PROF.DR. MEHMET KABAK    
Adı : MEHMET
Soyadı : KABAK
E-posta : mkabak@ankara.edu.tr
Tel : 2033461
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Eğitim
(1987) Lisans/Ankara Üniversitesi/Fizik Mühendisliği
(1992) Yüksek Lisans/Ankara Üniversitesi/Fizik Mühendisliği
(1996) Doktora/Ankara Üniversitesi/Fizik Mühendisliği

Akademik ve Mesleki Deneyim
(1988-1994) Araştırma Görevlisi/Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi/Fizik Müh. Böl.
(1998-2001) Yrd. Doç. Dr./Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi/Fizik Müh. Böl.
(2002-2009) Doç. Dr./Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi/Fizik Müh.Böl
(2009-         ) Prof.Dr./Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi/Fizik Müh.Böl.

Proje Deneyimi
-TÜBİTAK, TBAG-1620, Çok Çekirdekli Homo ve Hetero Metal Komplekslerindeki Magnetik Etkileşmelerin Molekül Orbital Yöntemleriyle İncelenmesi. Öğr.Gör. Dr. Mehmet Kabak (Yönetici), Prof. Dr. Yalçın Elerman, Doç.Dr. Ayhan Elmalı, Selçuk Kervan. (420 Milyon TL, 1998-2000).

-DPT Projesi, İleri Teknoloji Malzemelerin Magnetik, Elektrik ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi, 1997-2000, Prof.Dr.Arsın AYDINURAZ, Prof.Dr.Yalçın ELERMAN, Doç.Dr.Ali GENCER, Doç.Dr.Ayhan ELMALI, Dr.Mehmet KABAK (yardımcı araştırmacı), Selçuk AKTÜRK, Selçuk KEVRAN, Çiğdem YILDIZ, Tuğrul ZEYREK, Erhan AKSU, Muammer ŞEYLAN, Muharrem BÜYÜM. (23 Milyar TL, 1997-2000).

-Ankara Üniversitesi, TÜBİTAK, JÜLICH ve Darmstadt Teknik Üniversitesi (Almanya) ortak projesi. R(TxT'1-x)2Ge2 Bileşiklerinin elde edilmesi ve bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesi. (1999-2002) (yardımcı araştırmacı). (Not: bu proje kapsamında 14.01.2000-14.04.2000 tarihleri arasında Darmstadt Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi Bölümünde araştırmalarda bulunmuştur).
TÜBİTAK, TBAG-1293, (200 Milyon TL, 1994-1996) (yardımcı araştırmacı)

-TÜBİTAK, TBAG-1101, Schiff Bazlarının Elde Edilmesi Kristal Yapılarının ve Magnetik Özelliklerinin Araştırılması. Prof.Dr. Yalçın Elerman, Mehmet Kabak (yardımcı araştırmacı), Metin Aydın, Fevzi Üçok. (1992-1994).

-Ankara Ü. Araştırma Fonu, 91-05-05-01. Prof.Dr.Yaçın Elerman, Mehmet Kabak (yardımcı araştırmacı). (30 Milyon,-TL, 1991-1993).

