PROF.DR. MELAHAT PARS    
Adı : MELAHAT
Soyadı : PARS
E-posta : mpars@humanity.ankara.edu.tr, uskup@hotmail.com
Tel : +9(0.312) 310 32 80, 1573
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

PROF. DR. MELAHAT PARS’IN ÖZGEÇMİŞİ VE ESER LİSTESİ

ÇALIŞTIĞI ALANLAR:

Balkan Edebiyatlarında Türk İmgesi, Balkan Dilleri ve Edebiyatları (Bulgar, Boşnak, Sırp, Hırvat, Makedon)

1969 yılında Makedonya doğumlu.

1981 "Yosip Broz Tito" Klasik Lisesi.

1987 "Kiril ve Metodiy Üniversitesi" Türkoloji Bölümü.

1993 Yüksek Lisans, Ankara Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı.

1995 Doktora, Ankara Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı.

1999 A.Ü. D.T.C.F Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim görevlisi.

2005 Yard. Doç.Dr. A.Ü. D.T.C.F. Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı .

2009 Doç. Dr. olarak aynı Bölümde görevine devam etmektedir.

2014 Prof. Dr. olarak aynı Bölümde görevine devam etmektedir.

DİĞER GÖREVLENDİRMELER:

1999-2002 yıllarında  Kara Harp Okulu'nda Boşnakça Dili hocası olarak çalıştı.

2008-2010 yıllarında MEB Talim - Terbiye Kurulunda kitap incelemesi görevinde bulundu.

2005-2010 yıllarında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı.

2012 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte Kurulu Üyeliği (Doçent temsilcisi).

2014 yılında Ankara Üniversitesi Dış İlişkiler ve Uluslararasılaştırma Koordinatörlüğü, Makedonya Sırbistan ve Karadağ Masası Başkanı.

 2014 - Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

VERDİĞİ DERSLER:

 Lisans Dersleri:

 Boşnak Edebiyatı ve Kültürü.

 Boşnak Dili.

 Çeviri ( Bulgarca - Türkçe).

 Edebiyat Teorisi.

Yüksek Lisans Dersleri:

Balkanlarda Roman Türü.

Balkan Yazarlarının Eserlerinde Osmanlılar.

Doktora Dersleri:

Balkanlarda Öykü Türü.

Bulgar Edebiyatında Poema Türü.

  

YÖNETTİĞİ TEZLER:

2010, Ömer Faruk Günal, “Uyanış Çağı Bulgar Edebiyatında Sofroniy Vraçanski ve Osmanlıda Bir Papaz Eseri”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

 2013, Gökhan Çiçekliyurt, “Nayden Gerov’un Hayatı, Edebi Yaratıcılığı ve Stoyan ile Rada Poemasında Aşk Motifi” Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

2012, Fatma Karakaya, “Vera Mutafçiyeva ve İvo Andriç’in Romanlarında Cem Sultan Eseri” Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

2015, Filiz Çölmekçioğlu, “İvan Vazov’un 'Boyunduruk Altında' Romanında Osmanlı - Türk İmgesi”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

 

 TELİF ve EDİSYON KİTAPLAR:

1998, “Makedon Dram Eserlerinde Türk İzleri ve Türkler.”, T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

2004, “Makedon ve Sırp Romanlarında Türk İzleri ve Türkler.” T.C.Kültür Bakanlığı Ankara.

2008, “Serdar”, Grigor Pırliçev,  İnceleme,  KÜL/Sanat Yayınları, Ankara.

2014, "Batılıların Osmanlı ve İslam Algısı", İnceleme, Tiydem Yayıncılık, Ankara.

ULUSAL ve ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERLE YAYIMLANAN MAKALELERLE ULUSAL ve ULUSLARARASI KİTAPLARDA YAYIMLANAN MAKALE ve BÖLÜMLER:

1996,  “Yahya Kemal Beyatlı ve Kaybolan Şehir – Sesler” Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 304-305, Üsküp, Sayfa: 79-83.

1997, “Makedon Dili ve Edebiyatında Türk Etkileri. – Sesler.” ,Sayı:314-315, Sayfa: 5-11.

1998, “Makedon Halk Edebiyatında Türk Etkileri – Folkloriktik,” Prof.Dr.Dursun Yıldırım Armağanı, Ankara, Beytepe, s. 382-386.

