PROF.DR. MUSTAFA GÜLER    
Adı : MUSTAFA
Soyadı : GÜLER
E-posta : mguler@ankara.edu.tr
Tel : 0312 596 12 73
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mustafa-guler
Kişisel Akademik Bilgiler


 

 

Lisans: 1984-1988 Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü

 

Yüksek Lisans: 1988-1991 Ankara Üniversitesi Ziraat Fak.Tarla Bitkileri Bölümü

 

Doktora: 1991-1997 Ankara Üniversitesi Ziraat Fak.Tarla Bitkileri Bölümü

 

Doçent:  2004-2013 Ankara Üniversitesi Ziraat Fak.Tarla Bitkileri Bölümü

 

Profesör: 2013-   Ankara Üniversitesi Ziraat Fak.Tarla Bitkileri Bölümü