ARŞ.GÖR. MUHAMMED MESUD HÜRKUL    
Adı : MUHAMMED MESUD
Soyadı : HÜRKUL
E-posta : mhurkul@ankara.edu.tr
Tel : 2033111
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Özgeçmiş

Ad

M. Mesud

Soyad

Hürkul

Doğum tarihi

04.04.1980

Doğum yeri

Van

Adres

Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, 06100, Tandoğan, Ankara

E-mail adresi

mhurkul@ankara.edu.trEğitim Bilgileri

1999-2003

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Biyoloji Eğitimi, Lisans Eğitimi

 

2003-2006

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Biyoloji Eğitimi, Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi

 

2007-2011

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Tezli Yüksek Lisans Eğitimi

 

2011-  

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Doktora Eğitimi

 


Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.

Güvenç, A., Küpeli Akkol, E., Hürkul, M.M., Süntar, İ., Keleş, H. Wound healing and anti-inflammatory activities of the Michauxia L’Hérit (Campanulaceae) species native, Journal of Ethnopharmacology, Volume 139, Issue 2, 31 January 2012, Pages 401-408

2.

Güvenç, A. , Hürkul, M.M., Erdem, A. The leaf anatomy of naturally distributed Juniperus L.(Cupressaceae) species in Turkey. Turk. J. Bot . 35, 251-260, 2011.

3.

Taviano, M.F., Marino, A., Trovato, A., Bellinghieri,V., La Barbera, T.M., Güvenç, A., Hürkul, M.M., De Pasquale, R., Miceli, N., Antioxidant and antimicrobial activities of branches extracts of five Juniperus species from Turkey. Pharmaceutical Biology, 49(1), 1014-1022, 2011.

Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.

Hürkul, M. M., Güvenç, A. Çeşitli illerimizde aktarlarda satılan zeytin yaprağı (Olive Leaf) üzerinde morfolojik ve anatomik çalışmalar. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 3(3), 21-29, 2010.

Sözlü Sunumlar

1.

Güvenç, A., Erdemoğlu, N., Hürkul, M. M.: Türkiye’de Yetişen Erica Türlerinin Antioksidan Etkilerinin Tayini. 18. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı BİHAT 2008. 16-18 Ekim 2008, İstanbul-Turkey.

Poster Sunumları

1.

Hürkul, M.M., Güvenç, A. Ankara’da aktarlarda satılan Hayıt Meyvesi (Fructus Agni-Casti) üzerinde morfolojik ve anatomik çalışmalar. XX. Bitkisel ilaç hammaddeleri toplantısı (BİHAT-2012), 10-13 Ekim 2012.

2.

Hürkul,  M.M., İlhan, M., Güvenç A. Aktarlarda satılan Huş Ağacı yaprağı (Betulae folium) üzerinde morfolojik ve anatomik çalışmalar. XX. Bitkisel ilaç hammaddeleri toplantısı (BİHAT-2012), 10-13 Ekim 2012.

3.

Güvenç, A., Küpeli, Akkol E., Hürkul, M.M., Süntar, İ., Özbay, Ö., Keleş, H. Wound healing and anti-inflammatory activities of the Abutilon theophrasti Medic. (Malvaceae). 10th International symposium on pharmacetical sciences, June 26-29, 2012.

4.

Sarı, N., Güvenç, A., Hürkul, M., Olgun, A. The effect of snail extract on thermotolerance of Caenorhabditis elegans and in vitro lipid peroxidation. 10th International symposium on pharmacetical sciences, June 26-29, 2012.

5.

Özbay, Ö., Hürkul, MM., Güvenç, A. Antioxidant Capacity of Bifora radians Bieb. 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research and Natural Product Research, September 4-9, 2011 Antalya-Turkey. PLANTA MEDICA Volume: 77 Pages: 1428 Published: August 2011.

6.

Hürkul, MM., Güvenç, A. Total phenolic contents and antioxidant activities of Michauxia L’Hérit (Campanulaceae) species growing in Turkey. 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research and Natural Product Research, September 4-9, 2011 Antalya Turkey. PLANTA MEDICA Volume: 77 Pages: 1429 Published: August 2011.

7.

Küpeli AkkolE., Hürkul, MM., Süntar, İ., Keleş, H., Güvenç, A. Wound healing and anti inflammatory activities of the Michauxia L’Hérit (Campanulaceae) species native to Turkey. 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research and Natural Product Research, September 4-9, 2011 Antalya-Turkey. PLANTA MEDICA Volume: 77 Pages: 1435 Published: August 2011.

8.

Miceli N, Taviano MF, Trovato A, De Pasquale R, Maimone P, Melchini A, Bellinghieri V, Marino A, Hürkul MM, Güvenç A. Biological properties of the berries of five Juniperus species in Juniperus section from Turkey. 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research and Natural Product Research, September 4-9, 2011 Antalya-Turkey. PLANTA MEDICA Volume: 77 Pages: 1456 Published: August 2011.

9.

Özbay, Ö., Hürkul, M.M., Güvenç, A., Abutilon theophrasti Medic.’ in antioksidan etkisi üzerine çalışmalar. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi. Side-Antalya, 18-22 Mayıs 2011.

10.

Güvenç, A., Hürkul, M.M. Bazı biyolojik aktivite çalışmalarında kullanılan spektrofotometrik yöntemler. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi. Side-Antalya, 18-22 Mayıs 2011.

11.

Küçükboyacı, N., Erdoğan-Orhan, İ., Hürkul, M. M., Güvenç, A. Assessment of antioxidant and acetyl cholinesterase inhibitory activities of Origanum haussknechtii Boiss. The 2nd International Symposium on Medicinal Plants, Their Cultivation and Aspects of Uses. Petra-Jordan. 3-4 November 2010.

12.

Küçükboyacı, N., Hacıbaloğlu, E., Güvenç, A., Hürkul, M. M., Dinç, E., Adıgüzel, N., Bani, B. Bazı Trifolium türlerinin izoflavonları ve antioksidan aktiviteleri açısından incelenmesi. 19. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (bihat 2010). Mersin 27-30 Ekim 2010.

13.

Hürkul, M. M., Güvenç, A. Çeşitli illerimizde aktarlarda satılan zeytin yaprağı (Olive Leaf) üzerinde morfolojik ve anatomik çalışmalar. 18. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı BİHAT 2008. 16-18 Ekim 2008, İstanbul.

14.

Hürkul, M. M., Güvenç, A. Juniperus seksiyon’unda yer alan türlerin yaprak anatomisi. XVII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı. 26-29 Ekim 2007, Kuşadası.