PROF.DR. MELTEM YÜKSEL    
Adı : MELTEM
Soyadı : YÜKSEL
E-posta : mkyuksel@ankara.edu.tr, meltemkurt@hotmail.com
Tel : 905055025421
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı ve Kök Hücre Nakil Ünitesi
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/meltem-yuksel
Kişisel Akademik Bilgiler