DOÇ.DR. MURAT KÜÇÜK    
Adı : MURAT
Soyadı : KÜÇÜK
E-posta : mkucuk@ankara.edu.tr, muratkucuk25@gmail.com
Tel : 0 312 3103280 /1287
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖĞRENİM

 

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı (Yeni Türk Dili), 2001, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tez: Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Satır Arası İlk Kur’an Tercümesi (İnceleme-Metin-Dizin)

Yüksek Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı (Yeni Türk Dili), 1996, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tez: Mûsâ Bin Hâcı Hüseyin İznikî Terceme-i Faslü’l-Hitâb (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin)

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı, 1992, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Tez: Cerrahiyyetü’l-Haniyye 1. Bab, 15.−29. Fasıl (Giriş-Metin-Sözlük)

 

AKADEMİK DENEYİM VE KARİYER

1992 Aralık - 2001 Temmuz
Araştırma Görevlisi
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı)

2001 Eylül - 2002 Eylül
Öğretim Görevlisi
Atılım Üniversitesi

2002 Ekim - 2010 Ekim
Öğretim Görevlisi
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı)

 

2004 Eylül - 2006 Eylül

Misafir Öğretim Üyesi

Mısır İskenderiye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

 

2007 Ağustos - 2008 Ağustos
Değişim Öğretim Üyesi
Taiwan National Cheng-Chi University, College of Foreign Languages

Department of Turkish Language and Culture

 

 2010 Eylül 27 - . . .

Yrd. Doç. Dr.
 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı)

 

2011 Ocak - . . .

Bölüm Başkanı Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü


2018 Nisan 19

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı)

 

YAYINLAR

 

KİTAPLAR

1. Murat Küçük - Emine Yılmaz - Nurettin Demir (2013), Kısas-ı Enbiya (Metin - Sözlük-Dizin - Notlar), Ankara: Türk Dil Kurumu.

2. Murat Küçük, Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Satırarası İlk Kur’an Tercümesi (İnceleme -Metin - Dizin), Ankara: Türk Dil Kurumu [Baskıda].

3. Murat Küçük - Halil İbrahim Usta, Kâmûs-ı Osmânî, Ankara: Türk Dil Kurumu [Yayıma hazır].

4. Murat Küçük (1999), Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten Dizini (1940-1995), Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 713.

 

MAKALELER

Yabancı Dilde Yurtdışı Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. “From The Old Turkish Language To The Turkish Language In Turkey The Verb İmek (Er-) And Its Use”, Bulletin of The Faculty of Arts, University of Alexandria, Sayı: 55, Mısır / İskenderiye 2006, s. 131-159.

2. “Tercemetu Ma’ânî El-Kur’âni’l-Kerîm ilâ El-Lugatü’t-Turkiyye, Ehemmiyye Tercemât El-Kur’ân min Nâhiye Ed-Dırâsetu El-Lugaviyye”, Bulletin of The Faculty of Arts, University of Alexandria, Sayı: 54, Mısır / İskenderiye 2005, s. 397-408.

 

Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

3.  “Divanü Lugati’t-Türk’te At ve Atçılık Terminolojisi”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 10,  Sayı 1 (Mart 2013), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. s. 140-169. (DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.1.8).

4.  “Türkiye Türkçesi Ağızlarında At, At Donları Ve Nişaneleri İle İlgili Adlandırmalar”, Turkish Studies, Volume 7/4, Fall 2012, s. 2287-2304. (Doi Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4234).

5. “Tarihî Türk Lehçelerinden Türkiye Türkçesine -DIr/-DUr (Türkbilig Türkoloji Araştırmaları 2010/19, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. s. 59-75.

6. “Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait (M.1401) Satır Arası İlk Kur’an Tercümesinde Yapı Bilgisi - Tercüme Tekniği - Söz Varlığı”, Türkoloji Dergisi, Cilt:XVII, Sayı 1, 2010, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. s. 121-147.

7. “Türk Dünyasından Derlenmiş Bir Atalar Sözü Kitabı”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 7, Sayı 1 (Mart 2010), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. s. 141-176. (DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.1.10).

8. “Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait (M.1401) Satır Arası İlk Kur’an Tercümesinde İmlâ ve Ses Bilgisi”, Türkoloji Dergisi, XVI. Cilt, 1. Sayı, Ankara 2003, s. 39-72.

9. “Türkolojinin Güney Azerbaycan’daki Önemli Temsilcisi Dr. Cevat Heyet ve Eserleri”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar 2003/15, Ankara: Türk Dil Kurumu. s. 11-44.

10. “Azerbaycan Yurt Bilgisi”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 1998/6, Ankara: Türk Dil Kurumu. s. 848-874.

11. “Tofig İsmayıloğlu Hacıyev”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 1997/4, Ankara: Türk Dil Kurumu. s. 211-236.

12. “Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait (M.1401) Satır Arası İlk Kur’an Tercümesinde Yapı Bilgisi-Tercüme Tekniği - Söz Varlığı”, Türkoloji Dergisi, Sayı XVII Cilt:1, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. [Baskıda].

