PROF.DR. METİN GÜNER    
Adı : METİN
Soyadı : GÜNER
E-posta : mguner@ankara.edu.tr, metguner@gmail.com
Tel : +90 (312) 596 15 91
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/metin-guner
Kişisel Akademik Bilgiler


Adres :

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE

YÖKSİS Sayfam: http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp

 

 

Doğum Tarihi ve Yeri : //1966 - Malatya


Yabancı Dil:  İngilizce

Uzmanlık Alanları: Hasat-Hasat Harman Makinaları, Biçerdöver, İleticiler ve Tasarımı,
Akışkanlar Mekaniği, Su Çıkartma Makinaları, Hidrolik ve Pnömatik Sistemler, Silaj Makinaları, Gıda İşleme v eTeknolojileri

 

Görüşme Saatleri: Her gün 11 00–12 00 saatleri arası

 

Eğitim ve Akademik Deneyim

Prof. Dr.

06.05.2003

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları

Bölümü

Doç. Dr.

03.10.1996

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları

Bölümü Tarım Makinaları

Dr.

28.04.1994

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları

Bölümü Bantlı Götürücülerin Bilgisayar Destekli

Tasarımla Karşılaştırılması

Yüksek Lisans

04.09.1990

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları

Bölümü Kayısıların Kurutulma Olanakları ve Bu Amaçla

Kullanılabilecek Değişik Güneşli Kurutucuların Projeleme

Kriterleri

Aras. Gör.

27.01.1989

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları

Bölümü

Lisans

Haziran 1988

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları

Bölümü

 Verdiği Lisans Dersleri

Hasat Harman Makinaları 3(2+2)

Sulama Makinaları ve Teknolojileri 3(3+0)

Akışkanlar Mekaniği 3(3+0)

Hidrolik ve Pnömatik Sistemler 3(2+2)

Fluid Mechanics 2(2+0)Verdiği Lisansüstü Dersleri

1) 802000725151 Tarımda pnömatik 3(3+0) (Tezsiz Yüksek Lisans)

2) 802000715561 Gıda İşleme Makine ve teknolojileri 3(3+0) (Tezli Yüksek Lisans)

3) 802000725230 Hasat Harman Makinalarının Tasarımı 3(3+0) (Tezsiz Yüksek Lisans)

4) 802000715251 Tarım Makinaları İmalat ve Kullanımında İş Sistemlerinin Tasarımı 3(3+0) (Tezli Yüksek Lisans)

5) 802000715401 Tarımda Kullanılan İletim Tesisleri ve İleticilerin Tasarımı 3(3+0) (Tezli Yüksek Lisans)

6) 802000805411 Biçerdöver Tasarımı 3(3+0) (Doktora)  Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları

·  1) Mustafa Tuğrul ERKAN, Haziran 2002, Hidrolik Tahrikli Kovalı İletici Tasarımı.Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı

·  2) Önder SAĞLAM, Ocak 2004, CNC Torna Tezgahlarında Parça İmalatı.Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı

·  3) Öznur KARADEMİRTOK, 18 Şubat 2010, Silajlık Yeşil Yem Paketleme Mekanizasyonu. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı

·  4) Gül ÖZTÜRK, 04 Şubat 2010, Püskürtmeli (jet) Pompalar ve Yapısal Özellikleri. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı

·  5)Ahmet Şeyhim AKYÜZ,Ocak 2008, Koruyucu Yapı Tipinin Traktör Gürültü ve Titreşim

Karakteristikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi.Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı

·  6) Abdulkadir DABAKOĞLU, 07 Haziran 2012, Tarım Arabalarında Kapak Tasarımı. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı

7) Bahar ALP DEMİRKOPARAN, Mayıs 2015, Hasat Makinalarında Hassas Tarım Uygulamaları. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim DalıDanışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları

·  1) Gökhan DUMAN, 25.07.2000, Paketleme Makinasında Selofan Kaynak Yapma

Mekanizmasının Pnömatik Kontrolü.Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı

