PROF.DR. ZARİFE MISIRLIOĞLU    
Adı : ZARİFE
Soyadı : MISIRLIOĞLU
E-posta : misirli@science.ankara.edu.tr
Tel : -
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/zarife-misirlioglu
Kişisel Akademik Bilgiler


 EĞİTİM

ÖĞRENİM DÖNEMİ

OKUL/ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

1962-1967

Hüyük İlkokulu

İlkokul

1967-1970

Hüyük Ortaokulu

Ortaokul

1970-1973

Beyşehir Lisesi

Lise

1976-1981

Ankara Üniversitesi

Kimya (Lisans)

1985-1988

Ankara Üniversitesi

Kimya- Fizikokimya A.B.D.           (Y. Lisans)

1988-1994

Ankara Üniversitesi

Kimya- Fizikokimya A.B.D. (Doktora)

 

AKADEMİK DENEYİM

GÖREV DÖNEMİ

ÜNVAN

BÖLÜM

ÜNİVERSİTE

2011-Devam ediyor

Prof. Dr.

Kimya

Ankara Üniversitesi

2006- 2011

Doç. Dr.

Kimya

Ankara Üniversitesi

1999– 2009

Yard. Doç. Dr.

Kimya

Ankara Üniversitesi

1981 - 1988

Kimyager.

Kimya

Ankara Üniversitesi

1988 - 1999

Dr.Kimyager

Kimya

Ankara Üniversitesi

 

A.   YAYINLAR

 

1.      Canel, Z., Canel, M. and Sarıkaya, Y‘Reactivity and Ignition Behaviour of Residued Cokes From Extraction of Coal’ Fuel, 73, 656-659, 1994.

2.             Erincin, D., Sınağ, A., Mısırlıoğlu, Z., Canel, M., ‘Gasification of Cokes in CO2 Atmosphere’  European Coal Geology 3rd European Coal Con., 175-184, 1997

3.             Sınağ, A., Mısırlıoğlu, Z., Canel, M. ‘ Investigation of Ignition Behaviour of Solid Fuels’ Proc. Of ICCS’ 9th International Con. On Coal Science, Germany, Vol.2, 987-990, 1997.

4.             Karabulut, R., Sınağ, A., Mısırlıoğlu, Z., Canel, M.  ‘Investigation on Gasification Properties of Solid Fuels’  Comm. Fac. Sci. Univ.Ankara Series B: Chemistry and Chemical. Engineering, Vol. 45, 35-37, 1999.

5.             Mısırlıoğlu, Z., Üneri, S. ‘The Anodic Behaviour of Molybdenum in Basic, Acidic and Chloride Containing Media’ Comm. Fac. Sci. Univ.Ankara Series B: Chemistry and Chemical. Engineering, Vol. 45, 29-34, 1999.

6.             Mısırlıoğlu, Z., Aksu, L., Üneri, S. ‘Corrosion Behaviour of Mo Containing and Mo Free Steels in Basic and Acidic Media’ Journal of Corrosion Science and Engineering, Vol. 3, P:1-15, Sept, 2001.

7.             Mısırlıoğlu, Z., Aksüt, A. “Corrosion of Molybdenum in Aquoeus Media” Corrosion 58(11), 899-903, (2002)

8.             Mısırlıoğlu, Z. “Bazik çözeltilerde Molibdenin Anodik Oksidasyonu”   Gazi Üniv. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 22, 117-122, (2002)

9.             Tekeş, A.T., Sınağ, A., Mısırlıoğlu, Z., Canel, M. “Determination of Swelling Properties of Soma-Işıklar Lignite” Energy&Fuels, 16. 5, 1309-1313, (2002)

10.         Sınağ, A., Sinek,K., Tekeş, A.T., Mısırlıoğlu, Z., Canel, M., Wang,L., “Study on CO2 Gasification Reactivity of Chars Obtained from Soma-Işıklar Lignite (Turkey)at various cooking temperatures” Chemical Engineering and Processing, 42(12), pp. 1027-1031 (2003).

11.         Kiraz, A., Sınağ, A., Mısırlıoğlu, Z., Tekeş, A.T., Canel, M. “Effect of Preswelling on Coal Extractability and Solvent Swelling of Ermenek Lignite (Turkey)” Energy Sources 26(5), pp. 431-439 (2004).

12.         Canel, M., Misirlioğlu, Z. Sinag, A. ” Influence of Experimental Conditions on Product Distribution  During Pyrolysis of Tuncbilek Lignite (Turkey) at Low Heating Rates”, Energy Sources 26 (14), pp. 1265-1276 (2004).