2004, “ Kuzman Şapkarev’in Hayatı, Yaratıcılığı ve Öğretmeni Dimitır Miladinov’la Olan Bağları.” (Bulgar Edebiyatı, Littérature Bulgare/Bulgarian Literature). – Littera. Edebiyat Yazıları, Hazırlayan: Cengiz Ertem, Cilt: XIV, Ankara, Sayfa: 17-20.

2004,  “Dimitar Miladinov’un Öğretmenliği – Folklor/Edebiyat, Halkbilim.” İletişim, Antropoloji, Müzik, Tarih, Edebiyat, Üç Aylık Kültür Dergisi (Ankara), Cilt:X,

Sayı: XXXVII, Ankara, Sayfa: 185-188.

2004,  “Rayko Jinzifov’un Hayatı, Şiirleri ve Slavlık Bilinci.” – EKEV Akademi Dergisi, Sayı: 19, Erzurum, Sayfa: 373-378.

2005, “ Nazım Hikmet’in Bulgarca, Sırpça, Boşnakça, Hırvatça ve Makedonca’ya Çevrilen Eserleri ve Eşi Vera Tulyakova’nın Ünlü Şairle ilgili Bazı Görüşleri.” – Kül Eleştiri, Eleştiri Dergisi, Sayı: 6, Ankara, Sayfa: 46- 49.

2006,  “Viktor Grigoroviç’in İstanbul ve Balkan Yarımadasını Kapsayan Gezisi.” – Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C.:46, Sayı:2, Sayfa:153-161.

2006, Бугарската прeродбенска литература. – Разгледи. Списание за литература, уметност, култура и духовностБр.3, Скопје,стр. 122-131.

2007, “Sırp Edebiyatı. – Balkanlar El Kitabı. Dil ve Edebiyat Balkan Kaynakçası.” Derleyenler: Osman Karatay, Bilgehan A.Gökdağ ve Melahat Pars Cilt:III, Ankara, Kara-Vadi, Sayfa: 3-11.

2007,  “Bosna-Hersek’te Gelişen Boşnak,Sırp, Hırvat ve Yahudi Edebiyatları.-Balkanlar El Kitabı, Dil ve Edebiyat Balkan Kaynakçası.” Derleyenler: Osman Karatay,Bilgehan A. Gökdağ ve Melahat Pars, Cilt: III. Ankara, Kara-Vadi, Sayfa: 13-27.

2007,  “Hırvat Edebiyatı. – Balkanlar El Kitabı, Dil ve Edebiyat Balkan Kaynakçası.” Derleyenler: Osman Karatay-Bilgehan A. Gökdağ ve Melahat Pars, Cilt: III, Ankara, Kara-Vadi , Sayfa: 29-40.

2007, Одразот на Младотурската револуција во македонската и турската литература -Литературен збор, Год.: LV, Бр. 4-6, Скопјестр. 95-109.

2007, Македонија и Македонците во делото на Виктор И. Григорович. –СовременостСписание за литература, култура и уметност Бр.2, Скопјестр. 67-72.

2008,  “Petar Petroviç Nyegoş’un “Gorski Viyenats”(Dağların Tacı) Poemasında Türkler.”-Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,  Cilt: 25. Sayı: 1,Ankara, Sayfa: 187-197.

2009, “Dubrovnik Еdebiyatındaki Hümanizm ve Rönesans’ta Marin Dırjiç’in Önemi (Fransız Kültürü ve Edebiyatı, Culture et Littérature françaises,French Culture and Literature).” –Litterra, Edebiyat Yazıları, Cilt: 25, Ankara, Sayfa: 7-16.

2009,  “İmpact of Ottoman Turkish on Serbian. – Турския език и балканското културно взаимодействие. Türkçe’nin Balkan Kültürlerindeki Yeri, Издателство ФАБЕР”,  Велико Тьрново , Sayfa: 86-199.

2010, “Младотурската револуција како тема во македонското литературно творештво. –Литературен збор”, Бр.4-6,стр. 121-128.

2011, “ Меляхат Парс (Анкарски Университет), Иван Мажуранич и пемата “Смъртта на Исмаил Ага Ченгич в хьрватската литература”. “Ivan Majuraniç in Croatian literature and poem of “The Death of Ismail Agha Çengiç”. – Балканите: Ние, съседите и другитеШуменски Университет “Епископ Константин Преславски”, Университетско издателство, Варна, стр. 58-70.

