DOÇ.DR. MEHMET KALAYCI    
Adı : MEHMET
Soyadı : KALAYCI
E-posta : mkalayci@divinity.ankara.edu.tr, mehkala@hotmail.com
Tel : 0 312 2126800 - 1393
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Temel İslam Bilimleri / İslam Mezhepleri Tarihi