13.         Canel, M. Mısırlıoğlu Z. and Sınağ A. Hydropyrolysis of a Turkish lignite (Tunçbilek) and effect of temperature and pressure on product distribution. Energy Conversion&Management,46,2185-2197(2005)

14.         Erincin D. Sınağ A. Mısırlıoğlu Z. and Canel M. The Characterization of Burning and CO2 Gasification of Chars from Mixtures of Zonguldak ( Turkey ) and Australian Bituminous Coals. Energy Conversion&Management, 46,           2748 - 2761 (2005)

15.         Hacımehmetoğlu,Ş., Sinağ., Tekes, A.T., Mısırlıoğlu, Z.,  and Canel, M.,  Effect of various experimental parameters on the swelling and supercritical extraction properties of lignite Energy Sources , Part.A: Recovery, Utilization and Environmental Effects 29(7), pp. 607-618 (2007).

16.         Mısırlıoğlu Z., Canel M. and Sınağ A. Hydrogasification of chars under high pressures. Energy Conversion&Management, 48(1), pp. 52-58

17.         Çit, I.,Sinag, A., Tekeş,A.T., Acar,P., Mısırlıoğlu, Z.,  Canel,M., “Effect of Polymers on Lignite Pyrolysis” Journal of Analytical and Applied Pyrolysis  80(1), pp. 195-202 (2007) .

18.         Bozkurt Y., Mısırlıoğlu,, Z., Sınağ A., Tekes A. T.,  and Canel, M. ” Behaviour of Chars from Bursa Mustafa Kemal Paşa Alpagut and Balikesir - Dursunbey Çakırca Lignite (Turkey) during non-catalytic and catalytic gasification. Energy Sources,  Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects 30 (19), pp. 1797-1810 (2008).

19.         Acar P., Mısırlıoğlu Z., Sınağ A., Canel M., “Pyrolysis of Scrap Tyre with Lignite” Energy Sources,Part A: Recovery Utilization and Environmental Effects 34: pp. 287-295 (2012)

20.         Kayacan Serim., Mısırlıoğlu Zarife., Canel M., Sınağ A., “Removal of Methylene Blue from Aqueous Media by Using Cokes Obtained from Lignite Pyrolysis”. Energy Sources, Part A: Recovery Utilization and Environmental Effects (The DOI of  UESO-2011-0035 is 10.1080/15567036.2011.565302).

21.          Canel E., Mısırlıoğlu Z., Canel M., and Ballice L., “Temparature Programmed Pyrloysis and Supercritical Extraction of Turkish Lignites Energy Sources, Part A: Recovery Utilization and Environmental Effects 32, pp. 1261-1272, (2010). 

22    Muammer Canel, Zarife Mısırlıoğlu, Esin Canel, Pınar Acar Bozkurt. Distribution and comparing of volatile products during slow pyrolysis and hydropyrolysis of Turkish lignites   Fuel 186 (2016) 504–517

 

B.   ULUSAL VE ULUSLARARASI TOPLANTILARDA SUNULAN  BİLDİRİ VE      POSTERLER

 

1.      M. Canel, Z. Canel, Y. Sarıkaya, “Ekstrakte Edilen Kömürlerin Gözenekli Yapısının Gaz Adsorpsiyonu ile İncelenmesi” Kimya 87, IV. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, S. 200-201, Fırat Üniv. Elazığ, 1987

2.      Z. Canel and S. Üneri. Pasiflik Karakteristikleri Kimya 91, VII. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, S. 202, Doğu Akdeniz Üniv. K.K.T.C., 1991

3.      Z. Canel and S. Üneri  Molibdenin Anodik Davranışı. Kimya 93, XI. Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, S . 298, Karadeniz Teknik Üniv. Trabzon, 1993

4.      A. Sınağ, Z. Mısırlıoğlu, O. Gürel, M. Canel, “Aktif Kömürün Oksidasyon Reaksiyonuna Bazı İnorganik Tuzların Katalitik Etkisi” Kimya 94, X Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, S . 245, Uludağ  Üniv. Bursa., 1994

5.      R. Karabulut, Z. Mısırlıoğlu, A. Sınağ, M. Canel “Kok ve Aktif Kömürlerin Gazlaştırma özelliklerinin İncelenmesi” Kimya 97, XI. Kimya Kongresi S . 302, Van 1997

6.      D. Erincin, A. Sınağ, Z. Mısırlıoğlu, M. Canel, “Katı Yakıtların CO2 Atmosferinde Gazlaştırılması” Kimya 97, XI. Ulusal Kimya Kongresi S . 303, Van 1997

