PROF.DR. REŞİDE MERİH HAZIROĞLU    
Adı : REŞİDE MERİH
Soyadı : HAZIROĞLU
E-posta : mhaziroglu@ankara.edu.tr, mhaziroglu@gmail.com
Tel : 3170315/4393
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : VETERİNER HEKİMLİĞİ TEMEL BİLİMLERİ BÖL.
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/reside-merih-haziroglu
Kişisel Akademik Bilgiler
  

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Doğum Yeri: ESKİŞEHİR

Doğum Tarihi: 1959

Medeni Hali: Evli

Yabancı Dil: İngilizce


 KAZANILAN AKADEMİK DERECELER

 

 YÜKSEK LİSANS              : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi (1981)

 DOKTORA                          : Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (1987)

 DOÇENT                             : Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Morfoloji A.D. (1989)

 PROFESÖR                        :Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi A.D. (1996)

 

AKADEMİK /İDARİ GÖREVLER

1.      Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

2.      Eğitim Öğretim Koordinasyon Kurulu Üyeliği

3.      Anabilim Dalı Başkanlığı             1999-

 

DİĞER YURTİÇİ/ YURTDIŞI AKADEMİK FAALİYETLER

 Ukraine Agricultural State University  Faculty of Veterinary Medicine    Department of Anatomy,  Kiev     1993                                                                       

 University of Sarajevo Faculty of Veterinary Medice  Department of Anatomy, 2002                      

 

 Ulusal Kongre Organizasyon Komitesi ve Bilim Kurulu

II. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi   26-28 Eylül Side

IV.Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi  13-17 Eylül 2006 Kayseri

V. Veteriner Anatomi Kongresi              25-28 Haziran  2008 Van

VI. Veteriner Anatomi Kongresi               16-19    Eylül   2010 Afyon 


VERDİĞİ DERSLER

Anatomi I, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi     

Anatomi II, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Topografik Anatomi

 Egzotik Hayvanlar Anatomisi

 

ÜYESİ OLDUĞU MESLEK KURULUŞLARI

Veteriner Anatomi Derneği Kurucu Başkanı

Veteriner Hekimler Derneği

 BİLİMSEL DERGİ  DANIŞMA KURULU ÜYELİKLERİ

 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Bornova Veteriner Bilimleri Dergisi

 

A.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Bilimsel Makaleler

  

 Taşbaş, M., Özcan, Z., Hazıroğlu, R.M. (1986) Penguenin  dili ve ön solunum      yollarının (larynx cranialis,    trachea, syrinx)anatomik ve histolojik yapısı üzerinde   bir          çalışma.. Ankara.Üniv Vet.Fak.Derg , 33(2):240-261

Uçar,Y., Özkan, O., Öcal, M.K., Oğuz, N., Hazıroğlu,   R.M.(1988) İnsan, şempanze, laboratuvar hayvanlarından kedi,köpek ve tavşanın m. psoas major et minor'u üzerinde karşılaştırmalı, makro-anatomik bir çalışma. Akd.Ü.Tıp Fak.Derg., 5(3):241-245

Öcal, M.K., Hazıroğlu, R.M. (1988) Merkebin (Equus  asinus L.) medulla spinalis'i üzerinde komparatif- morfolojik araştırmalar. I Segmentlerin transversal kesitlerinin incelenmesi. Ankara.Üniv Vet .Fak Derg, 35(1):55-68

Hazıroğlu,R.M., Öcal, M.K. (1988) Merkebin (Equus asinus L.)medulla spinalis'i üzerinde komparatif-morfolojik    araştırmalar. II Segmentlerin topografik incelenmesi.         . Ankara.Üniv Vet Fak Derg, 35(2-3):476-486 

Milli, Ü.H., Hazıroğlu, R.M., Hazıroğlu, R. (1988) Bir  buzağıda artrogripozis, dudak-damak yarığı, kalp defektleri ve diğer malformasyonlar. Ankara.ÜnivVet Fak Derg,  5(2-3):246-252                      

Hazıroğlu,R.M. (1989) Yerli merkebin (Equus asinus L.) gözü(Organum visus) üzerinde makro-anatomik ve subgros   araştırmalar. Ankara.Üniv Vet Fak Derg, 36(1):138-153     

Hazıroğlu, R.M. (1989) The nasal cartilages of the donkey (Equus asinus L.).. Ankara.Üniv Vet Fak Derg , 36(2):413-418     

Hazıroğlu, R., Hazıroğlu, R.M. (1993) Melanosis of brain nuclei in Redkaraman lambs. Isr.J.Vet.Med., 48:24-26

