PROF.DR. MUHİTTİN GÖRMÜŞ    
Adı : MUHİTTİN
Soyadı : GÖRMÜŞ
E-posta : mgormus@ankara.edu.tr, mhttngrms@gmail.com
Tel : 03122033345
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