DOÇ. DR. AYBEY MOĞULKOÇ    
Adı : AYBEY
Soyadı : MOĞULKOÇ
E-posta : mogulkoc@science.ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 2126720 / 1530
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/aybey-mogulkoc
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLER

Uyruğu:             T.C.

Doğum Yeri:     Ankara

Doğum Tarihi:  11.09.1983

Cinsiyeti:           Erkek

Medeni Hali:      Evli, 1 çocuk

 

EĞİTİM VE DERECELER

1996-2000  Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

2001-2005  Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitimi

2005              Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Eğitimi

2005-2008  Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Eğitimi

2008-2013  Ankara Üniversitesi Fizik Anabilim Dalı Doktora Eğitimi

2015-2016  Radboud Üniversitesi (Nijmegen-Hollanda), Molekul ve Malzeme Enstitusu, Yoğun Madde Teorisi Grubu (Doktora sonrası araştırma) (http://www.ru.nl/tcm/ )

 

2018-          Doçent (Üniversitelerarası Kurul)

            

BAŞARILAR

v  Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü 2005 yılı mezunları bölüm birincisi (Not Ortalaması:90.35)

v  Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi Yayın Başarı Ödülü (2013).

v  Tübitak 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR VE GÖREVLER

2007-2013                                      Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü

2013 (Kas.)-2014 (Kas.)               Askerlik Görevi, Yedek Subay

2015-2016                                     Araştırmacı, Radboud Üniversitesi (Nijmegen-Hollanda), Molekul ve Malzeme Enstitusu, Yoğun Madde Teorisi Grubu   (http://www.ru.nl/tcm/ )

2013-2018                                     Araştırma Görevlisi Dr., Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü

2018-                                             Dr Öğr. Üyesi., Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü Katıhal Fiziği A.B.D.

 

 

STAJ DENEYİMİ

(15.06.2005 - 01.09.2005) ASELSAN Haberleşme Cihazları Sivil Elektronik Tasarım Kısmı.

ÇALIŞILAN KONULAR

·           Fiber optik kablolar

·           OSI Katmanları

·           Malzeme Spesifikasyonu

 

BİLGİSAYAR DENEYİMİ

·           Windows/Linux İşletim Sistemleri

·           Microsoft Office

·           Adobe Photoshop

·           Mathematica

·           Origin

·           LATEX (Scientific Workplace, Winedit, Lyx)

·           WEB Tasarımı (Dreamweaver,Frontpage)

·           Programlama Dilleri (C,C++,Fortran)

·           Quantum Espresso

·           VASP

 

YABANCI DİL

İngilizce (Çok iyi) (TOEFL CBT 213) (YÖKDİL  86)

 

ÇALIŞTIĞI VE İLGİLENDİĞİ KONULAR

Teorik Yoğun Madde Fiziği, Düşük Boyutlu Sistemler, Karbon Nano-Tüpler, Grafen ve diğer 2D yapılar, Düşük Boyutlu Sistemlerde Elektron-Fonon Etkileşmesi, Spin-Yörünge Etkileşmesi, Yoğunluk Fonksiyoneli Teorisi, Sicim Kuramı ve Ekstra Boyutlar, Standart Model, Lie Grup analizleri ve diferansiyel denklem simetrileri.

 

TEZ BİLGİLERİ

1.      Lisans Tezi: Çeşitli (Ekstra) Boyutlarda Elektromagnetizma ve Gravitasyon, Danışman: Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER

2.      Yüksek Lisans Tezi: Grafende Kütlesiz Dirac Fermiyonları Gazı, Danışman: Prof. Dr. Bekir Sıtkı KANDEMİR

3.      Doktora Tezi:  Grafende Elektron-fonon Etkileşmesi,  Danışman: Prof. Dr. Bekir Sıtkı KANDEMİR

 

 

 

 

SEMİNER BİLGİLERİ

1.      Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Lie-Nokta ve Genelleştirilmiş Simetrileri Seminer Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Refik TURHAN

2.      Massless Dirac Fermions in the Presence of Both Periodically Modulated Electric and Magnetic Fields, Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi 25-29 Ağustos 2008 Bodrum TÜRKİYE.

3.      Grafen: Kurşun Kalem İzindeki Kuantum Elektrodinamiği, Pop Fizik Seminerleri, 19 Şubat 2009. Yer: Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü Seminer Salonu.

4.      Magnetik Alan Altındaki Grafende Kritik-altı Coulomb Safsızlığının Sınırları, 17. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 5 Kasım 2010.

