DOÇ.DR. MELİKE KAPLAN    
Adı : MELİKE
Soyadı : KAPLAN
E-posta : mkaplan@ankara.edu.tr, kaplanmelike@hotmail.com
Tel : 3103280/1157
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : HALKBİLİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Eğitim:

1995-1999: (Lisans) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Bölümü (Etnoloji)     

 1999-2000: ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu (İngilizce Hazırlık)

 2000-2001: ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans (2 dönem)

 2000-2003: (Yüksek Lisans)  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Etnoloji Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi: “Kendini İnceleyen Kadınlar”: Kadın Çalışmaları Üzerine Antropolojik Bir Araştırma) Danışman: Prof. Dr. Gürbüz Erginer 

 2003-2008: (Doktora) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Etnoloji Anabilim Dalı (Doktora Tezi: Geleneksel Tıbbın Yeniden Üretim Sürecinde Kadın,  Ankara Kent Örneğinde Kuşaklar Arası Çalışma) Danışman: Doç. Dr. M. Muhtar Kutlu      

 2001-2011: Araştırma Görevlisi (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Halkbilim Bölümü) 

 2011-2016: Yardımcı Doçent (Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Halkbilim Bölümü) 

 2016-    : Doçent (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Sosyal ve Kültürel Antropoloji) DTCF Halkbilim Bölümü

 İlgi Alanları

 Sağlık ve Kültür İlişkisi, Geleneksel Tıp, Kadın Çalışmaları.

(Yurtdışı Araştırma)

Davetli Araştırmacı:

National and University Library of St Kliment of Ohridski

(St Kiril Methodious University/Üsküp/Macedonia

19.06.2017-16.09.2017 

Üç (3) ay, Üsküp (Makedonya)

 Araştırma Projeleri 

2017: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ankara İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Projesi, Danışman-Alan Araştırmacısı (devam ediyor)

2004: Turabdin Süryanileri Örneğinde Etno-Kültürel Sınırlar (Mardin)- Alan Araştırması/Araştırmacı (tamamlandı)

2003: ILISU Baraj Gölü Çevresi Alt Bölge Gelişme Planı “Kültürel Doku ve Folklorik Yapı Değerlendirme Projesi” (Batman-Hasankeyf)-Alan Araştırması/Araştırmacı (tamamlandı)  

1998: Çevre Bakanlığı ve Dünya Bankası’nın düzenlediği GEKYA Projesi (Kazdağları)-Alan Araştırması/Araştırmacı (tamamlandı)  

YAYINLAR

Kitap:

 Kaplan, M. (2010). Geleneksel Tıbbın Yeniden Üretim Sürecinde Kadın,  Ankara Kent Örneğinde Kuşaklar Arası Çalışma, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları: 257. (doktora tezinden)

 

Kitap Editörlüğü: 

Kaplan, M; (Yıldırım, F; Keser, A. ile birlikte) 2016. Hastalıkta Sağlıkta Kadın Olmak, Kitap Editörlüğü, Ankara: Nobel Tıp Yayınevi.   

Kitap Bölümü: (Uluslararası yayınevi tarafından basılan)

 

Kaplan, M. (2017).     "An Evoluation in the Context of Gender: The Given Value to Children in Anatolia”, pp. 323-331. Recent Developments in Sociology and Social Work G. Rata, M. A. İçbay, H. Arslan (eds.) Poland: Bialystok  E-BWN Publications, 527 p.

 

Kaplan, M; Odabaş, Y. (2014). “Cultural Heritage and Women: The Case of Beypazarı” pp.219-227, chapter: 8, Corporate Social Responsibility in the Global Business World, Aslı Yüksel Mermod, Samuel O. Idowu (eds.) Berlin: Springer Publications, 367 p.

 

Kitap Bölümü (Ulusal)

 

Kaplan, M. (2016). “Geleneksel Tıp ve Yeniden Üretilen Biçimleri”, Sağlık Sosyolojisi Ders Kitabı, ATA AÖF, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.  