·  2) Ali ŞEN, 05.10.2001, Şeker Fabrikasında Zaman Etüdü.Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı

·  3)Murat ARIÖZ, 28.08.2007, Ağrı İlinde Tarım İşletmelerinin Tarımsal Yapı ve Mekanizasyon

Özellikleri.Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı

·  4)Burcu YILMAZ, 28.08.2007,Kestanenin Sıkıştırma Yükü Altındaki Mekanik Davranışlarının

Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı

5)Mehmet Melih ÖZBAYER. 21.11.2019. Tarım Traktörlerinin Performans Karakteristiklerinin Karşılaştırılması.  Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim DalıDanışmanlığında Tamamlanan Doktora Çalışmaları

·  1) Ali KAFADAR, 11.09.1997, Bala Tarım İşletmesinde Silaj Mekanizasyonunun Optimizasyonu

Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı

·  2) Gökhan DUMAN, 10.06.2008.Bazı Tarımsal Ürünlerin Pnömatik İletiminde Basınç

Düşümünün Saptanması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalı

3)  Burcu YILMAZ. 28.11.2017. Zaman Serileri Analizi Yöntemi İle Yerli Traktör Pazar Payı Tahmini Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı 

4) Refi Ratip ÖZLÜ 29.03.2019. Kanolanın Pnömatik İletim Karakteristiklerinin Belirlenmesi.Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalı 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri

·  POLAT,R.,ERDOGAN,D.,GUNER,M.,SAGLAM,R.,EROL AK,B.,GEZER,İ.,ACAR,İ.,ATAY,Ü.,

Antepfıstığının Mekanik Hasadına Yönelik Olarak Bir Gövde Sarsıcı ve Yakalama Platformunun

Tasarımı ve Uygulanması. TOVAG- 106O276 Destekleyen : TUBITAK (2006-2009)

·  KARCI, A., AKIN, E., ALATAŞ, A. ve GÜNER, M. Fidan Gelişiminden Esinlenerek Bir Hesapsal

Yöntem Geliştirme. 01.06.2006-01.06.2008.EEEAG-105E144 Destekleyen : TUBITAK

(2006-2008)

·  GUNER,M. Bazı Tarımsal Ürünlerin Pnömatik İletim Karakteristiklerinin Belirlenmesi.

TOGTAG-3258
Destekleyen : TUBITAK (2004-2005)

·  ERDOĞAN,D., M.GÜNER, E.DURSUN ve İ.GEZER. Kayısı HasadınınMekanizasyonu İçin

Bir Silkeleyici ve Tutma Platformunun Tasarım ve İmalatı(TARP:2573-4)
Destekleyen : TUBITAK (15.03.2000-15.03.2002)

·  KESKİN,R.,M.GÜNER ve O.GÜLECEN.Kükürtlenmiş Kayısı Çekirdeği Çıkartma Makinasının

Tasarım ve İmalatı (TOAG:917)
Destekleyen : TUBITAK (01.09.1992-01.09.1994)

 Yayınlar

·  POLAT, R., M. GÜNER, E. DURSUN, D. ERDOĞAN, İ. GEZER, H.I.C. BİLİM, 2007. Badem

Meyvesinin Mekanik Hasadı. Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, 5–7 Eylül,

Kahramanmaraş

·  ERDOĞAN,D.,M.GÜNER ve E.DURSUN. 1994.Bazı Kayısı Çeşitlerinin Ağaç Özelliklerinin

Makineli Hasada Uygunluğunun Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı ,Cilt: 44,Fasikül:1-2,1-6,Ankara.

·  ERDOĞAN D.,E.DURSUN ve M.GÜNER.1991-1992.Bazı Kayısı Çeşitlerinde Meyve Kopma Direncinin Belirlenmesi.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı ,Cilt: 42,Fasikül:1-2-3-4,71-75,Ankara.

