ÖĞR. GÖR. MUSTAFA NUMANOĞLU    
Adı : MUSTAFA
Soyadı : NUMANOĞLU
E-posta : mnuman@ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 363 33 50 / 7112
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : REKTÖRLÜK
Bölüm : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mustafa-numanoglu
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğr. Gör. Mustafa NUMANOĞLU

 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Telefon: +90 (312) 363 33 50 /7112

e-posta: mnuman[at]ankara.edu.tr

 

ÖZGEÇMİŞ

 

Lisans

 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü (1985-1989)

 

Yüksek Lisans

 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Teknolojisi Bilim Dalı (1989-1992)

 

Yüksek Lisans Tezi

 

Bilgisayar Destekli Öğretim Ders Yazılımlarında Bulunması Gereken Eğitsel Özellikler (1992). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Hafize Keser.

 

Görev Aldığı Projeler

 

Anadolu Medeniyetleri Müzesinin Multimedya Ortamında

Tanıtılması (2005) BAP Projesi.

Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmen Yetiştirme.  Ankara Üniversitesi, Enformatik Bölümü. 31 Temmuz- 25 Ağustos 2000 


Verdiği Ders Alanları

 

Windows İşletim Sistemleri

Microsoft Office Uygulamaları

Bilgisayar Donanımı

Bilgisayar Ağları ve İletişim Teknolojileri

İşletim Sistemleri ve Uygulamaları

Bilgisayara Giriş (Uzaktan Eğitim)

Bilgi ve İletişim Teknolojileri I (Uzaktan Eğitim)

Bilgi ve İletişim Teknolojileri II (Uzaktan Eğitim)

 

    Uzaktan Eğitim Ders İçeriği Geliştirme ve Öğretim Tasarımı


İçerik Yazarlığı

 

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kavramları

Bilgisayar Kullanımı ve Dosya Yönetimi

Veritabanı Kullanımı


Öğretim Tasarımcısı

Güzel Konuşma Dersi (TSU211)

 

İçerik Geliştirme

Güzel Konuşma Dersi (TSU211)

 

                                       Yayınları


Makaleler


Numanoğlu, M., & Keser, H. (2017). Programlama Öğretiminde Robot Kullanımı-Mbot Örneği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 6, Sayı 2, s. 497-515, Haziran 2017.


Uluslararası Kongre ve Sempozyumlar 


Numanoğlu, M., Numanoğlu, G. (2018). Robot Programlama Öğretiminde Arduino IDE Kullanımı. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu. 2-4 Mayıs 2018. İzmir – Türkiye. (Özet Bildiri / Sözlü Sunum).

Numanoğlu, M., Numanoğlu, G. (2017). Blok Tabanlı Programlama Ortamları ve Dilleri. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri / Sözlü Sunum) (Yayın No: 3806512)

Numanoğlu, M. (2017). Bilgisayar Bilimi Dersi Robot Programlama Ünitesi için Eğitsel Robot Geliştirilme Süreci.  Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 553-563. (Tam Metin Bildiri  /  Sözlü Sunum) (Yayın No: 3806223)

Numanoğlu, M. (2016). Bilgisayar Bilimi Dersi Robot Programlama Ünitesi Için Uygun Eğitsel Robot Seçimi. Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 04-05.11.2016. Ankara - Türkiye

Numanoğlu, M., Keser. H. (2016). Kodlama Öğretiminde Robot Kullanımı Mbot Örneği. 10. Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 16-18.05.2016 Rize - Türkiye

Numanoğlu, M., Numanoğlu, G., Abbak, N. (2014). Öğretmen Adaylarında Facebook Bağımlılığının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 2nd International  Instructional Technology & Teacher Education  Symposium, 20-22 May 2014.  Anadolu Üniversitesi, Afyonnkarahisar Sandıklı -Türkiye.

Numanoğlu, M., Numanoğlu, G. ve Yetik, S.S. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Web Tabanlı Öğretime İlişkin Tutumları. Paper presented in 6th International Computer & Instructional Technology Symposium, 4-6 October 2012. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Gaziantep -Türkiye. Abstracts Book.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


Bilgisayar 2 (2006). Lise Ders Kitabı MEB Devlet Kitapları (Editör). Ankara: MEB Yayınları

Temel Bilgisayar Eğitimi (2006). Koyuncu B. (Editör). Ortak Yazarlı Kitapta Bölüm. Bilgi Teknolojileri ve Kavramları, 1-100, Ankara: Bıçaklar Kitabevi

Eğitim Teknolojileri Terimleri Sözlüğü (2004). MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Yayınları (Ortak Yazarlı Kitap), Ankara: Eğitek Yayınları 

Temel Bilgisayar Kullanımı (2003). Koyuncu B. (Editör). Ortak Yazarlı Kitapta Bölüm. Bilgisayar Donanımı, 1-15, Ankara:  Akademi Yayınevi


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler


Eğitimde Yeni Teknolojiler ve Çoklu Ortam (1995). Ank. Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.

Eğitim Teknolojisinde Çağdaş Bir Bilgi Ortamı -CD-ROM- (1992). Ank. Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.