DOÇ.DR. MUSTAFA GÜLEÇ    
Adı : MUSTAFA
Soyadı : GÜLEÇ
E-posta : mgulec@ankara.edu.tr, mustafagulec@hotmail.com
Tel : 0312-3103280/1588
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

Adı Soyadı: Mustafa Güleç

Doğum Tarihi: 25 Mayıs 1970

Öğrenim Durumu: Doktora

 

 

 

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Dilbilim Bölümü

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

1992

Y. Lisans (tezsiz)

 Dilbilim Bölümü

 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

1994

Y. Lisans

Hollanda Dili ve Edebiyatı Bölümü

Edebiyat Fakültesi, Leiden Üniversitesi, HOLLANDA

1996

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Dil ve Azınlıklar Bölümü

Edebiyat Fakültesi, Tilburg Üniversitesi, HOLLANDA

1998

Doktora

Dilbilim Bölümü ve Babylon Bilimsel Araştırma Merkezi

Edebiyat Fakültesi, Tilburg Üniversitesi, HOLLANDA

2007

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

“Het Turks als Vreemde Taal: Enkele Structurele Problemen van Nederlandstaligen in het Leerproces Turks” (Yabancı dil olarak Türkçe: Anadili Hollandaca olan Öğrenicilerin Öğrenme Sürecinde Karşılaştıkları Bazı Yapısal Sorunlar)

Danışman: Prof. Dr. Jan W. De Vries (Hollanda Leiden Üniversitesi)

 

 

 

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

“Differences in Similarities: A Comparative Study on Turkish Language Achievement and Proficiency in a Dutch Migration Context” (Benzerliklerin içindeki Farklılıklar: Hollanda Göç Bağlamında Türkçe Dil başarısı ve Becerisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma), Studies in Multilingualism Series, Number: 8, Amsterdam, the Netherlands: Aksant Academic Publishers, 2007.

Danışmanlar: Prof. Dr. Guus Extra ve Dr. Kutlay Yağmur (Hollanda Tilburg Üniversitesi)

 

 

 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

-         Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi,

-         Edebiyat Fakültesi, Leiden Üniversitesi, HOLLANDA,

-         Edebiyat Fakültesi, Tilburg Üniversitesi, HOLLANDA

1993 – 2007

Dr.Arş.Gör.  

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2007’den itibaren

Yrd.Doç.Dr.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara Üniversitesi

Eylül 2010’dan itibaren

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

 

-         Hollanda Lahey Belediyesi’nin seçmeli Türkçe derslerinde kullanılmak üzere hazırlatmayı amaçladığı Türkçe Dilbilgisi Başvuru Kitabı (Opzoek Grammatica Turks) projesinde yazar ve editörlük, 1998 – 1999.

 

-         Dil ve Konuşma Bozuklukları (Speech and Language Impairments) İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği tarafından düzenlenen “0-6 Yaş Arası İşitme Engelli Çocuklarda Eğitim Sistemleri” projesinde dilbilimsel danışmanlık ve çevirmenlik, 2009.

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011-2012

Güz

 HOL 111 Hollanda Dili ve Grameri I

4

-

60

 HL 401 Hollanda Dili Tarihi I

4

-

4

HOL 105 Hollanda Edebiyatı Tarihi (Ortaçağ)

4

-

8

BDB 201 Dilbilim Temel Kavramları I

4

-

80

BDB 301 Dilbilim Temel Kavramları I

4

-

100

BDB 401 Dilbilim Temel Kavramları I

4

-

100

İlkbahar

HOL 112  Hollanda Dili ve Grameri I

4

-

60

BDB 202 Dilbilim Temel Kavramları II

4

-

80

BDB 302 Dilbilim Temel Kavramları II

4

-

100

2012-2013

Güz

 HOL 111 Hollanda Dili ve Grameri I

4

-

60

 HL 401 Hollanda Dili Tarihi I

4

-

5

HOL 105 Hollanda Edebiyatı Tarihi (Ortaçağ)

4

-

7

BDB 201 Dilbilim Temel Kavramları I

4

-

80

BDB 301 Dilbilim Temel Kavramları I

4

-

100

BDB 401 Dilbilim Temel Kavramları I

4

-

100

İlkbahar

HOL 112  Hollanda Dili ve Grameri I

4

-

60

BDB 202 Dilbilim Temel Kavramları II

4

-

80

BDB 302 Dilbilim Temel Kavramları II

4

-

100

 

 

 

                                                           ESERLER

 

 

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

A1. Güleç, Mustafa. 2009. “Modernizm/postmodernizm düşüncesi ve Nooteboom’un Kayıp Cennet’indeki (Paradijs Verloren) yansımaları”, Littera Edebiyat Yazıları, Cilt No: 25, s. 73-99.(MLA).