·  ÇİLİNGİR,İ.,M.GÜNER ve E.DURSUN. 1992.Malatya Yöresinde Yetiştirilen Bazı Kayısı

Çeşitlerinde Tarım Tekniği Açısından Önemli Olan Yüzey Alanı, Kesit Alanı, Ağırlık ve Eksenel

Boyutlar Gibi Teknik Özellikler ve Bunlar Arasındaki İlişkilerin Saptanması. Ankara Üniversitesi

Ziraat Fakültesi Yayınları:1239,Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:681,20 s,Ankara.

·  ERDOĞAN,D.,M.GUNER,E.DURSUN ve İ.GEZER.2003.Mechanical Harvesting of Apricots.

Biosystems Engineering,85(1),19-28

·  GUNER,M.,E.DURSUN ve İ.G.DURSUN.2003. Mechanical Behaviour of Hazelnut Under

Compression Loading. Biosystems Engineering,85(4),485-491

·  GÜNER,M. VE R.KESKİN. 2004. Mechanical Removal of Sulphuretted Apricot Pit. Biosystems Engineering. 88(2), pp. 187-192

·  POLAT,R, I.Gezer,M. GÜNER, E.Dursunc, D ERDOGAN and H.C. BİLİM. 2007.Journal of Food Engineering, Mechanical harvesting of pistachio nuts, 79(4),1131-1135

·  ÇİLİNGİR,İ.,R.ÖZTÜRK,M.GÜNER ve E.DURSUN.1995.Bazı Tarımsal Ürünlerin Yüzey

Alanlarının Belirlenmesi.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1397, Bilimsel Araştırma

ve İncelemeler:777,11s,Ankara.

·  GEZER,İ.,E.DURSUN,M.GÜNER.ve D.ERDOĞAN.1998.Kayısının Mekanik Hasadında Genlik,

Frekans, Hız ve İvme ile Sarsma Süresi Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi.Ankara Üniversitesi

Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,4(1),52-55,Ankara.

·  GÜNER,M.,M.VATANDAŞ ve E.DURSUN.1999.Bazı Kayısı Çeşitlerinde Çekirdek Kırılma Karakteristiklerinin Belirlenmesi.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,5(1),95-103,Ankara.

·  DURSUN,E.,M.GÜNER ve D.ERDOĞAN.1999.Kulaklı ve Diskli Pullukların Anızı Toprağa

Gömme Oranlarının Belirlenmesi.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,5(1),45-50,Ankara.

·  DURSUN,E ve M.GÜNER.1999.Biçme Ezme Makinesinin Yoncanın Tarlada Kuruma Hızına

Etkisi.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,5(2),23-29,Ankara.

·  GEZER,İ ve M.GÜNER.2000.Kayısı Hasadında Kablolu ve Eksantrik Silkeleyici Kelepçe

Bağlantı Noktasının Hasat Etkinliğine Olan Etkisinin Belirlenmesi.Ankara Üniversitesi Ziraat

Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,6(1),21-24,Ankara.

·  GEZER,İ.,M.GÜNER ve E.DURSUN.2000.Bazı Sebze ve Meyvelerin Fiziko Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi.Türk Koop Ekin Dergisi,Sayı:13,Yıl:4,70-75,Ankara.

·  GÜNER,M. ve İ.GEZER.2001.Kayısı Hasadında Bir El Silkeleyicinin Bazı Parametrelerinin Belirlenmesi.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,7(1),5-8,Ankara.

·  GÜNER,M. ve G.DUMAN.2001.Paketleme Makinesinde Selefon Kaynak Yapma

Mekanizmasının Pnomatik Kontrolü. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,7(4),23-31,Ankara.

·  GÜRHAN,R.,M.VATANDAŞ ve M.GÜNER.2001.Kayısının Mekanik Davranışının Belirlenmesi.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,7(4),136-140,Ankara.

·  ŞEN,A. ve M.GÜNER.2002.Şeker Fabrikasında Zaman Etüdü. Ankara Üniversitesi Ziraat

Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,8(2),157-161,Ankara.

·  GÜNER,M.2003.Fasulye,Barbunya ve Mercimeğin Yük Altındaki Mekanik Davranışlarının Belirlenmesi.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 9(2), 206-212, Ankara.

