojik ve bazı tektonik özellikleri. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi (yayınlanmamış),

4.       Aksu, H.H. 2011. Beyşehir-Eğirdir Göllleri arasında güncel tektoniğe yönelik jeofizik-jeolojik araştırmalar. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi (yayınlanmamış),

 

8.9. YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ

1. Yılmazer, G. 1996.  Hacıbalışarklısı-Mahmutlarşarklısı-Irmak köyleri (Kırıkkale) arasındaki Üst Kretase istiflerinin temel jeolojik özellikleri. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi (yayınlanmamış), 120s.

2. Köse-Yeşilot, S. 2000.  Dinar-Isparta arasındaki Eosen bentik foraminiferlerinin sistematik ve biyofabrik incelemesi. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi (yayınlanmamış), 116s., 21 lev.

3. Hilal, H.A. 2003.  Isparta-Eğirdir arasındaki Pliyo-Kuvaterner yaşlı sedimanların haritalanması ve karakteristiklerinin karşılaştırmalı olarak ortaya konması. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi (yayınlanmamış), 85s.

4. Uysal, K. 2004. Uzaktan Algılamada Landsat MSS ve Spot XS uyou verilerinin kullanımı ile ayrıntılı jeolojik harita alımı ve yorumu: Dereboğazı (Isparta) ve çevresi örneği. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi (yayınlanmamış), 148s.

5. Parlar, Ş. Çamardı (Niğde) … Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi (yayınlanmamış), Doç. Dr. Yaşar EREN ile birlikte danışmanlık yürütülmüştür.

 

8.10 EDİTÖRLÜKLER

1.       Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması (editör yardımcılığı).

2.       IX Mühendislik Sempozyumu

3.       20. Yıl Jeoloji Sempozyumu,

4.       SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1995

5.       SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1997

6.       SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 1998

7.       SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2003 Özel Sayı 7-2

8.       4th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Proceeding, (Eds. Ö.Akıncı, M.Görmüş, M.Kuscu, R.Karagüzel & M. Bozcu), 21-25 May, 2001, Isparta, Turkey, 510p.

9.       4. International Congress “Environmental Micropaleontology, Mikrobiology & Meiobenthology, Isparta, Turkey, September 13-18, 2004, Extended Abstracts (Eds. Yanko-Hombach, Görmüş, M., Ertunç, A., McGann M., Martin, R., Jacob J., Ishman S.), 276p.

10.    SDUGEO 1(1), 2010

11.    SDUGEO 1(2)

12.    SDUGEO 1(3)

13.    SDUGEO 1(4)

14.    SDUGEO 2(1), 2011

15.    SDUGEO 2(2)

16.    SDUGEO 2(2)

17.    SDUGEO 2(3)

18.    SDUGEO 2(4)

19.    SDUGEO 3(1), 2012

 

8.11. JÜRİ ÜYELİKLERİ

Jüri üyesi olarak girilen bazı tezler M. GÖRMÜŞ-8 de sunulmuştur.

 

       Ayrıca, Y.Doç. Dr., Doç. Prof atamalarında Jüri üyelikleri de gerçekleştirilmiştir.

1.       Dr. A. Murat Kılıç, Dr. Meral Kaya (Y. Doç. Kadrosu) Balıkesir Üniv.

2.       Dr. Şehnaz Şener – Dr. Selma DEMER (Y.Doç. kadrosu), SDU

3.       Doç.Dr. Cengiz OKUYUCU, Dr.Şeyda Parlar (Y.Doç.Dr. kadrosu), Selçuk Üniversitesi

4.       Doç. Dr. Yaşar EREN (Doç. Kadrosu), Selçuk Üniv.

5.       Doç. Dr. Ayşen DAVRAZ (Doç. Dr. Kadrosu), SDU

6.       Doç. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK (Doç. Dr. Kadrosu), SDU

7.       Doç. Dr. Ercan ÖZCAN (Prof. Kadrosu), İTÜ

8.       Doç. Dr. İbrahim KOCABAŞ (Prof. Kadrosu), Batman Üniversitesi

9.       Doç. Dr. Yaşar EREN (Prof. Kadrosu), Selçuk Üniversitesi

10.    Doç. Dr. Hakan ÇOBAN, Batman Üniversitesi

11.    Prof. Dr. İbrahim KOCABAŞ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

12.    Doç. Dr. Enis Kemal SAGULAR, SDU

13.    Doç. Dr. Kamil YILMAZ, SDU

14.    Y. Doç. Dr. Suveyla KANBUR, SDU

 

        PANELİSTLİK

1.       TÜBİTAK, 1 kere

2.       TÜBİTAK Dış Danışmanlık, 2 kere

 

8.12  YETİŞKİN EĞİTİMİ

Tamamlanan proje ayrıntıları  (Eğitmen olarak)

Projeler başlığı altında verilen Doğa Eğitimi Projeleri

HİZMETLER

1.   1991-1992 öğretim yılında Staj Komisyonu Başkanı olarak görev yaptım.

2.   1987-1992 yılları arasında verilen tüm yüksek lisans ve doktora tez özetlerinin bir kitapta toplanması Haziran 1992-Aralık 1992 tarihleri arasındaki Fen Bilimleri Enstitüsü müdür yardımcılığım süresinde gerçekleştirilmiştir.

3.   1993-1994 SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü katoloğu (yayın no. 1, 114s.)

      Lisansüstü tez yazım kuralları kitapcığı (yayın no. 3, 38s.)

      Öğretim üyeleri ve uzmanlık konuları kitabcığı (yayın no. 4, 63s.)

      Lisansüstü yönetmelikler kitabcığı (yayın no. 6, 42s.)

      Seminer programı kitabcıkları (yayın no. 2, 9s; yayın no. 5, 17s, yayın no. 8, 25s.)

      Ders görevlendirme kitabcığı (yayın no. 8, 58s.)

      S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin 1-2 ve 3. sayılarının hazırlanması yine müdür yardımcılığım döneminde gerçekleştirilmiştir.

      E-Katalog