 

A2. Güleç, Mustafa. 2010. “Sömürgeciliğe önemli darbe vuran roman: Yayımlanışının 150. yılında Max Havelaar”, Folklor / Edebiyat, Cilt No: 16, Sayı: 62, 2010/2, s. 117-137.(MLA & Türkologischer Anzeiger Viyana).

 

A3. Güleç, Mustafa. 2011. “Hollanda’dan Yazın Manzaraları: Kader Abdolah’ın Karga’sı”, Littera Edebiyat Yazıları, Cilt No: 29, s. 87-115. (MLA).

 

A4. Güleç, Mustafa. 2012. “Hollanda Kültürünün Üçüncü Bakış Açısından Görünümü: İngiliz Gözüyle Hollandalılar”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Sosyal Bilimler, Yıl: 2012, Cilt No: 1, Sayı: 1, s. 921-932.

 

A5. Güleç, Mustafa. (yayım aşamasında). “Hollanda’da Kadın Hakları ve Aletta Jacobs (1854-1929)”, Littera Edebiyat Yazıları (MLA).

 

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

B1. Güleç, Mustafa. 2004. “Lexicale ontwikkeling in het Turks van allochtone leerlingen in Nederland”, Nederlandse Taal- Vertaal- en Letterkunde, 7, Zevende bijeenkomst van docenten in de Neerlandistiek in Zuid Europa, Israël en Turkije, Madrid, 1-3 April 2004, (yay. haz.) María José Calvo, Ana M. Crespo, Julio Grande & Arthur Verbiest. Madrid, İspanya: Adrede Ediciones, Seminarios Internacionales Complutenses, Escuela Oficial de Idiomas (7. Uluslararası Hollanda Dilbilimi Konferansı, Hollanda Dil Kurumu ‘De Nederlandse Taalunie’ & Madrid Üniversitesi).

 

B2. Güleç, Mustafa. 2006. “Language achievement in Turkish of adolescents living in the Netherlands: A longitudinal perspective”, De Vijfde Sociolinguïstische Conferentie, Anéla, Lunteren, Utrecht, Hollanda, (yay. haz.) Tom Koole, Jacomine Nortier & Bert Tahitu. Delft, Hollanda: Uitgeverij EBURON, p. 224-234, (5. Uluslararası Toplumdilbilim Konferansı, Anéla).

 

B3. Güleç, Mustafa. 2011. “Göç Ortamında (Hollanda’da) Türkçe: Yabancı Dil mi, Yoksa Anadili mi?” İçinde: Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar (yay. haz. V. D. Günay, Özden Fidan, Betül Çetin, Funda Yıldız) III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı bildirisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM). 1-3 Temmuz 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, s. 317-330.

 

B4. Güleç, Mustafa. 2012a. “Dil Farklılaşması Evresinde Yapısal Boşluk” İçinde: Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Üzerine Çalışmalar (yay. haz. Engin Yılmaz, Mehmet Gedizli, Erdal Özcan, Yonca Koçmar) IV. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı bildirisi. Sakarya Üniversitesi, 8-9 Eylül 2011, Ankara: Pegem Akademi Yayınları, s. 456-466.

 

B5. Güleç, Mustafa. 2012b. “İkidilli Bağlamda (Hollanda’da) Öğretmen-Öğrenci Etkileşiminin Türkçe Edime Etkisi” İçinde: 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Bildirileri (yay. haz. Mustafa Aksan, Aygül Uçar) V. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı bildirisi. Mersin Üniversitesi, 5-6 Temmuz 2012, Mersin/Ankara: Mersin Üniversitesi & TÜBİTAK Yayınları, s. 456-466.

 

 

C. Yazılan ulusal & uluslararası kitaplarda bölümler :

 

C1. Güleç, Mustafa (yay. haz.) 2000. Opzoekgrammatica Turks. Den Haag, Hollanda: Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding, Gemeente Den Haag (Türkçe Dilbilgisi Başvuru Kitabı).