·  GÜNER,M. ve M.T.ERKAN.2003.Hidrolik Tahrikli Kovalı İletici Tasarımı. Ankara Üniversitesi

Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,9(3),284-290,Ankara.

·  DURSUN,E. ve M.GÜNER.2003.Buğday ve Arpanın Sıkıştırma Yükü Altındaki Mekanik

Davranışlarının Belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,9(4),

415-420, Ankara.

·  GÜNER,M. 2007. Pneumatic conveying characteristics of some agricultural seeds..

Journal of Food Engineering, 80(3), 904-913

·  DURSUN,E.,M.GÜNER ve R.ÖZTÜRK.1996.Determination of Surface Area by Coating

Method and Physical Properties of Agricultural Materials. 6th International Congress on

Agricultural Mechanisation and Energy,2-6 September,70-76,Ankara, Turkey.

·  SARAL,A.,M.VATANDAŞ,M.GÜNER, M.CEYLAN ve T. YENİCE.2000.Türkiye Tarımının

Makinalaşma Durumu. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 5. Teknik Kongresi, 901–923,Ankara.

·  SARAL,A., M.VATANDAŞ, M. GÜNER,U.TÜRKER, T.YENİCE VE C.KOÇ.2003. Ziraat

Mühendisliği Öğretiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Tarımsal Mekanizasyon 21. Ulusal

Kongresi,3–5 Eylül,99–106,Konya.

·  SARAL,A., M.VATANDAŞ, M. GÜNER ve U.TÜRKER.2004.Ziraat Mühendisliğinde Yeni Bir Ufuk:

Biyosistem Mühendisliği. Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi,08–10 Eylül, 37–43,Konya.

·  SARAL,A., M.VATANDAŞ, M. GÜNER ve U.TÜRKER.2004.Dünyada Uygulanan Biyosistem

Mühendisliği Müfredat Programlarının İncelenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal

Kongresi,08–10 Eylül, 44–58,Konya

·  VATANDAŞ, M., M. GÜNER VE U.TÜRKER. 2005.Hassas Tarım Teknolojileri. TMMOB Ziraat

Mühendisleri Odası 6. Teknik Kongresi, 3–7 Ocak, 347–365,Ankara.

·  GÜNER,M. ve E.DURSUN.1997.Resistance to Airflow of Potatoes and Onions in Bulk.Faculty

of Agricultural and Forestry Engineering.Warsaw Agricultural University,4th International

Conference ,June 23-25,212-218,Warsaw,Poland.

·  GÜNER,M. ve E.DURSUN.1994.Pnomatik Götürücülerin Bilgisayar Destekli Tasarımı. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi,503-512,Antalya..

·  GÜNER,M. ve E.DURSUN.1997.Tarımsal Ürünlerde Yüzey Alanı ve Hacim Arasındaki

İlişkilerin Belirlenmesi.Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi,601-608,Tokat.

·  DURSUN, E ve M.GÜNER.1997.Portakal ve Elmanın Hava Akımına Gösterdiği Direncin Belirlenmesi.Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi,673-682,Tokat

·  KILIÇKAN, A., AND GÜNER,M. 2006. Pneumatic Conveying Characteristics of Cotton Seeds.

Biosystems Engineering. 95(4), pp. 537-546

·  GÜNER,M.1991.Kurutmanın Bilimsel Temelleri Kurutma Modelleri ve Güneşli Kurutucular

.Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1205,Derlemeler:48,29 s,Ankara.

·  GÜNER,M.1994.Pnömatik Götürücülerin Tasarım Yöntemleri. Tarım Makinaları Bilimi ve Tekniği Dergisi,3(1),21-24,Ankara.

·  DURSUN,E. ve M.GÜNER. 1998. Biçerdöverle Tane Kayıpları ve Önlenmesi. Türk Koop.

Ekin Dergisi, Yıl :2,sayı:4,52-57, Ankara.

·  GÜNER,M.ve G.DUMAN. 2000. Paketleme İlkeleri ve Paketleme Makinaları. Türk Koop Ekin Dergisi,Nisan-Temmuz,56-61,Ankara.