2011, Çağdaş Makedon Tiyatrosu ve Voydan Çernodrinski’nin “Kanlı Makedon Düğünü” Dram Eserinde Türk İmgesi.”– Hikmet, İlmi Araştırma Dergisi - Journal of Scientific Research, Sayı: 1, Gostivar-Makedonya, Sayfa: 9-26.

2012,  “Makedon Kültüründe Türk Etkileri”, Türkbilim, Uluslararası hakemli dergi, Haziran, s. 93-111.

2013, “Nikola Vaptsarov’un Edebi Yaratıcılığı ve Türkçe’ye Kazandırılan Şiirleri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Ankara, Cilt 53, Sayı 2, s. 201-210.

ÇEVİRİLER:

2001, Haytov N. Patikalar, (Bulgarca’dan Çeviri), Çağdaş Bulgar Edebiyatı Öykü Seçkisi. Hazırlayan: Leman Ergenç, Birinci Baskı, Ankara, T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 199-209.

2001, Haytov N. Hayatta Oldukları Sürece, (Bulgarca’dan Çeviri), Çağdaş Bulgar Edebiyatı Öykü Seçkisi, Hazırlayan: Leman Ergenç, Birinci Baskı, Ankara, T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 211-213.

2001, Haytov N. Bastoncu, (Bulgarca’dan Çeviri), Çağdaş Bulgar Edebiyatı Öykü Seçkisi, Hazırlayan: Leman Ergenç, Birinci Baskı, Ankara, T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 215-220.

2001, Haytov N. Çocuk Gözleri, (Bulgarca’dan Çeviri), Çağdaş Bulgar Edebiyatı Öykü Seçkisi, Hazırlayan: Leman Ergenç, Birinci Baskı, Ankara, T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 220-226.

2008, Andriç İ. Köprüler (Sırpça'dan Çeviri), Kül-Öykü, Sayı: 12, s. 39.

2008, Novak S. Antoniya Ana (Hırvatça'dan Çeviri), Kül-Öykü, Sayı: 12, s. 38-39.

2011, Türkçe’den Boşnakça’ya Kitap çevirisi; “Çağdaş Türk Resim Sanatı Katalog”  Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Koleksiyonundan Sergi, Priređivač: Prof. Mümtaz Sağlam. Yıl: 2011, Sayfa: 7-195. Kitabın Boşnakça adı: Suvremeno Tursko Slikarstvo. Katalog. Text: Prof. Mümtaz Sağlam. İz Kolekcije Centralne Banke Republike Turske. Prijevod: Doc.Dr.Melahat PARS. Štampano u TurskojАnkara, Mas Matbaacılık A.Š., s. 11-189.

2011, Türkçe’den Boşnakça’ya Kitap çevirisi; “Çağdaş Türk Resim Sanatı Katalog”  Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Koleksiyonundan Sergi, Priređivač: Prof. Mümtaz Sağlam. Yıl: 2011. Sayfa: 7-195. Kitabın Boşnakça adı: Suvremeno Tursko Slikarstvo. Katalog. Text: Prof. Mümtaz Sağlam, İz Kolekcije Centralne Banke Republike Turske, Prijevod: Doc.Dr.Melahat PARS. Štampano u Turskoj. Аnkara, Mas Matbaacılık A.Š., s. 11-189.

2012, Arseniyevic V.Vatansız, Yanı Başımızdaki Yabancı, Hazırlayan Richard Swartz, Everest Yayınları, İstanbul, s. 16-36.

2012, Drakuliç S., Ötekiler Hakkında Üç Monolog, Hazırlayan Richard Swartz, Everest Yayınları, İstanbul, s. 67-80.

2012, Kosic B. Ötekiler, Hazırlayan Richard Swartz, Everest Yayınları, İstanbul, s. 138-146.

2012, Sırblyanovi B. Gerçek Bir Öykü, Hazırlayan Richard Swartz, Everest Yayınları, İstanbul, s. 172-185.

2012, Velikic D. Ötekine İzin Vermek, Hazırlayan Richard Swartz, Everest Yayınları, İstanbul,  s. 241-251.

2012, Velikoviç N. Bedel, Hazırlayan Richard Swartz, Everest Yayınları, İstanbul, s. 252-263.

2012, Vrklyan I. Mila Yıldızı, Hazırlayan Richard Swartz, Everest Yayınları, İstanbul, s. 264-283.