 

C2. Güleç, Mustafa. (yayım aşamasında) 2013. Hollanda’da Aydınlanma Düşüncesi ve Spinoza. İçinde: Batı Dilleri ve Kültürlerinde Aydınlanma. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

 

C3. Güleç, Mustafa. (yayımlanacak) 2014. Hollanda’da Romantizm Dönemi ve Çağın Tanığı Willem Bilderdijk. İçinde: Batı Dilleri ve Kültürlerinde Romantizm. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları.

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

D1. Güleç, Mustafa (4. yazar). 1993. “Türkiye Türkçesinin sözvarlığındaki değişmeler”, Dil Dergisi, TÖMER (Language Journal), Sayı: 14, Kasım/Aralık 1993, Ankara: A.Ü. TÖMER Dil Öğretim Merkezi, s. 47-57.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Güleç, Mustafa. 2004. “Anadili eğitimi bağlamında Hollanda’daki Türk kökenli çocukların sözcük bilgisi gelişimi”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı. Ankara: Ank. Ünv. DTCF Yayınları: 394, s. 227-236.

F. Diğer yayınlar :

Verilen seminerler, sunulan bildiriler:

F1. Güleç, Mustafa. 2009. Modernizm / Postmodernizm düşüncesi ve Hollanda Yazını. Edebiyat ve Bilim I Uluslararası Sempozyumu bildirisi. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü. 4-6 Mayıs 2009, Ankara.

F2. Güleç, Mustafa. 2009. Conceptual Development in Migration (Imperfect Input) Context. Ankara Linguistic Circle, May 15th, 2009, Ankara Üniversitesi, DTCF, Workshop Room.

F3. Güleç, Mustafa. 2010a. Eduard Douwes Dekker ve Max Havelaar. Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Hollanda Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Konferansı, 13 Mayıs 2010, Ankara Üniversitesi, DTCF, Muzaffer Göker Salonu.

F4. Güleç, Mustafa. 2010b. Hollanda’da Azınlık Dili olarak Türkçe: yabancı dil mi, yoksa anadili mi? III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı bildirisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM). 1-3 Temmuz 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

F5. Güleç, Mustafa. 2010c. Pieter van Woensel’ın Penceresinden 18. Yüzyılda Hollandalılar ve Türkler. Ankara: NIHA, Hollanda Yükseköğretim Enstitüsü. 10 Aralık 2010.

F6. Güleç, Mustafa. 2011. Hollanda’dan Bir Göçmen Yazını Örneği: İmge, Etki ve Üretim. Edebiyat ve Bilim II Uluslararası Sempozyumu bildirisi. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü. 31 Ekim-2 Kasım 2011, Ankara.

F7. Güleç, Mustafa. 2012a. Vertalen is een serieus vak: enkele vertaalproblemen in de Turkse vertaling van Geert Maks ‘BRUG’ uit het Nederlands. XIde Bijeenkomst Docenten Neerlandistiek Uit Zuid Europa, Turkije en Israël. Sevilla: Sevilla Üniversitesi, İSPANYA. 2-4 Şubat 2012.

F8. Güleç, Mustafa. 2012b. İngiliz Gözüyle Hollandalılar. Uluslararası Bilim ve Kültür Sempozyumu. Batman: Batman Üniversitesi, 18-20 Nisan 2012.

F9. Güleç, Mustafa. 2012c. Reconstructie van het Verleden: Vanuit een Turks en een Nederlands Perspectief. Achttiende Colloquium Neerlandicum: Andere Werelden (Internationale Vereniging voor Neerlandistiek). Antwerpen: Antwerpen Üniversitesi, BELÇİKA, 27-31 Ağustos 2012.

F10. Güleç, Mustafa. 2012d. Yazınsal Çeviri Nasıl Yapılmalı? Hollandalı Gazeteci Geert Mak’ın İstanbul Anıları. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Konferans Dizisi, 20 Kasım 2012, Ankara Üniversitesi, DTCF, Muzaffer Göker Salonu.

F11. Güleç, Mustafa. 2013. The First Dutch Ambassador in Istanbul and Cyril Loukaris. Convegno Internazionale, Trame Controluce Il Patriarca “Protestante” Cirillo Loukaris Bologna & Padova: Bologna ve Padova Üniversitesi, İTALYA. 11-12 Nisan 2013.

 

G. Makale çevirileri:

G1. Mustafa Güleç ve Nevin Özkan (ortak Türkçe çeviri). 2008. Hollandalı ressam ve seyyah Marius Bauer’in mektupları. Kebikeç, İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi. Sayı: 25, s. 93-101, Ankara: Sanat Kitabevi.

