DOÇ. DR. MERT KARABEY    
Adı : MERT
Soyadı : KARABEY
E-posta : mkarabey@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : DEVLET KONSERVATUVARI
Bölüm : MÜZİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mert-karabey
Kişisel Akademik Bilgiler

Mert Karabey

 

Doktora Düzeyinde Sanatta Yeterlik

Müzik / Kompozisyon

Bilkent Üniversitesi

2001-2003

Yüksek Lisans

Müzik / Kompozisyon

University of Sussex

1999-2001

Lisans

Müzik /

Teori - Kompozisyon

Bilkent Üniversitesi

1994-19991976’da Ankara’da doğdu. İlk kompozisyon çalışmalarında Profesör İlhan Baran’dan destek gördü. Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde Bujor Hoinic’in kompozisyon öğrencisi oldu. 1999’da lisans derecesini aldıktan sonra, İngiltere’ye giderek, Sussex Üniversitesi’nde Martin Butler ile kompozisyon alanında master çalışması yaptı (M.A.; 2001). Mart 2001’de Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü’nde başladığı sanatta yeterlilik (doktora) çalışmalarını Mayıs 2003’te tamamlamıştır. Eylül 2000’den Ağutos 2011’e kadar Bilkent Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Hâlen Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda öğretim üyesi ve Bestecilik (Kompozisyon) A.S.D. başkanıdır.

 

Kompozisyonları arasında, 3 Piyano Sonatı (1997, 2000, 2005), piyano için Sonatine (2006), 3 şarkı (1997, 2010,2017), klarinet, viyola ve viyolonsel için “Rubaî” (1998), orkestra için Senfonik Bölüm (1998), Viyola ve Viyolonsel için Süit (1999), küçük orkestra için “Souvenir de Sussex” (2000), Keman Konçertosu (2001-2003), yaylı sazlar orkestrası için “The Puppies in the Snow” (2003),  orkestra için“The Murderer on the Lane” (2004), viyola ve viyolonsel için “Laumė” (2005), nefesli oktet, vurmalılar ve kontrbas için “Sultan III. Selim’in Son Günleri”(2011), Yaylı Kuartet (2011), Yaylı Trio (2014), obua ve yaylılar için Concertino (2017), çeşitli piyano ve oda müziği parçaları sayılabilir.

 

Mert Karabey’in müziği, Türkiye’nin yanı sıra, Ukrayna, Rusya, Litvanya, İngiltere, İzlanda, Danimarka, Norveç, Fransa, Almanya, ABD ve Brezilya’da; Rengim Gökmen, Lars-Erik ter Jung, David Friedemann Strunck, Martin Butler, Povilas Syrrist-Gelgota, Dirk Boris Kestel, Hakan Ali Toker, Orhan Ahıskal, Aylin Yılmaz, Cem Önertürk, Onur Özkaya, İris Şentürker, Arın Nehir Öncan gibi seçkin müzisyenler, Oslo Kammerakademi, Telemark Kammerorkester, Duo Oktava, Duo Chordata ve KODA gibi grup ve orkestralar tarafından seslendirilmiştir.

 

Viyola ve Viyolonsel için Süit, “The Puppies in the Snow” ve “The Murderer on the Lane” 2005 yılında Pelican Music Publishing (Illinois, A.B.D.) tarafından yayınlanmıştır. Viyola ve Viyolonsel için Süit, Norveç’te Duo Oktava tarafından CD yapılmıştır. Sonatine, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yayınları tarafından yayınlanmış ve piyanist Özlem Ömür tarafından Türk Bestecileriye Yolculuk adlı CD’de yorumlanmıştır. Sonatine 2017’de Hırvat piyanist İvan Horvatić tarafından Müzik Köprüleri adlı CD’de ikinci kez kaydedilmiştir.

 

Aynı zamanda tiyatro yazarlığıyla ilgilenen Mert Karabey’in “Odalar” (2007), “Kumsal” (2008) ve “Baskınlar ve Düşler ya da Her Hayat Bir Kıştır” (2009) adlı oyunları ise Mitos-Boyut tarafından yayınlanmıştır.