 

Kaplan M, Y. Odabaş (2011) Sağlık ve İnsan İlişkileri-Sosyolojik ve Antropolojik Bir İnceleme. Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (pdf formatında online ders kitabı)

 

Sözlükte madde yazarlığı:

 

Kaplan, M. (2009). “Aziz-Azize”, “Cadılık” (H.Akın, K.Emiroğlu ile birlikte), “Deccal”, “Günah”, “Melek”, “Tanrı-Tanrıça” maddeleri. Antropoloji Sözlüğü. (ed.) (2.baskı) Kudret Emiroğlu - Suavi Aydın. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Makaleler:

 

Uluslararası Hakemli Dergiler: (SCI, SSCI ve AHCI kapsamındaki endexlerde taranan dergiler)

 

Kaplan, M. (2015). “Geleneksel Tedavi Pratikleri ve Uygulayıcıları: Kadın Şifacılar”, Milli Folklor Dergisi, sayı: 108.

 

Kaplan, M. (2011). “Halk Tıbbının Kökenleri: Teşhisten Tedaviye Din ve Büyü İlişkisi” Milli Folklor Dergisi, cilt: 12, yıl: 23, sayı: 91. Ankara: Geleneksel Yayıncılık, s. 150-156.

  

Uluslararası Hakemli Dergiler: (Alan endexlerinde taranan dergiler)

Kaplan, M. (2016) Kültürel Bir İnşa Süreci Olarak Sağlık: Kavramsal ve Tarihsel Bir Bakış Health as a Cultural Construction Process: A Conceptual and Historical Perspective, Dört Öge Dergisi, yıl:5; sayı: 10.

Kaplan, M., Ün, Sibel (2014). “Bir Kent, Bir Gelenek: Ankara’da Sahaflık”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Cilt: 54, Sayı: 2, 133-154, DOI: 10.1501/Dtcfder_0000001405 (2014), Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 

Kaplan, M., Arıhan, K. Seda (2012). “Antik Çağdan Günümüze Bir Şifa Kaynağı: Zeytin ve Zeytinyağının Halk Tıbbında Kullanımı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 52, 2 (2012), 41-56. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. 

Kaplan, M. (2011). “Kaplumbağa’nın Özgürlüğü”: Kadınlar ve Ev İçi Emek, Folklor/Edebiyat Dergisi, cilt: 17, sayı: 65. Ankara: Başkent Matbaası, s. 163-172.

 

Kaplan, M. (2010). “Sağlık ve Kültürün Buluştuğu Alan: Tıbbi Antropoloji”, Folklor/Edebiyat Dergisi cilt: 16, sayı: 64. Ankara: Başkent Matbaası, s. 225-235. 

 Ulusal Hakemli Dergi:

 Kaplan, M. (2011). “Institutional Process of Women’s Movement in Turkey: Turkish Republic Prime Ministry Directorate General on the Status of Women (KSGM), Aile ve Toplum Dergisi, yıl: 11, cilt:7, sayı:24. Ankara: T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, s. 37-45. 

 Kaplan, M. (2006). “Gönüllü Bir Kuruluşta Kadın Çalışmaları: Ankara Barosu Kadın Danışma Merkezi”, Kadın Çalışmaları Dergisi I (3) - Türkiye’de Kadın Çalışmaları Özel Sayısı, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi Yayınları, s. 126-133.

 Diğer Dergiler:

 Kaplan, M. (2016). “Şifa Tanesi Zeytin”, İnsan ve Hayat Dergisi, İstanbul, Ekim.

 Kaplan, M. (2015). “Ölmez Ağacı Yaşam Kaynağı; Zeytin”, ODTܒlüler Bülteni,  sayı: 249, ODTÜ Mezunları Derneği, Mayıs sayısı.

Kaplan, M. (2011). “Bir Fincan Keyif: Kahvenin Öyküsü”, Yurt ve Dünya Dergisi /The Journal of Homeland and The World, sayı:2, www.yurtvedunya.net, On-Line ISSN- 2146-0140.