7.      K. Sinek, A. Sınağ, Z. Mısırlıoğlu, M. Canel, “Katı Yakıtların İki Ayrı Yöntemle Bulunan Reaktiflerinin Karşılaştırılması” Kimya 98, XII. Ulusal Kimya Kongresi S. 736, Edirne 1998

8.      K. Sinek, A. Sınağ, Z. Mısırlıoğlu, A.T. Tekeş, M. Canel “Gasification of Cokes by Water Vapour und CO2” Proc. of XIII National Chemistry Symposium, 31 Agu.- 3 Sep.1999, Samsun- Turkey

9.      A. Sınağ, Z. Mısırlıoğlu, M. Canel “Determination of Tar Yields of Bolu-Göyük Oil Shale By Fischer Pyrolisis and Extraction Methods” Proc. of XIII National Chemistry Symposium, 31 Agu.- 3 Sep.1999, Samsun- Turkey

10.         A. Sınağ, Z. Mısırlıoğlu, M. Canel “Supercritical Toluene Extraction of Göynük Oil Shale” Proc. of XIV National Chemistry Symposium, 10-15Sept.2000, Diyarbakır Turkey

11.  A.T. Tekeş, A. Sınağ, Z. Mısırlıoğlu, M. Canel “The Effect of Organic Solvents on Lignite2s Solutility” Proc. of XIV National Chemistry Symposium, 10-15Sept.2000, Diyarbakır Turkey

12.  A. Sınağ, Z. Mısırlıoğlu, M. Canel “Investigation of Ignition Behaviour of Solid Fuels” ICCS 97, Proc. of the 9th International Conference on Coal Science, Germany, DGMK Tagungsberichte 9703. Vol. II, 987-990. Essen- Germany, 1997

13.   D. Erincin, A. Sınağ, Z. Mısırlıoğlu, M. Canel “Gasification of Cokes in CO2  Atmosphere”  European Coal Conference 97 İzmir-Turkey

14.         Mısırlıoğlu Z, Gedikli Ü,  Aksüt A.A. “Electrooxidation of methanol on  molybdenium coated with polypyrrole” 4. Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry. P-80. 19-23 Sept. 2007. Bulgaria.

15.         Canel M;  Canel E;  Mısırlıoğlu Z; Ballıce L. “Determination of Volatile Product Distribution and  Product Evolution by Gas Chromatography During Temperature Programmed Pyrolşysis of Solid Fuels” . 4.Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry. O-4. 19-23 Sept. 2007. Bulgaria.

16.         Canel, M., Mısırlıoğlu, Z., Canel E., “Non-Hydrogenating And Hyrogenating Supercritical Extraction of Turkish Coals”. 11th European Meeting on Supercritical Fluids, May 4-7 2008, Barcelona, Spain, p 267, (2008).

17.         Acar, P.,  M.Canel, Sınağ, A., Mısırlıoğlu, Z.,  Canel E. “Supercritical Toluene Extraction and Pyrolysis of Lignite - Tyre Mixtures”. 11th European Meeting on Supercritical Fluids, May 4-7 2008, Barcelona, Spain, p 287, (2008).

18.         Canel,M., Canel, E., Mısırlıoğlu, Z., Ballice,L. “Pyrolysis and Supercritical Extraction of Turkish Lignite” Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries. 10-14 September 2008, Sofia, Bulgaria.

19.          Mısırlıoğlu,Z., Kayacan,S., Canel,M., Sınağ,A. “Adsorption of Methylen Blue from Solution onto Lignite-Based Cokes” Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries. 10-14 September 2008, Sofia, Bulgaria.

20.         Sınağ,A., Gülbay,B., Karakaş,S., Erdoğan,S., Çit,İ., Uskan,B. Mısırlıoğlu,Z.,  and Canel,M., “Recovery of Chemicals by Cellulose Degradation in  Near Critical Water” 11th European Meeting on Supercritical Fluids, May 4-7 2008, Barcelona, Spain, p 67, (2008).

21.         Canel,M., Mısırlıoğlu, Z., Canel, E., Ballice, L. ”Distribution of Volatile Products During Slow Pyrolysis of Lignites” 5th Annual International Symposium on Environment 20-23 May 2010, Athens, Greece.

22.         Sahin. D., Mısırlıoğlu, Z., Idriss, H., Canel, M., Bozkurt P.A. “Photocatalytic Production of Hydrogen From Ethanol over Au-TiO5th Annual International Symposium on Environment 20-23 May 2010, Athens, Greece.

23.         Bozkurt, P.A., Şahin. D., Canel, M., Mısırlıoğlu, Z., Sınağ, A. “Comparison of Different Co-processing Methods for Waste tyre and Lignite Mixtures” 5th Annual International Symposium on Environment 20-23 May 2010, Athens, Greece.