Taşbaş, M., Hazıroğlu, R.M., Çakır, A., Özer, M. (1994)  Denizli horozunun solunum sisteminin morfolojisi : I.    Cavitas nasalis. Ankara.Üniv Vet Fak Derg, 41:63-80

Taşbaş, M., Hazıroğlu, R.M., Çakır, A., Özer, M. (1994)    Denizli horozunun solunum sisteminin morfolojisi : II.   Larynx, trachea, syrinx,. Ankara.Üniv Vet Fak Derg , 41:135-153

Taşbaş, M., Hazıroğlu, R.M., Çakır, A., Özer, M. (1994) Denizli horozunun solunum sisteminin morfolojisi : III.  Pulmo, sacci pneumatici. Ankara.Üniv Vet Fak Derg , 41:154-168

Hazıroğlu, R. ve Hazıroğlu, R.M. (1994) Akdeniz bölgesinde kör doğan buzağılarda bulbus oculi, nervus opticus ve santral sinir sisteminin patolojik anatomisi. Ankara.Üniv Vet Fak Derg , 41 3-4):451-462

Hazıroğlu, R.M., Takçı, I., Çiftçi, N. (1994). Gross anatomy of dural sinuses in sheep. Ankara.Üniv Vet Fak Derg, 41 (3-4):533-54  Hazıroğlu, R.M., Atasever, A., Yıldız, D. (1996). Bir buzağıda anencephalie ve diğer konjenital  malformasyonlar.. Ankara.ÜnivVet Fak Derg ,43(3):303-305

Hazıroğlu, R., Kutsal, O., Hazıroğlu, R.M. Maraşlı, N., Altıntaş, A., Özgencil, E., Yavuz, H. (1998). Pathology of blindness in calves related to vitamin A deficiency.    Isr.J.Vet.Med., 53:1-6

Hazıroğlu, R., Hazıroğlu, R.M., Gülbahar, M.Y. (1998). Hydranencephaly and kyphosis in kittens. Isr.J.Vet.Med., 53:99-101

Kürtül,İ., Hazıroğlu.R.M. (2004) Horoz, erkek ördek ve güvercinde aorta descendens’in seyri ve dallanması üzerinde karşılaştırmalı makro anatomik araştırmalar. Ankara Üniv Vet Fak Derg 51(1) 1

  Çevik Demirkan ,A., Hazıroğlu, R. M., Kürtül ,İ.(2006). Air sacs (Sacci pneumatici) in mallard ducks (Anas platyrhynchos) Yeşil başlı ördekte (Anas platyrhynchos) hava keseleri (Sacci pneumatici)  Ankara Üniv Vet Fak Derg, 53, 75-78

 B. Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Bilimsel Makaleler

Hazıroğlu, R.M., Orhan, İ.Ö., Yıldız, D., Gültiken, E. (2001) Tavuk, Ördek ve Güvercinde Medulla Spinalis’in Morfolojisi .Turk J Vet Anim Sci.25:863-866

Orhan, İ.Ö., Hazıroğlu, R.M., Kutsal, O.(2001) Bir Buzağıda Aksesuar Dil ve Diğer Kongenital Malformasyonlar.Turk J Vet Anim Sci, 25: 913-920

Kabak,M., Hazıroğlu,R.M. (2003) Subgross Investigation of vessels originating from arcus aortae in Guinea-Pig (Caviae Porcellus). Anat.Histol

Cevik-Demirkan, A.; Kurtul, I.; Haziroglu, R. M. (2006) “Gross Morphological Features of the Lung and Air Sac in the Japanese Quail” 68(9) 909-914

Kabak M., Orhan İ.Ö. ve Hazıroğlu R.M. (2007) The gross anatomy of larynx, trachae and syrinx in the Long-legged Buzzard (Buteo rufinus).   Anat. Histol. Embriyol. 36, 27-32

Çevik-Demirkan A., Haziroglu,R.M. ve Kürtül İ (2007) Gross Morphological and Histological Features of Larynx, Trachea and Syrinx in Japanese Quail. Anat.Histol. Embriyol. 36, 215-219

Çevik Demirkan ,A., Kürtül,İ., Hazıroğlu, R. M., (2007) “Gross morphological features of the nasal cavity in the Japanese quail” Ankara Üniv Vet Fak Derg, 54 1-5

 Cevik Demirkan A., Haziroglu,R.M. (2008)   “ Ördekte (Anas platyhynchos) patella’nın makro anatomik yapısı”  Ankara Üniv Vet Fak Derg ,(55) 125-126,

Oto, Ç., Özyıldız Z., Hazıroğlu, R.M.. (2008) Bir sığırda açık foramen ovale. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 55 (2): 127-129.