5.      Grafen: Yeni Kuantum Elektrodinamiği, Cumhuriyet Üniversitesi Fizik Bölümü, 11 Mayıs 2012. Yer: Sivas.

6.      Grafende Spin-yörünge etkileşmesi: Küpeli Dağında Fizik, Pop Fizik Seminerleri, 26 Şubat 2015. Yer: Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü Seminer Salonu.

7.      Grafende elektron-fonon etkileşmesi, Theory of Condensed Matter (RU) colloquia, 19 Kasim 2015. Yer: Radboud University, HFML 02.20

8.      Grafen ve Diğer İki Boyutlu Yapıların Elektronik Yapısı, Pop Fizik Seminerleri, 28 Nisan 2016. Yer: Ankara Üniversitesi Fizik Bölümü Seminer Salonu.

9.      Angle Dependent Landau Levels and Magnetotransport in Corrugated Phosphorene, Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi 6-10 Eylül 2017 Bodrum TÜRKİYE.

 

KATILDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER

·           Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi 25-29, Ağustos 2008 Bodrum TÜRKİYE.

·           8th Workshop on Quantization, Dualities & Integrable Systems April 23-25, 2009 Ankara University Tandoğan Campus TURKEY.

·           16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 6 Kasım 2009.

·           Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi 14-17, Eylül 2010 İstanbul TÜRKİYE.

·           17. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 5 Kasım 2010. (Yerel Organizasyon Komitesi)

·           18. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 25 Kasım 2011.

·           Institute of Theoretical and Applied Physics (ITAP)- Advanced Quantum Mechanics and Statistical Mechanics for Condensed Matter Physicists, July 17-19 2011. (Summer School) Turunç/Marmaris, Turkey

·           TÜBİTAK 2237 Tez Aşamasındaki Doktora Öğrencileri için Proje Eğitimi Çalıştayı, 14-23 Ocak 2013, Ankara Üniversitesi.

·           20. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 25 Aralık 2014.

·           Institute for Molecules and Materials Symposium, 01-02 June 2015, Radboud University.

·           Physics@FOM Veldhoven 2016, Netherlands, 19-20 January 2016.

·           22. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 16 Aralık 2016. (Düzenleme Kurulu)

·           NanoDay 2017, Bilkent Üniversitesi, UNAM, 25 Mayıs 2017.

·           Adım Fizik Günleri VI, Balıkesir Üniversitesi, 19-21 Temmuz 2017.

·           Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi 6-10 Eylül 2017 Bodrum TÜRKİYE.

·           NanoDay 2018, Bilkent Üniversitesi, UNAM, 15 Mayıs 2018.

·           24. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 21 Aralık 2018.

 

BİLDİRİLER

1.      A. Mogulkoc  and B. S. Kandemir. “Massless Dirac Fermions in the Presence of Both Periodically Modulated Electric and Magnetic Fields”, Türk Fizik Derneği 25. Uluslararası Fizik Kongresi 25-29 Ağustos 2008 Bodrum TÜRKİYE. (Sözlü Bildiri)

2.      A. Mogulkoc. “Magnetik Alan Altındaki Grafende Kritik-altı Coulomb Safsızlığının Sınırları”, 17. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 5 Kasım 2010. (Sözlü Bildiri)

3.      Aybey Mogulkoc, Alexander Rudenko, and Mikhail Katsnelson. “Effects of vacancies on the in-plane stiffness of graphene”, Physics@FOM Veldhoven 2016, Netherlands, 19-20 January 2016. (Poster)

4.    Y. Mogulkoc, M. Modarresi, A. Mogulkoc, Y.O. Ciftci. Electronic and Optical Properties  of Stack-Depended Blue Phosphorous. Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, 6-9 September 2016, Bodrum, Turkey (Sözlü Bildiri)

5.    Mogulkoc A., Mogulkoc Y., Rudenko A.N., and Katsnelson M.I.. “Tek tabaka siyah fosforda polaronik etki”, 22. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 16 Aralık 2016. (Sözlü Bildiri).

6.    Y. Mogulkoc, M. Modarresi, A. MogulkocY.O. Ciftci, and B. Alkan  “Electronic and Optical Properties of Single-layer strained SnC”, Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi 6-10 Eylül 2017 Bodrum TÜRKİYE. (Sözlü Bildiri)

7.    A. Mogulkoc, M. Modarresi, and Rudenko A.N  “Angle Dependent Landau Levels and Magnetotransport in Corrugated Phosphorene”, Türk Fizik Derneği 33. Uluslararası Fizik Kongresi 6-10 Eylül 2017 Bodrum TÜRKİYE. (Sözlü Bildiri)

8.    M. Kanlı, A. Önen, A. Mogulkoc and E. Durgun “Characterization of 2D Ga1-xAlxN Alloys with Varying Chemical Composition.”, 14th Nanoscience and Nanotechnology Conference, 22-25 September 2018, Çeşme, İzmir TURKEY (Poster).