2012, Yergoviç M. Başka İnsanların Yaşadığı Yerler, Hazırlayan Richard Swartz, Everest Yayınları, İstanbul, s. 284-302.

 

ULUSAL ve ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARA KATILIM, SUNULAN BİLDİRİLER, SEMPOZYUM KİTAPLARINDA BASILAN ÖZETLER-BİLDİRİLER:

2006, “Viktor Grigoriyeviç’in İstanbul ve Balkan Yarımadası’nı Kapsayan Gezisi”, Uluslararası Yazınsal Türler Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Sayı: 2. Sayfa: 153-161

2008, “İvan Majuraniç’in İsmail Ağa Çengiç’in Ölümü Poeması’nda Türkler ve Sosyolojik Değerlendirmeler” XIII. Uluslararası Türk Kültür Sempozyumu, Üsküp/ Makedonya.

2008, “Sırp Tarihçi ve Yazar Radovan Samarciç’in Gözüyle Kanunî Sultan Süleyman ve Rokselana (Hürrem Sultan)” Ankara Üniversitesi Dil ve tarih-Coğrafya Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü, II.Uluslararası Yazınsan Türler Sempozyumu, Sempozyum bildirileri yayımlanma aşamasındadır.

2009, “Makedon Yazarı Boşko Smakoski’nin “Hayat En Zor Zanaattir” Romanında Ötekileştirme Üzerinden Kurgulanan Türk İmajı”,  I. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi, Bildiriler Kitabı, Kosova-Priştine, 10-16 Mayıs, Sayfa: 163-175

2010, “Sırp Tarihçi Radovan Samarciç’in “Süleyman ve Hürrem Sultan Eseri” 15. Uluslar arası Türk Halk Kültürü Sempozyumu, 8-10 Mayıs, Üsküp Makedonya.

2011, “Voydan Çernodrinski’nin “Kanlı Makedon Düğünü” Dram Eseri ve Bulgar ile Sırp Basınındaki      Etkileri”,  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü; Edebiyat ve Bilim II Uluslararası Sempozyumu.

2011, Sırp Tarihçi Radeovan Karaciç’in “Süleyman ve Rokselena Eserinde Kanuni ve Gayrimüslimler”, I. Uluslar arası LAÜ Tarih Kongresi, 6-9 Nisan, Lefke KKTC.

2011, “İvo Andriç’in Drina Köprüsü Romanında Sonbahar, Edebiyatta Sonbahar”, Uluslararası Sempozyumu,  Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 16-20 Kasım, Alanya, s. 115-120. 

2012, ”Osmanlı Döneminde Makedon Tiyatro Sanatı”, 17.Uluslararası Türk Kültür Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2012, s. 80-82. Makedonya.

2012, “Nobel Ödüllü Sırp Yazar İvo Andriç”  , 30 Mart 2012, DTCF Ankara, (Konferans).

2013, “Balkanlarda Türk İzleri”, Akademisyenler Birliği, 18.01.2013, Ankara. (Konferans).

2013, “Türkçe’de Nikola Vaptsarov” Uluslar arası Kavşakta Bulgaristan ve Türkiye: Dil, Tarih ve Edebiyat Çalıştayı, 10-13 Ekim, Filibe, Bulgaristan.

2013, “Nikola Vaptsarov’un Şiirlerinde İlkbahar”, KIBATEK, Edebiyatta Kıbrıs ve Bahar Sempozyumu, 20-24 Mart, Girne, Kıbrıs.

2013, “İvo Andriç ve Müslümanlar” II. Uluslar arası Ankara- Kazan ve Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, 02-04 Ekim, Ankara.

2013, “Makedonya’da Türk Aile Yapısı” Toplumun Temeli Aile Çalıştayı, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 23 Şubat, Zonguldak.

2013, “Balkanlarda Türk İzleri”, Akademisyenler Birliği Derneği Konferansı, 18 Ocak, Ankara.

2014, “Makedonya’da Türk Gelenekleri”, Türk Dünyasında Aile Kurumu Paneli, 7 Mart, Ankara.

2015, “Branislav Nuşiç'in "Ramazan Akşamları" Eserinde Rumeli Dünyası”, XXVIII. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu, 25-30 Haziran, Krakow, Polonya.

2016, “Islam and Tolerance in a Macedonian Writer’s Novel”, X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19-22 Mayıs, Sarajevo, Bosna and Herzegovina.


.