 Orhan, I.Ö., Kabak, M., Oto, Ç., Hazıroğlu, R.M. (2009) Air sacs (saccus pneumatici) in the long-legged buzzard (Buteo rufinus). Ankara Üniv Vet Fak Derg, 56 (1): 1-6.

Oto, Ç., Hazıroğlu, R.M. (2009) Anatomy of the encephalon in donkey (Equus asinus). Ankara Üniv Vet Fak Derg, 56 (3): 159–164  

Onuk B.,Hazıroğlu R.M., Kabak M. (2009) Gross of the respiratory system in goose (Anser anser domesticus): Bronchi and sacci pneumatic. Ankara Univ Vet Fak Derg, 56,165-170

Oto, Ç., Hazıroğlu, R.M. (2009) Anatomy of the encephalon in donkey (Equus asinus). Vet J Ankara Univ, 56 (3): 159-164.

Onuk B.,Hazıroğlu R.M., Kabak (2010) M.The Gross Anatomy of Larynx, Trachae and Syrinx in Goose (Anser anser domesticus) Kafkas Univ Vet Fak Derg 16 (3): 443-450

Oto, Ç., Kıralp, S., Eyison Mutlu, H., Kıvanç, E., Hazıroglu, R.M. (2010) Subgross Investigation of the Blood Vessels Originating from Aortic Arch (Arcus aortae) in Spiny Mouse. J Anim Vet Adv, 9 (20): 2665-2667.

Oto, Ç. Hazıroglu, R.M. (2011) Magnetic resonance imaging of the guttural pouch ( diverticulum tubae auditivae) and its related structures in donkey (Equus asinus). Vet J Ankara Univ, 58 (1): 1-4.

Oto, Ç., Ekim, O., Algın, O., Şenel, O.O., İnce, N., Hazıroglu, R.M. (2011) 3 Tesla Magnetic resonance imaging and multiplanar reconstruction of the brain and its associated structures in pig. Vet J Ankara Univ, 58 (2):73-78


C. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Hazıroğlu, R., Hazıroğlu, R.M. Melanosis of brain nuclei in lambs. 150 Years of Veterinary Education 1842-1992, University of Ankara, Faculty of Veterinary Medicine, Ankara-Cappadocia-Istanbul/Turkey, May 24-31, 1992, p.127.

Hazıroğlu, R.M., Orhan, İ.Ö., Gültiken, M.E. Yeni Zelanda Tavşanında (Oryctologus Cuniculus L.) articulatiogenus’un intra articular latex uygulaması ile incelenmesi. I. Ulusal Anatomi Kongresi 7 – 9 Eylül 2000, Bursa.

Hazıroğlu, R.M., Yıldız,D.. Tavuk,ördek ve güvercinde encephalon ve medulla spinalis’in    morfolojisi. I. Ulusal Anatomi Kongresi 7-9 Eylül 2000, Bursa.

Kabak,M., Hazıroğlu, R.M. Kobayda articulatio temporomandibularis ve çiğneme kaslarının anatomisi. II. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 26-28 Eylül 2002, Side. 

Çevik,A., Hazıroğlu,R.M., Kürtül,İ. Yeşil başlı ördekte (Anas platyrhynchos) hava keseleri         Ulusal      Veteriner     Anatomi    Kongresi,   26-28 Eylül 2002,  Side

     Oto, Ç., Özyıldız, Z., Hazıroğlu, R.M. (2006) Bir sığırda açık foramen ovale 4. Veteriner Anatomi Kongresi 13-17 Eylül, Kayseri-Türkiye.

   Hazıroğlu,R.M., Oto, ”Merkepte Tubae auditivae’nin manyetik rezonans ile görüntülenmesi” V.Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Van, 2008

 Oto, Ç., Kıralp, S., Mutlu, H., Hazıroğlu, R.M., Kıvanç, E. (2008) Türkiye Dikenli faresinde (Acomys cilicicus Spitzenberger, 1978) arcus aortae’dan köken alan damarların subgross incelenmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran, Trabzon-Türkiye.

Onuk B, Hazıroglu RM, Kabak M (2008) A macroscopic investigation of the bronchi and sacci pneumatici in goose (Anser anser domesticus). XXVIIth Congress of the European Association of Veterinary Anatomists, Budapest.