9.    Mogulkoc A., Mogulkoc Y., Kecik D., and Durgun E. “Borofenin Optik Özelliklerine Zorlamanın ve Fonksiyonelleştirmenin Etkisi” 24. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 16 Aralık 2018. (Poster)

10.  Mogulkoc Y., Mogulkoc A., Modarresi M., and Alkan B. “Bor Fosfid/Mavi Fosforen Heteroyapının Elektronik ve Optik Özellikleri” 24. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 16 Aralık 2018. (Poster)

11.  M. Kanlı, A. Önen, A. Mogulkoc and E. Durgun “Değişken Kimyasal Kompozisyona Sahip İki Boyutlu Ga1-xAlxN Alaşımlarının Karakterizasyonu.”, 24. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 16 Aralık 2018. (Poster).

YAYINLAR (Google Akademik e göre Atıf Sayısı: 147)

1.      Mogulkoc A. and Kandemir B.S. " Massless Dirac Fermions in the Presence of Both Periodically Modulated Electric and Magnetic Fields" , Balkan Physics Letters 16, 161006 (2009).

2.      Kandemir B.S. and Mogulkoc A. " Variational Approach for the Effects of Periodic Modulations on the Spectrum of Massless Dirac Fermion ", Eur. Phys. J. B Volume 74, Number 3, April I (2010). DOI: 10.1140/epjb/e2010-00051-4

3.      Kandemir B.S. and Mogulkoc A. " Boundaries of Subcritical Coulomb Impurity Region in Gapped Graphene", Eur. Phys. J. B Volume 74, Number 4, April II (2010). DOI: 10.1140/epjb/e2010-00116-4

4.      Kandemir B.S. and Mogulkoc A. " Zone-Boundary Phonon Induced Mini Band Gap Formation in Graphene", Solid State Communications, 177, 80-83 (2014).

5.      Modarresi M., Mogulkoc A., Roknabadi M.R., and Behdani M. “Study of Electron-photon Interaction on the Spin-dependent Transport in Nano-structures.” http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2013.10.031 Physica E, 57, 76-82 (2014).

6.      Mogulkoc A., Modarresi M., Kandemir B.S., Roknabadi M.R., Shahtahmasebi N. and Behdani M. “The Role of Electron-phonon Interaction on the Transport Properties of Graphene Based Nano Devices”,  Physica B, 446,85-91 (2014).

7.      Mogulkoc A. ,“Grafende Elektron-akustik Fonon Etkileşmesi”, Cumhuriyet Science Journal, 35, 21-30 (2014).

8.      Modarresi M., Mogulkoc A., Roknabadi M.R., and Shahtahmasebi N.  “Possible polaron formation of zigzag graphene nano-ribbon in the presence of Rashba spin-orbit coupling” Physica E, 66, 303-308 (2015).

9.      Mogulkoc A., Modarresi M, and Kandemir B.S., “Spin-dependent polaron formation in pristine graphene”, Eur. Phys. J. B, Volume: 88, Issue: 2, 1-7 (2015). 10.1140/epjb/e2015-50727-0

10.   Mogulkoc A., “Effects of electron-acoustic phonon interaction in the presence of spin-orbit couplings in graphene”, Physica B, 473, 20-25 (2015). http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2015.05.029

11.   Kandemir B.S. and Mogulkoc A. “Chiral symmetry breaking by a magnetic field in graphene”,  Physics Letters A, 379, 2120-2124 (2015). http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2015.06.057.

12.   Mogulkoc A., Modarresi M,  Kandemir B.S, and Roknabadi M.R., “ Magnetotransport Properties of Corrugated Stanene in the presence of Electric Modulation and Tilted Magnetic Field ”  Phys. Status Solidi B, 253, 300-307 (2015). DOI: 10.1002/pssb.201552341.

13.   Mogulkoc A., Mogulkoc Y., Rudenko A.N., and Katsnelson M.I. “Polaronic effects in monolayer black phosphorus on polar substrates” Phys. Rev. B, 93 085417 (2015). http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.93.085417

14.   Y. Mogulkoc, M. Modarresi, A. Mogulkoc, and Y.O. Ciftci, “Electronic and optical properties of bilayer blue phosphorus” Computational Materials Science 124, 23-29 (2016). 10.1016/j.commatsci.2016.07.015

15.   Y. Mogulkoc, M. Modarresi, A. MogulkocY.O. Ciftci, and B. Alkan  “First principle and tight-binding study of strained SnC” Journal of Physics and Chemistry of Solids, 111, 458 (2017).