Yayın Bilgisi
Yayın Sayısı:38

Yayın Listesi:
1- Elerman, Y., Kabak, M., Elmalı, A. Crystal Structure and Conformation of N-(5-Chlorosalicylidene)-2-hydroxy-5-chloroaniline. Zeitschrift für Naturforschung Teil b. 57b (2002).
2- Unver H, Kabak M, Zengin DM, et al. Keto-enol tautomerism, conformations, and structure of 1-[N-(4-chlorophenyl)]aminomethylidene2(1H)naphthalenone. J. Chem. Crystallogr. 31 (4), (2001), 203-209.
3- Unver H, Kabak M, Zengin DM, et al. Crystal structure and tautomerism of 1-[N-(4-iodophenyl)]aminomethylidene-2(1H)naphthalenone. Z. Naturforsch. B56 (10) (2001), 1003-1008.
4- Mehmet Kabak, Vildan Güner, Yalcin Elerman and Tahsin N. Durlu. Crystal Structure
of 3,3-dichloro-N-p-methoxyphenyl-4-(2-phenylstryl)-azetidinone. Analytical Sciences (The Japan Society for Anlalytical Chemistry). 17 (7), (2001), 909-910.
5- Guner V, Kabak M, Elerman Y. Structure and conformation of 2,3,4-triphenyl-1-oxa-4-azabutadiene. J. MOL. STRUCT. 526, (2000) 151-157.
6- Kabak, M., Elmali, A, Elerman, Y. and Durlu,T. N. Conformational study and struture of Bis-N,N'-p-bromo-salicylideneamine-1,2-Diaminobenzene.J.Mol.Struct. 553, (2000) 187-192.
7- Kabak, M., Elerman, Y., Güner, V., and Durlu, T.N. N-(p-Chlorophenyl)-3,3-diphenyl-(ß-phenylstyryl)azetidin-2-one. Acta Cryst. (2000). C56, e207-e208.
8- Kabak, M., Elerman, Y., Ünaleroğlu, C., Yüksel, M. and Durlu, T.N. N, N,N',N'-Tetramethylethylenediammonium dichloride. Acta Cryst. (2000). C56, E66-E67 Part 2.
9- Kabak, M., Elerman,Y., Güner,V., Yıldırır, S. and Durlu, T.N. 3,3-dichloro-1-(p- chlorophneyl)-4-(pmethoxyphenyl)-2-azetidinone. Acta Cryst. (1999). C55, 2115-2117.
10- Kabak,M., Elmali,A., Kavlakoğlu,E., Elerman,Y. and Durlu,T.N. [N,N'-Bis(5-bromosalicylidene)-1,3-diaminopropane]copper(II). Acta Cryst.(1999). C55, 1650-1652.
11- Kabak,M., Elerman,Y., Güner,V., Yıldırır, S. and Durlu, T.N. 3,3-dichloro-1,4-diphenylalzetidin-2-one. Acta Cryst. (1999). C55, 1511-1512.
12- Elerman,Y., Kabak, M., Kara, H.,Güven, K. and Nakipoğlu, C. 3,9-Dimethyl-1,11-diphenyl-4,8-diazaundecane-1,11-dione dihydrate. Acta Cryst. (1999). C55, 1508-1511.
13- Elmalı, A., Kabak, M. and Elerman, Y. 2-salicylideneamino-4,5-bis(2-furyl)furan-3-carbonitrile. Acta Cryst. (1999). C55, 258-260.
14- Elmali, A., Kabak, M. and Elerman, Y. Conformation and structure of 3-methoxyphenyl-salicylaldimine. J.Mol.Struct. 484, (1999) 229-234.
15- Elmali, A., Kabak, M., Kavlakoğlu, E., Elerman, Y. and Durlu, T.N. Tautomeric properties, conformations and structure of N-(2-hydroxy-5- chlorophenyl) alicylaldimine. J.Mol.Struct. 510, (1999) 207-214.
16- Kabak, M., Elmali, A. and Elerman, Y. Keto-Enol Tautomerism, Conformations and Structure of N-(2-hydroxy-5-methylphenyl), 2-hydroxybenzaldehydeimine. J. of Mol.Struct. (1999), 477, 151-158.
17- Kabak, M., Elmali, A. and Elerman, Y. Tautomeric properties, conformations and structure of N-(2-hydroxyphneyl)-4-amino-3-penten-2-on. J. of Mol.Struct. (1998), 470, 295-300.
18- Elerman, Y., Elmali, A., Kabak, M. and Svoboda, I. N, N'-Bis(5-bromo-2-hydroxybenzylidene)-1,3-propanediamine. Acta Cryst. (1998), C54,1701-1703.
19- Kabak, M., Elmali, A., Elerman, Y. and Svoboda, I. 1-[N-4-methyl-2-pryridyl)aminomethyli-dene]-2(1H)-naphthalanone. Acta Cryst. (1998), C54,128-130.