Onuk B, Hazıroglu RM, Kabak M (2008) The gross anatomy of larynx, trachae and syrinx in

Goose, XXVIIth Congress of the European Association of Veterinary Anatomists, Budapest

Oto, Ç., Ekim, O., Şenel, O.O., Hazıroğlu, R.M. (2010) Domuzda Beyin ve İlişkili Yapıların Yüksek Çözünürlüklü Manyetik Rezonans ile Görüntülenmesi. 6. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. 16-19 Eylül, Afyonkarahisar-Türkiye.

Oto, Ç., Bozkurt, M.F., Özgel, Ö. Yücel, G., Hazıroğlu, R.M. (2010) Ceylan’da (Gazella gazella) sinus inguinalis’in makroanatomik ve histolojik olarak incelenmesi. 6. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi. 16-19 Eylül, Afyonkarahisar-Türkiye.


Proceedings

  Hazıroğlu, R., Yavuz, H., Kutsal, O., Hazıroğlu, R.M. (1994) The pathology of blindness in calves caused by chronic nitrate poisoning. " XVIII World Buiatrics Congress, XXVI Congress of the Italian Association of Buiatrics, August 29-September 2, Bologna, Italy." Stampa : Editografica-Bologna, 1994 Vol I pp. 421-424

   Hazıroğlu, R., Hazıroğlu, R.M., Maraşlı,Ş. and Maraşlı, N. (1994). Evaluation of the aetiological factors in the blindness of calves in southern Turkey. " XVIII World Buiatrics Congress, XXVI Congress of the Italian Association of Buiatrics, August 29-September 2, Bologna, Italy." Stampa : Editografica-Bologna, 1994 Vol II pp. 1211-1214

  Hazıroğlu, R.M., Hazıroğlu, R. (1995). Pathologic-anatomy of the eyeball, optic nerve and central nervous system in congenitally blind calves in southern Turkey. " Banat's University of Agricultural Sciences SEMICENTENARY 1945-1995 Faculty of Veterinary Medicine, Symposium with International participation PATHOLOGY IN RUMINANTS, June  1-3, Timişoara, Romania " Imprimeria Mirton s.r.i. 1995 p. 53-54.

  Hazıroğlu, R., Kutsal, O., Hazıroğlu, R.M., Altıntaş, A.      (1995). The pathology of blindness in calves caused by        hypovitaminosis A. " Banat's University of Agricultural       Sciences SEMICENTENARY 1945-1995 Faculty of Veterinary        Medicine, Symposium with International participation          PATHOLOGY IN RUMINANTS, June 1-3, Timişoara, Romania "        Imprimeria Mirton s.r.i. 1995 p. 69-70.

 

Oto, Ç, Hazıroglu RM (2010) Magnetic resonance imaging of the brain in donkey. XXVIIIth EAVA (European Association of Veterinary Anatomists) Congress, 28-31 July, Paris-France. ProceedingAnat Histol Embryol, 39 (4): 311

 

 D. Projeler

Tavuk, ördek ve güvercinde encephalon ve medulla spinalis’in morfolojisi. TÜBİTAK

VHAG-1048 nolu proje

Ördekte iskelet sistemi  TÜBİTAK VHAG 1739 /ADP no’lu proje

Denizli Horozunun Solunum sistemi (Cavum nasi,larynx,trachea,pulmo, sacci pneumatici) üzerinde morfolojik araştırmalar Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje no:91.10.00.05

 Yeni Zelanda tavşanının baş, boyun, ön bacak ve göğüs boşluğunda yer alan lenf düğümleri ve büyük lenf kanallarının makro anatomik subgros incelenmesi. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu. Proje no:94.30.00.000.10

 Köpek,koyun ve kobayda mandibula, articulatio temporomandibularis ve çiğneme kaslarının anatomisi.Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu . Proje  No: 96.30.00.24

 Veteriner Anatomi öğretiminde materyal hazırlama teknikleri,  Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu  Proje No:2003­-00-00-026

Kedi böbreklerinde yaş ve cinsiyete bağlı morfolojik değişimlerin stereolojik açıdan değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: 09B3338007

 Veteriner Anatomi Müzesi Projesi.  Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. Proje No: 10A3338006

 Tavuk ve Ördekte Pankreasın Morfolojisi ve Sterolojik Değerlendirilmesi  TÜBİTAK

No:110526 20

 

E.Kitaplar

Temel Veteriner Anatomi ( Editör ve Ünite Yazarlığı) T.C.Anadolu Üniversitesi Yayını Eskişehir 2011