16.   Mogulkoc A., , M. Modarresi, and Rudenko A.N. “Effect of long-range structural corrugations on magnetotransport properties of phosphorene in tilted magnetic field” Phys. Rev. B, 96 085434 (2017).

17.   Mogulkoc A. ,“Fosforenin Sürekli Modeli Üzerine Dördüncü Mertebeden Dalga Vektörünün Etkisi”, Cumhuriyet Science Journal, 38, 435-443 (2017).

18. Y. Mogulkoc, M. Modarresi, A. Mogulkoc, and B. Alkan, “Electronic and optical properties of boron phosphide/blue phosphorus heterostructures”  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 12053-12060 (2018). 10.1039/C8CP00994E

19. A. MogulkocY. Mogulkoc, D. Kecik, and E. Durgun, “The effect of strain and functionalization on the optical properties of borophene”  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 21043-21050 (2018). 10.1039/c8cp03594f

20. A. Mogulkoc, Y. Mogulkoc, M. Modarresi, and B. Alkan, “Electronic structure and optical properties of novel monolayer gallium nitride and boron phosphide heterobilayer”  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 28124-28134 (2018). 10.1039/C8CP05529G

21. İpek S., Kilic M. E., Mogulkoc A., Cahangirov S., and Durgun E. “Semiconducting defect-free polymorph of borophene: Peierls distortion in two dimensions” Phys. Rev. B, 98 241408(R) (2018). /10.1103/PhysRevB.98.241408

22.  M. Kanlı, A. Önen, A. Mogulkoc and E. Durgun. “Characterization of Two-dimensional Ga1-xAlxN Ordered Alloys with Varying Chemical Composition. Computational Materials Science 167, 13-18 (2019). /10.1016/j.commatsci.2019.05.018}

23.  M. Modarresi, Mogulkoc A., , Mogulkoc Y., and Rudenko A.N. “Lateral spin-valve based on two-dimensional CrN/P/CrN heterostructure” Phys. Rev. Applied, 11 064015 (2019). 10.1103/PhysRevApplied.11.064015

PROJELER

·           “Karbon nano yapılar: grafen dot,grafen anti dot ve Karbon nanotüpler” Ankara Üniversitesi BAP Projesi, no:12B420009, Araştırmacı

·           “Grafende Masaüstü Parçacık Fiziği ve Gravitasyon” Tübitak Projesi no:113F103, Araştırmacı.

·           Simülasyon ve Nümerik Hesaplamaların Yapılması için Yüksek Performanslı Bilgisayar Merkezinin Kurulması” Ankara Üniversitesi BAP Projesi, no:17A0443001, (Araştırmacı)

ULUSAL VE ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİKLER

·         Physical Review B (APS)

·         Physical Review Materials (APS)

·         Journal of Physics: Condensed Matter (IOP)

·           Physics Letters A (Elsevier)

·         Physica Status Solidi (RRL) – Rapid Research Letters (Wiley)

·           Physica E (Elsevier)

·           Journal of Magnetism and Magnetic Materials (Elsevier)

·           Material Research Exspress (IOP)

·           International Journal  of Modern Phyics B

·         AIP Advances (AIP)

·         Journal of Material Science (Springer)

·         Journal of Electronic Materials (Springer)

 

DERS, LABORATUVAR VE UYGULAMA DENEYİMLERİ

1.      PHY-112 Physics (Kimya Bölümü) (öğretim üyesi)

2.      FİZ-156 Mekanik Laboratuvarı (öğretim üyesi)

3.      PHY-121 Fizik Dersi (Eczacılık Fakültesi) (öğretim üyesi)

4.      FİZ-131 Fizik Dersi (Eczacılık Fakültesi) (öğretim üyesi)

5.      FİZ-121 Fizik Dersi (Diş Hekimliği Fakültesi) (öğretim üyesi)

6.      FİZ-258 Optik Laboratuvarı (Fizik Bölümü) (öğretim üyesi)

7.      FİZ-355 Kuantum Fiziği Laboratuvarı

8.      FİZ-151 Mekanik Laboratuvarı

9.      FİZ-156 Mekanik Laboratuvarı

10.   FİZ-258 Optik Laboratuvarı

11.   FİZ-255 Elektrik ve Magnetizma Laboratuvarı

12.   FİZ 111 Fizik 1 Dersi Uygulaması

13.   FİZ 112 Fizik 2 Dersi Uygulaması

14.   FİZ-404 Kuantum Mekaniği Dersi Uygulaması 

 

İLGİ ALANLARI

Kitap Okumak, Doğu Felsefesi, Fizik