Akademik Etkinlikler :

Uluslararası Kongre, Sempozyum ve Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

Kaplan, M. (2017). “Yemek ve Kimlik İlişkisi: Avcı Toplayıcılıktan Günümüze Beslenmenin Dönüşümü”,  The Third International Language, Culture and Literature Symposium, Akdeniz University Faculty of Letters, Antalya, 15,16 June 2017.

Kaplan, M. (2017). “Gender and Culture in Anatolia”,  XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences: Catania, Sicily, Italy – January 25-28, 2017.

Kaplan, M. (2016). “Yerelden Evrensele Kültürün Sessiz Dili: Giysi ve Kadın” The Second International Language, Culture and Literature Workshop, Akdeniz University Faculty of Letters, Antalya, 8-10 June 2016.

Kaplan, M. (2014).  “Genç Kuşak ve Halk Tıbbı Uygulamaları”, Uluslar arası Gençlik veKültürel Mirasımız Kongresi 15-18 Mayıs 2014, Ondokuz Mayıs    Üniversitesi, Samsun.

Kaplan, M., Odabaş Yonca (2012) “Gender and Tradition”, ESA European Sociological Association Midterm Conference Gender, Tradition and Justice. 13-15 November 2012, Lumsa University, Rome, Italy.

Kaplan, M., Karaöz Arıhan, Seda (2011). “Antik Çağdan Günümüze Bir Şifa ve Lezzet Kaynağı: Zeytin ve Zeytinyağının Halk Tıbbında Kullanımı”, VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 21-24 Kasım 2011, Özdere, İzmir.

Kaplan, M. (2007). “Regional Identity: From The Region To City Center (The Association of Fellows of Bakır Maden)”, 4th Conference of International Association for Southeast European Anthropology (InASEA), Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe, May 24-27, 2007. Timişoara, Romania.

Kaplan, M. (2007). “Institutional Process of Women’s Movement in Turkey: Turkish Republic Prime Ministry Directorate General on the Status of Women (KSGM)”, The Second International Conference on Interdisciplinary Social Sciences”, 10-13 July 2007. University of Granada, Spain.

Uluslararası Çalıştay:

Kaplan, M. (2002). “The Translation of Cultures”, Transeuropennes Euro-Mediterranean  Cultural Workshops, 25 October -11 November 2002, Naples,  Italy. 

 

Ulusal Çalıştay

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, “Türkiye’de Okur-Yazar Erişkin Yaş Grubuna Özgü Sağlık Okur-Yazarlığı Ölçeği Geliştirilmesi Projesi”, 2015 (Uzman)

Ulusal Sempozyum Bildirileri:

Kaplan, M. Kipay, Ebru (2014). “Sağlık Uygulamalarına Antropolojik Çerçeveden Bir                           Bakış”. Dr. Reşit Galip ve Hemşire Safiye Elbi Uluslararası Katılımlı 5. Ulusal Tıp Günleri, 17-19 Ekim 2014, Kastamonu.

Kaplan, M. (2005). “Kadın ve Kimlik”: Türkiye’de -İki Üniversite Örneğinde-  Kadın Çalışmaları. Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu III. Kültür Araştırmaları Sempozyumu (“Kimlik ve Kültür”), 14-17 Haziran 2005, İstanbul.

 

 Kaplan, M. (2003). “Kadın Kültürü Yazmak”. Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu Türk(iye) Kültürleri Sempozyumu, 3-5 Eylül 2003, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

 

 Davetli Konuşmacı/Seminer:

Kaplan, M. (Prof. Dr. M. Muhtar Kutlu ile birlikte) (2011). “Halk Tıbbı: Etnografik Bir Araştırma Örneğinde Geleneksel İyileştirici Kimliğiyle Kadın”, 18 Nisan 2011, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı.