 

Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Değerlendirme ve Tanıtmalar

13. “Paşa Yavuzarslan, Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü - Ankara: Tiydem Yayıncılık, 2009”, Russian Turkology, № 2 (5), Moskow - Kazan 2011, p. 123-125.

14. “Kerkük Türkçesi Sözlüğü Üzerine”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Yaz 2004/18, Ankara: Türk Dil Kurumu. s. 53-60.

15. “İsmet Zeki EYUBOĞLU, Türkçe Kökler Sözlüğü, İstanbul 1989, 200 s.”, Türkoloji Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, Ankara 1997, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. s. 319-321.

 

Popüler Bilim/Sanat/Eğitim Dergilerinde Yayımlanan Telif/Çeviri Yazılar

16. “Paşa Yavuzarslan, Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Şubat 2011, C: C, S: 710, s. 178-186.

17. “Nevzat Gözaydın”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Nisan 2010/700, Ankara: Türk Dil Kurumu. s. 925-932.

18. “Türkçenin Seyir Defteri:2008”, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2009, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği. s. 222-251.

19. “Türkçenin Seyir Defteri:2007”, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2008, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği. s. 234-283.

20. “Türkçenin Seyir Defteri:2006”, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2007, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği. s. 277-316.

21. “Abdüllatif Benderoğlu, Irak Türkmen Dili - Dilbilgisi ve Karşılaştırma”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Mart 2003/615, Ankara: Türk Dil Kurumu. s. 318-324.

22. “Orhan Veli, Bütün Yazıları,  Adam Yayınları, İstanbul 1992, 358 s., Cahit Sıtkı Tarancı, Yazılar, Makaleler/ Konuşmalar/ Yanıtlar, Hazırlayan Hakan Sazyek, Can Yayınları, İstanbul 1995, 147 s.”, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Ekim 1995/526, Ankara: Türk Dil Kurumu.  s.1149-1153.

23. “Prof. Şaban Kuzgun, Hazar ve Karay Türkleri, Genişletilmiş İkinci Baskı, Ankara 1993, 367 s., Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Şubat 1995/518, Ankara: Türk Dil Kurumu. s.195-199.

 

BİLDİRİLER

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan/Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. “Rumeli Türk Ağızlarında I. Çoğul Kişi Morfeminin (-Iz>vIz>biz) İzoglası ve Anadolu Ağızları İle İlişkisi”, Kültürler Arası Kavşakta Bulgaristan ve Türkiye: Dil, Tarih ve Edebiyat Çalıştayı I, 06-09 Ekim 2011, Plovdiv-Bulgaristan (Doç.Dr. Paşa Yavuzarslan ile birlikte).

2. “Türkiye Türkçesi Ağızlarında At ve Atçılık ile İlgili Söz Varlığı”, IV. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 27-29 Ekim 2011, Edirne, Türk Dil Kurumu - Trakya Üniversitesi.

3. “Türk Sözlükçülük Tarihinde Atasözleri ve Deyimler”, Türkiye’de ve Dünyada Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslararası Sempozyumu, 04-06 Kasım 2010, İstanbul, s. 323-334.

4. “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Çokluk 1. Kişi Morfeminin (Iz III. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 30 Eylül - 01 Ekim 2010, Sakarya, Türk Dil Kurumu - Sakarya Üniversitesi.

5. “Terimlerin Anlam Genişlemesi Yoluyla Söz Varlığına Katkıları”, Bilkent Üniversitesi IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı (26-28 Eylül 2009) Bildiri Kitabı, Kırım Simferopol (Akmesçit) 2009, s. 343-351.

6. “Anadolu Ağızlarındaki Doğu Kökenli Kelimelerin Ses Bilgisi Açısından Görünümleri -Ünsüzler-”, II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı 21-23 Mayıs 2009 Kars, Türk Dil Kurumu - Kafkas Üniversitesi, [Baskıda].

7. “Anadolu Ağızlarındaki Doğu Kökenli Kelimelerin Ses Bilgisi Açısından Görünümleri -Ünlüler-”, Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı Bildirileri 25-30 Mart 2008 Şanlıurfa, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2009, s. 475-484.

 

 PANEL

1. “Beylikler Döneminde Kaleme Alınan Türkçe Eserler”, Anadolu’da Türkçenin Yükselişi, 733. Yıl Türk Dil Bayramı Karaman, 22 Haziran 2010.

 

PROJELER

1.      Türkiye Türkçesinin Sözlükleri Projesi, Kâmûs-ı Osmânî, Ankara: Türk Dil Kurumu.

2.      Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü Projesi, Ankara: Türk Dil Kurumu.

3.      Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalarının Kataloglama ve Bilgisayar Ortamına Aktarma Projesi, Ankara: Ankara Üniversitesi.

4.      TÜRKLER Projesi, 21 Cilt, Yeni Türkiye Araştırma ve Yayın Merkezi, Ankara 2001-2002.