 

G2. Raniero Speelman & Nevin Özkan. 2008. Marius Bauer, İstanbul’da Hollandalı bir Şarkiyatçı. Kebikeç, İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi. Sayı: 25, s. 85-92, Ankara: Sanat Kitabevi.

 

G3. Erik Jan Zürcher. 2008. Tarihsel perspektif içinde Türkiye’deki  laiklik. Kebikeç, İnsan Bilimleri için Kaynak Araştırmaları Dergisi. Sayı: 25, s. 211-218, Ankara: Sanat Kitabevi.

 

Kitap çevirisi:

G4. Mustafa Güleç (Hollandacadan Türkçeye). 2008. Ana Hatlarıyla Hollanda Tarihi (De Canon). Ankara: Kebikeç Yayınları.

 

 

H. Bilgi Yayma ve Topluma hizmet alanı:

 

H1. Hollanda Bilimsel Araştırma Kurumu (NWO: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) tarafından Danimarka Odense Üniversitesi’nde değerlendirilmek üzere verilen araştırma bursu ile ilgili rapor. 1998. Tilburg, Hollanda.

 

H2. Hollandaca Dil Kartları: kelime ezberlemeyi kolaylaştıran, günlük konuşmada rehber. 2008. Ankara: Delta Yayınları.

 

H3. T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi’ne bilirkişi olarak sunulan rapor (Hollandaca’dan çeviri metni).

 

H4. Hollanda Dili, Kültürü ve Yazını Konferans Dizisi:

Sanders, Ted. Discourse, Cognition and Communication. Hollanda Utrecht Üniversitesi’nden misafir öğretim üyesi. 16 Mayıs 2013. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonu.

 

H5. Hollanda Dili, Kültürü ve Yazını Konferans Dizisi:

Buelens, Geert. What is typical Dutch? Issues of National Identity. Hollanda Utrecht Üniversitesi’nden misafir öğretim üyesi. 16 Mayıs 2013. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonu.

 

H6. Hollanda Dili, Kültürü ve Yazını Konferans Dizisi:

Nortier, Jacomine. Multilingualism: Prejudice and Advantage. Hollanda Utrecht Üniversitesi’nden misafir öğretim üyesi. 16 Mayıs 2013. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonu.

 

H7. Hollanda Dili, Kültürü ve Yazını Çalıştay Dizisi:

Sanders, Ted. Language and Communication: Readability, Text Comprehension and Document Design. Hollanda Utrecht Üniversitesi’nden misafir öğretim üyesi. 17 Mayıs 2013. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonu.

 

H8. Hollanda Dili, Kültürü ve Yazını Çalıştay Dizisi:

Buelens, Geert. Remembering World War I: Cultural Differences in Europe. Hollanda Utrecht Üniversitesi’nden misafir öğretim üyesi. 17 Mayıs 2013. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonu.

 

H9. Hollanda Dili, Kültürü ve Yazını Çalıştay Dizisi:

Nortier, Jacomine. Urban Youth Languages in the Netherlands and Beyond. Hollanda Utrecht Üniversitesi’nden misafir öğretim üyesi. 17 Mayıs 2013. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonu.

 

H10. Yüksek tirajlı günlük Hollanda gazetesi TROUW muhabiri Alwin Kuiken’a verilen röportaj. 18 Nisan 2012. Trouw Gazetesi, sayfa 4, “Nederland Schiet in Eigen Voet”.

 

H11. Hollanda Utrecht Üniversitesi Dergisi Nednr. 17-2 muhabiri Mirjam Grootscholten’a verilen röportaj. Aralık 2012. Nednr. 17-2 Dergisi, sayfa 12, “Geen Nederlands Nederlands”.

 

 

İ. Alınan sertifika, diploma ve yazılar:

 

İ1. Türkçe-Hollandaca / Hollandaca-Türkçe Yeminli Çevirmenlik Diploması. 1999. Gerekli sınavı yapan kurum: Hollanda, Nijmegen Katolik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ortadoğu Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı.

 

İ2. Hollandaca, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca Profesyonel Turist Rehberliği Diploması. 2001. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Ankara.

 

İ3. Türkçe-Hollandaca-İngilizce Yeminli Çevirmenlik Tutanağı. 2003. Ankara 11. Noterliği.

 

 

Öneri mektupları:

 

İ4. Prof. Dr. N. Engin Uzun’un öneri mektubu.

 

İ5. Prof. Dr. Guus Extra’nın öneri mektubu.