·  GÜNER,M.2002.İşleyici Organları Periyodik Hareket Yapan Toprak İşleme Makinaları.

Türk Koop Ekin Dergisi,Temmuz-Eylül,Sayı:21,82-86,Ankara.

·  KILIÇKAN,A. and. M.GÜNER.2008.Physical properties and mechanical behavior of olive

fruits(Olea europaea L.) under compression loading. Journal of Food Engineering 87 (2), 222–228

·  GÜNER,M.2006. Biçerdöverde Tane Kayıpları, Nedenleri Ve Giderilme Yolları. Türkiye Tarım

ve Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Araştırma Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayın No: 71/1,19 s, Ankara

·  POLAT, R., M.GÜNER, E. DURSUN, D. ERDOĞAN, İ.GEZER, H.İ.C.BİLİM.2007.Mechanical

Harvesting of Almond With An Inertia Type Limb Shaker , Asian Journal of Plant Sciences 6 (3):

528-532

·  KILIÇKAN,A. ve M.GÜNER.2010.The determination of pneumatic conveying characteristics of

chickpea. Turk J Agric For, 34(4),265-274

***ARIÖZ M. ve M GÜNER. 2015. Tahrik Tipinin ve Ek Ağırlıkların Traktörün Bazı 

Karakteristiklerine Etkisi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural

Machinery Science), 11(2), 97-104.

 ***HAMLECİ B ve M GÜNER. 2015. Kestanenin Sıkıştırma Yükü Altındaki Mekanik 

Davranışlarının Belirlenmesi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science). 11(4), 301-307.

***ÖZLÜ  R. R. ve GÜNER, M. 2016.Farklı Nem Düzeylerinde Kanola Tohumlarının Fiziksel 

Özelliklerinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University,  JAFAG ISSN: 1300-291 

E-ISSN: 2147-8848, 33 (Ek Sayı),10-24

***GÜNER, M. 2016.Biçerdöverlerde Tasarım Parametreleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.   Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural  Faculty of Gaziosmanpasa University,  JAFAG ISSN: 1300-291 E-ISSN: 2147-8848, 33, (Ek Sayı),91-100

***GÜNER,M. 2017. Tarımda Sulama Makinaları ve Özellikleri. TARIMTÜRK Tarım Makinaları

Dergisi, Ocak-Şubat Sayısı: 22, Yıl 12, Sayfa 85-87.

***Polat R, Güner M, Erdoğan D, Gezer  İ, Atay  Ü and Aktaş T. 2017. Determination of Optimum Shaking Frequency And Amplitude of Prototype Body Shaker Used For Mechanical Harvesting of Pistachio, Proceedings of the 45th International Symposium on Agricultural Engineering, Actual Tasks on Agricultural Engineering, 21-24 February, Opatija, Croatia  pp.597-603.

***AKYÜZ A. Ş. ve GÜNER M. 2017. Koruyucu Yapı Tipinin Traktör Gürültü ve Titreşim Karakteristikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG), 34(2), 43-53.

***GÜNER M. ve ÖZBAYER M M. 2019.Wear and its Effects in Centrifugal Pumps. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYU Journal of Agricultural Science),  29 (3):569-582, DOI: 10.29133/yyutbd.518139.

***GÜNER M. 2019. Hidrolik ve Pnömatik Sistemler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1650, Ders Kitabı: 601, 462 S, Ankara


***GÜNER M ve ÖZBAYER M M. 2020. Centrifugal Pump Dessign Materials and Specifications.Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology B- Theoretical Sciences8(1), pp. 143 - 153, DOI: 10.20290/estubtdb.601217.  

***HAMLECI B VE GÜNER M. 2020.Domestic Tractor Market Share Estimation by Time Series Analysis Method. Journal of Agricultural Sciences-Tarım Bilimleri Dergisi. 26(4): 507-523https://doi.org/10.15832/ankutbd.497236

***GÜNER,M.2020.Irrigation Machines and Technologies. Duvar Publishing 853 sokak No:13, P:274, Kemeraltı-İzmir-TURKEY, ISBN:978-625-7147-49-1