DR. ÖĞR. ÜYESİ MERT KOZAN    
Adı : MERT
Soyadı : KOZAN
E-posta : mkozan@ankara.edu.tr
Tel : 0312 310 32 80/ 1066
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Tarih
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mert-kozan
Kişisel Akademik Bilgiler
Kişisel Akademik Bilgiler


      Mert Kozan, 04.07.1985 tarihinde Ankara'da doğdu. İlkokulu Şentepe İlköğretim okulunda tamamlayan Mert Kozan, orta ve lise tahsilini Çankaya Anadolu Lisesi’nde tamamlayarak 2003 yılında Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimine başladı. 2007yılında lisans eğitimini bitiren Mert Kozan, aynı yıl Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Programında Yüksek Lisansa başladı. 2009 yılında hazırladığı “Entegrasyon Teorileri Işığında Avrupa Birliği Bütünleşme ve Geleceği: Yeni Ortaçağcılık” adlı çalışmasıyla Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Mert Kozan, aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalında doktora eğitimine başlamıştır. 5 Ağustos 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanan Mert Kozan, 2014 yılında Prof. Dr. Melek Delilbaşı danışmanlığında yürüttüğü “Ostrogotlar ve Büyük Theodericus Dönemi” adlı çalışmasını tamamlayarak “Tarih Doktoru” pâyesini almıştır. 28 Mart 2017 tarihi ile Yardımcı Doçent kadrosuna atanmıştır.

               Dr. Mert Kozan’ın uzmanlık alanı, Ortaçağ’da Germen Devletleri, İskandinavya, Kuzey Mitolojisi olmak üzere özellikle Gotların siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik tarihidir. Dr. Mert Kozan, İngilizce (2012 KPDS, 71,25, 2018 Yökdil, 81,25),  Almanca (2004 ZDP, B2) ve orta düzeyde Latince bilmektedir.

Yayınlar:

“Kuzey Mitolojisinin Günümüz Popüler Kültürüne Yansımaları” Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 3, Ankara, Aralık, 2013,  s. 245-253.

“Gotların Anayurdu ve Kökeni” Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 55, Ankara 2014, s. 71-90.

"Tarihi Kaynaklar Işığında III. Yüzyılda Gotların Akdeniz'de Gerçekleştirdiği Korsanlık ve Yağma Faaliyetleri" Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 36, Şubat 2015, s.357-363.

"İmparator Zeno Dönemi Doğu Roma İmparatorluğu'nun İzlediği Got Dış Politikası", Tarih Okulu Dergisi, S. XXV, Mart 2016, s.669-681.

“Got Mirası Hususunda İsveç Krallığı ve Alman Habsburgları Arasında Yaşanan Tartışmalara Genel Bir Bakış”, ASOS Journal, Y. IV,S.XXVIII , Temmuz 2016, s.264-275.

“Alman Milliyetçiliği’nin Kökenleri” İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,  Y.V, S.I, Temmuz 2016, s.99-110.

"Kral Alboin Dönemi'nde Longobardlar", The Journal of Academic Social Science Studies, S:61,C.3, s.373-381

KOZAN, Mert. HADRİANAPOLİS SAVAŞI ÖNCESİ DURUM VE SAVAŞA GİDEN SÜREÇ THE SITUATION BEFORE HADRIANAPOLIS WAR AND THE PROCESS GOING TO WAR. The Journal, 10.53.

Kitapta Bölüm:

"Aydınlanmanın Kaynakları ve Tarihsel Arka Planı", Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Ders Kitabı.

Uluslararası Bildiriler:

Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu Bildiri : İustinianos Dönemi Halklar ve Diller: Kıbrıs Üzerine Bir İnceleme.

International Journal of Social Sciences & Education Research (IJSSER): İmparator Zeno Dönemi (474- 475,476-491) DOĞU ROMA İmparatorluğu’nun Got Siyaseti”

 II. International Journal of Social Sciences & Education Research (IJSSER):  “The Importance of the Book Res Gestae by Roman Historian Ammianus Marcellianus For The Turkısh Hıstography”

I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (İssas):"Kral Hermanarik Döneminde Gotların Ticaret Ağı ve Kırım"

Ulusal Bildiriler:

Bahçeşehir Üniversitesi Tarih ve Medeniyet Kulübü Mitoloji Günleri: İskandinav Mitolojisi, İstanbul Kasım 2014. 

Diğer Akademik Çalışmaları ve Üstlendiği Sorumluluklar:

Tarihte Ankara Sempozyumu Sekreterliği

21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu Sekreteri

Gamer Dergisi Sekreteri.

“Antik Roma’da Tıp ve Hekimlik”, Şizofrenler Derneği Dergisi, Ankara 2014.

“Antik Roma ve Yunan Dünyasında Şizofreni” Şizofrenler Derneği Dergisi, Ankara 2014.

"Herwig Wolfram, History of the Goths, İng. Tercüme Thomas J. Dunlop" Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 57, Ankara 2014, s. 357-361.

Verieln Dersler:

TAR124Erken Ortaçağda Doğu Germen Kavimleri

TAR270Ortaçağda Britanya Tarihi (878-1066)

Erken Ortaçağ'da Germenler Ve Roma İmparatorluğu (500-800)

Erken Ortaçağda Got Kavimleri (375-553)

Erken Ortaçağda Batı Germen Kavimleri