Uluslararası Kongrede Bilim Kurulu Üyeliği

Ankara Üniversitesi Kazan Belediyesi Uluslararası Halk Kültürü Kongresi 8-10 Ekim 2015, Kazan, Ankara. 

Atölye Çalışmaları:

“Türkiye’de Cinsiyet İstatistikleri ve Araştırma Öncelikleri Atölye Çalışması” (Üniversitede Toplumsal Cinsiyet), Ankara Üniversitesi KASAUM - DİE. 31 Mayıs 2002, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.

“Ortak Yaşam Alanlarında Mutluluk ve Barış”, Mutluluğun Resmi: Barış, Antropoloji Atölyesi (Prof. Dr. Tayfun Atay yönetiminde), Mayıs 2002, Ankara: Atılım Üniversitesi. 

Radyo Konuşmaları:

TRT Ankara Radyosu Radyo 1 “Sözün Bitmediği Yer” Programı “Zeytin ve Zeytinyağının Öyküsü” (Konuşmacı) Kasım 2013

TRT Ankara Radyosu Radyo 1 “Elmanın Yarısı” Programı “Şifacı Olarak Kadın” konulu radyo programı (Konuşmacı) 14 Haziran 2012.

TRT Ankara Radyosu Radyo 1, “İnsanoğlu Bir Alem” Programı (Prof. Dr. Tayfun Atay ile birlikte),“Tedavi Eden İnsan” konulu radyo programı (Konuşmacı) 28 Eylül 2010.

TRT Ankara Radyosu Radyo 1, “İnsanoğlu Bir Alem” Programı, (Prof. Dr. Tayfun Atay ile birlikte), “Tedavi Eden İnsan” konulu radyo programı (Konuşmacı) 5 Ekim 2010. 

Üyelikler:

Uluslararası:

2009- halen: The International Association for Southeast European Anthropology - InASEA Üyesi

Ulusal:   

2011- Ankara Kalkınma Ajansı Sosyal Yapı, Kültür-Turizm ve Çevre İhtisas Komisyonları Üyesi

2012- halen: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) Merkez Kurulu Üyesi

2014- halen: Ankara Üniversitesi Madde Bağımlılığı Önleme ve Araştırma Merkezi (Danışma Kurulu Üyesi)

2015- halen: Ankara Üniversitesi Mamak Çocuk Müzesi (Kurucu Komisyon Üyesi)

Hakemlik Yapılan Dergiler:

Milli Folklor Dergisi Yayın Kurulu Üyesi (Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi)

Ankara Araştırmaları Dergisi (Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi-Vekam)

Ankyra (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi)

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi (Ankara Üniversitesi)

Antropoloji Dergisi (Ankara Üniversitesi)

Verdiği Dersler:

Halkbilim Bölümü

Lisans:

Dinsel İnanç ve Pratikler

Yiyecek Üretimi ve Kentleşme

İlkel Ekonomi

Cinsiyet ve Kültür

Etnografik Okumalar-I ve II

Ekonomi ve Kültür

Sağlık ve Kültür

Beslenme ve Mutfak Kültürü

Halkbilim Anabilim Dalı

Yüksek Lisans:

Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Kadın (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) 2012’den beri, Güz dönemi)

Etno-tıp (Sağlık ve Kültür) (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü) (2013’den beri, Bahar dönemi)

Bölüm Dışına Verilen Ders:

İnsan İlişkileri Anabilim Dalı

Tezsiz Yüksek Lisans:

Sağlık ve İnsan İlişkileri (Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi İnsan İlişkileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı) 2011’den beri Güz ve Bahar dönemleri

Fakülte Dışına Verilen Ders:

Sağlık Sosyolojisi (Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü Lisans Programı) 2014-2015/ 2016-2017 Güz dönemi

İngilizce Seminerler:

Social Pharmacy (Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans Programı, KKTC) 2011-2012 ve 2012-2013 Eğitim-öğretim yılları, Bahar dönemi 

Açık Ders Malzemeleri: https://acikders.ankara.edu.tr/course/index.php?categoryid=111