20- Kabak, M., Elmali, A. and Elerman, Y. [N-(2-hydroxybenzyl)salicylaldiminato]-piperidene)nickel(II). Acta Cryst. (1997), C53, 868-870.
21- Elerman, Y., Kabak, M. and Ülkü, D. A five-coordinated monomer of chloro[N,N'-(di-2-hydroxy-1-naphthylidene)-1,2-diaminobenzene]iron(II). Acta Cryst. (1997), C53, 712-714.
22- Elerman, Y. and Kabak, M. 2-(3-methoxy-2-hydroxyphenyl)benzylimidazol. Acta Cryst. C53, (1997), 372-374.
23- Atakol, O., Kenar, A., Kabak, M. Some complexes of Nickel(II) with ONO type Schiff bases and their monoligand adducts. Part II. Synth. React.Inorg.Met.-Org.Chem. (1997), Vol. 27, 2,139-142.
24- Elerman, Y., Kabak, M. and Ülkü, D. Structure of (N-(hydroxyphenyl)salicylaldimino-piperidino) Ni(II) complex. Journal of Chemical Crystallography. (1997). Vol. 27,2,139-142.
25- Elerman, Y., Kabak, M. and Svoboda, I. Structure of N-(2-thiophenyl)-salicylaldimino-diethylamino nickel(II) complex. The Journal of Chemical Crystallographica. (1996). Vol. 26, No.1, 29-32.
26- Elerman, Y., Kabak, M. and Tahir, M.N. Bis(N-2-propylsalicylideneamino-N-O)-cobalt(II). Acta Cryst. (1996), C52, 2434-2436.
27- Elerman, Y., Kabak M. and Tahir, M.N. Bis(N-benzyl-2-hydroxy-1-naphthaldiminato)nickel(II). Acta Cryst. (1996), C52, 1154-1156.
28- Kabak, M., Elmali, A., Ozbey, S., Atakol, O. and Kenar, A. Redermination of the crystal structure of tris(acetylacetonato)iron(III) (ferricacettylacetonato),C30H42Fe2O12. Z.f. Krist. (1996), 211, 831-832.
29- Elerman, Y., Kabak, M., Svoboda, I., Fuess, H., Griesar, K. and Haase, W. Structure and magnetic properties of a triply oxygen bridged dinuclear Ni(II)complex. Z.Naturforschung. (1996), 51b, 1132-1137.
30- Elerman, Y., Kabak, M., Svoboda, I., Fuess, H., Griesar, K. and Haase, W. X-ray structure and magnetic properties of the tetracupferronato-bis(µ-methoxy)-diiron(III) complex. Z. Naturforschung, (1995), 50b, 1587-1590.
31- Elmali, A., Ozbey, S., Kendi, E., Kabak, M. and Elerman, Y. N, N'-[1,1'-dithiobis(phenylene)]-bis-2-hydroxy-1-naphthaldimine. Acta Cryst., (1995), C51, 1878-1880.
32- Kabak, M, Elerman, Y., Özbey, S. and Atakol, O. The Crystal Structure of the N-(2-thiophenyl)-salicylaldimino-piperidino nickel(II) complex. The Journal of Chemical Crystallography.(1995).Vol. 25, 5, 259-262.
33- Elerman, Y., Kabak, M., Svoboda, I., Fuess, H., Atakol, O. Crystal Structure of the tris-(2,2',2'')-salicylidene-triamino ethylamino Iron(III) complex. The Journal of Chemical Crystallography, (1995).Vol. 25, 5, 227-230.
34- Elerman, Y., Elmali, A., Kabak, M., Aydin, M. and Peder, M. Crystal structure of bis-N,N'-p-chloro-salisylideneamine-,2-diamino-benzene. The Journal of Chemical Crystallography. (1994), Vol. 24, No. 9. 603-606.
35- Elerman, Y., Kabak, M., Svoboda, I. and Geselle, M. {Tris[N-(salicylidene)-aminoethyl]-amine}cobalt(III) acetonitrile hemihydrate. Acta Cryst. (1994). C50, 1694-1696.
36- Elerman, Y., Kabak, M. and Atakol, O. An N,N'-bis(salicylidene)-1,3-propandiamine Nickel complex. Acta Cryst. (1993). C49, 1905-1906.
37- Elerman, Y., Elmali, A. and Kabak, M. Crystal data for C22H22N2NiO2. Powder Diffraction File. (1990), p 24897.
38- Elerman, Y., Elmali, A., Kabak, M. and Atakol, O. Crystal data for C17H16N2NiO. Powder Diffraction File. (1990), p 24783.